15 de junio de 2014

IV EDICIÓ DE POESIA A LA PLATJA (EL MASNOU)

*
Els dilluns amb poesia i música

Com cada estiu –ja comença a ser una tradició- tornen les nits poètiques i musicals dels dilluns estiuencs a la sorra de la platja, prop del mar, amb la remor de les ones i la lluna de rerefons. Un marc ideal per gaudir de la bona poesia i la bona música, a la fresca, en bona companyia i sopant a la guingueta de la Platja d’Ocata (El Masnou), que acull aquests recitals tan entranyables, abans amb l’amic Xavi, ara amb l’Eduard, que ens ofereix la seva hospitalitat a la La Xankla, l’última guingueta que hi ha a la platja d’El Masnou, al barri d’Ocata, si venim de Barcelona.

La gestió cultural sempre comporta un punt de tensió; l’organització l’exigeix per tal que tot quadri i funcioni, però els inconvenients no són res comparats amb la satisfacció que dóna oferir cultura de qualitat a un públic crític i agraït, disposat a gaudir i a reconèixer, a acompanyar i a suggerir. Actuem conduïts pel criteri de qualitat, sempre, però també –i és important- per donar a conèixer joves poetes i músics cantautors/es, o incipients fenòmens culturals, que al nostre entendre no tenen encara el reconeixement que els pertoca i que mereixen ser coneguts més enllà dels petits cercles en què es mouen, per ells i pel públic que encara no els coneix. Des de fa alguns anys hi ha arreu del món, però sobre tot a Europa, una poesia trencadora, una poesia jove d’esperit, que té la peculiaritat que es recita gairebé sempre de memòria amb un alt component teatral. Els textos són d’autoria pròpia, d’una durada d’uns tres minuts i sovint –no sempre- de tema social reivindicatiu. Són el que es coneix com a Poetry Slam, relacionat amb el Spoken Word i amb el Hip-Hop. Hi ha a casa nostra un reguitzell de poetes d’aquest registre que es mouen en circuits massa tancats per la qualitat que tenen, i que tenen, a més, la prerrogativa d’atraure gent jove, fer-los amants de la poesia. Malauradament la poesia sempre ha estat un gènere literari estigmatitzat. Per raons vàries –sovint guanyades a pols- la poesia ha estat marcada per un estigma, relegada a minories extravagants, o bé s’ha relacionat amb un món massa personal i intimista, allunyat de la realitat i de l’asfalt. L’Slam Poetry trenca amb aquest tòpic i ho fa de manera decidida, radical i agosarada. Sentir (i veure actuar) els/les poetes que conreen aquest gènere és conèixer un registre poètic, enriquidor, motivador i culturalment interdisciplinar i polifacètic.

Aquest any, a la IV Edició de Poesia a la Platja, combinarem els dilluns de poesia tradicional amb els dilluns de Poetry Slam. A punt d’acabar d’enllestir la programació, ja tenim un bon grapat de poetes de primera línia que han acceptat la invitació: Cysko Muñoz, Dante Alarido, Jaume Muñoz, Mag Màrquez, Aleix Todotormentoso, Esteve Bosch de Jaureguízar, Abel Paisaje, Amadeo Rojo, Josepmiquel Servià, Josep Mª Asensio, Cise Cortés, Dani Orviz, Víctor López, Josep Zepol-Zinc, Iñaqui C. Nazabal, Isabel Ortega, Belén Roldán, Maria Porta, Mena Guiga, Mercedes Delclòs, Isa García, Domenikus, Mayde Molina, Salva Soler, Marc García, Laia Claver Nadal, Vicenç Llorca, Iván Humanes, Josep Anton Soldevila, i cantautors/es com El Txapu (El Loco Tidiano), Mane Ferret, Mon Feijóo, Laura Pérez, Òscar Benítez, Marifé Escobar, Alexis Hechavarría, entre altres.

Per a vosaltres, tots els dilluns de juliol i agost a la guingueta La Xankla d’Ocata (El Masnou), de 22 a 24 h.


Anna Rossell
http://annarossell.blogspot.com.es/
*
*
IV EDICIÓN DE POESIA EN LA PLAYA 
(EL MASNOU, 2014)
*
Los lunes con poesía y música

Como cada verano -ya empieza a ser una tradición- vuelven las noches poéticas y musicales de los lunes veraniegos en la arena de la playa, cerca del mar, con el rumor de las olas y la luna de trasfondo. Un marco ideal para disfrutar de la buena poesía y la buena música, al aire libre, en buena compañía y cenando en el chiringuito de la playa de Ocata (El Masnou), que acoge estos recitales tan entrañables, antes con el amigo Xavi , ahora con Eduard, que nos ofrece su hospitalidad en la La Xankla, el último chiringuito que hay en la playa de El Masnou, en el barrio de Ocata, si venimos de Barcelona.

La gestión cultural siempre conlleva un punto de tensión; la organización la exige para que todo cuadre y funcione, pero los inconvenientes no son nada comparados con la satisfacción que da ofrecer cultura de calidad a un público crítico y agradecido, dispuesto a disfrutar y a reconocer, acompañar y sugerir. Actuamos conducidos por el criterio de calidad, siempre, pero también -y es importante- para dar a conocer a jóvenes poetas y músicos cantautores/as, o incipientes fenómenos culturales, que a nuestro entender no tienen aún el reconocimiento que les corresponde y que merecen ser conocidos más allá de los reducidos círculos en que se mueven, por ellos y por el público que aún no los conoce. Desde hace algunos años hay en todo el mundo, pero sobre todo en Europa, una poesía rompedora, una poesía joven de espíritu, que tiene la peculiaridad de que se recita casi siempre de memoria con un alto componente teatral. Los textos son de autoría propia, de una duración de unos tres minutos y a menudo -no siempre- de tema social reivindicativo. Son lo que se conoce como Poetry Slam, relacionado con el Spoken Word y con el Hip-Hop. Hay en nuestro entorno una serie de poetas de este registro que se mueven en circuitos demasiado cerrados para la calidad que tienen, y que tienen, además, la prerrogativa de atraer a gente joven, hacerla amante de la poesía. Desgraciadamente la poesía siempre ha sido un género literario estigmatizado. Por razones varias -a menudo ganadas a pulso- la poesía ha estado marcada por un estigma, relegada a minorías extravagantes, o bien se ha relacionado con un mundo demasiado personal e intimista, alejado de la realidad y del asfalto. El Slam Poetry rompe con este tópico y lo hace de manera decidida, radical y atrevida. Sentir (y ver actuar) a los/las poetas que cultivan este género es conocer un registro poético, enriquecedor, motivador y culturalmente interdisciplinar y polifacético.

Este año, en la IV Edición de Poesía en la Playa, combinaremos los lunes de poesía tradicional con los lunes de Poetry Slam. A punto de acabar de terminar la programación, ya tenemos un buen número de poetas de primera línea que han aceptado la invitación: Cysko Muñoz, Dante alarido, Jaime Muñoz, Mag Márquez, Aleix Todotormentoso, Esteve Bosch de Jaureguízar, Abel Paisaje, Amadeo Rojo, Josepmiquel Servià, José M ª Asensio, Cise Cortés, Dani Orviz, Víctor López, José Zepol-Zinc, Iñaqui C. Nazabal, Isabel Ortega, Belén Roldán, María Puerta, Mena Guiga, Mercedes Delclòs, Isa García, Domenikus, Mayde Molina, Salva Soler, Marc García, Laia Claver Navidad, Vicenç Llorca, Iván Humanes, Josep Anton Soldevila, y cantautores/as como El Txapu (El Loco Tidiano), Mane Ferret, Mon Feijóo, Laura Pérez, Òscar Benítez, Marifé Escobar, Alexis Hechavarría, entre otros/as.

Para vosotros, todos los lunes de julio y agosto en el chiringuito La Xankla de Ocata (El Masnou), de 22 a 24 h.

Anna Rossell


1 comentario:

Unknown dijo...

Proposta molt interessant -i fresca!- llàstima de que m'agafi una mica lluny.

Salutacions d'un altre Rossell ;)