24 de diciembre de 2009

Correspondencia Xec Marquès-Anna Rossell (24-12-2009)

CARTA DELTEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (24-12-2009)
A continuación del texto catalán sigue su traducción al españolXec Marquès, amb Hernán Cordero i Begoña Simal al pati de casa seva, a Conakry (setembre, 2009) / Xec Marquès, con Hernán Cordero y Begoña Simal en el patio de su casa, en Conakry (septiembre, 2009)

Català

Conakry, 23 de desembre 2009

Idò sí, encara serà NADAL, benvolguda :

és veritat que fa temps que hem perdut el fil de la nostra conversa i també és veritat que difícilment les posicions respecte la necessitat de “purificar” el text bíblic s’aproparan gaire més.
Com tu dius, citant el Primo Levi, aquesta formulació, que apareix en la litúrgia pasqual en temps remots i que no va ser suprimida fins al Concili Vaticà II (1962-65): no ha calgut canviar el text bíblic per canviar el text litúrgic. Ha calgut un llarg -malauradament massa llarg- procés de canvi de les mentalitats per decidir-se a canviar un text [i fer-lo] “instrumental”. Com [també] arribarà el moment que les mentalitats seran prou madures per canviar una disposició discriminatòria de la disciplina del ministeri sacerdotal (exclusió de la dona i celibat).
Per a mi la qüestió és el “canvi”, “l’evolució”, el progrés humà de la consciència personal i de la consciència que s’expressa en la “llei”, els “costums”, els “usos”. Respecte la primera sempre hi ha haguts herois, personalitats sublims que s’han avançat i han testimoniat l’absurditat d’una manera de fer i de pensar comuna, obrint així el camí del canvi de mentalitats. D’altres necessitem més condicions d’educació, d’acompanyament social,... més condicions “externes” per expressar aquesta mateixa llibertat.
Penses que un nou text bíblic seria una condició que permetria a més gent i al conjunt de la societat de ser més lliure i més gosada en el domini del respecte, de la igualtat, de la justícia. Penses que més homogeneïtat de drets permetria a més dones de ser més lliures i al conjunt de la societat, més equilibrada i justa. Hi estic d’acord.
Penso, però, que no és just de projectar el propi sentiment a d’altres que, amb menys condicions externes, expressen una gran llibertat i ni son tant submises ni tan sofertes. Vas massa lluny quan poses al mateix nivell el sentiment de la dona maltractada i el de la cristiana compromesa que no viu malament l’exclusió del ministeri sacerdotal.
Perquè les mentalitats canviïn i que el canvi sigui fecund em sembla que cal mantenir l’equilibri entre la capacitat de llibertat humana i de consciència davant del límit i la necessitat d’alliberar la condició humana d’aquest límit. Em ve algun exemple al cap, però aquí ho deixo.

NB : la carta ha estat possible perquè des de les tres de la matinada estic llevat per assegurar aigua al amics/gues del barri. També és veritat que a les 21h 30 ja dormia d’un somni reparador.
Abraçades,

Xec

***
CARTA DEL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (24-12-2009)
Traducción al español de Anna Rossell

Conakry, 23-12-2009

En proceso de traducción

Apreciada Anna, pues sí, ya llegó otra NAVIDAD:

es verdad que hace tiempo que hemos perdido el hilo de nuestra conversación y también es cierto que dificilmente las posiciones respecto a la necesidad de "purificar" el texto bíblico se acercarán mucho más. Como tú dices, citando a Primo Levi, esta formulación, que aparece en la liturgia pascual en tiempos remotos y que no fue suprimida hasta el Concilio Vaticano II (1962-65): no ha sido necesario cambiar el texto bíblico para cambiar el texto litúrgico. Ha sido necesario un largo proceso -desgraciadamente demasiado largo- de cambio de las mentalidades para decidirse a cambiar un texto [y hacerlo] "instrumental". Como [también] llegará el momento en que las mentalidades serán lo suficientemente maduras para cambiar una disposición discriminatoria de la disciplina del ministerio sacerdotal (exclusión de la mujer y celibato).
Para mí la cuestión es el "cambio", la "evolución", el progreso humano de la conciencia personal y de la conciencia que se expresa en la "lei", las "costumbres", los "usos". Respecto a la primera siempre ha habido héroes, personalidades sublimes que se han adelantado y han dado testimonio de lo absurdo de un modo de actuar y de pensar comunes, abriendo así el camino al cambio de las mentalidades. Otros necesitamos más condiciones de educación, de acompañamiento social..., más condiciones "externas" para expresar esta misma libertad.

Piensas que un nuevo texto bíblico sería una condición que permitiría a más gente y al conjunto de la sociedad ser más libre y más bregada en el dominio del respeto, de la igualdad, de la justicia. Piensas que más homogeneidad de derechos permitiría a más mujeres ser más libres y al conjunto de la sociedad, más equilibrada y justa. Estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, pienso que no es justo proyectar el propio sentimiento a otros que, con menos condiciones externas, expresan una gran libertad y ni son tan sumisas ni tan sufridas. Vas demasiado lejos cuando pones al mismo nivel el sentimiento de la mujer maltratada y el de la cristiana comprometida que no vive mal la exclusión del ministerio sacerdotal. Para que las mentalidades cambien y que el cambio sea fecundo me parece que es necesario mantener el equilibrio entre la capacidad de libertad humana y de conciencia ante el límite y la necesidad de liberar la condición humana de este límite. Me viene algún ejemplo a la cabeza, pero lo dejo aquí.

NB : la carta ha sido posible porque desde las tres de la madrugada estoy levantado para asegurar el agua a l@s amig@s del barrio. También es cierto que a las 21:30 h dormía un sueño reparador.

Abrazos,

Xec

No hay comentarios: