19 de febrero de 2014

CORRESPONDENCIA XEC MARQUÈS-ANNA ROSSELL

*
CARTA D'ANNA ROSSELL AL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS (19-02-2014) /
*
CARTA DE ANNA ROSSELL AL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS (19-02-2014)
*
Al original catalán sigue su traducción al español
*
El Masnou, 19-02-2014

*
Anna Rossell (dreta) amb els/les poetes María de Luis i Felipe Sérvulo (13-12-2013) /
Anna Rossell (derecha) con los/as poetas María de Luis y Felipe Sérvulo (13-12-2013)

Estimat Xec,

fa dies que estic neguitosa, no sé be bé per què; em sento descentrada, em manca la concentració i em deleixo per llegir alguna cosa que capti l’interès i l’atenció del meu esperit. El cap de setmana que he passat fora, la tarda amarada de les paraules de Jorge Riechmann, a una llibreria de Benicassim, em van fer notar que ja fa massa temps que no llegeixo assaig i em calen idees i reflexions; les d’en Jorge Riechmann em van captar, però em cal aprofundir en la seva lectura per plasmar sobre el paper qualsevol discurs amb cara i ulls, capaç de calmar aquest neguit espiritual. Ara vinc d’una reunió a Barcelona que m’ha disparat les alarmes de la impaciència: he hagut d’aixecar-me i marxar. I aquí estic, escrivint-te, per veure si lligo algun pensament des de les quatre idees que em van quedar embastades a l’ànima d’allò que vaig sentir aquest cap de setmana d’en Riechmann.

En Jorge Riechmann és un pensador del segle XXI; és professor de filosofia moral a la Universidad Complutense (crec que és la Complutense) de Madrid i també és poeta. Ell es va formar com a matemàtic, però després va derivar cap a la filosofia i no m’estranya que hagi acabat arrelant en el camp de la filosofia moral, a la vista de les seves inquietuds i la seva trajectòria. Jo el vaig conèixer (no personalment) com a poeta cap els anys vuitanta del segle passat, quan la revista mientrastanto, revista de pensament d’ideologia verda i d’esquerres, li va publicar alguns poemes. Ell formava part d’aquest cercle d’intel·lectuals innovadors i compromesos: l’entorn de la revista era la de Manuel Sacristán, intel·lectual marxista (o marxià, com diria l'historiador Josep Fontana), també renovador i compromès amb el món. He vist que, en el decurs de tots aquests anys, en Riechmann s’ha mantingut en la seva línia de pensador honrat i conseqüent, un home molt llegit, un home que assumeix la responsabilitat d’aquirir un compromís moral amb el món actual, un món canviant a una velocitat impossible de descriure, un món que posa molt difícil el repte a qui no declina aquesta responsabilitat. Coherentment a les exigències d’aquest món tan canviant, que demana coneixements transversals en disciplines que tradicionalment eren considerades compartiments estancs, ell s’interessa i llegeix economia, ecologia, filosofia i poesia, i és autor de llibres que incorporen aquests coneixements en un sol esperit. No és moral/ètic pensar avui dia el món sense tenir en compte que l’ecologia ha de ser un tema central, perquè sense l’eix ecològic aquest món –que es nodreix de fonts d’energia limitades- té els dies comptats. El pensament ecològic i l’econòmic, d’altra banda, han d’anar parells i de la mà. És una idea que ja recollíem en les nostres últimes reflexions tu i jo, quan parlàvem de l’esperit antropològic com a eina fonamental de respecte cap a l’altre/a, i dèiem que qui tenia aquest esperit de cap manera explotaria mai ningú per enriquir-se i treure’n un profit que no fos el comunitari i respectuós que fa avançar tota comunitat humana. L’esperit antropològic a què jo em referia té molt a veure amb l’esperit ecològic de què parlo ara. Aquest mateix esperit és el que imbueix tot pensament econòmic i ecològic responsable.

En Riechmann va parlar de moltes coses i d’àmbits molt diversos, i tot eren bocins de pensament que quedaven oberts i insinuats, i que deixaven molts més interrogants que les preguntes de què procedien. Tot un símptoma de conversa intel·ligent, perquè és l’adjectiu que mereix la conversa que es va produir entre el públic i ell: intel·ligent, sàvia.

Entre moltes altres coses, dos brevíssims apunts:

un té a veure amb el comentari que ell va fer d’una paraula, que un corrector d’estil d’una editorial li havia fet en un dels seus textos: la paraula espanyola socialidad  -deia que ell la reivindicava i que el corrector d’estil l'hi havia eliminat-. No sé quin és el significat exacte que en Riechmann dóna al mot en qüestió, que no existeix al diccionari, però, sigui quin sigui el sentit que vulgui donar-li, les connotacions que té –tant ideològiques com socials- donen a entendre que existeix en el lèxic espanyol un buit escandalós que cal omplir amb urgència: com pot ser que aquesta paraula no existeixi encara? No té res a veure amb sociabilidad ni tampoc és un simple social, és una altra cosa. D’altra banda, jo mateixa, filòloga que em dedico a la lectura i a l’escriptura, vaig quedar parada que a mi no se m’hagués acudit mai que la llengua espanyola no tenia coberta aquesta necessitat. Quines coses...

L’altre punt té a veure amb un poema d’en Riechmann, molt brechtià, que ell va llegir i que em va agradar molt (Brecht sempre m’ha semblat un geni de la pedagogia). No tinc el poema sencer, però partia d’una sentència de Clemenceau:

“La guerra es un asunto demasiado importante para ser dejada a los generales”
Georges Clemenceau (1841-1929).

I et copio un poema seu que duu el títol en alemany: Verwisch die Spuren, que vol dir Borra les petjades / Borra las huellas:

Verwisch die Spuren

Me han hablado del poeta
que se arroja ácido a la cara durante los recitales
y escribe en el cielo preprogramado de California
con humo de aeroplanos
y me impresiona la calidad de esta ética laboral
tan a la altura 
de nuestros tiempos de paleocapitalismo posmoderno:
todo por la patria
por el patrón
por el poder
por la poesía...
pero me temo
que ni siquiera con tanto sacrificio
consigue durar más de diez segundos en los telediarios.
Prefiero 
otra estrategia lateral, contraria:
escribir en la arena
y hablar en voz muy baja
para que tú me oigas.
Borrar las huellas.

(Jorge Riechmann)

Bé, ja m’he descarregat una mica i et llanço aquests neguits de l’ànima perquè tu en reprenguis el fil. Gràcies per seguir-lo i donar-me corda.

Una forta abraçada,


Anna
*
CARTA DE ANNA ROSSELL AL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS (Traducción al español de Anna Rossell):

Querido Xec,

hace días que estoy nerviosa, no sé exactamente por qué, me siento descentrada, me falta la concentración y me muero por leer algo que capte el interés y la atención de mi espíritu. El fin de semana que he pasado fuera, la tarde empapada de las palabras de Jorge Riechmann, en una librería de Benicassim, me hizo notar que ya hace demasiado tiempo que no leo ensayo y necesito ideas y reflexiones; las de Jorge Riechmann me captaron, pero necesito profundizar en su lectura para plasmar sobre el papel cualquier discurso con cara y ojos, capaz de calmar esta inquietud espiritual. Ahora vengo de una reunión en Barcelona, que me ha disparado las alarmas de la impaciencia: he tenido que levantarme e irme. Y aquí estoy , escribiéndote, para ver si ligo algún pensamiento desde las cuatro ideas que me quedaron hilvanadas en el alma de lo que oí este fin de semana de Riechmann.

Jorge Riechmann es un pensador del siglo XXI, es profesor de filosofía moral en la Universidad Complutense (creo que es la Complutense) de Madrid y también es poeta. Él se formó como matemático, pero luego derivó hacia la filosofía y no me extraña que haya acabado arraigando en el campo de la filosofía moral, a la vista de sus inquietudes y su trayectoria. Yo le conocí (no personalmente) como poeta hacia los años ochenta del siglo pasado, cuando la revista mientrastanto, revista de pensamiento de ideología verde y de izquierdas, le publicó algunos poemas. Él formaba parte de este círculo de intelectuales innovadores y comprometidos: el entorno de la revista era el de Manuel Sacristán, intelectual marxista (o mejor marxiano, como diría el historiador Josep Fontana), también renovador y comprometido con el mundo. He visto que, en el transcurso de todos estos años, Riechmann se ha mantenido en su línea de pensador honrado y consecuente, un hombre muy leído, un hombre que asume la responsabilidad de adquirir un compromiso moral con el mundo actual, un mundo cambiante a una velocidad imposible de describir, un mundo que pone muy difícil el reto al que no declina esta responsabilidad. Coherentemente con las exigencias de este mundo tan cambiante, que requiere conocimientos transversales en disciplinas que tradicionalmente eran consideradas compartimentos estancos, él se interesa y lee economía, ecología, filosofía y poesía, y es autor de libros que incorporan estos conocimientos en un solo espíritu. No es moral / ético pensar hoy día el mundo sin tener en cuenta que la ecología debe ser un tema central, porque sin el eje ecológico este mundo - que se nutre de fuentes de energía limitadas- tiene los días contados. El pensamiento ecológico y el económico, por otra parte, deben ir a la par y de la mano. Es una idea que ya recogíamos en nuestras últimas reflexiones tú y yo, cuando hablábamos del espíritu antropológico como herramienta fundamental de respeto hacia el/la otro / a, y decíamos que quien tenía ese espíritu de ninguna manera explotaría a nadie por enriquecerse y sacar provecho que no fuera comunitario y respetuoso, el que hace avanzar toda comunidad humana. El espíritu antropológico al que yo me refería tiene mucho que ver con el espíritu ecológico del que hablo ahora. Este mismo espíritu es el que imbuye todo pensamiento económico y ecológico responsable.

Riechmann habló de muchas cosas y de ámbitos muy diversos, y todo eran pedazos de pensamiento que quedaban abiertos e insinuados, y que dejaban muchos más interrogantes que las preguntas de que procedían. Todo un síntoma de conversación inteligente, porque es el adjetivo que merece la conversación que se produjo entre el público y él: inteligente, sabia.

Entre muchas otras cosas , dos brevísimos apuntes :

Uno tiene que ver con el comentario que él hizo de una palabra, que un corrector de estilo de una editorial le había hecho en uno de sus textos: la palabra española socialidad -decía que él la reivindicaba y que el corrector de estilo se la había eliminado-. No sé cuál es el significado exacto que Riechmann da a la palabra en cuestión, que no existe en el diccionario, pero, sean cual sea el sentido que quiera darle, las connotaciones que tiene, tanto ideológicas como sociales, dan a entender que existe en el léxico español un vacío escandaloso que hay que llenar con urgencia: ¿como se explica que esta palabra no exista todavía? No tiene nada que ver con sociabilidad ni tampoco es un simple social, es otra cosa. Por otra parte, yo misma, filóloga que me dedico a la lectura y a la escritura, quedé estupefacta al darme cuenta de que a mí no se me hubiera ocurrido nunca que la lengua española no tenía cubierta esta necesidad. ¡Qué cosas ...

El otro punto tiene que ver con un poema de Riechmann, muy brechtiano, que él leyó y que me gustó mucho (Brecht siempre me ha parecido un genio de la pedagogía). No tengo el poema entero, pero partía de una sentencia de Clemenceau:

" La guerra es un Asunto Demasiado Importante para ser dejada a los generales"
Georges Clemenceau (1841-1929).

Y te copio un poema suyo que lleva el título en alemán: Verwisch die Spuren, que significa Borra las huellas:

Verwisch die Spuren

Me han hablado del poeta
que se arroja ácido a la cara durante los recitales
y escribe en el cielo preprogramado de California
con humo de aeroplanos
y me impresiona la calidad de esta ética laboral
tan a la altura 
de nuestros tiempos de paleocapitalismo posmoderno:
todo por la patria
por el patrón
por el poder
por la poesía...
pero me temo
que ni siquiera con tanto sacrificio
consigue durar más de diez segundos en los telediarios.
Prefiero 
otra estrategia lateral, contraria:
escribir en la arena
y hablar en voz muy baja
para que tú me oigas.
Borrar las huellas.

(Jorge Riechmann)

Bien, ya me he descargado un poco y te lanzo estas inquietudes del alma para que tú retomes el hilo. Gracias por seguirlo y darme cuerda.

Un fuerte abrazo,

Anna

No hay comentarios: