30 de abril de 2013

CORRESPONDENCIA XEC MARQUÈS-ANNA ROSSELL

*
CARTA DEL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL /
*
CARTA DEL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (24-04-2013)
*
Al original catalán sigue su traducción al español
*
Conakry, 24 d' abril 2013
*
*
Xec Marquès explicant el seu projecte de Conakry a alumnes de batxillerat (març 2013) / Xec Marquès explicando su proyecto de Conakry a alumnos/as de bachillerato (marzo 2013)
*
Hi ha hagut un temps on els ciutadans només eren aquells que gaudien del temps i de l’espai necessaris per cultivar l’esperit. No se’ls negava a la resta dels humans de tenir una ànima, però massa esclaus per a satisfer les seves necessitats bàsiques, no tenien temps…. ni esperit per a pensar, decidir o escollir.
*
Em sembla que no es tracta de posar condicions à l’expressió de la llibertat. Quan dic que el qui té gana és lliure d’escollir entre robar o no, no estic dient que la llibertat s’expressi en l’opció “moralment” correcte de no robar. És lliure també de robar i de fer-ho en tota llibertat i no només condemnat per l’esclavatge de la fam. I llavors els moralment correctes, i atipats,  no tenim més remei que posar en dubte allò que ens semblava ser un principi moral correcte.
No són els que passen gana que posen en dubte el principi de no robaràs.
Perquè no hi hauria una expressió de l’esperit i dels seus valors suprems en el robatori d’aquell que satisfà la fam, que volia matar o matar els seus éssers estimats.
*
Com tu fas veure en la teva carta, són alguns intel·lectuals que aconsegueixen amb una peça de teatre o una novel·la ben escrita fer veure la bondat dels petits diables o si més no les seves raons.
I em fas recordar el fil de la meva reflexió. I la continuo. Afegeixo l’altra pol de la tensió: Els espais d’expressió dels valors semblen reduïts i al mateix temps aquests espais (la societat, la política, la cultura) semblen confiscats per una nebulosa més difícil d’identificar i de combatre que la d’Alcaïda.
*
Pel que fa al llibre del Daniel Jover, vaig avançar en la lectura durant les esperes del viatge a Lomé. L’hauré de reprendre.

Xec
*
*
CARTA DEL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (24-04-2013). Traducción al español de Anna Rossell

Ha habido un tiempo en que ciudadanos sólo lo eran aquellos que gozaban del tiempo y el espacio necesarios para cultivar el espíritu. No se les negaba al resto de los humanos tener un alma pero, demasiado esclavos para satisfacer sus necesidades básicas, no tenían tiempo .... ni espíritu para pensar, decidir o elegir.

Me parece que no se trata de poner condiciones a la expresión de la libertad. Cuando digo que el que tiene hambre es libre de elegir entre robar o no, no estoy diciendo que la libertad se exprese en la opción "moralmente" correcta de no robar; es libre también de robar y de hacerlo en toda libertad y no sólo condenado por la esclavitud del hambre. Y entonces los moralmente correctos, y saciados, no tenemos más remedio que poner en duda lo que nos parecía ser un principio moral correcto.
No son los que pasan hambre quienes ponen en duda el principio de no robarás.
Porque no habría una expresión del espíritu y de sus valores supremos en el robo de aquél que satisface el hambre, que quería matar o matar a sus seres queridos.

Como tú haces ver en tu carta, son algunos intelectuales los que logran con una pieza de teatro o una novela bien escrita hacer ver la bondad de los pequeños diablos, o al menos sus razones.
Y me haces recordar el hilo de mi reflexión. Y lo sigo. Añado el otro polo de la tensión: Los espacios de expresión de los valores parecen reducidos y al mismo tiempo estos espacios (la sociedad, la política, la cultura) parecen confiscados por una nebulosa más difícil de identificar y de combatir que la de Al Kaeda.

En cuanto al libro de Daniel Jover, avancé en la lectura durante las esperas del viaje a Lomé. Deberé retomarla.

No hay comentarios: