28 de agosto de 2012

CORRESPONDENCIA XEC MARQUÈS-ANNA ROSSELL

*
CARTA DEL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (13-08-2012 /
*
CARTA DEL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (13-08-2012)
*
Al original catalán sigue su traducción al español
*
Xec amb nen@s del seu barri, al pati de casa seva, a Conakry (primavera 2012) / Xec con niñ@s de su barrio en el patio de su casa de Conakry (primavera 2012)
*
Conakry, 13-08-2012
*
Des dels pobres, des del sud explotat i dominat des de segles; des de l’Àfrica negra i des d’un país que no pot assegurar aigua potable i electricitat a la població més qualcunes hores al dia i no cada dia... des d’aquesta part del món, geogràfica i humana...
*
Des d’aquí,
*
Escoltem que s’han de cremar menys de fòssils, que l’atmosfera està prou contaminada, que el clima canvia... i que s’ha d’aturar la màquina.
*
Escoltem que al nord la màquina no es vol aturar i entre uns pocs continuen cremant el món.
Què pot ser aleshores el desenvolupament sinó una dinàmica dialèctica. Deixeu de consumir, de cremar, i podrem desenvolupar-nos sense acabar de destruir el món, que és, malgrat tot, una única i solidària massa redona, cada vegada menys blava.
*
Des d’aquí, encara,
*
Fa por que sigui el nord, consumista i destructor del que ens envolta i de la nostra terra i del que hi ha sota. Que sigui aquest nord qui té en exclusiva la tècnica i el poder per decidir com el poc que ens queda ha de ser distribuït.
*
Des d’aquí,
*
Llencem encara les escombraries al carrer i són els deixats per compte els qui s’encarreguen de reciclar-la. Cuinem amb llenya o amb carbó, encenem espelmes i llànties de petroli per il•luminar la nit. I som noltros qui embrutem, és del nostre costat que es fan massa nens i nenes i esdevenim amenaça per el futur del planeta. Produïm massa morts i massa violència; som incapaços de resoldre els problemes més bàsics.
*
I som noltros l’amença? I sou voltros que patiu la “crisi”?
*
Més enllà dels vostres diners, els vostres estalvis i les vostres hipoteques, veieu la vostra crisi.
La vostra crisi no és financera, la vostra crisi és més profunda.
Vestits de revolucions socials, de drets humans i de democràcia; maquillats d’humanisme; manqueu d’ànima. Excel•liu en intel•ligència i voluntat, el vostre capital i les vostres armes són forts, però manqueu d’ànima.
*
Car és des de l’ànima on la meva sort, el meu esdevenir, el meu benestar va més enllà de la punta del nas, del color de la meva pell i del meu llinatge.
*
Xec
*
*
CARTA DEL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (13-08-2012)
-Traducción al español de Anna Rossell-

Conakry, 13-08-2012
*
Desde los pobres, desde el sur explotado y dominado desde hace siglos; desde el África negra y desde un país que no puede asegurar agua potable ni electricidad a la población más que unas pocas horas al día, y no todos los días..., desde esta parte del mundo, geográfica y humana...

Desde aquí:

Oímos decir que hay que quemar menos fósiles, que la atmósfera ya está demasiado contaminada, que el clima cambia... y que hay que parar la máquina.

Oímos decir que en el norte la máquina no se quiere parar y que unos pocos siguen quemando el mundo.

¿Qué es entonces el desarrollo sino una dinámica dialéctica? Dejad de consumir, de quemar, y podremos desarrollarnos sin acabar de destruir el mundo, que es, con todo, una única y solidaria masa redonda, cada vez menos azul.

Y aún desde aquí:

Da miedo que sea el norte, consumista y destructor de lo que nos rodea y de nuestra tierra y de su subsuelo, que sea este mismo norte el que tenga en exclusiva la técnica y el poder para decidir cómo debe ser distribuido lo poco que nos queda.

Desde aquí:

Todavía tiramos la basura a la calle y son los olvidados quienes se encargan de reciclar-la. Cocinamos con leña o con carbón, encendemos velas y lámparas de petroleo para iluminar la noche. Y somos nosotros quienes ensuciamos, somos nosotros quienes producimos demasiados niños y niñas y representamos una amenaza para el futuro del planeta. Producimos demasiados muertos y demasiada violencia; somos incapaces de resolver los problemas más básicos.

¿Y somos nosotros la amenaza? ¿Y sois vosotros quienes sufrís la "crisis"?

Más allá de vuestro dinero, vuestros ahorros y vuestras hipotecas, veis vuestra crisis. Vuestra crisis no es financiera, vuestra crisis es más profunda.
Vestidos de revoluciones sociales, de derechos humanos y de democracia; maquillados de humanismo, os falta sin embargo el alma. Destacáis en inteligencia y voluntad, vuestro capital y vuestras armas son fuertes, pero no tenéis alma.

Pues es desde el alma desde donde mi suerte, mi futuro, mi bienestar va más allá de la punta de la nariz, del color de mi piel y de mi familia.

XecNo hay comentarios: