14 de enero de 2010

CORRESPONDENCIA ANNA ROSSELL-XEC MARQUÈS (14-01-2010)

CARTA D'ANNA ROSSELL AL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS (14-01-2010)
A continuación del texto catalán sigue su traducción al español
Amb Pepe Guillem i Manolo Ávila (novembre, 2006) / Con Pepe Guillem y Manolo Ávila (noviembre, 2006)

Català

El Masnou, 14-01-2010

Estimat Xec,


fa temps que les nostres reflexions entorn de la moral sexual catòlica han quedat suspeses, i cal reprendre-les. Tu havies proposat que t’interessava seguir aquell nou fil, el del celibat entre els sacerdots catòlics. Ja has començat a escriure alguna cosa? M’agradaria que comencessis tu, perquè ben segur que hi has reflexionat a profunditat molt més que jo, que així, de bon començament, només et puc dir –com bé deus imaginar-te- que a mi em sembla una qüestió que fa més mal que bé i que això del celibat hauria de decidir-ho cadascú de la manera més lliure, tant en la vida laica com en la sacerdotal (també en la vida laica sovint manca la llibertat en aquest tema: hi ha matrimonis forçats, maternitats i paternitats obligades, sobre tot per la pressió social...). Recordo que la primera vegada que vas estar a casa vàrem parlar breument de tot això i tu apuntaves, entre altres, l’argument de la dedicació total i absoluta a la vida i a les tasques que el sacerdoci exigís. Estaves d’acord amb el celibat. A mi aquest argument em sembla força feble, perquè, en primer lloc, hom podria contraargumentar que, si l’estat de casat i la possible paternitat podrien ser un obstacle a la dedicació absoluta, no tindrien perquè ser-ho les relacions sexuals honrades i respectuoses però sense compromís de família (esporàdiques o estables), que, com ja saps, jo considero ben lícites (i gairebé sempre, desitjables). Jo m’imagino que el celibat forçós porta conseqüències molt negatives per a l’individu que l’ha de sofrir i per a l’Església institucional, perquè, en moltíssims cassos, els sacerdots no el poden mantenir, és superior a ells, i finalment la vida els porta a entrar en contradicció amb allò que teòricament prediquen. Els que no són del tot valents –cal ser una mica heroi per ser valent, i qui ho és?- han d’amagar llavors que la seva vida no va d’acord amb la seva teoria i es creen un problema de consciència, que en la terminologia catòlica en dieu “pecat”- i fan mal a la institució eclesial perquè, tard o d’hora, es fa pública aquesta contradicció (jo en conec alguns cassos i ja saps que no conec gaire sacerdots). Per no parlar d’aquells que encara fan més mal perquè no solament trenquen el vot de castedat de la manera que s’entén per tradicional –amb una relació de parella de l’altre sexe, més o menys estable-, sinó que el trenquen infringint allò que socialment molt sovint hom considera tabú: la masturbació o, més tabú encara, la pedofília. Quants escàndols no hem sentit sobre aquesta infracció? Precisament aquestes relacions d’abús sexual de criatures són ara de màxima actualitat: tots aquests sacerdots catòlics britànics o irlandesos, que fins i tot s’aprofitaven de nen@s disminuïts i tancats en orfenats..., una bona col•lecció. I és que sublimar el sexe no és impossible, però sí que és una mica (o molt?) heroic.
D’altra banda, potser és que em falta informació, però això del celibat és una imposició divina? Ho diu algun passatge de la Bíblia? Crec que va ser una decisió d’un Concili, ara no recordo quin, ni tampoc per quina causa. En tot cas, això donaria a aquesta decisió un caràcter prou feble. Els pastors protestants bé que es casen, si volen, i això no els impedeix d’exercir el seu ministeri de manera responsable. Tot plegat, a mi sempre m’ha semblat que això del celibat ve a ser una manifestació més de la misogínia de l’Església catòlica institucional. I amb això tornem al tema que acabem de deixar (però que, com veus, sempre acompanya tot el que es relaciona amb l’Església catòlica): la demonització d’Eva, la demonització de la dona, la dona, que l’hermenèutica catòlica ha fet sinònim etern de temptació i de pecat per a l’home, porta a l’Església a la discriminació i a l’exclusió d'ELLA, i obliga l’home a evitar-la. Naturalment aquesta interpretació és, d’alguna manera, “psicoanalítica”, aquests motius són més o menys inconscients, no surten a la llum de manera pública; cal trobar, llavors, altres raons, que, com tantes coses a la vida, són excuses, perquè no es pot reconèixer en públic la vertadera causa.

Bé, Xec, aquí tens matèria llarga per debatre i rebatre, i per començar a contradir-me amb les teves raons. Digues la teva.

Una forta abraçada,

Anna

***
CARTA DE ANNA ROSSELL AL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS (14-01-2010)

(Traducción al español de Anna Rossell)

El Masnou, 14-01-2010

Querido Xec,

hace tiempo que nuestras reflexiones acerca de la moral sexual católica han quedado suspedidas, y es necesario reemprenderlas. Tú habías propuesto que te interesaba seguir aquel nuevo hilo, el del celibato entre los sacerdotes católicos. ¿Has empezado ya a escribir sobre esto? Me gustaría que empezaras tú, porque seguro que has reflexionado en profundidad mucho más que yo sobre este asunto; yo, así, para empezar, únicamente puedo decir -como bien puedes imaginarte- que a mí me parece una cuestión que hace más daño que bien y que esto del celibato debería decidirlo cada uno de la manera más libre, tanto en la vida laica como en la sacerdotal (también en la vida laica a menudo falta la libertad en este tema: hay matrimonios forzados, maternidades y paternidades obligadas, sobre todo por la presión social...). Recuerdo que la primera vez que estuviste en casa hablamos brevemente de todo esto y tú apuntabas, entre otros, el argumento de la dedicación total y absoluta a la vida y a las tareas que el sacerdocio exigiera. Estabas de acuerdo con el celibato. A mí este argumento me parece muy débil, porque, en primer lugar, se podría contraargumentar que, si el estado de casado y la posible paternidad podrían ser un obstáculo a la dedicación absoluta, no tendrían por què serlo las relaciones sexuales honradas y respetuosas pero sin compromiso de familia (esporádicas o estables), que, como sabes, yo considero bien lícitas (y casi siempre, deseables). Yo imagino que el celibato forzoso comporta consecuencias muy negativas para el individuo que debe sufrirla y para la Iglesia institucional, porque, en muchísimos casos, los sacerdotes no logran mantenerlo, es superior a ellos, y finalmente la vida los lleva a entrar en contradicción con aquello que teóricamente predican. Quienes no son del todo valientes -es necesario tener algo de héroe para ser valiente, ¿y quién lo es?- se ven obligados a esconder entonces el hecho de que su vida no va de acuerdo con su teoría y se crean un problema de conciencia, que en la terminología católica llamáis "pecado" -y dañan a la institución eclesial porque, tarde o temprano, se hace pública esta contradicción (yo conozco algunos casos, y ya sabes que no conozco a muchos sacerdotes). Por no hablar de aquellos que aún hacen más daño porque no sólamente rompen el voto de castidad de la manera que se entiende por tradicional -con una relación de pareja del otro sexo, más o menos estable-, sino que lo rompen infringiendo lo que socialmente muy a menudo se considera tabú: la masturbación o, más tabú aún, la pedofília. ¿Cuántos escándalos no habremos oído sobre esta infracción? Precisamente estas relaciones de abuso sexual de menores son ahora de la máxima actualidad: todos estos sacerdotes católicos británicos o irlandeses, que hasta se aprovechaban de niñ@s disminuidos y encerrados en orfanatos..., una buena colección. Y es que sublimar el sexo no es imposible, pero sí un poco (¿o mucho?) heroico.

Por otro lado, quizá es que me falta información, pero esto del celibato ¿es una imposición divina? ¿Lo menciona algún pasaje de la Biblia? Según creo fue una decisión de un Concilio, ahora no recuerdo cuál, ni tampoco la causa. Sea como fuere, esto daría a esta decisión un carácter bastante débil. Los pastores protestantes se casan, si quieren, y esto no les impide ejercer su ministerio de manera responsable. En resumen, a mí siempre me ha parecido que esto del celibato viene a ser una manifestación más de la misoginia de la Iglesia católica institucional. Y con esto volvemos al tema que acabamos de dejar (pero que, como ves, siempre acompaña todo lo que se relaciona con la Iglesia católica): la demonización de Eva, la demonización de la mujer, la mujer, que la hermenéutica católica ha hecho eterno sinónimo de tentación y de pecado para el hombre, lleva a la Iglesia a la discriminación y a la exclusión de ELLA, y obliga al hombre a evitarla. Naturalmente esta interpretación es, de alguna manera, "sicoanalítica", estos motivos son más o menos inconscientes, no salen a la luz de manera pública; se hace necesario, entonces, encontrar otras razones, que, como tantas cosas en la vida, son excusas, porque no se puede reconocer públicamente la verdadera causa.

Bien, Xec, aquí tienes materia larga para debatir y rebatir, y para empezar a contradecirme con tus razones. Di tu parte.

Un fuerte abrazo

Anna

No hay comentarios: