29 de julio de 2014

IV EDICIÓ DE POESIA A LA PLATJA (EL MASNOU-OCATA, 2014)

*


Dilluns, 04-08-2014Maria Porta, Mena Guiga, Marc García, Mercedes Delclòs, Isabel Ortega Rion 

I algunes fotos:
 Maria Porta
Mena Guiga 
 Marc García
Mercedes Delclós 
Isabel Ortega


Anna Rossell 
Eduard Albi

IV EDICIÓ DE POESIA A LA PLATJA (EL MASNOU-OCATA, 2014)

*
Ahir, dilluns, 28 de juliol, vàrem gaudir d'una altra excel·lent vetllada de poesia i música a la guingueta La Xankla, d'El Masnou. La pluja no va poder trencar l'ambient de bones lletres i bona música dels nostres genials poetes i del cantautor convidat, Rubén Bravo Prados

 Dilluns, 28-07-2014

Cysko Muñoz, Dani Orviz, Amadeo Rojo, (amb Rubén Bravo Prados, cantautor).

Aquí teniu unes quantes fotos

 Jon Barrena (guitarra) i Dani Orviz
https://www.youtube.com/watch?v=fLAnSxUWAuU

 Dani Orviz


 Cysko Muñoz


 Amadeo Rojo


Rubén Bravo Prados (guitarra) i Tontos de la Guitarra

CARTA A MENORCA

*
(Español a continuación)
| Ciutadella | 28/07/2014 


Els/les nens/es de Conakry amb Xec Marquès
Venc de passar set anys a Conakry, la capital de la República de Guinea, a l’Àfrica Occidental. Durant aquests anys he pogut comptar amb la col·laboració del Fons Menorquí de Cooperació per mitjà de l’ONG Vols, de la solidaritat de molta gent de Ciutadella i de Ferreries i, pel Secretariat Diocessà de Missions, de gent de tota Menorca per poder posar en marxa un programa de reinserció escolar i d’animació socioeducativa per a la població juvenil i infantil vulnerable dels barris de Nongo i de Kaporo. Voldria aprofitar aquest diari per manifestar la meva profunda gratitud per tota aquesta solidaritat concreta, i també per expressar el meu sentiment de ser part d’un poble envoltat de mar i, tolvegada per això, solidari sense fronteres.

Han estat anys molt intensos. Anys d’incertesa, desprès de la mort del president Lansana Conté, el 2008, desprès de 25 anys al poder i durant el llarg procés de transició social i política que avui encara no s’ha acabat. Anys també d’il·lusió i d’esperança, esperonats per les ganes d’aprendre i de jugar d’al·lots i d’al·lotes, per la força i el coratge de mares i d’àvies somiant en un futur millor per als seus fills i néts, per a les seves filles i netes.

Il·lusions, somnis i esperances més forts que tots els fatalismes i resignacions davant d’ una economia preocupada només pels beneficis i el rendiment financers. Il·lusions i somnis més forts que les manipulacions i les corrupcions de polítics i de les seves enveges de poder.

La meva gratitud voldria expressar-la compartint la meva esperança. Alguna o moltes vegades ens haurem demanat de què serveix tanta cooperació i solidaritat si res no canvia. Podem tenir el sentiment que aquí ja tenim prou problemes i que la crisi se'ns menja. En vint i tres anys per l’Àfrica m’ho he demanat moltes vegades. I quan venc a Menorca me n’adono que hi ha gent que pateix per arribar a final de mes. Però també he sentit a l’Àfrica la llibertat que pobres i vulnerables no renuncien a viure i a ser benaurats i dignes; he sentit a Menorca que les coses no són com hi ha deu anys, però no puc renunciar a compartir i a ser solidari. En temps de crisi tindrem menys recursos, anirem més poc a poc, ens caldrà més paciència i potser capacitat de renúncia i d’austeritat, però no podem deixar d’expressar tota la nostra riquesa humana i social. I la nostra riquesa, la nostra dignitat, és la capacitat de compartir.

Però, com per Sant Joan a Ciutadella, no podem tancar les portes i fer festa cap a dintre. Hi haurà menys pastissets, formatge i sobrassada però la porta serà oberta i no perdrem l’esperança que la festa és sempre possible. Direm, amb la porta oberta, que la riquesa, poca o molta, no creix alimentant-se de ella mateixa fent els rics més rics i el pobres més pobres, crisi perpètua. Sinó que compartint el que tenim i el que som podem continuar cultivant i fent créixer el millor de noltros mateixos i fent possible que aquesta, la nostra illa, sigui una illa pel món.

Moltes gràcies, o com diria sa gent de Conakry: «i nu wali».
(Publicat a Diari de Menorca, 28-07-2014)
*
*
Acabo de pasar siete años en Conakry, la capital de la República de Guinea, en África Occidental. Durante estos años he podido contar con la colaboración del Fondo Menorquín de Cooperación por medio de la ONG VOLS, con la solidaridad de mucha gente de Ciutadella y Ferreries y, a través del Secretariado Diocesano de Misiones, de gente de toda Menorca para poder poner en marcha un programa de reinserción escolar y de animación socioeducativa para la población juvenil e infantil vulnerable de los barrios de Nongo y de Kaporo. Quisiera aprovechar la oportunidad que me brinda este diario para manifestar mi profunda gratitud por toda esa solidaridad concreta, y también para expresar mi sentimiento de ser parte de un pueblo rodeado de mar y, tal vez por ello, solidario sin fronteras. 

Han sido años muy intensos, años de incertidumbre después de la muerte del presidente Lansana Conté, en 2008, después de 25 años en el poder y durante el largo proceso de transición social y política que hoy todavía no se ha acabado. Años también de ilusión y de esperanza, espoleados por las ganas de aprender y de jugar de niños y de niñas, por la fuerza y el coraje de madres y de abuelas que han soñado en un futuro mejor para sus hijos y nietos, para sus hijas y nietas. 

Ilusiones, sueños y esperanzas más fuertes que todos los fatalismos y resignaciones ante una economía preocupada sólo por los beneficios y el rendimiento financieros. Ilusiones y sueños más fuertes que las manipulaciones y las corrupciones de políticos y de sus envidias de poder. 

Mi gratitud quisiera expresarla compartiendo mi esperanza. Alguna o muchas veces nos habremos preguntado de qué sirve tanta cooperación y solidaridad si nada cambia. Podemos tener el sentimiento de que aquí ya tenemos bastantes problemas y que la crisis se nos come. En veintitrés años por África me lo he preguntado muchas veces. Y cuando vengo a Menorca me doy cuenta de que hay gente que sufre para llegar a fin de mes. Pero también he visto en África la libertad con que pobres y vulnerables no renuncian a vivir dignamente; he oído en Menorca que las cosas no son como hace diez años, pero no puedo renunciar a compartir y a ser solidario. En tiempos de crisis tendremos menos recursos, iremos más despacio, necesitaremos más paciencia y quizás capacidad de renuncia y de austeridad, pero no podemos dejar de expresar toda nuestra riqueza humana y social. Y nuestra riqueza, nuestra dignidad, es la capacidad de compartir. 

Pero, como por San Juan en Ciutadella, no podemos cerrar las puertas y hacer fiesta hacia dentro. Habrá menos pastelitos, queso y sobrasada pero la puerta estará abierta y no perderemos la esperanza de que la fiesta es siempre posible. Diremos, con la puerta abierta, que la riqueza, poca o mucha, no crece alimentándose de ella misma haciendo a los ricos más ricos y a los pobres más pobres, crisis perpetua. Sino que compartiendo lo que tenemos y lo que somos podemos seguir cultivando y haciendo crecer lo mejor de nosotros mismos haciendo posible que ésta, nuestra isla, sea una isla por el mundo. 

Muchas gracias, o como diría su gente de Conakry: «y desnudo wali». 
(Publicado en Diario de Menorca, 28-07-2014)
*
(En español a continuación) 

Aprofito l’avinentesa per dir-vos que el seu projecte encara no s’ha acabat, que necessita de la nostra solidaritat i que, a través de TEAMING, donant 1 Euro al mes, el podeu ajudar molt i molt: aquí teniu l’enllaç del TEAMING: https://www.teaming.net/xecmarquescoll-proyectoeducativoafrica Només és 1 Euro al mes. Gràcies per la vostra solidaritat. Us agraïré també que reenvieu aquest correu als vostres contactes i amistats.

Anna Rossell
*
Aprovecho la ocasión para deciros que su proyecto aún no se ha terminado, que necesita de nuestra solidaridad y que, a través de TEAMING, donando 1 Euro al mes, lo podéis apoyar mucho: aquí tenéis el enlace del TEAMING: https://www.teaming.net/xecmarquescoll-proyectoeducativoafrica Tan solo es 1 Euro al mes. Gracias por vuestra solidaridad. Agradeceré también que reenviéis este correo a vuestros contactos y amistades.

Anna Rossell

28 de julio de 2014

IV EDICIÓ DE POESIA A LA PLATJA

*
Dilluns passat, 21-07-2014, varem passar una estona magnífica a la guingueta La Xankla d'El Masnou amb l'actuació de

Josepmiquel Servià, Josep Mª Asensio, Cise Cortés, Carmen Alvarez, (amb Laura Pérez, poeta i cantautora i Òscar Benítez, guitarrista).

Aquí teniu algunes de les fotos:

Josepmiquel Servià i Anna Rossell

 Josep Mª Asensio i Anna Rossell

 Eduard Albi

 Josep Mª Asensio


Josepmiquel Servià

 Cise Cortés

Cise Cortés

Carmen Álvarez 


Carmen Álvarez 


Laura Pérez i Òscar Benítez

Laura Pérez i Òscar Benítez


18 de julio de 2014

LA PUBERTAT DELS PARES

*
(en español a continuación)
*
Michele Serra, Els escarxofats.
Traducció d’Anna Casassas, La Campana, Barcelona, 2014, 132 pàgs.
*

per Anna Rossell

Una lectura lleugera, amena, fresca, aquest llibre de Michele Serra (Roma, 1954), periodista, prolífic escriptor, autor televisiu i humorista italià, que aborda en aquesta novel·la l’espinós tema de les relacions paterno-filials al segle XXI. No és una temàtica fàcil, i cap millor registre que el que Serra domina, la sàtira, la fina ironia, l’humor, per assumir en primera persona, des de l’empatia, el rol del pare sense naufragar en la travessa. Se’n surt prou bé.
Els escarxofats, títol enganyós que prepara el/la lector/a per visualitzar l’ànima de la generació jove, no és únicament el retrat del fill i d’aquells els quals aquest representa sinó també –i sobretot- el dels pares. Perquè el text, concebut com un llarg monòleg d’un pare dirigint-se a un fill en plena efervescència adolescent -el qual monopolitza obsessivament el seu pensament- ve a ser com la crònica d’una gran frustració del progenitor: la frustració d’una relació que el pare –qualsevol pare del nostre entorn i de la nostra actualitat- desitjaria ferventment que fos una altra, càlida i propera. Coneixem, doncs, el fill a través i únicament de la mirada paterna i, més encara que el fill, coneixerem el pare, també ell representant de tota una generació: és ell qui es manifesta, és ell el decebut i és ell, en definitiva, qui ens fa testimonis del seu desencontre, dels seus momentanis dubtes educacionals. Conscient que el que el fereix i l’enutja pot ser precisament el fruit d’una educació conscientment aplicada per principi, antiautoritària, permissiva i liberal, la veu narradora reflexiona en la seva impotència: „Qui preferiries trobar-te al davant, algú que parla una llengua clara però que no és la seva, o bé algú que parla la seva però que no s’entén què coi diu? [...]. Si no exerceixo el poder no és únicament per mandra [...]. És sobretot perquè en el poder, tal com està estructurat des d’abans de tu i de mi, ja no hi puc creure. De manera que no puc enganyar-me a mi i així enganyar-te també a tu.“
A mode de colofó dels llargs monòlegs que conformen els capítols, a manera d’interludi entre ells, recorre tot el llibre un leitmotiv: el desig del pare de fer amb el fill una excursió al Coll de la Nasca, una empresa que el primer té per la fita significativa de l’apropament entre els dos i que es proposa com a objectiu de la seva vida. L’acompliment final d’aquesta fita atorga el premi desitjat als esforços d’un pare que no renuncia al seu model educatiu, malgrat els conflictes que aquest comporta.

Formalment el text traspua la frescor d’una veu narradora que s’expressa amb la dosi d’humor necessària per mirar-se el seu problema amb la distància suficient per no desesperar i mantenir viva la il·lusió que un dia l’enteniment generacional serà possible. L’obstinat soliloqui del narrador –substitut de l’enyorada conversa amb el fill- s’interromp en alguns moments amb la intercalació de la narració de la „Gran Guerra Final“ –la que lliura en la imaginació del pare l’exèrcit dels Vells contra l’exèrcit dels Joves-, un enginyós recurs de l’autor per trencar la uniformitat estilística. Sovint reproduïnt amb intenció crítica el llenguatge del fill, d’altres vegades per un gest de propensió afectuosa vers el criticat, el jo narrador es deixa contaminar pel registre lingüístic del fill aconseguint un resultat simpàtic que fa del llibre una lectura atractiva tant per a fills com per a pares.


© Anna Rossell
*
*
LA PUBERTAD DE LOS PADRES

Michele Serra, Els escarxofats.
Traducción de Anna Casassas, La Campana, Barcelona, 2014, 132 págs.

Una lectura ligera, amena, fresca, este libro de Michele Serra (Roma, 1954), periodista, prolífico escritor, autor televisivo y humorista italiano, que aborda en esta novela el espinoso tema de las relaciones paterno-filiales en el siglo XXI. No es una temática fácil, y ningún mejor registro que el que Serra domina: la sátira, la fina ironía, el humor, para asumir en primera persona, desde la empatía, el rol del padre sin naufragar en la travesía. Sale bastante airoso.

Els escarxofats Los cansados (Algaguara, 2014)-, título engañoso que prepara al/la lector/a para visualizar el alma de la generación joven, no es únicamente el retrato del hijo y de aquellos a los que éste representa, sino también -y sobre todo- el de los padres. Porque el texto, concebido como un largo monólogo de un padre dirigiéndose a un hijo en plena efervescencia adolescente -que monopoliza obsesivamente su pensamiento- viene a ser como la crónica de una gran frustración del progenitor: la frustración de una relación que el padre -cualquier padre de nuestro entorno y de nuestra actualidad- desearía fervientemente que fuera otra, cálida y cercana. Conocemos, pues, al hijo únicamente a través de la mirada paterna y, más aún que al hijo, conoceremos al padre, también él representante de toda una generación de “postpadres”: es él quien se manifiesta, es él el decepcionado y es él, en definitiva, quien nos hace testigos de su desencuentro, de sus momentáneas dudas educacionales. Consciente de que lo que le hiere y lo enoja puede ser precisamente el fruto de una educación conscientemente aplicada por principio, antiautoritaria, permisiva y liberal, la voz narradora reflexiona en su impotencia: "¿A quién preferirías encontrarte delante, a alguien que habla una lengua clara pero que no es la suya, o bien a alguien que habla su lengua pero que no entiende qué diablos dice? [...]. Si no ejerzo el poder no es únicamente por pereza [...]. Es sobre todo porque en el poder, tal como está estructurado desde antes de ti y de mí, ya no puedo creer. De modo que no puedo engañarme a mí y así engañarte a ti".
A modo de colofón de los largos monólogos que conforman los capítulos, ejerciendo de interludio entre ellos, recorre todo el libro un leitmotiv: el deseo del padre de hacer con el hijo una excursión al Cerro de la Nasca, una empresa que el primero tiene por el hito significativo de acercamiento entre los dos y que se propone como objetivo de su vida. El logro final de este hito otorga el premio deseado a los esfuerzos de un padre que no renuncia a su modelo educativo, a pesar de los conflictos que éste conlleva.

Formalmente el texto rezuma la frescura de una voz narradora que se expresa con la dosis de humor necesaria para contemplar su problema con la distancia suficiente para no desesperar y mantener viva la ilusión de que un día el entendimiento generacional, la comunicación, será posible. El obstinado soliloquio del narrador -sustituto de la añorada conversación con el hijo- se interrumpe en algunos momentos con la intercalación de la narración de la "Gran Guerra Final" -la que libra en la imaginación del padre el ejército de los Viejos contra el ejército de los Jóvenes-, un ingenioso recurso del autor para romper la uniformidad estilística. A menudo reproduciendo con intención crítica el lenguaje del hijo, otras veces por un gesto de propensión cariñosa hacia el criticado, el yo narrador se deja contaminar por el registro lingüístico del hijo consiguiendo un resultado simpático que hace del libro una lectura atractiva tanto para hijos como para padres.

© Anna Rossell

15 de julio de 2014

IV EDICIÓ DE POESIA A LA PLATJA (EL MASNOU-OCATA), 2014

*
Gràcies a tots/es per fer possible aquestes nits tan i tan especials

Aquí teniu alguns dels moments viscuts ahir vespre a La Xankla (El Masnou-Ocata)

Actuació de: Belén Roldán, Víctor López, Josep Zepol-Cinc i Mane Ferret

 Anna Rossell
 Belén Roldán
 Víctor López
 Josep Zepol-Cinc
Mane Ferret

IV EDICIÓ DE POESIA A LA PLATJA (EL MASNOU-OCATA), 2014

*

Dilluns / Lunes, 21-07- 2014, 22 h


Josepmiquel Servià, Josep Mª Asensio, Cise Cortes, Laura Pérez (amb / con Laura Pérez, poeta i / ycantautora i / y Òscar Benítez, guitarrista)

9 de julio de 2014

MUCHO MÁS QUE UNA BIOGRAFÍA

*
Frances Stonor Saunders, La mujer que disparó a Mussolini
Traducción de J. Manuel Méndez,
Capitán Swing, Madrid, 2014, 428 págs.


por Anna Rossell

Stonor Saunders (1966), historiadora y periodista británica, colaboradora en The Guardian, New Statesman  y en Radio 3-BBC, ejerce periodismo de investigación, aquél que exige trabajo pormenorizado e inteligente para sacar a la luz cuestiones que han quedado ocultas u olvidadas y la verdad reclama. Ello la ha llevado a sumergirse en la vida de Violet Gibson (1876-1956) -la mujer que atentó contra Mussolini-, quien, habiendo podido cambiar el curso de los acontecimientos, pasó por la historia sin pena ni gloria y murió abandonada en el manicomio de St. Andrew –Northampton- treinta años después.

Pero pasa con frecuencia que las pesquisas de los investigadores acaban arrojando menos luz sobre el tema estudiado que sobre lo que encuentran a su paso. Es lo que sucede en este ensayo, escrupulosamente escrito y documentado, cuyo propósito es trazar la biografía de Gibson y que, sin errar su objetivo, resulta más informativo en aspectos colaterales –aunque no menos importantes- que en lo que concierne a su primera intención: desvelar los motivos que movieron a Gibson a su acción.

Stonor Saunders dibuja el recorrido vital de su protagonista estudiando el entorno sociopolítico y religioso en el que creció. Nacida en el seno de una honorable familia unionista protestante –hija de lady y lord Ashbourne, procurador general de Irlanda-, Violet, que se perfilaba como una mujer autónoma, simpatizó con el nacionalismo irlandés. Espiritualmente inquieta, frecuentó la Ciencia Cristiana, de la que se distanció para acercarse a la teosofía –movimiento filosófico-religioso-esotérico, proclive al feminismo y al socialismo- hasta convertirse al catolicismo a los veintiséis años. Se estableció en Roma y practicó devotamente el catolicismo hasta su muerte con episodios de radicalidad. Este dato y el hecho de que Violet declarara haber simulado locura tras el atentado para escapar a la prisión, dificultan la respuesta de Stonor Saunders a la cuestión que plantea: ¿actuó Gibson por su cuenta o fue el instrumento de una conspiración internacional contra el fascismo? Lejos de aclararlo, los indicios abren otro gran interrogante, que la autora tampoco logra despejar: ¿sufría Violet ofuscación mental momentánea? Los hechos, sus declaraciones y los informes médicos no facilitan las cosas: antes de su frustrado atentado contra Il Duce el 7 de abril de 1926 en la Piazza del Campidoglio de Roma, ella había intentado suicidarse disparándose en el pecho, para encontrar la muerte “glorificando a Dios” y declaró varias veces que al disparar contra Mussolini “seguía órdenes divinas” y que hubiera atentado gustosa contra el Papa por considerarlo igualmente autoritario y antisocial.

En su intento de hacer justicia a Gibson y ante la imposibilidad de obtener más luz, Stonor Saunders arropa documentalmente su figura. Así se adentra en la historia de Irlanda desde los tiempos de la Home Rule, el Acta de Unión y la Liga Gaélica con la intención de transmitir el ambiente en el que Violet pudo haber desarrollado su conciencia social y se acerca pericialmente a aquellos (individuos e instituciones) que en su misma época eran considerados cuerdos y hasta guardianes de la salud mental de otros. Ello la lleva a comparar rasgos de la personalidad de Mussolini con los de Violet, y a estudiar el funcionamiento de las instituciones psiquiátricas británicas, lo que arroja uno de los capítulos más interesantes del libro: “Estigma”.

Más allá de constituir la necesaria biografía de Gibson, a la que la autora rinde homenaje, este ensayo resulta altamente ilustrativo por su ambientación. No sólo nos recuerda hasta qué punto el gobierno británico admiró a Benito Mussolini y apoyó el fascismo sino que aporta datos sobre el carácter del dictador y el ambiente político-social de la época, buscando su información tanto en los archivos históricos como en la literatura de ficción de corte realista.
Cabe destacar la acreditada documentación de las fuentes –desglosada al final siguiendo los capítulos-, que la autora pormenoriza a menudo innecesariamente. Sin embargo se echa en falta una relación, aparte, de los documentos consultados, que si bien coinciden con los aportados en la bibliografía de los capítulos, facilitaría la consulta al interesado.

En España se ha publicado de la autora La CIA y la guerra fría cultural (Debate, 2001, 2013, trad. Ricardo García).


© Anna Rossell

Publicado en Quimera. Revista de literatura, Nº 367, Junio, 2014