24 de marzo de 2014

CORRESPONDENCIA XEC MARQUÈS-ANNA ROSSELL

*
CARTA D'ANNA ROSSELL AL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS (22-03-2014)
*
CARTA DE ANNA ROSSELL AL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS (22-03-2014)
*
Al original catalán sigue su traducción al español
*
*
Anna Rossell (a la dreta) a la tertúlia d'El Laberint d'Ariadna a l'Ateneu Barcelonès amb l'escriptora Cise Cortés (març 2014)
*
Anna Rossell (a la derecha) en la tertulia de El Laberinto de Ariadna en el Ateneo Barcelonés con la escritora Cise Cortés (marzo, 2014)
*

El Masnou, 22-03-2014

Estimat Xec,

anem centrant la nostra reflexió, que havíem encetat arran de la campanya d’Amnistia Internacional El meu cos, Els meus drets. Contra la penalització i el control dels drets sexuals i reproductius de les persones. Com ja et deia, la campanya aplegava moltíssims temes, força diferents, per bé que era lícit reunir-los sota un mateix paraigües en tant que tenien en comú la invasió estatal i social de qüestions íntimes-personals que només concerneixen als individus i a la seva privacitat. Sé que alguns dels temes, com ara el de l’avortament, poden presentar llindars que fan difícil afirmar si només afecten un individu o a més d’un –diria que és l’únic cas-, però deixem, de moment aquest tema per a una ulterior discussió, ja que ens hem centrat últimament en aquest altre aspecte de l’homosexualitat, el lesbianisme i la transsexualitat.

Veig que confluïm en l’opinió que tota persona mereix respecte per igual amb independència de la seva identitat sexual, i que la identitat sexual de les persones no ha de ser causa de fer cap judici moral. Aquest punt de partida és essencial. Dius també que estàs “d’acord que eliminar el concepte de ‘normalitat’ quan parlem de sexualitat pot ser positiu i és necessari, però hi haurà sempre comportaments que no són “normals”: l’abús, la violència, l’explotació sexual d’infants i adolescents...”

Penso que dius bé, que hem d’eliminar el concepte de ‘normalitat’ quan parlem de sexualitat, si no volem titllar d’ ‘anormal’ el que no inclou la definició de ‘normal’, cosa la qual ja seria un judici de valor discriminatori. Fins aquí d’acord. Però tu segueixes dient: “[...] però hi haurà sempre comportaments que no són “normals”: l’abús, la violència, l’explotació sexual d’infants i adolescents...”

I sí, també hi estic d’acord, però: què té a veure una ‘normalitat’ amb l’altra? No hi veig la relació. D’altra banda, crec que aquesta és una observació força òbvia: no podem acceptar “l’abús, la violència, l’explotació sexual d’infants i adolescents...”, jo hi trauria “d’infants i adolescents”, perquè no podem acceptar l’explotació sexual de ningú, en absolut; com tampoc podem acceptar cap mena d’explotació.

Insisteixes en la gran diferència d’actitud i de mentalitat que hi ha “en el medi occidental” i a l’Àfrica en relació amb aquests temes i dius que a l’Àfrica “aquest treball és lluny d’haver començat”; també dius que creus que probablement sigui la dona qui ha de donar el primer pas per canviar el xip... .
És molt possible que tinguis raó. Tal com tu mateix escrius “el canvi de mentalitat passa per les dones” i relaciones aquesta possibilitat amb la seva “consciència de mare”, perquè l’amor matern fa que les mares s’estimin les seves filles sí o sí, amb independència de la seva identitat sexual (la dels/les fills/es). Dius: “I una mare pot estimar els/les seus/ves fills/es més enllà de l’orientació de la pulsió sexual

Certament, crec que és veritat que el lligam mare-fills/es és diferent que el de pare-fills/es, probablement és més fort i visceral, això li dóna probablement algun avantatge a la dona respecte de l’home, al menys en aquest tema. Conec més d’un cas d’homosexualitat filial que, un cop descobert, ha estat de seguida acceptat per la mare, no en canvi pel pare. Això, quan passa, passa tant envers les filles com envers els fills, no només envers les filles, com crec que tu suggereixes. Tot i això voldria fer algunes observacions:

-Cal que assumim cadascun/a de nosaltres la nostra responsabilitat social en tots els temes, no podem carregar eternament –és una comoditat històrica- les tintes sobre les dones-mares. Tots/es som motors socials (o ho podem ser), sobre tot si tenim alguna cosa a veure amb l’educació; als/les agents educatius sí que els hauríem de donar la iniciativa o esperar-la d’ells/es. Com tu mateix dius molt bé: [...] a nivell social i cultural no es tracta d’amor filial sinó de respecte de la dignitat humana i de l’obligació de la societat a promoure-la”.

-Cal tenir en compte que moltes dones –lamentablement moltíssimes (també les que són mares)- han interioritzat la mentalitat patriarcal i massa sovint reprodueixen els esquemes patriarcals i els transmeten a les seves filles i als seus fills. No podem, doncs, deixar-ho en les mans d’aquestes.

Crec que aquesta responsabilitat de contribuir al canvi de xip l’hem d’exigir de tots/es i cadascun/a dels individus, però, com dic més amunt, sobre tot als/les educadors/es, i jo diria encara més: els hi hauríem d’exigir (o al menys s’hauria d’esperar) d’aquells/es que es diuen cristians. I res més lluny de la realitat que les persones que es reconeixen cristianes de la nostra societat siguin agents actius/ves, motors de canvi d’aquest xip. Ben al contrari, si pensem en les reticències que té l’Església catòlica institucional a acceptar l’homosexualitat o els/les seguidors/es de l’Islam, per exemple. I quan dic Església catòlica em refereixo al “medi occidental”, no als representants africans de l’Església catòlica. Precisament en l’Església catòlica hi trobem els defensors més aferrissats de l’heterosexualitat tradicional a ultrança, aquells “sants homes” que es refereixen als/les homosexuals com a ‘desviats”, ‘malalts”, gent que “caldria eliminar de la faç de la terra”. Com es pot dir cristiana gent així? Aquests tenen encara la mentalitat del Tribunal de la Santa Inquisició i cremarien a la foguera els/les homosexuals si poguessin. Aquests fan molt de mal, perquè parlen sempre alliçonant, en aquell registre “ex cathedra” que pretén promulgar lleis, donar ordres i dictar les lleis morals que segons ells han de determinar el capteniment de les persones. Aquests tenen molta influència sobre tantíssima gent; aquests són, doncs, molt i molt responsables, perquè ells eduquen (maleduquen, però eduquen).

Passo a l’altre punt que també toques:

Jo et deia que penso que la moralitat humana ha de ser una, una de sola, que condueixi totes les nostres accions i per això et comentava que no creia que fes cap falta una moral específica per a la sexualitat. Tu, en canvi, sí que defenses aquesta especificitat. Dius:

“[...] penso que sí que ens cal una ètica de la sexualitat, no n’hi ha prou amb el principi general de l’ètica del respecte i de la dignitat inalienable de la persona. Com per a l’economia, la política, la comunicació social.... hi ha una matèria específica. [...] Hi ha una especificitat fins i tot en matèria judicial, per exemple la violència de gènere”.

Penso que cal diferenciar algunes qüestions bàsiques:

Quan poses l’economia, la política o la comunicació social com a exemples de matèria específica suposo que vols dir que també en aquests camps cal una ètica específica, una ètica de l’economia, una ètica política o de la comunicació social. I sí estic d’acord en què pensar en l’ètica aplicada a camps específics pot ajudar a reflexionar-hi, però això no vol dir que l’ètica en cadascun d’aquests camps segueixi uns principis diferents que l’ètica general del capteniment humà. Ben al contrari, es tractaria de veure com aquests principis generals s’apliquen en cada camp específic. En aquest sentit, i només en aquest, entenc que pot haver-hi una moral sexual o una ètica sexual, però molt em temo que, precisament en aquest camp, que tant agrada als adoctrinadors perquè és EL TEMA PER EXCEL·LÈNCIA on els predicadors de la puresa veuen la seva oportunitat, aquesta reflexió deixaria de ser reflexió per esdevenir adoctrinament. Precisament aquest tema hauria de quedar al marge d’aquesta especificitat, perquè crec que n’hi ha prou reflexionant sobre el tema: QUÈ VOL DIR RESPECTE?

L’altra qüestió que cal diferenciar té a veure amb l’ “especificitat fins i tot en matèria judicial, per exemple la violència de gènere”.
Crec que aquesta especificitat és d’una altra mena completament diferent d’aquella a què ens referíem abans: si hi ha tribunals i jutjats específics per als casos de violència de gènere no és perquè la llei que s’hagi infringit en aquests casos sigui diferent de la llei general: un homicidi és un homicidi, un assetjament és un assetjament... Només que ha calgut fer tribunals i jutjats especials per ocupar-se d’aquests crims perquè n’hi ha moltíssims i les precaucions que cal prendre per tal de reduir el nombre de víctimes poden ser similars; però la llei és la mateixa, la condemna també, que en els casos generals d’homicidi o assetjament. És una diferència bàsica.

I amb això passo a l’últim punt, que està connectat directament amb aquest:

Jo et deia en la meva última carta que creia que era urgent l’educació sexual i comentava sobre la possibilitat de educar sobre aquesta matèria a les escoles de la manera més neutra possible:

“Precisament en educació sexual crec que és força fàcil d’intentar ser neutre, perquè precisament la sexualitat té un component que és purament mecànic i que, a l’hora d’explicar com funciona, es pot deslligar del component amorós-emocional”.

I el teu comentari a aquesta meva afirmació

“La neutralitat es fa aquí al preu d’eliminar el component amorós i emocional. I no crec que hi hagi activitat sexual sense aquest component. El component “mecànic” no necessita educació, només informació tècnica. És el component amorós, emocional, relacional, social, cultural.... que necessita educació. I aquí sí que és més difícil ser neutre.”

Insisteixo: cal eliminar el component amorós quan es parla de sexualitat a les escoles, o tractar-lo com una possibilitat que es pot donar en la relació sexual, però que també es pot no donar: no podem educar les criatures sense confrontar-les amb la realitat, no les podem educar mantenint la seva ignorància: el sexe pot ser moltes coses i hem d’educar els/les joves mostrant tot el que pot ser. Dius: “I no crec que hi hagi activitat sexual sense aquest component [amorós]”: I doncs què és una violació???!!! I, sí, deixant de banda la violació, també pot haver-hi sexe sense amor, només per la pura sexualitat, per la pura necessitat sexual de les persones implicades, aquesta és una realitat i una possibilitat i les criatures ho han de saber. Ja saps que jo no hi veig cap mal quan les persones implicades actuen de forma transparent i respectuosa vers l’altre/a. Per quina opció o opcions de relació sexual –amb amor o sense, o de vegades sí o de vegades no- els/les joves es decantin dependrà de la seva opció personal. Per a mi la clau de tot està en l’EDUCACIÓ EN EL RESPECTE ABSOLUT VERS L’ALTRE/A. I prou.

Estic d’acord que “el component mecànic no necessita educació, només informació tècnica”. Però és que aquesta “informació tècnica” no té lloc a les escoles espanyoles!!!! I és urgent! Resulta que es fan lleis contra l’avortament, però no es fa res per evitar els embarassos involuntaris... . És aquesta una política responsable?

Quan penso en educar en el “component amorós” de la relació sexual em vénen a la memòria els episodis “educatius” de la meva adolescència, quan les monges es buscaven un mossèn per donar xerrades “modernas”, “de chicos” a les alumnes adolescents (elles no gosaven fer-ho), que teníem les hormones alterades: se’m posen els pèls de punta. I d’allò n’hi deien “educació”... Allò era adoctrinament pur i dur, era un rentat de cervell, que a més no et donava eines per a la vida ni per a res. El més greu de tot era que aconseguien tot el contrari, perquè feien més riure que pena. I d’aquests episodis n’he viscut altres molt més recents: l’últim el vaig poder viure directament a l’Àfrica, en una ocasió en què vaig poder participar d’una sessió de catequesi que impartia un mossèn catòlic –un espanyol de la meva edat- a nois i noies estudiants universitaris/es: em vaig quedar de pedra quan vaig poder veure que es reproduïa exactament (només que cinquanta anys més tard i a l’Àfrica) el mateix que jo havia viscut a Barcelona quan era una púber. Em va envair un sentiment d’impotència en veure que el món no avançava gens i que “educadors” com aquell que tenia jo al davant seguien sembrant la seva llavor a perpetuïtat. Ni tan sols podia titllar-lo d’irresponsable, perquè probablement aquell mossèn actuava com actuava, deia el que deia, convençut plenament que feia un bé. D’aquí el meu sentiment d’impotència. L’escena era surrealista, perquè el mossèn va partir de unes paraules de l’Evangeli: l’episodi de la multiplicació del vi a les noces de Canà i sense cap transició va començar a parlar de les relacions entre els nois i les noies, amb la pretensió que es tractava de comentar aquelles paraules evangèliques. Era esfereïdor i ridícul alhora. Vaig perdre tota esperança, pensava: si ni els mossens europeus ho fan, qui donarà un cop de mà a aquests/es joves perquè avancin cap al mutu respecte i cap a la seva autonomia? Qui deslliurarà aquests/es joves del tradicional rol de submissió de la dona a l’home? Qui deslliurarà aquests joves del seu tradicional rol autoritari? Qui donarà les eines a aquestes noies per guanyar en l’autoestima? Se’m va encongir el cor.

El “component amorós” de què parles és per a mi molt difícil d’educar parlant-ne específicament, perquè és molt i molt personal i perquè és un sentiment. En canvi no és tan difícil educar en el respecte. Evidentment, una relació sexual amorosa és el summum, és allò més desitjable, però no sempre es dóna el cas, i no per això la gent s’ha d’anar reprimint pels racons (després passa el que passa...). L’enamorament és un estat, un estat que cada persona viu de manera diferent, suposo, i és absolutament preciós i sublim, i ho sap qualsevol adolescent. Insisteixo, l’educació ha de ser en el respecte. Aquesta és per a mi la clau, aquest és el tema. I a aquest tema jo li dedicaria totes les hores del món.

I posats a parlar d’amor i de sexe, fa uns mesos em van demanar un parell de poemes eròtics per a una antologia de poesia eròtica escrita per dones poetes. Aquí et copio un d’aquells dos poemes, a tall d’exemple del que considero una expressió d’amor i sexualitat, quan es donen junts sortosament:

(Català)

Et miro als ulls i em retornes la mirada
neta i serena on m’emmirallo,
seductor bàlsam de la teva pau i convicció,
i em posseeix el neguit d’assadollar-me en el cos
que tot m’ho diu, lliurar-me a l’íntima cerca
de l’ànima que intueixo meva i no puc aprehendre
sinó de pell a pell.
Els meus dits transcendeixen la teva geografia
i ofereixo als teus la meva pel desig
de llegir en el teu món les claus que els mots no donen.
L’anhel lent em regala infinit gaudi
amb cada replec teu i els teus estremiments
em diuen a poc a poc qui ets mentre les teves mans
i el tacte dels teus dits convoquen en un punt
una dolcesa immensa com a ofrena i arriba 
aquell moment sagrat en què no sóc ni ets i podríem
morir sabent-ho tot –tot- l’un de l’altre.

© Anna Rossell
*
*
(Español)

Te miro a los ojos y me devuelves la mirada
limpia y serena en la que me reflejo,
bálsamo seductor de tu paz y convicción,
y me posee la inquietud de saciarme en ese cuerpo
que todo me lo dice, entregarme a la íntima búsqueda
del alma que intuyo mía y no puedo aprehender
sino de piel a piel.
Mis dedos trascienden toda tu geografía
y ofrezco a los tuyos la mía por el deseo
de leer en tu mundo las claves que no dan las palabras.
El anhelo lento me regala gozo infinito
con cada repliegue de tu cuerpo y tus estremecimientos
me dicen quién eres lentamente mientras tus manos
y el tacto de tus dedos convocan en un punto
una dulzura inmensa como ofrenda y llega
aquel momento sagrado en que no soy ni eres y podríamos
morir sabiéndolo todo –todo- uno de otro.
 
© Anna Rossell

© De la traducción Anna Rossell
*
*
CARTA DE ANNA ROSSELL AL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS (22-03-2014). Traducción al español de Anna Rossell

El Masnou, 22-03-2014

Querido Xec,

vamos centrando nuestra reflexión , que habíamos iniciado a raíz de la campaña de Amnistía Internacional Mi cuerpo, Mis derechos. Contra la penalización y el control de los derechos sexuales y reproductivos de las personas. Como ya te dije, la campaña reunía muchísimos temas, bastante diferentes, aunque era lícito reunirlos bajo un mismo paraguas en tanto que tenían en común la invasión estatal y social de cuestiones íntimas-personales que sólo conciernen a los individuos y a su privacidad. Sé que algunos de los temas, como el del aborto, pueden presentar umbrales que hacen difícil afirmar si sólo afectan a un individuo o a más de uno -diría que es el único caso-, pero dejemos de momento este tema para una ulterior discusión, ya que nos hemos centrado últimamente en este otro aspecto de la homosexualidad, el lesbianismo y la transexualidad.

Veo que confluimos en la opinión de que toda persona merece respeto por igual con independencia de su identidad sexual, y que la identidad sexual de las personas no debe ser causa de hacer ningún juicio moral. Este punto de partida es esencial. Dices también que estás "de acuerdo en que eliminar el concepto de 'normalidad' cuando hablamos de sexualidad puede ser positivo y es necesario, pero habrá siempre comportamientos que no son"normales": el abuso, la violencia, la explotación sexual de niños y adolescentes..."

Pienso que dices bien, que debemos eliminar el concepto de 'normalidad' cuando hablamos de sexualidad, si no queremos tachar de 'anormal' lo que no incluye la definición de 'normal', lo cual ya sería un juicio de valor discriminatorio. Hasta aquí de acuerdo. Pero tú sigues diciendo: "[ ... ] pero habrá siempre comportamientos que no son"normales": el abuso, la violencia, la explotación sexual de niños y adolescentes..."

Y sí, también estoy de acuerdo, pero ¿qué tiene que ver una 'normalidad' con la otra? No veo la relación. Por otra parte, creo que ésta es una observación bastante obvia: no podemos aceptar "el abuso, la violencia, la explotación sexual de niños y adolescentes...", yo eliminaría "de niños y adolescentes", porque no podemos aceptar la explotación sexual de nadie, en absoluto; como tampoco podemos aceptar ningún tipo de explotación.

Insistes en la gran diferencia de actitud y de mentalidad que hay "en el medio occidental" y en África en relación con estos temas y dices que en África "este trabajo está lejos de haber empezado", también dices que crees que probablemente sea la mujer quien debe dar el primer paso para cambiar el chip....
Es muy posible que tengas razón. Como tú mismo escribes "el cambio de mentalidad pasa por las mujeres" y relacionas esta posibilidad con su "conciencia de madre", porque el amor materno hace que las madres amen a sus hijos/as sí o sí, con independencia de su identidad sexual (la de los/las hijos/as). Dices: "Y una madre puede querer a sus hijos/as más allá de la orientación de la pulsión sexual".

Ciertamente, creo que es verdad que el vínculo madre-hijos/as es diferente que el del padre-hijos/as, probablemente es más fuerte y visceral, eso le da probablemente alguna ventaja a la mujer respecto del hombre, al menos en este tema. Conozco más de un caso de homosexualidad filial que, una vez descubierto, ha sido en seguida aceptado por la madre, no en cambio por el padre. Esto, cuando pasa, pasa tanto en relación con las hijas como con los hijos, no sólo en relación con las hijas, como creo que sugieres. Sin embargo quisiera hacer algunas observaciones:

- Debemos asumir cada uno/a de nosotros nuestra responsabilidad social en todos los temas, no podemos cargar eternamente -es una comodidad histórica- las tintas sobre las mujeres-madres. Todos/as somos motores sociales (o lo podemos ser), sobre todo si tenemos algo que ver con la educación, a los/las agentes educativos sí deberíamos darles la iniciativa o esperarla de ellos/as. Como tú mismo dices muy bien: "[...] a nivel social y cultural no se trata de amor filial sino de respeto a la dignidad humana y de la obligación de la sociedad a promoverla".

- Hay que tener en cuenta que muchas mujeres -lamentablemente muchísimas (también las que son madres)-  han interiorizado la mentalidad patriarcal y demasiado a menudo reproducen los esquemas patriarcales y los transmiten a sus hijas ya sus hijos. No podemos, pues, dejarlo en las manos de éstas.

Creo que esta responsabilidad de contribuir al cambio de chip debemos exigirla de todos/as y cada uno/a de los individuos, pero, como digo más arriba, sobre todo a los/las educadores/as, y yo diría aún más: la deberíamos exigir (o al menos deberíamos esperarla) de aquellos/as que se llaman cristianos/as. Y nada más lejos de la realidad que las personas que se reconocen cristianas de nuestra sociedad sean agentes activos/as, motores de cambio de este chip. Por el contrario, si pensamos en las reticencias que tiene la Iglesia católica institucional a aceptar la homosexualidad o si pensamos en los/las seguidores/as del Islam, por ejemplo. Y cuando digo Iglesia católica me refiero al "medio occidental", no a los representantes africanos de la Iglesia católica. Precisamente en la Iglesia católica encontramos los defensores más acérrimos de la heterosexualidad tradicional a ultranza, aquellos "santos hombres" que se refieren a los/las homosexuales como 'desviados', 'enfermos', gente a la que "habría que eliminar de la faz de la tierra". Como se puede llamar cristiana gente así? Estos tienen todavía la mentalidad del Tribunal de la Santa Inquisición y quemarían en la hoguera los/las homosexuales si pudieran. Estos hacen mucho daño, porque hablan siempre aleccionándonos, en ese registro "ex cathedra" que pretende promulgar leyes, dar órdenes y dictar las leyes morales que según ellos deben determinar el comportamiento de las personas. Estos tienen mucha influencia sobre tantísima gente, estos son, pues, muy, muy responsables, porque ellos educan (maleducan , pero educan).

Paso a otro punto que también tocas:

Yo te decía que pienso que la moralidad humana debe ser una, una sola, que conduzca todas nuestras acciones y por eso te comentaba que no creía que hiciese falta una moral específica para la sexualidad. Tú, en cambio, sí defensas esta especificidad. Dices:

"[...] Pienso que sí que necesitamos una ética de la sexualidad, no basta con el principio general de la ética del respeto y de la dignidad inalienable de la persona. Como para la economía, la política, la comunicación social.... hay una materia específica. [...] Hay una especificidad incluso en materia judicial, por ejemplo la violencia de género".

Pienso que hay que diferenciar algunas cuestiones básicas:

Cuando pones la economía, la política o la comunicación social como ejemplos de materia específica supongo que quieres decir que también en estos campos hay una ética específica, una ética de la economía, una ética política o de la comunicación social. Y sí, estoy de acuerdo en que pensar en la ética aplicada a campos específicos puede ayudar a reflexionar, pero eso no quiere decir que la ética en cada uno de estos campos siga unos principios diferentes que la ética general del comportamiento humano. Por el contrario, se trataría de ver cómo estos principios generales se aplican en cada campo específico. En este sentido, y sólo en éste, entiendo que puede haber una moral sexual o una ética sexual, pero mucho me temo que, precisamente en este campo, que tanto gusta a los adoctrinadores porque es EL TEMA POR EXCELENCIA donde los predicadores de la pureza ven su oportunidad, esta reflexión dejaría de ser reflexión para convertirse en adoctrinamiento. Precisamente este tema debería quedar al margen de esta especificidad, porque creo que es suficiente reflexionando sobre el tema: ¿QUÉ SIGNIFICA RESPETO?

La otra cuestión que hay que diferenciar tiene que ver con la "especificidad incluso en materia judicial, por ejemplo la violencia de género" .
Creo que esta especificidad es de otro tipo completamente diferente de aquella a la que nos referíamos antes: si hay tribunales y juzgados específicos para los casos de violencia de género no es porque la ley que se haya infringido en estos casos sea diferente de la ley general: un homicidio es un homicidio, un acoso es un acoso... Sólo que ha sido necesario hacer tribunales y juzgados especiales para ocuparse de estos crímenes porque hay muchísimos y las precauciones a tomar para de reducir el número de víctimas pueden ser similares, pero la ley es la misma, la condena también, que en los casos generales de homicidio o acoso. Es una diferencia básica.

Y con esto paso al último punto, que está conectado directamente con éste:

Yo te decía en mi última carta que creía que era urgente la educación sexual y comentaba sobre la posibilidad de educar sobre esta materia en las escuelas de la manera más neutra posible:

"Precisamente en educación sexual creo que es bastante fácil de intentar ser neutro, porque precisamente la sexualidad tiene un componente que es puramente mecánico y que, a la hora de explicar cómo funciona, puede desligarse del componente amoroso-emocional".

Y tu comentario a esta mi afirmación:

"La neutralidad se hace aquí al precio de eliminar el componente amoroso y emocional. Y no creo que haya actividad sexual sin este componente. El componente "mecánico" no necesita educación, sólo información técnica. Es el componente amoroso, emocional, relacional  social, cultural.... el que necesita educación. Y aquí sí que es más difícil ser neutro."

Insisto: hay que eliminar el componente amoroso cuando se habla de sexualidad en las escuelas, o tratarlo como una posibilidad que se puede dar en la relación sexual, pero que también se puede no dar: no podemos educar a las criaturas sin confrontarlas con la realidad, no podemos educar manteniendo su ignorancia: el sexo puede ser muchas cosas y debemos educar a los/las jóvenes mostrando todo lo que puede ser. Dices: "Y no creo que haya actividad sexual sin este componente [amoroso]": Y pues qué es una violación???! Y, sí, dejando de lado la violación, también puede haber sexo sin amor, sólo por la pura sexualidad, por pura necesidad sexual de las personas implicadas, ésta es una realidad y una posibilidad y los/as jóvenes deben saberlo. Ya sabes que yo no tengo nada en contra de una relación sexual así cuando las personas implicadas actúan de forma transparente y respetuosa hacia el/la otro/a. Por qué opción u opciones de relación sexual -con amor o sin, o a veces sí o a veces no los/as jóvenes se decanten dependerá de su opción personal. Para mí la clave de todo está en la EDUCACIÓN EN EL RESPETO ABSOLUTO HACIA OTRO/A. Y basta.

Estoy de acuerdo en que "el componente mecánico no necesita educación, sólo información técnica". Pero es que esta "información técnica" no tiene lugar en las escuelas españolas!! Y es urgente! Resulta que se hacen leyes contra el aborto, pero no se hace nada para evitar los embarazos involuntarios.... Es ésta una política responsable?

Cuando pienso en educar en el "componente amoroso" de la relación sexual me vienen a la memoria los episodios "educativos" de mi adolescencia, cuando las monjas se buscaban un cura para dar charlas "modernas", "de chicos" a las alumnas adolescentes (ellas no osaban hacerlo), que teníamos las hormonas alteradas: se me ponen los pelos de punta. Y a aquello le llamaban "educación"... Aquello era adoctrinamiento puro y duro, era un lavado de cerebro, que además no te daba herramientas para la vida ni para nada. Lo más grave de todo era que conseguían todo lo contrario, porque daban más risa que pena. Y este tipo de episodios los he vivido otras veces mucho más recientemente: la última vez, directamente en África, en una ocasión en que pude participar de una sesión de catequesis que impartía un cura católico, un español de mi edad, a jóvenes estudiantes universitarios/as: me quedé de piedra cuando pude ver que se reproducía exactamente (sólo que cincuenta años más tarde y en África) lo mismo que yo había vivido en Barcelona cuando era una púber. Me invadió un sentimiento de impotencia al ver que el mundo no avanzaba nada y que "educadores" como aquél que tenía yo delante seguían sembrando su semilla a perpetuidad. Ni siquiera podía tacharlo de irresponsable, porque probablemente aquel cura actuaba como actuaba, decía lo que decía, convencido plenamente deque hacía un bien. De ahí mi sentimiento de impotencia. La escena era surrealista, porque el cura partió de unas palabras del Evangelio: el episodio de la multiplicación del vino en las bodas de Canaán y sin transición empezó a hablar de las relaciones entre los chicos y las chicas, con la pretensión de que se trataba de comentar aquellas palabras evangélicas. Era aterrador y ridículo a la vez. Perdí toda esperanza, pensaba: si ni los sacerdotes europeos lo hacen, ¿quien echará una mano a estos/as jóvenes para que avancen hacia el mutuo respeto y hacia su autonomía? ¿Quien librará a estos/as jóvenes del tradicional rol de sumisión de la mujer al hombre? ¿Quien librará a estos jóvenes de su tradicional rol autoritario? ¿Quién dará las herramientas a estas chicas para ganar en la autoestima? Se me encogió el corazón.

El "componente amoroso" de que hablas es para mí muy difícil de educar tratándolo específicamente, porque es muy, muy personal y porque es un sentimiento. En cambio no es tan difícil educar en el respeto. Evidentemente, una relación sexual amorosa es el summum, es lo más deseable, pero no siempre se da el caso, y no por eso la gente tiene que ir reprimiéndose por los rincones (luego pasa lo que pasa...). El enamoramiento es un estado, un estado que cada persona vive de manera diferente, supongo, y es absolutamente precioso y sublime, y lo sabe cualquier adolescente. Insisto, la educación debe ser en el respeto. Ésta es para mí la clave, éste es el tema. Y a este tema yo le dedicaría todas las horas del mundo.

Y puestos a hablar de amor y de sexo, hace unos meses me pidieron un par de poemas eróticos para una antología de poesía erótica escrita por mujeres poetas. Aquí te copio uno de esos dos poemas, a modo de ejemplo de lo que considero una expresión de amor y sexualidad, cuando se dan juntos afortunadamente:

(Català)

Et miro als ulls i em retornes la mirada
neta i serena on m’emmirallo,
seductor bàlsam de la teva pau i convicció,
i em posseeix el neguit d’assadollar-me en el cos
que tot m’ho diu, lliurar-me a l’íntima cerca
de l’ànima que intueixo meva i no puc aprehendre
sinó de pell a pell.
Els meus dits transcendeixen la teva geografia
i ofereixo als teus la meva pel desig
de llegir en el teu món les claus que els mots no donen.
L’anhel lent em regala infinit gaudi
amb cada replec teu i els teus estremiments
em diuen a poc a poc qui ets mentre les teves mans
i el tacte dels teus dits convoquen en un punt
una dolcesa immensa com a ofrena i arriba 
aquell moment sagrat en què no sóc ni ets i podríem
morir sabent-ho tot –tot- l’un de l’altre.

© Anna Rossell
*
*
(Español)

Te miro a los ojos y me devuelves la mirada
limpia y serena en la que me reflejo,
bálsamo seductor de tu paz y convicción,
y me posee la inquietud de saciarme en ese cuerpo
que todo me lo dice, entregarme a la íntima búsqueda
del alma que intuyo mía y no puedo aprehender
sino de piel a piel.
Mis dedos trascienden toda tu geografía
y ofrezco a los tuyos la mía por el deseo
de leer en tu mundo las claves que no dan las palabras.
El anhelo lento me regala gozo infinito
con cada repliegue de tu cuerpo y tus estremecimientos
me dicen quién eres lentamente mientras tus manos
y el tacto de tus dedos convocan en un punto
una dulzura inmensa como ofrenda y llega
aquel momento sagrado en que no soy ni eres y podríamos
morir sabiéndolo todo –todo- uno de otro.

© Anna Rossell

© De la traducción Anna Rossell