4 de diciembre de 2010

QUADERN MALIÀ / CUADERNO DE MALÍ

*
Sigue más abajo la traducción al español
*
Al recer del mango, vora de les cases, la gran família
disposa el ritual: una rotllana, aigua de llavis, hospitalària
frescor per a la boca, instants de silenci,

i la paraula

-la solemne humilitat de la paraula-.

S'aboca el te ensucrat de la conversa; nabà aé iemangoró
diritorouaià dan txé a za karé pxiu menà pa ià
nualà du ma nabà sau perezó cipié ta nià
nie denà, ba te ni zí taní de mu uatxó koruà
te mà txen mè è mó a txà a mi nà
amí namín nuaià iakaré pur an a toró danó
kurgó muoló, tamà, tamà, dem blé par la koló
fareké antonyí man zin donà, kan zelà bé
pi man gà re kà ankaní ninkí bamakoní seguní korgó
nin ki pamè, mè nyí a mè saram par mè,
ua karé o.

Al recer del mango, vora de les cases, arròs blanc
amb gallina, aigua de mans, puresa de la boca, els grans d'arròs
als dits

i la paraula,

la humil solemnitat de la paraula.

Baragà, klo ti niy nu ma nè.


(Guiringakà -Giringassó, poble senufó, 03-12-2010)

© Anna Rossell
*
*
Español

Al cobijo del mango, cerca de las chozas, la gran familia
dispone el ritual: un corro, agua de labios, hospitalaria
frescura de la boca, instantes de siencio

y la palabra

-la solemne humildad de la palabra-.

Se escancia el dulce té de la amigable charla: nabà aè iebangoró
diritorouaià dan tché a sa karé pchiu mená pa yá
nualádu ma nabá sau peresó cipié ta niá
nie dená ba te ni sí taní de mu uatchó koruá
te má tchen mé e mó a tchá a mí na
amí namín nuayá yakaré pur an a toró danó
kurgó muoló, tamá, tamá dem blé par la koló
fareké antonyí man sin doná, kan selá bé
pi man gá re ká ankaní ninkí bamakoní seguní korgó
nin ki pamé mé nyí a mé saram par mé,
ua karé o.

Al cobijo del mango, cerca de las chozas, arroz blanco
con carne de corral, agua de manos, pureza de la boca; en los dedos,
granos de arroz,

y la palabra,

la humilde solemnidad de la palabra.

Baragà, klo ti niy nu ma nè.


(Giringakà-Giringassó, pueblo senufó, 03-12-2010)

© de la traducción Anna Rossell

No hay comentarios: