13 de septiembre de 2010

CORRESPONDENCIA ANNA ROSSELL-XEC MARQUÈS (01-09-2007))

*
CARTA D'ANNA ROSSELL AL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS (01-09-2007)
*
A continuación del texto catalán sigue su traducción al español
*

Menorca, 2008
Català:
*
El Masnou, 01-09-2007
*
Estimat Xec,
*
l’últim tema de reflexió que ens portem entre mans es va enredant cada vegada més, i força. Però això és bo. Jo crec que això ens agrada als dos.

[...] dius a la teva segona carta, la inacabada, dues coses importants, que a manera de resum de la meva resposta al teu escrit sobre allò del “telonero”, situa el meu quid en dos punts: dius “noto dos matisos que no acceptes:

- El “telonero” pel que pot tenir d’auto-humiliació i en el fons de desvaloració de sí mateix.

- El “telonero” com aquell que pot desaparèixer com si les relacions viscudes no fossin prou consistents i d’alguna manera una comèdia.”

Bingo! L’encertes de ple, Xec. I dient-me això, entre altres coses ben reflexionades, me n’adono que també, en les meves rèpliques a tu, em reflecteixo jo mateixa; vull dir, allò que personalment m’ha fet mal i m’ha tocat especialment en la meva vida. Me n’adono, per exemple, que això que dius de l’ “auto-humiliació” i la “desvaloració de si mateix” és quelcom que jo he viscut molt intensament en el desenvolupament de la meva estructura personal des de la infantesa [...] ho arrossego i ho porto al damunt com una cuirassa i ha esdevingut per a mi un punt sensible a través del qual filtro les actuacions dels altres. No vull dir amb això que sempre les interpreti erròniament, sinó senzillament que sóc molt més sensible a aquests punts i em posen especialment nerviosa quan me’ls ensumo. I suposo que el primer matís que toques està relacionat amb el segon, això que dius que no accepto que el “telonero pugui desaparèixer, com si les relacions viscudes...”. Doncs perquè de la mateixa font de vivències, crec, em ve que m’agafo a les amistats de manera aferrissada, sobre tot tenint en compte que em costa molt fer amics, en el sentit de dir-ne “amic” [...] I això em porta al tema de fons que tu toques: el de l’Amor:

El que escrius sobre l’ “Amor” dóna a entendre una llarga i profunda reflexió sobre aquest "tema”, així com també una vivència de l’amor, que t’ha donat al seu torn material per a la reflexió i la valoració d’aquest sentiment i dels seus contorns. Tu relaciones l’amor amb la vocació i dius que “vocació és una manera d’estimar, la manera en què la persona coneix ... que ha d’estimar, que estimant així el més valuós d’ell mateix trobarà el camí per a ‘acomplir-se’

Sempre he tingut grans problemes per definir –també per a mi mateixa- què és Amor i què entenc jo per Amor i com el visc. Però jo penso que els problemes no els dec tenir pas jo sola. A mi em sembla que la paraula es fa servir amb molt poc respecte i amb una gran dosi de banalitat. Percebo al meu voltant i en la nostra cultura una greu imprecisió -un malentès?-, una gran mescla de fonts que alimenten aquest concepte, unes fonts que sovint a mi em semblen contradictòries i oposades:
*
Jo diria que fonamentalment son dues:
*
1) Aquella que defineix l’amor en el sentit que predica l’Evangeli l’amor al proïsme; aquell que se’n diu també “caritat” –i que crec que algunes bíblies protestants han traduït de la llengua original com “amor”, i no com a “caritat”- i
*
2) L’amor que se’n diu “de parella
*
Tot sovint s’hi volen trobar punts en comú, i jo crec que, evidentment, PODEN tenir-los, però no tenen per què tenir-los. I crec que força sovint no els tenen. Senzillament perquè jo crec que estem barrejant coses i parlant de coses ben diferents. Que puguin confluir no demostra que els dos “amors” beguin de la mateixa font. En el cas de l’amor de parella hi ha una altre factor que denominem “passió” –en el grau més extrem-, allò que en un registre més tranquil n’hi diem “atracció física”. Això complica la troca, no? Digue’m tu què té a veure aquell amor de què parlava primer –diguem-ne l’ “Amor 1”, amb aquest altre. I de tot se’n diu “Amor”. No és un embolic? I és per això que crec que usar la mateixa paraula, l’únic que fa és aportar confusió.

L’ “Amor 1” es pot donar també en la relació de parella, evidentment que sí; però també pot no donar-se en absolut i de la pura passió també se’n segueix dient “amor” i no em diguis que no és enredar-ho.

A partir d’aquí, d’aquest esquema general –una mateixa paraula per a dues “coses” ben diferents- podem anar reflexionant i enredar-ho més encara o filar més prim:

Entrant en el terreny de les vivències més directes i personals –que són les que en definitiva conformen les nostres conviccions i al seu torn beuen d’elles- tu dius que vius l’Amor com una vocació i jo penso que aquest és purament el que jo en dic “Amor 1”. I com el visc jo? Doncs, el meu és una barreja entre l’1 i el 2. Però, més enllà d’això, em faig moltes i moltes preguntes al voltant d’aquesta mateixa qüestió de l’ “Amor”; per exemple: amor i amistat tenen relació -alguna relació-, però de quina mena? La font de l’amistat és la mateixa de la de l’ ”Amor 1”? No ho crec pas. Jo crec que hi participa, però n’és la font? Jo crec que no, gens ni mica, si t’he de ser sincera. I crec que per facilitar-ne la reflexió ve bé fer-se aquestes preguntes:
*
a) Què és el que fa que consideris una persona la teva amiga? No és la “caritat”.
*
b) Què és el que fa que elegeixis una parella i no una altra? Què fa que t’aparellis amb algú? Tampoc és la “caritat
*
c) Què és això que n’hi diem amor entre pares i fills? Tampoc és el de la “caritat
*
Llavors, què és?
*
L’altre dia, tot preparant unes classes del curs vinent, llegia en un llibre que l’amor es manifesta quan acceptem l’altre tal com és, sense exigir-li res de res. Això, a primera vista tan bonic, a mi sempre m’ha fet basarda, Xec. I, no és la primera vegada que he pensat -quan abans havia sentit una cosa de semblant ja ho havia pensat- que, llavors jo no dec haver estimat mai. I això costa i fa por de reconèixer. Aquesta definició de la manifestació de l’amor l’entenc pel que n’hem dit “Amor 1”, aquest de la caritat. I aquí no tinc problemes, cap problema. Aquí també jo puc dir que sí, que he estimat; també jo he fet coses per a força gent pel gust de fer-les i sense demanar res a canvi. O això crec, perquè, fins i tot aquí caldria matisar; el propi llenguatge traeix l’inconscient general: he dit “pel gust de fer-les”; és a dir, que jo n’he extret un plaer per a mi. Era, doncs, tan desinteressada aquesta “caritat”? Era, doncs, veritat això que jo "no en demanava res a canvi”? De manera que dèiem que era “caritat”?
*
I segueixo amb allò de les preguntes:
*
Pel que fa a la qüestió a): Els meus amics els elegeixo jo, sóc jo que els considero així. En funció de què? Doncs perquè els valoro pel que jo considero les seves virtuts, que poden ser de moltes menes –intel·lectuals, humanes, ideològiques...- o una barreja de tot plegat. Però un component important és que, per aquest motiu, jo m’hi trobo bé amb ell@s, molt bé; [...]. Així doncs, què? Res de caritat.
*
El mateix diria per a una de les variants de la b): Elegeixo la meva parella (de vida) en funció de les mateixes raons que les esmentades en a), només que aquí s’hi afegeix l’atracció física. Però hi ha l’altra variant, perquè no (sempre) és el mateix “elegir parella” que “aparellar-se”. És a dir, es pot tenir una relació sexual per ganes de tenir-la i punt, i aquí no cal donar-li més voltes a res, perquè pot ser que no hi hagi cap altre criteri que el del desig del moment. Res de caritat.
*
I em queda la c), la de l’amor entre pares i fill@s:
*
Quan era petita em preguntava tot sovint si jo estimava els meus pares. Una pregunta poc freqüent, suposo, en una nena. No sé per què m’ho preguntava, però m’imagino que m’hi devien empènyer els sentiments contraris que jo no devia poder reprimir dins meu. Jo no gosava respondre’m la pregunta que em feia i me’n quedava un gran buit: no podia ni intuir què devia ser això de l’ “amor”.
*
Quan vaig ser mare –el llenguatge no expressa res ben expressat: aquesta oració dóna a entendre que es tracta d’un moment en el temps i això és mentida: ser mare és definitori de la persona A PARTIR d’un moment- m’ho vaig tornar a plantejar i m’ho segueixo plantejant moltes i moltes vegades, com també m’ha passat amb la meva parella [...]. I sempre topo amb la mateixa dificultat: la meva parella la vaig elegir perquè era tal com és (això ho té de comú amb allò que deia dels amics), però els meus / les meves fill@s no els he elegit, sinó que se suposa que els hauria d’estimar senzillament perquè ho són. I jo no he pogut combregar mai amb això. Jo n’estic segura que deixaria d’estimar els meus / les meves fill@s si jo no els hi trobés al menys un mínim de qualitats que a mi em semblessin d’aquelles en què em reconec jo mateixa i reconec com a cobejables, alguns valors fonamentals que tornen a tenir alguna cosa a veure amb aquelles qualitats per les quals jo elegeixo els meus amics. Així doncs....
*
Déu meu! És prou complex tot plegat, oi? I a la fi segueixo sense ser capaç de definir què és l’amor -ja no goso escriure’l amb majúscules-, potser és més realista escriure la paraula amb molta més humilitat...
*
Espero la teva contra-reflexió amb impaciència.
*
Una fortíssima abraçada, amic. [...]
*
A.
*
*
CARTA DE ANNA ROSSELL AL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS ( 01-09-2007)
*
Traducción al español de Anna Rossell
*
El Masnou, 01-09-2007
*
Querido Xec,
*
el último tema de reflexión que nos traemos entre manos se va enredando cada vez más, y mucho. Pero esto es bueno. Yo creo que nos gusta a los dos. [...] dices en tu segunda carta, la inacabada, dos cosas importantes, que a modo de resumen de mi respuesta a tu escrito sobre aquello del "telonero", situa mi quid en dos puntos: dices: "observo dos matices que no aceptas:
*
-El "telonero" por lo que puede tener de autohumillación y, en el fondo, de desvaloración de un@ mism@ y
*
-El "telonero" como aquél que puede desaparecer, como si las relaciones vividas no fueran lo suficientemente consistentes y, de algún modo, una comedia".

¡Bingo! Das de lleno en el blanco, Xec. Y diciéndome esto, entre otras cosas bien reflexionadas, me doy cuenta de que, en mis réplicas a tus escritos, me reflejo yo misma; quiero decir que se rrfleja aquello que personalmente me ha hecho daño y me ha herido especialmente en mi vida. Me doy cuenta por ejemplo de que esto que dices de la "autohumillación" y la "desvaloración de un@ mism@" es algo que yo he vivido muy intensamente en el desarrollo de mi estructura personal desde mi niñez [...] y lo arrastro y lo llevo encima como una coraza, y se ha convertido para mí en un punto sensible por el que filtro actuaciones de los demás. No quiero decir con esto que siempre las interprete erroneamente, sino sencillamente que soy mucho más sensible a estos puntos y que me ponen especialmente nerviosa cuando me los huelo. Y supongo que el primer matiz que tocas está relacionado con el segundo, esto que dices de que no acepto que el "telonero pueda desaparecer, como si las relaciones vividas..." Pues porque de la misma fuente de vivencias -creo- me viene que me tomo las amistades de modo contundente, sobre todo teniendo en cuenta que me cuesta hacer amig@s, en el sentido de llamarl@ "amig@" [...]. Y esto me lleva al tema de fondo que tú tocas: el del Amor: Lo que escribes sobre el "Amor" da a entender una larga y profunda reflexión sobre este "tema", así como también una vivencia del amor que te ha dado a su vez material para la reflexión y la valoración de este sentimiento y de sus contornos. Tú relaciones el amor con la vocación y dices que "vocación es un modo de amar, el modo en que la persona conoce... que ha de amar, que amando así lo más valioso de sí mism@ hallará el camino para 'realizarse' ". Siempre he tenido serios problemas para definir -también para mí misma- qué es Amor y qué entiendo yo por Amor y cómo lo vivo. Pero yo pienso que los problemas no debo de tenerlos yo sola.
*
A mí me parece que la palabra se utiliza con muy poco respeto y con una gran dosis de banalidad. Percibo a mi alrededor y en nuestra cultura una grave imprecisión -¿un malentendido?-, una gran mezcla de fuentes que alimentan este concepto, unas fuentes que a menudo a mí me parecen contradictorias y opuestas:
*
Yo diría que fundamentalmente son dos:
*
1) Aquella que define el amor en el sentido que predica el Evangelio el amor al prójimo; aquél que llamamos también "caridad" -y creo que algunas Biblias protestantes han traducido de la lengua original como "amor", y no como "caridad"- y
*
2) El amor llamado "de pareja"
*
A menudo se han querido encontrar puntos en común entre ambos y yo pienso que PUEDE haberlos, pero no tiene por qué haberlos y que a menudo no los hay. Sencillamente porque creo que estamos mezclando cosas y hablando de cosas bien distintas. Que puedan confluir no demuestra que los dos "amores" beban de la misma fuente. En el caso del amor de pareja hay aún otro factor que denominamos "pasión"–en el grado más extremo-, es lo que en un registro más tranquilo denominamos “atracción física”. ¿Esto lo complica todo, no? Díme tú qué tiene que ver aquel amor de que hablaba primero –llamémosle“Amor 1”, con éste otro. Y a los dos los llamamos “Amor”. ¿No es un lío? Y es por esto por lo que creo que usar la misma palabra, lo único que consigue es añadir confusión. El "Amor 1” se puede dar también en la relación de pareja, evidentemente que sí; pero también puede no darse en absoluto, y a la pura pasión seguimos denominándola "amor" y no me digas que no es liarla más aún. A partir de aquí, de este esquema general -una misma palabra para dos "cosas" bien distintas- podemos ir reflexionando y enredarlo más todavía o hilar más fino: Entrando en el terreno de las vivencias más directas y personales -que son las que en definitiva conforman nuestras convicciones y a su vez beben de ellas- tú dices que vives el Amor como una vocación y yo pienso que éste es puramente lo que yo llamo “Amor 1”. Y ¿cómo lo vivo yo? Pues el mío es una mezcla entre el 1 y el 2. Pero más allá de esto me hago muchísimas preguntas en torno a esta misma cuestión del Amor; por ejemplo: amor y amistad, tienen alguna relación, pero ¿de qué tipo? ¿La fuente de la amistad es la misma que la del "Amor 1"? No lo creo. Pienso que participa de ella, pero ¿es la fuente? Para serte sincera, no lo creo en absoluto. Y creo que para facilitar la reflexión viene bien hacerse estas preguntas:
*
a) ¿Qué es lo que hace que consideres a una persona una amiga? No la "caridad", desde luego.
*
b) ¿Qué hace que elijas a una pareja y no a otra? ¿Qué hace que te aparejes con alguien? Tampoco es la "caridad".
*
c) Qué es lo que llamamos amor entre padres e hij@s? Tampoco la "caridad".
*
¿Pues qué és?
*
El otro día, preparando unas clases para el curso que viene, leí en un libro que el amor se manifiesta cuando aceptamos al otro tal como es, sin exigirle nada a cambio. Esto, a primera vista tan bonito, a mí siempre me ha dado miedo, Xec. Y no es la primera vez que he pensado -cuano antes había sentido una cosa parecida también lo había pensado- que entonces yo no debo de haber amado nunca. Y esto cuesta y da miedo reconocerlo. Esta definición de la manifestación dle amor la entiendo para lo que hemos llamado “Amor 1”, éste de la caridad. Y aquí no tengo problemas, ningún problema. Aquí también yo puedo decir que sí, que he amado; también yo he hecho cosas por mucha gente por el gusto de hacerlas sin pedir nada a cambio. O eso creo, porque incluso aquí conviene una matización; el propio lenguaje traiciona el inconsciente general: he dicho "por el gusto de hacerlas"; és decir, que yo he sacado un placer para mí. ¿Era, pues, tan desinteresada esta "caridad"? Era, pues, verdad esto de que yo "no pedía nada a cambio"? Así que lo llamábamos "caridad"?
*
Y sigo con aquello de las preguntas:
*
Por lo que refiere a la pregunta a) A mis amigos los elijo yo, soy yo quien los considero como tales. ¿En función de qué? Pues porque los valoro por lo que yo considero sus virtudes, que pueden ser de muchos tipos -intelectuales, humanas, ideológicas...- o una mezcla de todo ello. Pero un componente importante es que, por este motivo yo me siento bien con ell@s, muy bien; [...]. Entonces ¿qué? Nada de caridad.
*
Lo mismo diría para una de las variantes de b): Elijo a mi pareja (de vida) en función de las mismas razones que las que he mencionado en a), sólo que aquí se añade la atracción física. Pero hay otra variante, porque no (siempre) es lo mismo "elegir pareja” que “aparejarse”. Es decir, se puede tener una relación sexual por ganas de tenerla y punto, y aquí no es necesario darle más vueltas a nada, porque puede suceder que no haya ningún otro criterio más que el deseo del momento. Nada de caridad.
*
Y me queda la c), la del amor entre padres e hij@s:
*
Cuando era niña me preguntaba a menudo si quería a mis padres. Una pregunta poco frecuente, supongo, en una niña. No sé por qué me lo preguntaba, pero me imagino que me debían empujar a ella los sentimientos contrarios que yo no debía de poder reprimir dentro de mí. Yo no me atrevía a responderme la pregunta que me hacía y me quedaba un gran vacío: no podía intuir qué debía de ser aquello del "amor".
*
Cuando fui madre -el lenguaje no expresa nada con exactitud: esta oración da a entender que se trata de un momento en el tiempo y esto no es así: ser madre es definitorio de la persona A PARTIR de un momento-, volví a planteármelo y sigo planteándomelo muchísimas veces, como también me ha sucedio con mi pareja [...]. Y siempre choco con la misma dificultad: a mi pareja la elegí porque era tal como es (esto lo tiene en común con aquello que decía de l@s amig@s), pero a mis hij@s no los he elegido, sino que se supone que debería amarl@s sencillamente porque lo son. Y yo nunca he podido comulgar con esto. Yo estoy segura de que dejaría de amar a mis hij@s si no viera en ell@s al menos un mínimo de cualidades que a mí me parecieran de aquellas en que me reconozco a mí misma y reconozco como codiciables, algunos valores fundamentales que vuelven a tener que ver algo con aquellas cualidades por las que yo elijo a mis amig@s. Así pues...
*
¡Dios mío! Es bien complejo todo ello, ¿no? Y al fin sigo sin ser capaz de definir qué es el amor -ya no me atrevo a escribir la palabra con mayúscula-, quizá sea más realista escribirla con mayor humildad...
*
Espero tu contra-reflexión con impaciencia.
*
Un abrazo muy fuerte, amigo mío. [...].
*
A.

No hay comentarios: