6 de mayo de 2009

Correspondencia Anna Rossell-Xec Marquès (25-04-2009)

A CONTINUACIÓN DEL TEXTO CATALÁN VIENE EL ESPAÑOL

CARTA D'ANNA ROSSELL AL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS (català)


A casa de la senyora Juanita Coll, mare d'en Xec Marquès, amb Manolo Ávila (juliol 2007) /
En casa de la señora Juanita Coll, madre de Xec Marquès, con Manolo Ávila (julio 2007)


El Masnou, 25-04-09


Estimat Xec,

tornem a allò de les nostres reflexions, que finalment, i sortosament, han tornat a reprendre la seva marxa, símptoma de la bona salut de l’estat de la nostra sovintejada correspondència epistolar. Vull començar per dir-te, sense cap ànim d’ensabonar-te, que cada dia n’estic més contenta (la paraula no expressa prou ni de bon tros el que vull dir) d’haver-te conegut i que els nostres partits de tenis de lletres siguin tan intensos, fructífers i respectuosos. D’aquests partits jo n’aprenc molt. Per moltes raons. En primer lloc perquè em permeten de reflexionar sobre les meves pròpies opinions i sentiments, clarificar-los i perfilar-los, i perquè el teu tarannà dóna peu a sincerar-me absolutament amb tu, sense limitacions de cap mena, sense por de perdre la teva amistat, perquè sé que tinc al davant un amic de veritat i company de joc obert de ment, intel·lectualment viu i interessat, profundament coneixedor de la naturalesa humana pel respecte que ella li mereix i bon coneixedor també de moltes manifestacions d’aquesta naturalesa en àmbits culturals diversos i diferents, un factor que aporta molt de positiu a les nostres reflexions, perquè jo mateixa no tinc aquesta experiència tan àmplia en aquest sentit. Després, els teus comentaris i respostes m’aporten punts de vista nous i de vegades no tan nous, però que, per la serenor de la seva exposició i la sòlida argumentació, la serenor de qui té una fe i una mirada cap al món diferent de la meva, em permeten d’il·luminar, matisar i enriquir la meva pròpia mirada. Crec que aquest no és qualsevol resultat, sinó un de fonamental pel que aporta a l’aprofundiment del coneixement de la naturalesa humana, perquè jo crec que res no esperona tan la reflexió sobre un@ mateix@ i sobre la cultura pròpia com el coneixement d’altres maneres de pensar i de veure el món. Valgui això també pel fet que tu ets creient i sacerdot catòlic convençut i enormement coherent amb la teva fe, i jo una agnòstica amb tendència a l’ateisme, si bé em tinc per persona jo diria que bastant religiosa, cosa que no exclou en absolut l’agnosticisme ni l’ateisme. I valgui també pel fet que la teva rica experiència i coneixement de les realitats culturals de diversos països de l’Àfrica de l’oest et dóna una perspectiva que a mi em manca i que sens dubte és bàsica per l’esperit que acompanya les nostres disquisicions.

Agraeixo molt la teva resposta als meus comentaris sobre el manifest dels bisbes africans de l’oest a les reaccions dels medis de comunicació a les paraules del Papa. Com és habitual en tu, les teves argumentacions no tenen res de l’arrogància i la hipocresia que jo crec detectar prou sovint en les declaracions de les altes institucions de l’Església catòlica. El to de la teva carta, tot el que hi dius, és decidit, ben sospesat, valent i honrat, cap ombra de l’apassionament que barra el pas en sec al diàleg dels qui, empesos per un esperit fonamentalista (i sovint crec que també d’ànsia de poder), es deixen portar pels dogmes que els condueixen a l’hermetisme, a tancar-se en banda en les seves posicions. Com molt bé dius tu, fer una caricatura de l’altre tanca la possibilitat al diàleg. Voldria començar fent referència a això que tu comentes: “Vaig sentir algunes de les reaccions a RFI. S’han d’escoltar per entendre millor la reacció enfadada dels bisbes de la CEREAO [...]. El que es podia sentir per la radio era com una mena d’insult, d’ingerència de l’estranger a la casa de l’amfitrió [...]”. Evidentment, si els comentaris que es van fer des de Ràdio França Internacional eren sortides de to i feien realment una caricatura del Papa, s’entén millor la reacció enfurismada dels bisbes –sobre tot venint de Ràdio França Internacional, tenint en compte la història de dominació que França ha exercit i segueix exercint en aquesta regió del continent africà. El problema és que als lectors del seu manifest ens faltava aquesta informació de rerafons, que, malgrat que ells l’esmentaven, ho feien passant-hi de puntetes, sense donar-ne detalls en la seva argumentació i això podria haver desfigurat completament el seu escrit. Si és així, llavors estaríem davant d’un cas d’aquells que els propis bisbes en el seu manifest anomenen “descontextualització”: ens mancaria el context per entendre bé la reacció irada dels bisbes. Tot i així, jo penso que aquests aclariments ajudarien a comprendre l’apassionament dels bisbes, però segueixen sense justificar-lo i jo diria que segueixen sense donar-los la raó. Malgrat aquesta justificació que tu fas en la teva carta, sumada a altres informacions que dones i que ells només toquen de gairell –tot i que convindria que ho fessin a fons perquè constitueixen un bon pilar de les seves argumentacions-, com per exemple el que dius que: “Una altra dada que s’ha de tenir en compte és la manera concreta amb la que algunes organitzacions fan la promoció i distribució de preservatius: d’una manera indiscriminada i forts d’una gran quantitat de mitjans econòmics i medis logístics”. La seva manera de al·ludir a la distribució de preservatius, la manera com relacionen ells aquesta informació amb altres punts de la seva argumentació fa que s’entengui com una presa de partit d’aquelles postures més recalcitrants i gens donades al diàleg de l’Església catòlica institucional, que jo combatia amb els meus contraarguments. Vull dir amb tot això que les teves matisacions em valen per la teva pròpia carta, però no tant per la declaració dels bisbes, sobre tot si tenim en compte que una declaració de tota una Conferència Episcopal hauria de parlar sempre des de la calma i la temperància, mai des de l’apassionament, i caldria esperar d’una plataforma com aquesta una tàctica política -pel que té de repercussió i d’influència en tants éssers humans- més madura. Jo esperaria d’un manifest bisbal la cautela que tu reclamaves al Vaticà quan expliques la teva primera reacció -la més immediata-, quan vas llegir el manifest dels bisbes: “Trobava que els equips de comunicació del vaticà són prou avisats i informats per imaginar-se la reacció i que mancaven de prudència encetant un tema que podia desviar l’atenció de la visita del Papa a l’Àfrica”. Entroncant amb això et vull demanar disculpes, perquè també jo caic de vegades, amb les meves actituds i posicions, en aquells errors que jo mateixa critico dels bisbes. Em refereixo a aquell punt tercer de la meva carta on jo carregava contundentment contra els representants ordenats i que han fet vot de celibat de l’Església (evito “castedat” conscientment, per ser una d’aquelles paraules estigmatitzades que empra l’Església catòlica generalment), que, sense tenir teòricament cap experiència (o poca) en el camp de les relacions sexuals, es permeten de parlar amb la seguretat que ho fan sobre el tema, així ho deia jo. Vagi per davant que el meu astorament, com jo anomenava el sentiment que aquesta manera de fer em provocava, anava dirigit sobre tot contra els representats de les altes institucions eclesiàstiques, aquests que parlen “ex catedra” i que ho fan de manera impositiva, dogmàtica i intransigent. Però tot i això reconec que hauria d’haver matisat més, perquè treure’ls a ell@s el dret de parlar sobre aquest tema equivaldria a pensar que un ésser humà no pot teoritzar mai sobre temes que no hagi experimentat, cosa amb la qual jo mateixa no hi estic d’acord, i equivaldria també a afirmar que els representants ordenats de l’Església i que han fet vot de celibat no experimenten el desig sexual ni la sensualitat –per més que alguns de vosaltres els sublimeu-, la qual cosa, òbviament, no es correspon amb la realitat, pel fet objectiu que la naturalesa humana us afecta. D’altra banda, jo retreia als bisbes, en el meu tercer punt, que ells rebutjaven l’opinió de gent no africana sobre els assumptes i problemes africans, titllant-la d’ingerència, pel fet de ser una opinió que ve de no africans, cosa que s’assembla bastant al que jo mateixa he fet en la meva carta quan manifestava el meu gran astorament, perquè, de fet, posava en tela de judici que l’opinió en aquests temes d’aquests representants catòlics no experimentats pogués tenir cap mena de valor. No és aquesta la idea que volia transmetre, sinó la de que, en aquest cas, les seves opinions sí que, al menys, haurien de ser molt més cauteloses i transmetre la consciència de la manca d’aquesta part de l’experiència. Tot això que m’esforço de matisar i diferenciar ara em ve a la ment pel que es desprèn de la teva fina observació del capteniment dels altres, perquè també aquesta qualitat de la fina i sensible observació d’altres et permet de formar-te una idea, i molt ben fundada, de moltes de les facetes en què es manifesta aquesta vessant de la humanitat que és la sexualitat. Dius: “La meva experiència i aquest anys i les estones d’assistència a la bomba [on els veïns del meu barri de Conakry es proveeixen d’aigua] em mostren que la relació noi-noia és molt superficial. Que ells i elles tenen pocs recursos per estimar-se, respectar-se i fer de l’amistat un espai de desenvolupament del millor de cadascú.” Certament, també aquestes observacions són experiència. Però voldria deixar ara la declaració dels bisbes una mica de banda i centrar-me més en la teva carta, per entrar en el que em sembla més profitós de les nostres disquisicions, pel fet que és aquí on les nostres opinions sovint coincideixen, però també més divergeixen i, per tant, més es complementen, i enriqueixen així els matisos i ens aporten als dos, crec, més aprenentatge positiu:

Amb la sinceritat, l’honradesa i la voluntat de diàleg que et caracteritzen dius que estàs d’acord amb mi: “que els bisbes manifesten més sentiment de “còlera” i d' "indignació” que raonament i capacitat de diàleg”. I també dius, una mica més avall: “Que l’Església ha estat marcada, i ho és encara, per una visió negativa de la sexualitat, per una valoració del sofriment més que del plaer, és evident”. I és el que ve a continuació al que em vull referir ara. Dius: “Però el pensament cristià de la sexualitat no podrà mai renunciar a que Déu ens ha volgut homo i dona, marcats pel sexe i cridats a trobar-nos amb l’altre que és diferent. La pulsió sexual pot ser entesa com aquesta crida que desvetlla no només un desig de sexe, sinó un desig d’amor, de donar-se totalment i d’acollir l’altre. L’ànima de la sexualitat és la seva profunda i radical dignitat.”

Pel que fa a la primera part del teu pensament, aquesta en què subratlles que el desig sexual, obeeix a una pulsió que ens crida a trobar-nos amb “l’altre que és diferent”, perquè “Déu ens ha volgut homo i dona, marcats pel sexe”... . Jo ho veig d’altra manera. Si més no, no goso afirmar això que tu afirmes, em sento prou insegura en aquest camp, perquè aquí tenim entre línies el tema de l’homosexualitat, i no goso de dir que entre els homosexuals no se senti el desig sexual com un desig cap a l’altre, l’altre també absolutament diferent de l’un, segons la manera sincera i honrada de sentir dels implicats (que no és la nostra), malgrat que exteriorment el cos sembli manifestar el mateix gènere entre les parts relacionals. D’altra banda, de la teva reflexió a mi se m’escapa l’axioma de què parteixes, l’afirmació que fas que Déu ho ha volgut així. Potser és que no conec bé la Bíblia, però està recolzada per la Bíblia aquesta afirmació? Vols dir que, quan un noi o una noia que desperten a la sexualitat en la seva adolescència i se n’adonen que no se senten atrets per éssers humans del sexe contrari, sinó del propi sexe, podem afirmar -si pressuposem l’existència de Déu- que Déu no els ha fet així? Qui els ha fet així, doncs? Vols dir que se senten atrets pel mateix sexe “per vici”, com deien abans (i encara afirmen) aquells que s’escandalitzen que existeixin aquesta mena de relacions? Jo no em veig en cor de subscriure aquesta convicció de què em sembla que tu parteixes, Xec.

Pel que fa a la segona part del paràgraf teu, que he copiat més amunt, la idea de que “la pulsió sexual pot ser entesa com aquesta crida que desvetlla no només un desig de sexe, sinó un desig d’amor, de donar-se totalment i d’acollir l’altre. L’ànima de la sexualitat és la seva profunda i radical dignitat.” (La negreta és meva). Sí, jo també crec que la sexualitat pot ser entesa d’aquesta manera, no estic tan convençuda, en canvi, de que aquesta manera d’entendre-la constitueixi la seva “ànima”, que jo interpreto com la seva “essència”. Ja explicava amb arguments en la meva primera carta, en què feia els meus comentaris al manifest dels bisbes, que jo crec que les relacions sexuals i la dimensió amorosa que pot haver-hi implícita en elles tenen una gamma molt més àmplia de matisos. Jo deia que, en la meva opinió, n’hi ha de moltes menes, deia: “Pot haver-hi sexe sense amor (la qual cosa tampoc el fa directament immoral, si és volgut i desitjat per les parts i respectuós amb l’altre), pot haver-hi amor sense sexe i pot haver-hi amor amb sexe, i tot això abans, durant i després del matrimoni”. Com es desprèn de la comparació de les nostres dues maneres d’expressar-ho, hi ha una base comuna en el que diem tots dos: que aquesta “pulsió sexual pot ser entesa [...] no només com un desig de sexe, sinó un desig d’amor [...]”. És en aquest “desig de sexe” i en aquest “no només” que rau la nostra coincidència. Igual que tu, també jo penso que la relació sexual pot ser només i exclusivament un desig de sexe o derivar en una relació amorosa. I encara hi ha, crec jo, molta més substància comú: coincidim també en què tots dos creiem que la relació sexual que deriva en amor -i més encara la relació amorosa que deriva en sexual- tenen una qualitat molt superior a la que es queda en el mer sexe. En aquest sentit també les nostres maneres de pensar conflueixen en tot el que es pot derivar d’aquest pensar comú: que convé educar els joves en aquesta direcció, i jo diria que educar en aquesta direcció implica desplegar tot el que tenim al nostre abast per transmetre als nen@s i als adolescents que el respecte mutu és bàsic, amb tot el que això implica: relació de persones lliures -per tant enteses i desenvolupades com a iguals-, absència de dominació de l’un sobre l’altre, eliminació del desig de preeminència i de poder sobre l’altre, etc. Aquest és l’objectiu, aquí hem d’arribar. On crec, però, que les nostres opinions i els nostres sentirs divergeixen substancialment és en el fet que, per la teva manera d’expressar-ho, tinc la impressió que tu penses que la relació sexual, si no arriba a desembocar en relació amorosa –i encara goso d’afegir-hi l’adjectiu “estable”, i per tant, si no arriba a acabar en allò del matrimoni i de tenir descendència-, és reprovable. A mi em sembla que, segons ho veus tu, aquesta relació ha d’anar dirigida cap aquí. I, si és així, si no m’equivoco, el meu punt de vista és diferent: com ja he dit, també jo crec que una relació sexual és molt més plaent si és una relació amorosa, perquè implica una dimensió humana molt més complerta, aquesta és més profunda, evidentment. Però aquesta profunditat no perd ni un bri del seu valor pel fet que no hi hagi pel mig el matrimoni, ni pel fet que no tingui per objectiu tenir fills. Una parella d’amants pot desenvolupar una relació amorosa-sexual de primeríssima qualitat humana i moral sense cap d’aquests dos objectius. I, encara més enllà d’això, jo tampoc no tinc res contra una relació sexual d’aquestes que en diem efímeres. També aquestes poden estar fundades en una relació amb l’altre més enllà del pur desig sexual –per fer un bon coneixement de l’altre no sempre es necessiten mesos, de vegades ni dies-. I encara més enllà, tampoc tinc res contra d’una relació sexual efímera o única pel pur plaer sexual, sempre i que aquesta relació sigui convinguda i entre persones respectuoses l’una amb l’altra. La consecució del pur plaer com a objectiu no és immoral a la meva manera de veure, sinó que més aviat pot ser molt honrada i sana. Per què hauria de ser immoral? Comença a ser immoral quan hi ha voluntat de dominació, de violència, quan hi ha absència de respecte, però només llavors. És per això que tinc el convenciment que la base de tot plegat ha de partir d’aquesta educació en el respecte, en l’equitat... És per això que l’objectiu primeríssim, al meu entendre, és el de donar a tots els éssers humans les mateixes possibilitats d’autonomia, per tal que siguin realment lliures les decisions que prenguin en cada moment. Només en la llibertat es pot basar la decisió de donar-se a l’altre (en qualsevol dels sentits que acabo de manifestar), i només si s’educa en la llibertat s’educa en el respecte i viceversa, perquè respecte i llibertat mantenen una relació dialèctica. També és en aquest sentit que jo et deia en l’altra carta que penso que, de fet, no cal tant una educació específicament sexual, com, en general, una educació humana en la llibertat i en el respecte, en tota mena de relacions. És en aquest mateix marc que es poden inserir les teves paraules: “Trobo que el discurs de l’Església és conegut, i amb això la trobo més sincera que algunes grans estructures de lluita contra el VIH de les que no es coneix la seva visió de la sexualitat i que sota cobert d’acció d’urgència manquen de reflexió i sobren de mitjans econòmics”. També crec que no et manca raó, i això és important si volem ser responsables amb l’educació de les joves generacions. Certament, darrera d’aquestes grans estructures que tu esmentes hi podria haver-hi interessos, probablement econòmics, que persegueixen el guany com a únic objectiu i es desentenen de la part més important, aquesta educació de què parlem. I amb això tornem a les paraules del Papa (parcialment): que el sol fet de distribuir preservatius no fa el què. Exacte. Calen accions d’acompanyament, que no haurien de ser d’acompanyament, sinó les més importants. En tot cas l’acció acompanyant hauria de ser la de distribuir els preservatius. Però a partir d’aquí ja tornen a començar les meves diferències essencials amb l’Església catòlica: què entén ella per educació dels joves? Què entenc jo? Quan tu dius que en el teu entorn de Conakry has observat: “que la relació noi-noia és molt superficial. Que ells i elles tenen pocs recursos per estimar-se, respectar-se i fer de l’amistat un espai de desenvolupament del millor de cadascú”, jo entenc que l’educació ha d’eliminar aquestes mancances, proporcionar-los aquests recursos en el sentit que expressava més amunt, el de desvetllar la importància de la dimensió de les relacions (totes les relacions) entre les persones, les que impliquen l’ésser humà complert, amb el respecte a la diferència, a la voluntat de l’altre sense que això impliqui submissió pròpia, dit resumidament: una educació en la maduresa de les nostres actuacions que ens permeti d’assumir sempre la responsabilitat dels nostres actes. Miguel de Unamuno diu al començament del seu llibre “El sentimiento trágico de la vida” que els adjectius derivats d’ “home” li resulten sospitosos: “Porque el adjetivo humanus me es tan sospechoso como su sustantivo abstracto humanitas, la humanidad. Ni lo humano ni la humanidad, ni el adjetivo simple, ni el adjetivo sustantivado, sino el sustantivo correcto: el hombre. [...].” És una sospita que comparteixo amb ell, perquè “humanitat” és un terme que implica el millor i el més terrible. L’ “home”, en el sentit d’ “ésser humà” és un projecte que pot esdevenir allò més sublim o allò més abominable. Se’n poden fer moltes coses, i molt terribles de l’home, en la seva naturalesa hi cap tot. Què en fem i què esdevingui depèn de l’educació i de què entenem per ella.

I aquí ho deixo, amic meu, esperant amb impaciència la teva resposta. Sé que tu disposes de molt menys temps que jo, que treus hores de son, cosa la qual em fa encara molt més preuades les teves paraules.

Una molt forta abraçada,

Anna


CARTA DE ANNA ROSSELL AL TEÓLOGO I SALESIANO XEC MARQUÉS (español; traducción de Anna Rossell)

25-04-09

Querido Xec,

volvamos a aquellas reflexiones nuestras, que finalmente y por suerte han recuperado su marcha, síntoma de la buena salud del estado de nuestra frecuente correspondencia epistolar. Quisiera empezar diciéndote, sin ánimo alguno de halagarte falsamente, que cada día estoy más contenta (la palabra no expresa suficientemente ni de lejos lo que deseo expresar) de haberte conocido y de que nuestros partidos de tenis de letras sean tan intensos, fructíferos y respetuosos. De estos partidos yo aprendo mucho. Por muchas y diversas razones. En primer lugar porque me permiten reflexionar sobre mis propias opiniones y sentimientos, clarificarlos y perfilarlos, y porque tu modo de ser da pie a sincerarme absolutamente contigo, sin ningún género de limitaciones, sin temor de perder tu amistad, porque sé que tengo delante a un amigo de verdad y a un compañero de juego abierto de mente, intelectualmente vivo e interesado, profundamente conocedor de la naturaleza humana por el respeto que ella le merece y buen conocedor también de muchas manifestaciones de esta naturaleza en ámbitos culturales diversos y diferentes, un factor que aporta mucho de positivo a nuestras reflexiones, porque yo misma no tengo esta experiencia tan amplia en este sentido. Después, tus comentarios y respuestas me aportan puntos de vista nuevos y a veces no tan nuevos, pero que, por la serenidad de su exposición y la sólida argumentación, la serenidad de quientiene una fe y una mirada hacia el mundo diferente de la mía, me permiten iluminar, matizar y enriquecer mi propia mirada. Creo que éste no es cualquier resultado, sino uno fundamental, por lo que aporta a la profundización del conocimiento de la naturaleza humana, porque yo creo que no hay nada que espolee tanto la reflexión sobre un@ mism@ y sobre la propia cultura como el conocimiento de otros modos de pensar y de ver el mundo. Valga esto también por el hecho de que tú eres creyente y sacerdote católico convencido y enormemente coherente con tu fe, y yo una agnóstica con tendencia al ateismo, si bien me tengo por persona yo diría que bastante religiosa, lo cual no excluye en absoluto el agnosticismo ni el ateismo. Y valga también por el hecho de que tu rica experiencia y conocimiento de las realidades culturales de diversos países de África del oeste te da una perspectiva que a mí me falta y que sin duda es básica para el espíritu que acompaña nuestras disquisiciones.

Agradezco mucho tu respuesta a mis comentarios sobre el manifiesto de los obispos africanos del oeste a las reacciones de los medios de comunicación a las palabras del Papa.
Como es habitual en ti, tus argumentaciones no tienen nada de la arrogancia ni de la hipocresía que yo creo detectar con demasiada frecuencia en las declaraciones de las altas instituciones de la Iglesia católica. El tono de tu carta, todo lo que en ella dices, es decidido, bien sopesado, valiente y honrado, ni sombra del apasionamiento que corta el paso en seco al diálogo de quienes, llevados por un espíritu fundamentalista (y creo que a menudo también de ansia de poder), se dejan llevar por los dogmas que los conducen al hermetismo, a cerrarse en banda en sus posiciones. Como muy bien dices, hacer una caricatura del otro cierra la posibilidad al diálogo. Quisiera empezar haciendo referencia a esto que tú comentas: "Escuché algunas de las reacciones en la RFI [Radio Francia Internacional]. Tienen que haberse escuchado para entender mejor la reacción airada de los obispos de la CEREAO [...]. Lo que se podía oír por la radio era como una especie de insulto, de ingerencia del extranjero en la casa del anfitrión [...]". Evidentemente, si los comentarios que se hicieron desde Radio Francia Internacional fueron salidas de tono y hacían realmente una caricatura del Papa, se comprende mejor la furiosa reacción de los obispos -sobre todo viniendo de Radio Francia Internacional, teniendo en cuenta la historia de dominación que Francia ha ejercido y sigue ejerciendo en esta región del continente africano. El problema es que a los lectores de su manifiesto nos faltaba esta información de trasfondo, que, a pesar de que ellos la mencionaban, lo hacían pasando de puntillas, sin dar detalles en su argumentación, i esto podría haber desfigurado por completo su escrito. Si es así, entonces estaríamos ante un caso de aquellos que los porpios obispos denominan "descontextualización": nos faltaria el contexto para entender bien la reacción airada de los obispos. Aun así, pienso que estas aclaraciones ayudarían a comprender el apasionamiento de los obispos, pero siguen sin justificarlo y yo diría que siguen din darles la razón. A pesar de esta justificación que tú haces en tu carta, sumada a otras informaciones que das y que ellos sólo abordan tangencialmente -si bien convendría que lo hicieran a fondo porque constituyen un buen pilar de sus argumentaciones-, como por ejemplo cuando dices que: "Otro dato que conviene tener en cuenta es la manera concreta como algunas organizaciones hacen promoción y distribución de preservativos: de una manera indiscriminada y desplegando una cantidad ingente de medios económicos y logísticos." Su manera de aludir a la distribución de preservativos, la manera como ellos relacionan esta información con otros puntos de su argumentación hace que se entienda como una toma de partido por aquellas posturas más recalcitrantes y nada dadas al diálogo de la Iglesia católica institucional, que yo combatía con mis contraargumentos. Con todo esto quiero decir que tus matizaciones me valen para tu propia carta, pero no tanto para la declaración de los obispos, sobre todo si tenemos en cuenta que una declaración de toda una Conferencia Episcopal debería hablar siempre desde la calma y la templanza, nunca desde el apasionamiento, y cabría esperar de una plataforma como ésta una táctica política -por la repercusión y la influencia que tiene sobre tantos seres humanos- más madura. Yo esperaría de un manifiesto obispal la cautela que tú reclamabas al Vaticano cuando explicas tu primera reacción -la más inmediata-, cuando leíste el manifiesto de los obispos: "Me parecía que los equipos de comunicación del Vaticano son lo suficientemente avezados y están lo bastante informados como para imaginarse la reacción y que les faltaba prudencia cuando abordaban un tema que podía desviar la atención de la visita del Papa a África". Enlazando con esto quiero pedirte disculpas, porque también yo caigo a veces, con mis actitudes y posiciones, en aquellos errores que yo misma critico de los obispos. Me refiero a aquel tercer punto de mi carta, donde yo cargaba con contundencia contra los representantes ordenados y que han hecho voto de celibato de la Iglesia (evito "castidad" conscientemente, por ser una de aquellas palabras estigmatizadas que emplea la Iglesia católica generalmente), que, sin tener teóricamente ninguna experiencia (o poca) en le campo de las relaciones sexuales, se permiten hablar con la seguridad con que lo hacen sobre el tema, esto era lo que yo decía. Vaya por delante que mi estupefacción, como yo llamaba al sentimiento que me producía este modo de actuar, iba dirigida sobre todo a los representantes de las altas instituciones eclesiásticas, los que hablan "ex catedra" y que lo hacen de manera impositiva, dogmática e intransigente. Aún así reconozco que debería haber matizado más, porque negarles a ell@s el derecho de hablar sobre este tema equivaldría a pensar que un ser humano no puede teorizar nunca sobre temas que no ha experimentado, una opinión que yo misma no comparto, y equivaldría también a afirmar que los representantes ordenados de la Iglesia y que hicieron el voto de celibato no experimentan el deseo sexual ni la sensualidad -por más que algunos de vosotros los subliméis- algo que obviamente no se corresponde con la realidad, por el hecho objetivo de que la naturaleza humana os afecta como seres humanos que sois. Por otro lado, yo recriminaba a los obispos, en mi tercer punto, que ellos rechazaran la opinión de gente no africana sobre los asuntos y problemas africanos, tildándola de ingerencia, por el hecho de ser una opinión que no proviene de africanos, lo cualse parece bastante a lo que yo misma he hecho en mi carta cuando manifestaba mi gran estupefacción, porque, en realidad, ponía en tela de juicio que la opinión en estos temas de estos representantes católicos no experimentados pudiera tener algún valor. No es ésta la idea que quería transmitir, sino la de que, en este caso, sus opiniones sí que, al menos, debieran ser mucho más cautelosas y transmitir la conciencia de la falta de esta parte de la experiencia. Todo esto que me esfuerzo en matizar y diferenciar ahora me viene a la mente por lo que se desprende de tu fina observación del comportamiento de los demás, porque también esta cualidad de la observación fina y sensible de los demás te permite formarte una idea, y muy bien fundada, de muchas de las facetas en que se manifiesta esta vertiente de la humanidad que es la sexualidad. Dices: "Mi experiencia de estos años y los ratos de asistencia a la bomba [donde los vecinos de mi barrio se proveen de agua] me han mostrado que la relación chico-chica es muy superficial, que ellos y ellas tienen pocos recursos para quererse, respetarse y hacer de la amistad un espacio de desarrollo de lo mejor de cada uno." Ciertamente, también estas observaciones son experiencia. Pero quisiera dejar ahora la declaración de los obispos un poco de lado y centrarme más en tu carta, para entrar en lo que me parece más provechoso de nuestras disquisiciones por el hecho de que es aquí donde nuestras opiniones a menudo coinciden, pero también más divergen y, por tanto, más se complementan y así enriquecen los matices y nos aportan, a los dos -así lo creo- más aprendizaje positivo:

Con la sinceridad, la honradez y la voluntad de diálogo que te caracterizan dices que estás de acuerdo conmigo en: "que los obispos manifiestan más sentimiento de "cólera” y de "indignación" que razonamiento y capacidad de diálogo". Y también un poco más abajo: "Que la Iglesia ha estado marcada, y lo está aún, por una visión negativa de la sexualidad, por una valoración del sufrimiento más que del placer, es evidente". Y es lo que viene a continuación a lo que quiero referirme especialmente ahora. Dices: “Pero el pensamiento cristiano de la sexualidad no podrá renunciar nunca al hechode que Dios nos ha querido hombre y mujer, marcados por el sexo y llamados a encontrarnos con el otro, que es diferente. La pulsión sexual puede ser enendida como este llamamiento que desvela no sólo un deseo de sexo, sino un deseo de amor, de entregarse totalmente y de acoger al otro. El alma de la sexualidad es su profunda y radical dignidad."

Por cuanto refiere a la primera parte de tu pensamiento, ésta en la que subrayas que el deseo sexual obedece a una pulsión que nos llama a encontrarnos con "el otro que es diferente", porque "Dios nos ha querido hombre y mujer, marcados por el sexo"... . Yo lo veo de otro modo. Al menos no me atrevo a afirmar lo que tú afirmas; me siento lo bastante insegura en este campo, porque aquí tenemos entre líneas el tema de la homosexualidad, y no me atrevo a decir que entre los homosexuales no se sienta el deseo sexual como un deseo hacia el otro, el otro también absolutamente diferente de uno, según la manera sincera y honrada de sentir de los implicados (que no es la nuestra), aunque exteriormente el cuerpo parezca manifestar el mismo género entre las partes relacionales. Por otro lado, de tu reflexión a mí se me escapa el axioma del que tú partes, la afirmación que haces de que Dios lo ha querido así. Quizá es que no conozco bien la Biblia, pero ¿está secundadada por la Biblia esta afirmación? ¿Quieres decir que, cuando un chico o una chica que despiertan a la sexualidad en la adolescencia y se dan cuenta de que no se sienten atraídos por seres humanos del sexo contrario, sino por los del propio sexo, podemos afirmar -si presuponemos la existencia del Dios- que Dios no los ha hecho así? ¿Quién, pues, los ha hecho como son? ¿Quieres decir que se sienten atraídos por el mismo sexo "por vicio", como decían antes (y aún afirman) aquellos que se escandalizan de que existan este tipo de relaciones? Yo no me atrevo a suscribir esta convicción de la que me parece que tú partes, Xec.

En cuanto a la segunda parte de tu párrafo, que he copiado más arriba, la idea de que "la pulsión sexual puede ser entendida como esta llamada que desvela no sólo un deseo de sexo, sino un deseo de amor, de entregarse totalmente y de acoger al otro. El alma de la sexualidad es su profunda y radical dignidad." (La negrita es mía). Sí, yo también creo que la sexualidad puede ser entendida de esta manera, en cambio no estoy tan segura de que esta manera de entenderla constituya su "alma", que yo interpreto como su "esencia". Ya explicaba con argumentos en mi primera carta, en la que hacía mis comentarios al manifiesto de los obispos, que yo creo que las relaciones sexuales y la dimensión amorosa que puede haber implícita en ellas tienen una gama mucho más amplia de matices. Yo decía que, en mi opinión, las había de muchas clases, decía: "Puede haber sexo sin amor (lo cual tampoco lo hace directamente inmoral, si es querido y deseado por las partes y respectuoso con el otro), puede haber amor sin sexo y puede haber amor con sexo, y todo esto antes, durante y después del matrimonio." Como se desprende de la comparación de nuestras dos maneras de expresarlo, hay una base común en lo que ambos afirmamos: que esta “pulsión sexual puede ser entendida [...] no sólo como un deseo de sexo, sino como un deseo de amor [...]”. Es en este “deseo de sexo” y en este “no sólo” donde radica nuestra coincidencia. Igual que tú, también yo pienso que la relación sexual puede ser sólo y exclusivamente un deseo de sexo o derivar en una relación amorosa. Y aún hay, creo, mucha más sustancia común: coincidimos también en que ambos creemos que la relación sexual que deriva en amor -y más aún la relación amorosa que deriva en sexual- tienen una cualidad muy superior a la que se agota en el mero sexo. En este sentido también nuestras maneras de pensar confluyen en todo lo que se pueda derivar de esta común manera de pensar: que conviene educar a los jóvenes en esta dirección, y yo diría que educar en esta dirección implica desplegar todo lo que tenemos a nuestro alcance para transmitir a l@s niñ@s y a los adolescentes que el respeto mútuo es básico, con todo lo que esto implica: relación de personas libres -por tanto entendidas y desarrolladas como iguales-, ausencia de dominación de uno sobre otro, eliminación del deseo de preeminencia y de poder sobre el otro, etc. Éste es el objetivo, aquí es donde hemos de llegar. Pero donde creo que nuestras opiniones y nuestros modos de sentir divergen substancialmente es en el hecho de que, por tu manera de expresarlo, tengo la impresión de que tú crees que la relación sexual, si no llega a desembocar en relación amorosa -y aún me atrevería a añadirle el adjetivo "estable" y, por tanto, si no llega a terminar en matrimonio y en tener descendencia-, es reprobable. A mí me parece que, según tú lo ves, esta relación debe ir dirigida a estos objetivos. Y, si es así, si no me equivoco, mi punto de vista es diferente: como ya he dicho, también yo creo que una relación sexual es mucho más placentera si es una relación amorosa, porque implica una dimensión humana mucho más completa, ésta es más profunda, evidentemente. Pero esta profundidad no pierde ni un ápice de su valor por el hecho de que no exista de por medio el matrimonio, ni por el hecho de que no tenga por objetivo tener hijos. Una pareja de amantes puede desarrollar una relación amorosa-sexual de primerísima calidad humana y moral sin ninguno de estos dos objetivos. Y, más allá de esto, yo tampoco tengo nada en contra de una relación sexual de las que llamamos "efímeras". También éstas pueden estar fundadas en una relación con el otro más allá del puro deseo sexual -para conocer bien al otro no siempre se necesitan meses, a veces ni siquiera días-. Y aún más allá, tapoco tengo nada en contra de una relación sexual efímera o única por el mero placer sexual, siempre y cuando esta relación sea convenida y entre personas respetuosas una con otra. La consecución del puro placer como objetivo no es inmoral a mi modo de ver, bien al contrario pude ser muy honrada y sana. ¿Por qué habría de ser inmoral? Empieza a ser inmoral cuando hay voluntad de dominio, de violencia, cuando hay ausencia de respeto, pero sólo entonces. Es por esto por lo que creo que la base de todo ha de partir de esta educación en el respeto, en la equidad... Es por esto por lo que el objetivo primerísimo, a mi entender, es el de dar a todos los seres humanos las mismas posibilidades de autonomía, para que sean realmente libres en sus decisiones, en las que tomen en cada momento. Sólo en la libertad se puede basar la decisión de entregarse al otro (en cualquiera de los sentidos que acabo de manifestar), y sólo si se educa en la libertad se educa en el respeto y viceversa, porque respeto y libertad mantienen una relación dialéctica. También en este sentido te decía en la otra carta que pienso que, en realidad, lo necesario no es tanto una educación específicamente sexual, como, en general, una educación humana en la libertad y en el respeto, en todo tipo de relaciones. En este mismo marco se pueden encajar tus palabras: “Pienso que el discurso de la Iglesia es conocido, y por ello encuentro a la Iglesia más sincera que algunas grandes estructuras de lucha contre el VIH cuya visión de la sexualidad no conocemos y que, encubriéndolo de acción de urgencia, actuan sin reflexión y con gran despliegue de medios económicos”. También creo que no te falta razón, y esto es importante si queremos er responsables con la educación de las generaciones jóvenes. Ciertamente, detrás de estas grandes estructuras que mencionas podría haber intereses, problablemente económicos, que persiguen la ganancia material como único objetivo y se desentienden de la parte más importante, esta educación de la que hablamos. Y con esto volvemos a las palabras de Papa (parcialmente): que el hecho solo de distribuir preservativos no es lo más importante. Exacto. Hacen falta acciones de acompañamiento, que no debieran ser "de acompañamiento", sino las más importantes. En todo caso la acción acompañante debiera ser la de distribuir los preservativos. Pero a partir de aquí ya vuelven a empezar mis diferencias esenciales con la Iglesia católica: ¿qué entiende ella por educación de l@s jóvenes? ¿Qué entiendo yo? Cuando tú dices que en tu entorno de Conakry has observado: “que la relación chico-chica es muy superficial, que ellos y ellas tienen pocos recursos para quererse, respetarse y hacer de la amistad un espacio de desarrollo de lo mejor de cada uno", yo entiendo que la educación debe eliminar estas faltas, proporcionarles estos recursos en el sentido que expresaba más arriba, el de desvelar la importancia de la dimensión de las relaciones (todas las relaciones) entre las personas, las que implican al ser humano completo, con el respeto a la diferencia, a la voluntad del otro sin que ello implique sumisión propia, dicho resumidamente: una educación en la madurez de nuestras actuaciones que nos permita asumir siempre la responsabilidad de nuestros actos. Miguel de Unamuno dice al principio de su libro “El sentimiento trágico de la vida” que los adjetivos derivados de "hombre" le resultan sospechosos: “Porque el adjetivo humanus me es tan sospechoso como su sustantivo abstracto humanitas, la humanidad. Ni lo humano ni la humanidad, ni el adjetivo simple, ni el adjetivo sustantivado, sino el sustantivo correcto: el hombre. [...].” Es una sospecha que comparto, porque "humanidad" es un término que implica lo mejor y lo más terrible. El "hombre", en el sentido de "ser humano", es un proyecto que puede convertirse en lo más sublime o lo más abominable. Se pueden hacer muchas cosas y muy terribles del hombre, en su naturaleza cabe todo. Qué hagamos de él y en qué lo convirtamos depende de la educación y de qué entendamos por ella.

Y aquí lo dejo, amigo mío, esperando con impaciencia tu respuesta. Sé que tú dispones de mucho menos tiempo que yo, que te quitas horas de sueño, lo cual hace para mí todavía mucho más preciadas tus palabras.

Un abrazo muy fuerte,

Anna

2 comentarios:

pep dijo...

Con respeto: por qué en vez de tanto escribiros no os dais un abrazo real?

Me gustan tus poemas...

Unknown dijo...

Bueno, son cosas distintas, Pep. Escribirnos nos ayuda a los dos, a clarificar nuestras propias ideas cuando las ponemos en papel y cuando nos respondemos -pues la respuesta impulsa volver sobre las ideas desde otros ángulos- y a conocernos mejor también. Y por lo que sé también ayuda a otr@s que nos leen e incentiva su reflexión. El abrazo nos lo damos cuando nos vemos, como se lo doy a tod@s mis amig@s, tanto más cálido cuanto más l@s quiero.
Gracias por animar el foro.