25 de febrero de 2010

INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE CONAKRY (APADRINADO POR LA DELEGACIÓN DE VOLS -VOLUNTARIADO SOLIDARIO- DE MATARÓ (25-02-2010)

Director Xec Marquès Coll

INFORMACIÓ SOBRE EL PROJECTE DE CONAKRY, APADRINAT PER LA DELEGACIÓ DE L'ONG VOLS -VOLUNTARIAT SOLIDARI- DE MATARÓ (25-02-2010)

A continuación del texto catalán sigue su traducción al español

Per a més informació sobre l'ONG VOLS: http://www.ongvols.org/ca/


Construcció del primer bloc del projecte del Casal de Joves de Conakry, al barri de Nongo (febrer, 2010) / Construcción del primer bloque del proyecto de la Casa de Jóvenes de Conakry, en el barrio de Nongo (febrero de 2010)

25-02-2010

Xec Marquès m'ha fet arribar aquesta fotografia des de Conakry. Ens dóna les gràcies pel concert que la Delegació de VOLS de Mataró va organitzar amb la Coral Mareny de Vilassar de Dalt per recollir fons per al seu projecte del Casal de Joves de Conakry. Si compareu aquesta fotografia amb l'última que ens va enviar, veureu com progressen les obres. Diu que ha projectat afegir un pis més a aquest bloc del que estava previst inicialment, senyal de que el projecte marxa bé i està molt viu. Cada vegada hi ha més nen@s i joves que s'acosten al seu pati, es van formant grups corals, de ball i de música. Fa poc en Xec Marquès ha estat deu dies a Lomé (Togo) per raons de feina. Quan va tornar els crits d'alegria es sentien de lluny... Per què serà?

***

En Xec Marquès necessita diners per a:

1. portar a terme la construcció dels espais necessaris per fer realitat aquest projecte,

2. l'equipament d'aquests espais amb els mitjans corresponents,

3. la formació d'un equip d'educadors de temps lliure que col·labori amb ell,

4. recolzar a les famílies sense mitjans amb beques per al reforç escolar dels seus fills,

5. ....

Qui vulgui fer un donatiu pot fer-lo al número de compte que figura a continuació (li podeu escriure, telefonar o anar-lo a visitar sempre que vulgueu: Xec Marquès Coll:
xecsdb@yahoo.fr):

BANC: BANCO POPULARADREÇA: C/Alcalá 26, 28014 MADRID – España.
SWIFT: POPUESMM
IBAN: ES26 0075 0001 8806 0676 4729
C.C.C. 0075 0001 88 0606764729
TITULAR DEL COMPTE: SOC. DE SAN FRANCISCO DE SALES (Salesians) A COSTA D'IVORI / COSTA DE MARFIL

INDICAR A LES OBSERVACIONS: Per al projecte de Conakry (Xec, -B.A.-)

***

INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE CONAKRY, APADRINADO POR LA DELEGACIÓN DE VOLS -VOLUNTARIAT SOLIDARI- DE MATARÓ

Director Xec Marquès Coll

Para más información sobre la ONG VOLS:
http://www.ongvols.org/ca/

25-02-2010

Xec Marquès me ha enviado esta fotografía desde Conakry. Nos da las gracias por el concierto que la Delegación de VOLS de Mataró organizó con la Coral Mareny de Vilassar de Dalt para recoger fondos para su proyecto de la Casa de jóvenes de Conakry. Si comparáis esta fotografía con la última que nos mandó, veréis cómo van progresando las obras. Dice que ha proyectado añadir un piso más al bloque, uno más de lo que inicialmente estaba previsto, señal de que el proyecto marcha viento en popa y está vivo. Cada vez hay más niñ@s y jóvenes que se acercan a su patio, se van formando grupos corales, de baile, de música. Hace poco Xec Marquès ha tenido que ausentarse diez días por motivos de trabajo a Lomé (Togo). A su regreso los gritos de alegría se oían desde lejos..., ¿por qué será?

***

Xec Marquès necesita dinero para:

1. llevar a cabo la construcción de los espacios necesarios para hacer realidad este proyecto,

2. el equipamiento de estos espacios con los medios corresopondientes,

3. la formación de un equipo de maestros y educadores que colabore con él,

4. apoyar a las familias sin recursos económicos con becas para el refuerzo escolar de sus
hij@s,

5. ....

Quien quiera hacer un donativo puede hacerlo al número de cuenta que sigue a continuación (le podéis escribir, telefonear o ir a verle siempre que queráis: Xec Marquès Coll:
xecsdb@yahoo.fr)

BANCO: BANCO POPULARDIRECCIÓN: C/Alcalá 26, 28014 MADRID – España.
SWIFT: POPUESMM
IBAN: ES26 0075 0001 8806 0676 4729
C.C.C. 0075 0001 88 0606764729
TITULAR DE LA CUENTA: SOC. DE SAN FRANCISCO DE SALES (Salesianos) / COSTA DE MARFIL

INDICAR EN LAS OBSERVACIONES: Para el proyecto de Conakry (Xec, -B.A.-)

INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE CONAKRY (APADRINADO POR LA DELEGACIÓN DE VOLS -VOLUNTARIAT SOLIDARI- DE MATARÓ (25-02-2010)

Director: Xec Marquès Coll: xecsdb@yahoo.fr

INFORMACIÓ SOBRE EL PROJECTE DE CONAKRY, APADRINAT PER LA DELEGACIÓ DE L'ONG VOLS -VOLUNTARIAT SOLIDARI- DE MATARÓ (25-02-2010)

A continuación del texto catalán sigue su traducción al español

Per a més informació sobre l'ONG VOLS: http://www.ongvols.org/ca/Construcció del primer bloc del projecte del Casal de Joves de Conakry, al barri de Nongo (febrer, 2010) / Construcción del primer bloque del proyecto de la Casa de Jóvenes de Conakry, en el barrio de Nongo (febrero de 2010)
25-02-2010
Xec Marquès m'ha fet arribar aquesta fotografia des de Conakry. Ens dóna les gràcies pel concert que la Delegació de VOLS de Mataró va organitzar amb la Coral Mareny de Vilassar de Dalt per recollir fons per al seu projecte del Casal de Joves de Conakry. Si compareu aquesta fotografia amb l'última que ens va enviar, veureu com progressen les obres. Diu que ha projectat afegir un pis més a aquest bloc del que estava previst inicialment, senyal que el projecte marxa bé i està molt viu. Cada vegada hi ha més nen@s i joves que s'acosten al seu pati, es van formant grups corals, de ball i de música. Fa poc en Xec Marquès ha estat deu dies a Lomé (Togo) per raons de feina. Quan va tornar els crits d'alegria es sentien de lluny... Per què serà?
***
En Xec Marquès necessita diners per a:
1. portar a terme la construcció dels espais necessaris per fer realitat aquest projecte,
2. l'equipament d'aquests espais amb els mitjans corresponents,
3. la formació d'un equip d'educadors de temps lliure que col·labori amb ell,
4. recolzar a les famílies sense mitjans amb beques per al reforç escolar dels seus fills,
5. ....
Qui vulgui fer un donatiu pot fer-lo al número de compte que figura a continuació (li podeu escriure, telefonar o anar-lo a visitar sempre que vulgueu: Xec Marquès Coll: xecsdb@yahoo.fr):
BANC: BANCO POPULAR
ADREÇA: C/Alcalá 26, 28014 MADRID – España.
SWIFT: POPUESMM
IBAN: ES26 0075 0001 8806 0676 4729
C.C.C. 0075 0001 88 0606764729
TITULAR DEL COMPTE: SOC. DE SAN FRANCISCO DE SALES (Salesians) A COSTA D'IVORI / COSTA DE MARFIL
INDICAR A LES OBSERVACIONS: Per al projecte de Conakry (Xec, -B.A.-)
***
Director: Xec Marquès Coll: xecsdb@yahoo.fr
Para más información sobre la ONG VOLS: http://www.ongvols.org/ca/
25-02-2010
Xec Marquès me ha enviado esta fotografía desde Conakry. Nos da las gracias por el concierto que la Delegación de VOLS de Mataró organizó con la Coral Mareny de Vilassar de Dalt para recoger fondos para su proyecto de la Casa de jóvenes de Conakry. Si comparáis esta fotografía con la última que nos mandó, veréis cómo van progresando las obras. Dice que ha proyectado añadir un piso más al bloque, uno más de lo que inicialmente estaba previsto, señal de que el proyecto marcha viento en popa y está vivo. Cada vez hay más niñ@s y jóvenes que se acercan a su patio, se van formando grupos corales, de baile, de música. Hace poco Xec Marquès ha tenido que ausentarse diez días por motivos de trabajo a Lomé (Togo). A su regreso los gritos de alegría se oían desde lejos..., ¿por qué será?
***
Xec Marquès necesita dinero para:
1. llevar a cabo la construcción de los espacios necesarios para hacer realidad este proyecto,
2. el equipamiento de estos espacios con los medios corresopondientes,
3. la formación de un equipo de maestros y educadores que colabore con él,
4. apoyar a las familias sin recursos económicos con becas para el refuerzo escolar de sus hij@s,
5. ....
Quien quiera hacer un donativo puede hacerlo al número de cuenta que sigue a continuación (le podéis escribir, telefonear o ir a verle siempre que queráis: Xec Marquès Coll: xecsdb@yahoo.fr)
BANCO: BANCO POPULAR
DIRECCIÓN: C/Alcalá 26, 28014 MADRID – España.
SWIFT: POPUESMM
IBAN: ES26 0075 0001 8806 0676 4729
C.C.C. 0075 0001 88 0606764729
TITULAR DE LA CUENTA: SOC. DE SAN FRANCISCO DE SALES (Salesianos) en COSTA DE MARFIL
INDICAR EN LAS OBSERVACIONES: Para el proyecto de Conakry (Xec, -B.A.-)