26 de septiembre de 2012

CORRESPONDENCIA XEC MARQUÈS-ANNA ROSSELL

*
CARTA DEL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (26-09-2012) /
*
CARTA DEL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (26-09-2012)
*
Al original catalán sigue su traducción al español
*
Catalán
*
*
Xec Marquès, gener 2011 / Xec Marquès, enero 2011
*
Conakry, 21 setembre 12
*
Benvolguda Anna:
*
Anem, idò, creant opinió. Estic llegint un dels llibres que vaig deixar ja fa temps, Poliética, de Francisco Fernández Buey. Presenta una col•lecció d’intel•lectuals del segle XX, lliurepensadors i poc acadèmics, personatges que han viscut una època de revolucions, de guerra, temps de producció de noves idees: marxisme, psicoanàlisi, escola de Frankfurt. Em vénen també a l’esperit algunes reflexions de l’ [Ignacio] Ellacuría, sobretot la manera de conèixer, d’analitzar la realitat i d’actuar.
*
Tinc el sentiment que les reflexions d’aquesta gent, encara que d’un altre context històric, contenen, en la crítica de la civilització industrial, el desenvolupament tecnològic, el capitalisme naixent i el marxisme posat a la pràctica, alguna mena de profecia del que estem vivint i una certa clarividència de les seves causes. No tinc temps per posar-me a llegir més tranquil•lament i caldria anar a la font no només a una presentació general dels autors i de les seves reflexions.
Com fer front a la crisis financera occidental i al mateix temps assumir els reptes d’una pobresa molt més radical, estructural i endèmica, que deixa la majoria de la població mundial molt lluny dels “objectius del mil•lenni ”? I amb una certa convicció que amb l’ordre actual de les coses no serà possible. Les retallades son viscudes com passes enrere, com a conseqüència d’un gestió dels diners públics i del sistema neoliberal que té molt poc a veure amb la manera de viure, de treballar i de fer front a les necessitats vitals, socials i culturals dels homes i dones de la societat occidental. Al mateix temps, sembla que la gent s’ha deixat prendre per una gestió de la riquesa fonamentada en la hipoteca del futur i centrada en els diners i la promoció social.
*
La dinàmica de creixement i de desenvolupament à l’Àfrica (i arreu al Sud) és alimentada pels mecanismes de l’economia liberal, l’explotació del subsòl, dels oceans i una regulació menys exigent del mercat del treball i del respecte de l’entorn.
No hi ha aquí un punt comú de les retallades a l’occident i de la pobresa al sud[?] La sortida de la crisis al nord no es pot donar en l’interior del sistema actual i el desenvolupament al sud tampoc.
La tasca d’inventar el nou sistema és la tasca comuna. I és d’aquest deure que les anàlisis i proposicions que no tenen com a punt de partida i d’arribada els pobres, la pobresa, la marginalització i l’exclusió, seran sempre falses.
*
Hi ha tres relacions que sembla no poden seguir funcionant com fins ara i que podrien ser el nus de la revolució que ha de venir.

- La relació de la persona amb el treball
- La relació de la persona amb la riquesa
- La relació de la persona amb l’Estat
*
I, com que estem convençuts que res de nou no es podrà fer sense això que anomenem espiritualitat, caldrà també posar en crisis
*
-La relació de la persona amb la religió.
*
Quin programa!
*
Xec
*
*
CARTA DEL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (26-09-2012)
Traducción al español de Anna Rossell

Conakry, 21 septiembre 12
*
Apreciada Anna:
*
Así pues, vamos creando opinión. Estoy leyendo uno de los libros que dejé [interrumpidos] hace tiempo, Poliética, de Francisco Fernández Buey. Presenta una colección de intelectuales del siglo XX, librepensadores y poco académicos, personajes que han vivido una época de revoluciones, de guerra y tiempos que han producido nuevas ideas: marxismo, sicoanálisis, escuela de Frankfurt. Me vienen también al espíritu algunas reflexiones de [Ignacio] Ellacuría, sobre todo la manera de conocer, de analizar la realidad y de actuar.
*
Siento que las reflexiones de estas personas, si bien en otro contexto histórico, contienen, en la crítica de la civilización industrial, el desarrollo tecnológico, el capitalismo naciente y el marxismo llevado a la práctica, una especie de profecía de lo que ahora estamos viviendo y cierta clarividencia de sus causas. No tengo tiempo para ponerme a leer más tranquilamente y sería necesario ir a la fuente y no sólo quedarnos en una presentación general de los autores y de sus reflexiones.
¿Cómo hacer frente a la crisis financiera occidental y al mismo tiempo asumir los retos de una pobreza mucho más radical, estructural y endémica, que deja a la mayoría de la población mundial muy lejos de los "objetivos del milenio"? Y con cierta convicción de que con el orden actual de cosas no será posible. Los recortes se viven como pasos atrás, como consecuencia de una gestión del dinero público y del sistema neoliberal que tiene muy poco que ver con la manera de vivir, de trabajar y de hacer frente a las necesidades vitales, sociales y culturales de los hombres y mujeres de la sociedad occidental. A su vez parece que la gente se ha dejado encandilar por una gestión de la riqueza fundamentada en la hipoteca del futuro y centrada en el dinero y la promoción social.
*
La dinámica de crecimiento y de desarrollo en África (y en general en todo el Sur) está alimentada por los mecanismos de la economía liberal, la explotación del subsuelo, de los océanos y una regulación menos exigente del mercado de trabajo y de respeto al medio ambiente.
[¿]No tenemos aquí un punto común entre los recortes en occidente y la pobreza del sur[?] La salida de la crisis en el norte no se puede dar en el interior del sistema actual y el desarrollo en el sur tampoco. La tarea de inventar el nuevo sistema es una tarea común. Y es por este deber que tenemos por lo que los análisis y propuestas que no tengan como punto de partida y de llegada a los pobres, la pobreza, la marginalización y la exclusión serán siempre falsas.
*
Hay tres relaciones que parece que no pueden seguir funcionando como hasta ahora y que podrían ser el nudo de la revolución del futuro:

- La relación de la persona con el trabajo
- La relación de la persona con la riqueza
- La relación de la persona con el Estado
*
Y, puesto que estamos convencidos de que nada nuevo podrá hacerse sin esto que llamamos espiritualidad, habrá que reconocer también la crisis de
*
-La relació de la persona con la religión
*
¡Menudo programa!
*
Xec

2 comentarios:

Martha Cecilia Cedeño Perez dijo...

Anna, con mucho placer he descubierto tu blog. Lo pondré dentro de mis favoritos.
Un abrazo fuerte

Anna Rossell dijo...

Hola, Martha. Supongo que ya estás de vuelta. Tengo tu poemario sobre la mesa, en la parte superior de una altísima columna de libros a la espera de lectura para mi placer y enriquecimiento. Espero leerlo pronto. Me alegra pensar que ya estás de nuevo por Barcelona, ¿o no? Si es así, nos veremos pronto por la tertulia, aunque precisamente este viernes no voy a poder ir. Pero hasta pronto.