25 de marzo de 2014

RECITAL DE POESÍA Y RELATO EN MADRID (VALLECAS)

*
*
Carmen Álvarez (en cuclillas). Detras: Anna Rossell (centro), Mª Luisa G. Ochoa y Julián Martínez
*
en la Librería La Esquina del Zorro, C./Arroyo del Olivar, 34, Madrid 2014  (Metro: Nueva Numancia/Portazgo)
*
Sábado, 29 de marzo, 20:30 h
*
Recitarán / Leerán:
*
Carmen Álvarez
Mª Luisa G. Ochoa
Julián Martínez
Anna Rossell

24 de marzo de 2014

CORRESPONDENCIA XEC MARQUÈS-ANNA ROSSELL

*
CARTA D'ANNA ROSSELL AL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS (22-03-2014)
*
CARTA DE ANNA ROSSELL AL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS (22-03-2014)
*
Al original catalán sigue su traducción al español
*
*
Anna Rossell (a la dreta) a la tertúlia d'El Laberint d'Ariadna a l'Ateneu Barcelonès amb l'escriptora Cise Cortés (març 2014)
*
Anna Rossell (a la derecha) en la tertulia de El Laberinto de Ariadna en el Ateneo Barcelonés con la escritora Cise Cortés (marzo, 2014)
*

El Masnou, 22-03-2014

Estimat Xec,

anem centrant la nostra reflexió, que havíem encetat arran de la campanya d’Amnistia Internacional El meu cos, Els meus drets. Contra la penalització i el control dels drets sexuals i reproductius de les persones. Com ja et deia, la campanya aplegava moltíssims temes, força diferents, per bé que era lícit reunir-los sota un mateix paraigües en tant que tenien en comú la invasió estatal i social de qüestions íntimes-personals que només concerneixen als individus i a la seva privacitat. Sé que alguns dels temes, com ara el de l’avortament, poden presentar llindars que fan difícil afirmar si només afecten un individu o a més d’un –diria que és l’únic cas-, però deixem, de moment aquest tema per a una ulterior discussió, ja que ens hem centrat últimament en aquest altre aspecte de l’homosexualitat, el lesbianisme i la transsexualitat.

Veig que confluïm en l’opinió que tota persona mereix respecte per igual amb independència de la seva identitat sexual, i que la identitat sexual de les persones no ha de ser causa de fer cap judici moral. Aquest punt de partida és essencial. Dius també que estàs “d’acord que eliminar el concepte de ‘normalitat’ quan parlem de sexualitat pot ser positiu i és necessari, però hi haurà sempre comportaments que no són “normals”: l’abús, la violència, l’explotació sexual d’infants i adolescents...”

Penso que dius bé, que hem d’eliminar el concepte de ‘normalitat’ quan parlem de sexualitat, si no volem titllar d’ ‘anormal’ el que no inclou la definició de ‘normal’, cosa la qual ja seria un judici de valor discriminatori. Fins aquí d’acord. Però tu segueixes dient: “[...] però hi haurà sempre comportaments que no són “normals”: l’abús, la violència, l’explotació sexual d’infants i adolescents...”

I sí, també hi estic d’acord, però: què té a veure una ‘normalitat’ amb l’altra? No hi veig la relació. D’altra banda, crec que aquesta és una observació força òbvia: no podem acceptar “l’abús, la violència, l’explotació sexual d’infants i adolescents...”, jo hi trauria “d’infants i adolescents”, perquè no podem acceptar l’explotació sexual de ningú, en absolut; com tampoc podem acceptar cap mena d’explotació.

Insisteixes en la gran diferència d’actitud i de mentalitat que hi ha “en el medi occidental” i a l’Àfrica en relació amb aquests temes i dius que a l’Àfrica “aquest treball és lluny d’haver començat”; també dius que creus que probablement sigui la dona qui ha de donar el primer pas per canviar el xip... .
És molt possible que tinguis raó. Tal com tu mateix escrius “el canvi de mentalitat passa per les dones” i relaciones aquesta possibilitat amb la seva “consciència de mare”, perquè l’amor matern fa que les mares s’estimin les seves filles sí o sí, amb independència de la seva identitat sexual (la dels/les fills/es). Dius: “I una mare pot estimar els/les seus/ves fills/es més enllà de l’orientació de la pulsió sexual

Certament, crec que és veritat que el lligam mare-fills/es és diferent que el de pare-fills/es, probablement és més fort i visceral, això li dóna probablement algun avantatge a la dona respecte de l’home, al menys en aquest tema. Conec més d’un cas d’homosexualitat filial que, un cop descobert, ha estat de seguida acceptat per la mare, no en canvi pel pare. Això, quan passa, passa tant envers les filles com envers els fills, no només envers les filles, com crec que tu suggereixes. Tot i això voldria fer algunes observacions:

-Cal que assumim cadascun/a de nosaltres la nostra responsabilitat social en tots els temes, no podem carregar eternament –és una comoditat històrica- les tintes sobre les dones-mares. Tots/es som motors socials (o ho podem ser), sobre tot si tenim alguna cosa a veure amb l’educació; als/les agents educatius sí que els hauríem de donar la iniciativa o esperar-la d’ells/es. Com tu mateix dius molt bé: [...] a nivell social i cultural no es tracta d’amor filial sinó de respecte de la dignitat humana i de l’obligació de la societat a promoure-la”.

-Cal tenir en compte que moltes dones –lamentablement moltíssimes (també les que són mares)- han interioritzat la mentalitat patriarcal i massa sovint reprodueixen els esquemes patriarcals i els transmeten a les seves filles i als seus fills. No podem, doncs, deixar-ho en les mans d’aquestes.

Crec que aquesta responsabilitat de contribuir al canvi de xip l’hem d’exigir de tots/es i cadascun/a dels individus, però, com dic més amunt, sobre tot als/les educadors/es, i jo diria encara més: els hi hauríem d’exigir (o al menys s’hauria d’esperar) d’aquells/es que es diuen cristians. I res més lluny de la realitat que les persones que es reconeixen cristianes de la nostra societat siguin agents actius/ves, motors de canvi d’aquest xip. Ben al contrari, si pensem en les reticències que té l’Església catòlica institucional a acceptar l’homosexualitat o els/les seguidors/es de l’Islam, per exemple. I quan dic Església catòlica em refereixo al “medi occidental”, no als representants africans de l’Església catòlica. Precisament en l’Església catòlica hi trobem els defensors més aferrissats de l’heterosexualitat tradicional a ultrança, aquells “sants homes” que es refereixen als/les homosexuals com a ‘desviats”, ‘malalts”, gent que “caldria eliminar de la faç de la terra”. Com es pot dir cristiana gent així? Aquests tenen encara la mentalitat del Tribunal de la Santa Inquisició i cremarien a la foguera els/les homosexuals si poguessin. Aquests fan molt de mal, perquè parlen sempre alliçonant, en aquell registre “ex cathedra” que pretén promulgar lleis, donar ordres i dictar les lleis morals que segons ells han de determinar el capteniment de les persones. Aquests tenen molta influència sobre tantíssima gent; aquests són, doncs, molt i molt responsables, perquè ells eduquen (maleduquen, però eduquen).

Passo a l’altre punt que també toques:

Jo et deia que penso que la moralitat humana ha de ser una, una de sola, que condueixi totes les nostres accions i per això et comentava que no creia que fes cap falta una moral específica per a la sexualitat. Tu, en canvi, sí que defenses aquesta especificitat. Dius:

“[...] penso que sí que ens cal una ètica de la sexualitat, no n’hi ha prou amb el principi general de l’ètica del respecte i de la dignitat inalienable de la persona. Com per a l’economia, la política, la comunicació social.... hi ha una matèria específica. [...] Hi ha una especificitat fins i tot en matèria judicial, per exemple la violència de gènere”.

Penso que cal diferenciar algunes qüestions bàsiques:

Quan poses l’economia, la política o la comunicació social com a exemples de matèria específica suposo que vols dir que també en aquests camps cal una ètica específica, una ètica de l’economia, una ètica política o de la comunicació social. I sí estic d’acord en què pensar en l’ètica aplicada a camps específics pot ajudar a reflexionar-hi, però això no vol dir que l’ètica en cadascun d’aquests camps segueixi uns principis diferents que l’ètica general del capteniment humà. Ben al contrari, es tractaria de veure com aquests principis generals s’apliquen en cada camp específic. En aquest sentit, i només en aquest, entenc que pot haver-hi una moral sexual o una ètica sexual, però molt em temo que, precisament en aquest camp, que tant agrada als adoctrinadors perquè és EL TEMA PER EXCEL·LÈNCIA on els predicadors de la puresa veuen la seva oportunitat, aquesta reflexió deixaria de ser reflexió per esdevenir adoctrinament. Precisament aquest tema hauria de quedar al marge d’aquesta especificitat, perquè crec que n’hi ha prou reflexionant sobre el tema: QUÈ VOL DIR RESPECTE?

L’altra qüestió que cal diferenciar té a veure amb l’ “especificitat fins i tot en matèria judicial, per exemple la violència de gènere”.
Crec que aquesta especificitat és d’una altra mena completament diferent d’aquella a què ens referíem abans: si hi ha tribunals i jutjats específics per als casos de violència de gènere no és perquè la llei que s’hagi infringit en aquests casos sigui diferent de la llei general: un homicidi és un homicidi, un assetjament és un assetjament... Només que ha calgut fer tribunals i jutjats especials per ocupar-se d’aquests crims perquè n’hi ha moltíssims i les precaucions que cal prendre per tal de reduir el nombre de víctimes poden ser similars; però la llei és la mateixa, la condemna també, que en els casos generals d’homicidi o assetjament. És una diferència bàsica.

I amb això passo a l’últim punt, que està connectat directament amb aquest:

Jo et deia en la meva última carta que creia que era urgent l’educació sexual i comentava sobre la possibilitat de educar sobre aquesta matèria a les escoles de la manera més neutra possible:

“Precisament en educació sexual crec que és força fàcil d’intentar ser neutre, perquè precisament la sexualitat té un component que és purament mecànic i que, a l’hora d’explicar com funciona, es pot deslligar del component amorós-emocional”.

I el teu comentari a aquesta meva afirmació

“La neutralitat es fa aquí al preu d’eliminar el component amorós i emocional. I no crec que hi hagi activitat sexual sense aquest component. El component “mecànic” no necessita educació, només informació tècnica. És el component amorós, emocional, relacional, social, cultural.... que necessita educació. I aquí sí que és més difícil ser neutre.”

Insisteixo: cal eliminar el component amorós quan es parla de sexualitat a les escoles, o tractar-lo com una possibilitat que es pot donar en la relació sexual, però que també es pot no donar: no podem educar les criatures sense confrontar-les amb la realitat, no les podem educar mantenint la seva ignorància: el sexe pot ser moltes coses i hem d’educar els/les joves mostrant tot el que pot ser. Dius: “I no crec que hi hagi activitat sexual sense aquest component [amorós]”: I doncs què és una violació???!!! I, sí, deixant de banda la violació, també pot haver-hi sexe sense amor, només per la pura sexualitat, per la pura necessitat sexual de les persones implicades, aquesta és una realitat i una possibilitat i les criatures ho han de saber. Ja saps que jo no hi veig cap mal quan les persones implicades actuen de forma transparent i respectuosa vers l’altre/a. Per quina opció o opcions de relació sexual –amb amor o sense, o de vegades sí o de vegades no- els/les joves es decantin dependrà de la seva opció personal. Per a mi la clau de tot està en l’EDUCACIÓ EN EL RESPECTE ABSOLUT VERS L’ALTRE/A. I prou.

Estic d’acord que “el component mecànic no necessita educació, només informació tècnica”. Però és que aquesta “informació tècnica” no té lloc a les escoles espanyoles!!!! I és urgent! Resulta que es fan lleis contra l’avortament, però no es fa res per evitar els embarassos involuntaris... . És aquesta una política responsable?

Quan penso en educar en el “component amorós” de la relació sexual em vénen a la memòria els episodis “educatius” de la meva adolescència, quan les monges es buscaven un mossèn per donar xerrades “modernas”, “de chicos” a les alumnes adolescents (elles no gosaven fer-ho), que teníem les hormones alterades: se’m posen els pèls de punta. I d’allò n’hi deien “educació”... Allò era adoctrinament pur i dur, era un rentat de cervell, que a més no et donava eines per a la vida ni per a res. El més greu de tot era que aconseguien tot el contrari, perquè feien més riure que pena. I d’aquests episodis n’he viscut altres molt més recents: l’últim el vaig poder viure directament a l’Àfrica, en una ocasió en què vaig poder participar d’una sessió de catequesi que impartia un mossèn catòlic –un espanyol de la meva edat- a nois i noies estudiants universitaris/es: em vaig quedar de pedra quan vaig poder veure que es reproduïa exactament (només que cinquanta anys més tard i a l’Àfrica) el mateix que jo havia viscut a Barcelona quan era una púber. Em va envair un sentiment d’impotència en veure que el món no avançava gens i que “educadors” com aquell que tenia jo al davant seguien sembrant la seva llavor a perpetuïtat. Ni tan sols podia titllar-lo d’irresponsable, perquè probablement aquell mossèn actuava com actuava, deia el que deia, convençut plenament que feia un bé. D’aquí el meu sentiment d’impotència. L’escena era surrealista, perquè el mossèn va partir de unes paraules de l’Evangeli: l’episodi de la multiplicació del vi a les noces de Canà i sense cap transició va començar a parlar de les relacions entre els nois i les noies, amb la pretensió que es tractava de comentar aquelles paraules evangèliques. Era esfereïdor i ridícul alhora. Vaig perdre tota esperança, pensava: si ni els mossens europeus ho fan, qui donarà un cop de mà a aquests/es joves perquè avancin cap al mutu respecte i cap a la seva autonomia? Qui deslliurarà aquests/es joves del tradicional rol de submissió de la dona a l’home? Qui deslliurarà aquests joves del seu tradicional rol autoritari? Qui donarà les eines a aquestes noies per guanyar en l’autoestima? Se’m va encongir el cor.

El “component amorós” de què parles és per a mi molt difícil d’educar parlant-ne específicament, perquè és molt i molt personal i perquè és un sentiment. En canvi no és tan difícil educar en el respecte. Evidentment, una relació sexual amorosa és el summum, és allò més desitjable, però no sempre es dóna el cas, i no per això la gent s’ha d’anar reprimint pels racons (després passa el que passa...). L’enamorament és un estat, un estat que cada persona viu de manera diferent, suposo, i és absolutament preciós i sublim, i ho sap qualsevol adolescent. Insisteixo, l’educació ha de ser en el respecte. Aquesta és per a mi la clau, aquest és el tema. I a aquest tema jo li dedicaria totes les hores del món.

I posats a parlar d’amor i de sexe, fa uns mesos em van demanar un parell de poemes eròtics per a una antologia de poesia eròtica escrita per dones poetes. Aquí et copio un d’aquells dos poemes, a tall d’exemple del que considero una expressió d’amor i sexualitat, quan es donen junts sortosament:

(Català)

Et miro als ulls i em retornes la mirada
neta i serena on m’emmirallo,
seductor bàlsam de la teva pau i convicció,
i em posseeix el neguit d’assadollar-me en el cos
que tot m’ho diu, lliurar-me a l’íntima cerca
de l’ànima que intueixo meva i no puc aprehendre
sinó de pell a pell.
Els meus dits transcendeixen la teva geografia
i ofereixo als teus la meva pel desig
de llegir en el teu món les claus que els mots no donen.
L’anhel lent em regala infinit gaudi
amb cada replec teu i els teus estremiments
em diuen a poc a poc qui ets mentre les teves mans
i el tacte dels teus dits convoquen en un punt
una dolcesa immensa com a ofrena i arriba 
aquell moment sagrat en què no sóc ni ets i podríem
morir sabent-ho tot –tot- l’un de l’altre.

© Anna Rossell
*
*
(Español)

Te miro a los ojos y me devuelves la mirada
limpia y serena en la que me reflejo,
bálsamo seductor de tu paz y convicción,
y me posee la inquietud de saciarme en ese cuerpo
que todo me lo dice, entregarme a la íntima búsqueda
del alma que intuyo mía y no puedo aprehender
sino de piel a piel.
Mis dedos trascienden toda tu geografía
y ofrezco a los tuyos la mía por el deseo
de leer en tu mundo las claves que no dan las palabras.
El anhelo lento me regala gozo infinito
con cada repliegue de tu cuerpo y tus estremecimientos
me dicen quién eres lentamente mientras tus manos
y el tacto de tus dedos convocan en un punto
una dulzura inmensa como ofrenda y llega
aquel momento sagrado en que no soy ni eres y podríamos
morir sabiéndolo todo –todo- uno de otro.
 
© Anna Rossell

© De la traducción Anna Rossell
*
*
CARTA DE ANNA ROSSELL AL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS (22-03-2014). Traducción al español de Anna Rossell

El Masnou, 22-03-2014

Querido Xec,

vamos centrando nuestra reflexión , que habíamos iniciado a raíz de la campaña de Amnistía Internacional Mi cuerpo, Mis derechos. Contra la penalización y el control de los derechos sexuales y reproductivos de las personas. Como ya te dije, la campaña reunía muchísimos temas, bastante diferentes, aunque era lícito reunirlos bajo un mismo paraguas en tanto que tenían en común la invasión estatal y social de cuestiones íntimas-personales que sólo conciernen a los individuos y a su privacidad. Sé que algunos de los temas, como el del aborto, pueden presentar umbrales que hacen difícil afirmar si sólo afectan a un individuo o a más de uno -diría que es el único caso-, pero dejemos de momento este tema para una ulterior discusión, ya que nos hemos centrado últimamente en este otro aspecto de la homosexualidad, el lesbianismo y la transexualidad.

Veo que confluimos en la opinión de que toda persona merece respeto por igual con independencia de su identidad sexual, y que la identidad sexual de las personas no debe ser causa de hacer ningún juicio moral. Este punto de partida es esencial. Dices también que estás "de acuerdo en que eliminar el concepto de 'normalidad' cuando hablamos de sexualidad puede ser positivo y es necesario, pero habrá siempre comportamientos que no son"normales": el abuso, la violencia, la explotación sexual de niños y adolescentes..."

Pienso que dices bien, que debemos eliminar el concepto de 'normalidad' cuando hablamos de sexualidad, si no queremos tachar de 'anormal' lo que no incluye la definición de 'normal', lo cual ya sería un juicio de valor discriminatorio. Hasta aquí de acuerdo. Pero tú sigues diciendo: "[ ... ] pero habrá siempre comportamientos que no son"normales": el abuso, la violencia, la explotación sexual de niños y adolescentes..."

Y sí, también estoy de acuerdo, pero ¿qué tiene que ver una 'normalidad' con la otra? No veo la relación. Por otra parte, creo que ésta es una observación bastante obvia: no podemos aceptar "el abuso, la violencia, la explotación sexual de niños y adolescentes...", yo eliminaría "de niños y adolescentes", porque no podemos aceptar la explotación sexual de nadie, en absoluto; como tampoco podemos aceptar ningún tipo de explotación.

Insistes en la gran diferencia de actitud y de mentalidad que hay "en el medio occidental" y en África en relación con estos temas y dices que en África "este trabajo está lejos de haber empezado", también dices que crees que probablemente sea la mujer quien debe dar el primer paso para cambiar el chip....
Es muy posible que tengas razón. Como tú mismo escribes "el cambio de mentalidad pasa por las mujeres" y relacionas esta posibilidad con su "conciencia de madre", porque el amor materno hace que las madres amen a sus hijos/as sí o sí, con independencia de su identidad sexual (la de los/las hijos/as). Dices: "Y una madre puede querer a sus hijos/as más allá de la orientación de la pulsión sexual".

Ciertamente, creo que es verdad que el vínculo madre-hijos/as es diferente que el del padre-hijos/as, probablemente es más fuerte y visceral, eso le da probablemente alguna ventaja a la mujer respecto del hombre, al menos en este tema. Conozco más de un caso de homosexualidad filial que, una vez descubierto, ha sido en seguida aceptado por la madre, no en cambio por el padre. Esto, cuando pasa, pasa tanto en relación con las hijas como con los hijos, no sólo en relación con las hijas, como creo que sugieres. Sin embargo quisiera hacer algunas observaciones:

- Debemos asumir cada uno/a de nosotros nuestra responsabilidad social en todos los temas, no podemos cargar eternamente -es una comodidad histórica- las tintas sobre las mujeres-madres. Todos/as somos motores sociales (o lo podemos ser), sobre todo si tenemos algo que ver con la educación, a los/las agentes educativos sí deberíamos darles la iniciativa o esperarla de ellos/as. Como tú mismo dices muy bien: "[...] a nivel social y cultural no se trata de amor filial sino de respeto a la dignidad humana y de la obligación de la sociedad a promoverla".

- Hay que tener en cuenta que muchas mujeres -lamentablemente muchísimas (también las que son madres)-  han interiorizado la mentalidad patriarcal y demasiado a menudo reproducen los esquemas patriarcales y los transmiten a sus hijas ya sus hijos. No podemos, pues, dejarlo en las manos de éstas.

Creo que esta responsabilidad de contribuir al cambio de chip debemos exigirla de todos/as y cada uno/a de los individuos, pero, como digo más arriba, sobre todo a los/las educadores/as, y yo diría aún más: la deberíamos exigir (o al menos deberíamos esperarla) de aquellos/as que se llaman cristianos/as. Y nada más lejos de la realidad que las personas que se reconocen cristianas de nuestra sociedad sean agentes activos/as, motores de cambio de este chip. Por el contrario, si pensamos en las reticencias que tiene la Iglesia católica institucional a aceptar la homosexualidad o si pensamos en los/las seguidores/as del Islam, por ejemplo. Y cuando digo Iglesia católica me refiero al "medio occidental", no a los representantes africanos de la Iglesia católica. Precisamente en la Iglesia católica encontramos los defensores más acérrimos de la heterosexualidad tradicional a ultranza, aquellos "santos hombres" que se refieren a los/las homosexuales como 'desviados', 'enfermos', gente a la que "habría que eliminar de la faz de la tierra". Como se puede llamar cristiana gente así? Estos tienen todavía la mentalidad del Tribunal de la Santa Inquisición y quemarían en la hoguera los/las homosexuales si pudieran. Estos hacen mucho daño, porque hablan siempre aleccionándonos, en ese registro "ex cathedra" que pretende promulgar leyes, dar órdenes y dictar las leyes morales que según ellos deben determinar el comportamiento de las personas. Estos tienen mucha influencia sobre tantísima gente, estos son, pues, muy, muy responsables, porque ellos educan (maleducan , pero educan).

Paso a otro punto que también tocas:

Yo te decía que pienso que la moralidad humana debe ser una, una sola, que conduzca todas nuestras acciones y por eso te comentaba que no creía que hiciese falta una moral específica para la sexualidad. Tú, en cambio, sí defensas esta especificidad. Dices:

"[...] Pienso que sí que necesitamos una ética de la sexualidad, no basta con el principio general de la ética del respeto y de la dignidad inalienable de la persona. Como para la economía, la política, la comunicación social.... hay una materia específica. [...] Hay una especificidad incluso en materia judicial, por ejemplo la violencia de género".

Pienso que hay que diferenciar algunas cuestiones básicas:

Cuando pones la economía, la política o la comunicación social como ejemplos de materia específica supongo que quieres decir que también en estos campos hay una ética específica, una ética de la economía, una ética política o de la comunicación social. Y sí, estoy de acuerdo en que pensar en la ética aplicada a campos específicos puede ayudar a reflexionar, pero eso no quiere decir que la ética en cada uno de estos campos siga unos principios diferentes que la ética general del comportamiento humano. Por el contrario, se trataría de ver cómo estos principios generales se aplican en cada campo específico. En este sentido, y sólo en éste, entiendo que puede haber una moral sexual o una ética sexual, pero mucho me temo que, precisamente en este campo, que tanto gusta a los adoctrinadores porque es EL TEMA POR EXCELENCIA donde los predicadores de la pureza ven su oportunidad, esta reflexión dejaría de ser reflexión para convertirse en adoctrinamiento. Precisamente este tema debería quedar al margen de esta especificidad, porque creo que es suficiente reflexionando sobre el tema: ¿QUÉ SIGNIFICA RESPETO?

La otra cuestión que hay que diferenciar tiene que ver con la "especificidad incluso en materia judicial, por ejemplo la violencia de género" .
Creo que esta especificidad es de otro tipo completamente diferente de aquella a la que nos referíamos antes: si hay tribunales y juzgados específicos para los casos de violencia de género no es porque la ley que se haya infringido en estos casos sea diferente de la ley general: un homicidio es un homicidio, un acoso es un acoso... Sólo que ha sido necesario hacer tribunales y juzgados especiales para ocuparse de estos crímenes porque hay muchísimos y las precauciones a tomar para de reducir el número de víctimas pueden ser similares, pero la ley es la misma, la condena también, que en los casos generales de homicidio o acoso. Es una diferencia básica.

Y con esto paso al último punto, que está conectado directamente con éste:

Yo te decía en mi última carta que creía que era urgente la educación sexual y comentaba sobre la posibilidad de educar sobre esta materia en las escuelas de la manera más neutra posible:

"Precisamente en educación sexual creo que es bastante fácil de intentar ser neutro, porque precisamente la sexualidad tiene un componente que es puramente mecánico y que, a la hora de explicar cómo funciona, puede desligarse del componente amoroso-emocional".

Y tu comentario a esta mi afirmación:

"La neutralidad se hace aquí al precio de eliminar el componente amoroso y emocional. Y no creo que haya actividad sexual sin este componente. El componente "mecánico" no necesita educación, sólo información técnica. Es el componente amoroso, emocional, relacional  social, cultural.... el que necesita educación. Y aquí sí que es más difícil ser neutro."

Insisto: hay que eliminar el componente amoroso cuando se habla de sexualidad en las escuelas, o tratarlo como una posibilidad que se puede dar en la relación sexual, pero que también se puede no dar: no podemos educar a las criaturas sin confrontarlas con la realidad, no podemos educar manteniendo su ignorancia: el sexo puede ser muchas cosas y debemos educar a los/las jóvenes mostrando todo lo que puede ser. Dices: "Y no creo que haya actividad sexual sin este componente [amoroso]": Y pues qué es una violación???! Y, sí, dejando de lado la violación, también puede haber sexo sin amor, sólo por la pura sexualidad, por pura necesidad sexual de las personas implicadas, ésta es una realidad y una posibilidad y los/as jóvenes deben saberlo. Ya sabes que yo no tengo nada en contra de una relación sexual así cuando las personas implicadas actúan de forma transparente y respetuosa hacia el/la otro/a. Por qué opción u opciones de relación sexual -con amor o sin, o a veces sí o a veces no los/as jóvenes se decanten dependerá de su opción personal. Para mí la clave de todo está en la EDUCACIÓN EN EL RESPETO ABSOLUTO HACIA OTRO/A. Y basta.

Estoy de acuerdo en que "el componente mecánico no necesita educación, sólo información técnica". Pero es que esta "información técnica" no tiene lugar en las escuelas españolas!! Y es urgente! Resulta que se hacen leyes contra el aborto, pero no se hace nada para evitar los embarazos involuntarios.... Es ésta una política responsable?

Cuando pienso en educar en el "componente amoroso" de la relación sexual me vienen a la memoria los episodios "educativos" de mi adolescencia, cuando las monjas se buscaban un cura para dar charlas "modernas", "de chicos" a las alumnas adolescentes (ellas no osaban hacerlo), que teníamos las hormonas alteradas: se me ponen los pelos de punta. Y a aquello le llamaban "educación"... Aquello era adoctrinamiento puro y duro, era un lavado de cerebro, que además no te daba herramientas para la vida ni para nada. Lo más grave de todo era que conseguían todo lo contrario, porque daban más risa que pena. Y este tipo de episodios los he vivido otras veces mucho más recientemente: la última vez, directamente en África, en una ocasión en que pude participar de una sesión de catequesis que impartía un cura católico, un español de mi edad, a jóvenes estudiantes universitarios/as: me quedé de piedra cuando pude ver que se reproducía exactamente (sólo que cincuenta años más tarde y en África) lo mismo que yo había vivido en Barcelona cuando era una púber. Me invadió un sentimiento de impotencia al ver que el mundo no avanzaba nada y que "educadores" como aquél que tenía yo delante seguían sembrando su semilla a perpetuidad. Ni siquiera podía tacharlo de irresponsable, porque probablemente aquel cura actuaba como actuaba, decía lo que decía, convencido plenamente deque hacía un bien. De ahí mi sentimiento de impotencia. La escena era surrealista, porque el cura partió de unas palabras del Evangelio: el episodio de la multiplicación del vino en las bodas de Canaán y sin transición empezó a hablar de las relaciones entre los chicos y las chicas, con la pretensión de que se trataba de comentar aquellas palabras evangélicas. Era aterrador y ridículo a la vez. Perdí toda esperanza, pensaba: si ni los sacerdotes europeos lo hacen, ¿quien echará una mano a estos/as jóvenes para que avancen hacia el mutuo respeto y hacia su autonomía? ¿Quien librará a estos/as jóvenes del tradicional rol de sumisión de la mujer al hombre? ¿Quien librará a estos jóvenes de su tradicional rol autoritario? ¿Quién dará las herramientas a estas chicas para ganar en la autoestima? Se me encogió el corazón.

El "componente amoroso" de que hablas es para mí muy difícil de educar tratándolo específicamente, porque es muy, muy personal y porque es un sentimiento. En cambio no es tan difícil educar en el respeto. Evidentemente, una relación sexual amorosa es el summum, es lo más deseable, pero no siempre se da el caso, y no por eso la gente tiene que ir reprimiéndose por los rincones (luego pasa lo que pasa...). El enamoramiento es un estado, un estado que cada persona vive de manera diferente, supongo, y es absolutamente precioso y sublime, y lo sabe cualquier adolescente. Insisto, la educación debe ser en el respeto. Ésta es para mí la clave, éste es el tema. Y a este tema yo le dedicaría todas las horas del mundo.

Y puestos a hablar de amor y de sexo, hace unos meses me pidieron un par de poemas eróticos para una antología de poesía erótica escrita por mujeres poetas. Aquí te copio uno de esos dos poemas, a modo de ejemplo de lo que considero una expresión de amor y sexualidad, cuando se dan juntos afortunadamente:

(Català)

Et miro als ulls i em retornes la mirada
neta i serena on m’emmirallo,
seductor bàlsam de la teva pau i convicció,
i em posseeix el neguit d’assadollar-me en el cos
que tot m’ho diu, lliurar-me a l’íntima cerca
de l’ànima que intueixo meva i no puc aprehendre
sinó de pell a pell.
Els meus dits transcendeixen la teva geografia
i ofereixo als teus la meva pel desig
de llegir en el teu món les claus que els mots no donen.
L’anhel lent em regala infinit gaudi
amb cada replec teu i els teus estremiments
em diuen a poc a poc qui ets mentre les teves mans
i el tacte dels teus dits convoquen en un punt
una dolcesa immensa com a ofrena i arriba 
aquell moment sagrat en què no sóc ni ets i podríem
morir sabent-ho tot –tot- l’un de l’altre.

© Anna Rossell
*
*
(Español)

Te miro a los ojos y me devuelves la mirada
limpia y serena en la que me reflejo,
bálsamo seductor de tu paz y convicción,
y me posee la inquietud de saciarme en ese cuerpo
que todo me lo dice, entregarme a la íntima búsqueda
del alma que intuyo mía y no puedo aprehender
sino de piel a piel.
Mis dedos trascienden toda tu geografía
y ofrezco a los tuyos la mía por el deseo
de leer en tu mundo las claves que no dan las palabras.
El anhelo lento me regala gozo infinito
con cada repliegue de tu cuerpo y tus estremecimientos
me dicen quién eres lentamente mientras tus manos
y el tacto de tus dedos convocan en un punto
una dulzura inmensa como ofrenda y llega
aquel momento sagrado en que no soy ni eres y podríamos
morir sabiéndolo todo –todo- uno de otro.

© Anna Rossell

© De la traducción Anna Rossell


22 de marzo de 2014

CORRESPONDENCIA XEC MARQUÈS-ANNA ROSSELL

*
CARTA DEL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (22-03-2014)
*
CARTA DEL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (22-03-2014)
*
Al original catalán sigue su traducción al español
*
Conakry, 22 de març 2014
*
*
Xec Marquès cuinant per a una festa amb amics/gues a casa seva de Conakry (gener 2014)
*
Xec Marquès cocinando para una fiesta con amigos/as en su casa de Conakry (enero 2014)
*
Benvolguda i estimada:

continuem estirant el fil sense por de fer algun nus que ens obligui a anar enrere per a deslligar-lo i continuar estirant. Fas la lectura correcta amb la correcció enviada per correu: sí, parlo de pulsió homosexual i la seva expressió també de relació homosexual.

Justament la meva observació és que hi ha un canvi de xip. I per això ens hi ajuda una informació i una informació correcta a nivell de la fisiologia i de la psicologia per a poder deslligar la relació “evidència física-evidència psíquica”. I per a una persona homosexual que viu en un medi homofòbic és també important ajudar-la a acceptar una pulsió i a integrar a partir d’aquesta els valors culturals, ètics i religiosos del seu medi. Trobo que en el medi occidental hi ha un gran treball que s’ha fet de reconstrucció d’aquests valors, de la seva expressió assumint el canvi de xip del que parles. A l’Àfrica i en d’altres contexts aquest treball és lluny d’haver començat. I certament, el primer que cal fer perquè pugui començar és canviar el xip.
En molts dels combats a dur a terme a l’Àfrica (desenvolupament, justícia, educació, salut...) és un lloc comú que la victòria passa pel reconeixement de la dona; sovint es diu que són les dones les que poden canviar aquest continent. Sovint també l’argument és la força de la dona i la tenacitat de la seva consciència de mare. En aquest combat de canvi de xip, trobo també que el canvi de mentalitat passa per les dones. Potser per aconseguir alguna concessió s’haurà de fer a la mentalitat patriarcal (les dones i la seva identitat de mare són el cavall de Troya). I tens raó quan dius que no cal saber de psicologia per acollir amb respecte i acceptar l’orientació homosexual, n’hi ha prou amb l’amor. Qui estima l’altre no l’estima des d’una pretesa normalitat sinó pel que és. I una mare pot estimar els/les seus/ves fills/es més enllà de l’orientació de la pulsió sexual. Evidentment, el mateix val pel gènere masculí i per a la paternitat, però s’ha de començar amb el que hi ha. Per a mi és el punt de partida per una reconeixença de dignitat més enllà de les fronteres de la intimitat de la relació de filiació. Perquè a nivell social i cultural no es tracta d’amor filial sinó de respecte de la dignitat humana i de l’obligació de la societat a promoure-la.

No és que vulgui defensar la matèria que vaig ensenyar durant uns anys a Lubumbashi, de fet fa anys que estic en atur teològic. Però penso que sí que ens cal una ètica de la sexualitat, no n’hi ha prou amb el principi general de l’ètica del respecte i de la dignitat inalienable de la persona. Com per a l’economia, la política, la comunicació social.... hi ha una matèria específica. El repte és ajustar-la als principis generals de l’ètica. Justament, l’ètica que s’ha de depassar és una ètica que en matèria de sexualitat feia fi de principis generals reconeguts en política, economia i societat, però no en sexualitat, per exemple el respecte de la diversitat d’opinió, d’opció religiosa, de condemna de la violència. Hi ha una especificitat fins i tot en matèria judicial, per exemple la violència de gènere. L’egoisme, l’orgull i tota altra feblesa humana té una expressió pròpia en la gestió de la pulsió sexual que dóna lloc a una matèria específica. També per a promoure els valors de justícia, de respecte, de desenvolupament personal...., que tenen una expressió pròpia també en matèria de sexualitat, crec que ens cal una ètica. I com que les religions també parlen de sexe (i n’han de parlar millor) també ens cal una teologia moral sexual. Com deies en una altra carta també s’ha de poder dir i dir-ho amb fonament “Déu m’ha fet així”. Potser que als 70 anys m’hi posi a escriure aquesta teologia moral.
Estic d’acord que eliminar el concepte de “normalitat” quan parlem de sexualitat pot ser positiu i és necessari, però hi haurà sempre comportaments que no són “normals”: l’abús, la violència, l’explotació sexual d’infants i adolescents...

Precisament en educació sexual crec que és força fàcil d’intentar ser neutre, perquè precisament la sexualitat té un component que és purament mecànic i que, a l’hora d’explicar com funciona, es pot deslligar del component amorós-emocional

La neutralitat es fa aquí al preu d’eliminar el component amorós i emocional. I no crec que hi hagi activitat sexual sense aquest component. El component “mecànic” no necessita educació, només informació tècnica. És el component amorós, emocional, relacional, social, cultural.... que necessita educació. I aquí sí que és més difícil ser neutre. I s’ha d’educar també a una visió diferent de la sexualitat i de la seva gestió lligada a la diversitat de cultures, de creences fins i tot de medis de vida.

Bonne suite, estiri corda i desfaci nusos.


Xec
*
*
CARTA DEL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (22-03-2014). Traducción al español de Anna Rossell

Conakry , 22 de marzo 2014

Estimada y querida:

continuamos tirando del hilo sin miedo de hacer algún nudo que nos obligue a ir hacia atrás para desatar y continuar tirando. Haces la lectura correcta con la corrección enviada por correo: sí, hablo de pulsión homosexual y de su expresión también de relación homosexual.

Justamente mi observación es que hay un cambio de chip. Y por eso nos ayuda una información y una información correcta a nivel de la fisiología y de la psicología para poder desatar la relación "evidencia física - evidencia psíquica". Y para una persona homosexual que vive en un medio homofóbico es también importante ayudarla a aceptar una pulsión y a integrar a partir de la misma los valores culturales, éticos y religiosos de su medio. Encuentro que en el medio occidental hay un gran trabajo que se ha hecho de reconstrucción de estos valores, de su expresión asumiendo el cambio de chip del que hablas. En África y en otros contextos este trabajo está lejos de haber comenzado. Y ciertamente, lo primero que hay que hacer para que pueda empezar es cambiar el chip.
En muchos de los combates que hay que llevar a cabo en África (desarrollo, justicia, educación, salud...) es un lugar común que la victoria pasa por el reconocimiento de la mujer; a menudo se dice que son las mujeres las que pueden cambiar este continente. A menudo también el argumento es la fuerza de la mujer y la tenacidad de su conciencia de madre. En este combate de cambio de chip, pienso también que el cambio de mentalidad pasa por las mujeres. Quizás para conseguir alguna concesión deberá hacerse a la mentalidad patriarcal (las mujeres y su identidad de madre son el caballo de Troya). Y tienes razón cuando dices que no hay que saber de psicología para acoger con respeto y aceptar la orientación homosexual, basta con el amor. Quien ama al otro no lo ama desde una pretendida normalidad sino por lo que es. Y una madre puede querer a sus hijos/as más allá de la orientación de su pulsión sexual. Evidentemente, lo mismo vale para el género masculino y para la paternidad, pero hay que empezar con lo que hay. Para mí es el punto de partida para una reconocimiento de la dignidad más allá de las fronteras de la intimidad de la relación de filiación. Porque a nivel social y cultural no se trata de amor filial sino de respeto de la dignidad humana y de la obligación de la sociedad a promoverla.

No es que quiera defender la materia que enseñé durante unos años en Lubumbashi, de hecho hace años que estoy en paro teológico. Pero pienso que sí que necesitamos una ética de la sexualidad, no basta con el principio general de la ética del respeto y de la dignidad inalienable de la persona. Como para la economía, la política, la comunicación social.... hay una materia específica. El reto es de ajustarla a los principios generales de la ética. Justamente, la ética que se debe mejorar es una ética que, en materia de sexualidad, tenía como fin principios generales reconocidos en política, economía y sociedad, pero no en sexualidad, por ejemplo el respeto a la diversidad de opinión, a la opción religiosa, la condena de la violencia. Hay una especificidad incluso en materia judicial, por ejemplo la violencia de género. El egoísmo, el orgullo y toda otra debilidad humana tiene una expresión propia en la gestión de la pulsión sexual que da lugar a una materia específica. También para promover los valores de justicia, de respeto, de desarrollo personal...., que tienen una expresión propia también en materia de sexualidad, creo que necesitamos una ética. Y como las religiones también hablan de sexo (y deben hacerlo mejor) también necesitamos una teología moral sexual. Como decías en otra carta también se debe poder decir y decirlo con fundamento "Dios me ha hecho así". Puede que a los 70 años me ponga a escribir esta teología moral .

Estoy de acuerdo en que eliminar el concepto de "normalidad" cuando hablamos de sexualidad puede ser positivo y es necesario, pero habrá siempre comportamientos que no son "normales": el abuso, la violencia, la explotación sexual de niños y adolescentes...

Precisamente en educación sexual creo que es bastante fácil intentar ser neutro, porque precisamente la sexualidad tiene un componente que es puramente mecánico y que, a la hora de explicar cómo funciona, puede desligarse del componente amoroso -emocional

La neutralidad se hace aquí al precio de eliminar el componente amoroso y emocional. Y no creo que haya actividad sexual sin este componente. El componente "mecánico" no necesita educación, sólo información técnica. Es el componente amoroso, emocional, relacional, social, cultural.... lo que necesita educación. Y aquí sí que es más difícil ser neutro. Y se debe educar también en una visión diferente de la sexualidad y de su gestión ligada a la diversidad de culturas, de creencias incluso de medios de vida.

Bonne suite, estire cuerda y deshaga nudos.

Xec

18 de marzo de 2014

CRISIS COMO OPORTUNIDAD

*
*
por Anna Rossell
*
Arno Geiger, El vell rei a l’exili,,
Trad. de Ramon Montón,
Ed. Proa, Barcelona, 2013, 199 págs.

Entrañable este pequeño libro del austriaco Arno Geiger (Wolfurt –Austria-, 1968), de quien en España conocemos Todo nos va bien (El Aleph, 2006), publicada también el mismo año en catalán por el sello Empúries, Tot ens va bé, una de sus novelas más logradas, galardonada en 2005 con el Deutscher Buchpreis de los editores alemanes, uno de los más prestigiosos en esta lengua.
Como ya hiciera entonces a partir de la herencia de la casa familiar del protagonista, el autor se sumerge de nuevo en el pasado. Parece como si Geiger se sintiera especialmente cómodo en este registro, aquél que a partir de los objetos, detalles y gestos da pie a la reflexión y a la reconstrucción de la historia, la de su país o la personal, ligadas entre sí.

Sin embargo El vell rei a l’exili, publicada también este año en español por El Aleph (El viejo rey en el exilio), no es una novela, sino un ensayo intimista en el que Geiger nos ofrece un regalo lleno de ternura y esperanza, un texto biográfico en el que narra la relación de un hijo con su padre a partir del momento en que éste enferma de Alzheimer y se manifiestan sus primeros síntomas.
Lejos de desunir y destrozar las relaciones familiares, la enfermedad de August Geiger, que al principio, cuando los signos de la demencia no fueron convenientemente identificados, amenazaba con aniquilar la paz y la armonía, se torna una maravillosa oportunidad de acercamiento y de aprendizaje, la ocasión que la vida brinda a la familia para conocer a un August distinto, a veces incluso más cercano. A un ritmo ralentizado, como si el tiempo de la narración se acompasara a la nueva vida del enfermo, Arno Geiger nos abre su intimidad y nos descubre, paso a paso, el nuevo y precioso vínculo que va naciendo entre él y su padre. En congruencia con el carácter reflexivo del libro, el autor sabe crear un ambiente interno sosegado que contagia al lector, que se adentra en la lectura con la plácida serenidad de quien asiste a una liturgia mágica.

Más allá del inestimable consuelo y de la ayuda que puede proporcionar a aquellos que se encuentren en una situación similar, el libro supone una gran enseñanza: mientras haya vida siempre habrá oportunidad. Ésta es la lección que aprende y transmite Arno. Él, que nunca tuvo una relación digna con su padre; él, que había convivido tantos años con August ignorando tantas cosas de su pasado y los motivos de sus rarezas, ahora intuye y descubre las claves de su distancia. La enfermedad le reta a encontrar un código distinto y él acepta el difícil desafío, un desafío del que sale airoso y enormemente enriquecido. Con exquisita sensibilidad y una capacidad de observación que sólo proporciona el afecto y la naturaleza delicada de quien escribe, Geiger se acerca a su padre intentando imaginar el caos mental que lo domina, los miedos a los que ha de enfrentarse, la inseguridad, la desorientación, la frustración. En un gesto de empatía hacia su padre, Arno evoca el mundo incomprensible que desde hace un tiempo habita August para comprenderlo y puebla su camino de aprendizaje de reflexiones que constituyen un verdadero tesoro. El libro, que está salpicado de preciosos diálogos entre padre e hijo o de voces diferentes a la del narrador, que el autor distingue del hilo narrativo en cursiva, adopta un carácter casi poético y con mucha frecuencia las afirmaciones o respuestas de August –supuestamente inconexas e incoherentes- se acercan a las inteligentes aserciones de un Kafka o un Thomas Bernhard, como el mismo autor apunta.
Reflejando el cambio psicológico de la voz narradora, el último capítulo adopta una cadencia distinta, un carácter más enumerativo en las reflexiones, que ahora se ven potenciadas por los diálogos con otros inquilinos del hogar de ancianos en el que ha empezado a residir August. La narración no termina con la muerte de August, sino que queda abierta, como abierta queda también la relación entre padre e hijo. Todo un homenaje de Arno a su padre, y un acto de inteligente humildad de quien sabe reconocer lo que vale la sencillez y leer los signos del cariño donde otros ven sólo confusión y desorden.

© Anna Rossell

Publicado también en Crítica de Libros: http://www.criticadelibros.com/sin-clasificar/crisis-como-oportunidad/

NOVEDAD EDITORIAL

*
Antología poética conmemorativa del centenario de Salvador Espriu:
Poesia des dels Balcons, I Festival de poesia al carrer, Parnass Ed., Barcelona, 2013.


*
Sale a la venta la antología poética ErotizHadas, Ed. Urania, 2014, una colección de poemas de tema erótico, escrita por mujeres españolas:

Vera Moreno, Silvia Cuevas-Morales, Rosmarí Torrens, Rosario Raro, Rosa Silverio, Puri Teruel, Pura Salceda, Petra Dindinger, Patricia Cuenca, Marisa de la Peña, María Torvisco, María Sangüesa, M. Dolores Almeyda, Luz Cassino, Lluïsa Lladó, Lilián Pallares, Isabel Miguel, Eva R. Picazo, Elisa El Zoughbi, Carmen Jiménez, Arantxa Esteban, Anna Rossell, Andrea Blanco, Anabel Consejo, Ana P. Cañamares, Ana Montojo, Ana Mª Arroyo, Amàlia Sanchís, Alica Es Martínez.
*
Si quieres escuchar uno de los dos poemas de Anna Rossell, pincha el enlace: 
Vídeo  

*
Editado con dos portadas distintas.
*
Esta antología es la segunda en la línea de las "Hadas" de la Editorial Unaria. La primera antología, IndignHadas, se publicó en 2012.

NOVEDAD EDITORIAL

*
Sale a la venta, en E-book, el poemario de Anna Rossell, La ferida en la paraula y su traducción al español (de Anna Rossell), La herida en la palabra. Ambos en Ed. Playa de Ákaba, 2014.

*
Lo encontraréis en Internet
*
Sobre el libro (catalán a continuación):
La ferida en la paraula recoge la trayectoria poética de la autora desde 2006 a 2009. Dividido en cuatro partes -Dime palabras encantadas; Con la palabra, la ciudadReflexionar con las palabras y La herida en la palabra, que también da título al conjunto-, el poemario aborda cuatro temáticas en registros diferentes: el primero, de cariz más intimista, parte de la esfera privada de la voz poética para trascendirla y encontrar, a partir de ésta, un lenguaje universal. La segunda se sumerge de lleno en el paisaje y las emociones de las grandes ciudades del siglo XXI cuya atmósfera contamina a veces el aspecto formal con ritmo de hip hop. El tercer capítulo busca el diálogo fecundo entre el discurso lingüístico y el filosófico y el cuarto se detiene con la sensibilidad de la mirada limpia o la contundencia de la denuncia en situaciones desgarradoras de nuestro mundo. Cuatro dimensiones que configuran el universo intelectual y espiritual de la autora
***
Sobre el llibre:
La ferida en la paraula recull la trajectòria poètica de l’autora del 2006 al 2009. Dividit en quatre parts –Digue’m paraules encantades; Amb la paraula, la ciutat; EnRaonar amb les paraules iLa ferida en la paraula, que també dóna títol al conjunt-, el poemari aborda quatre temàtiques en registres diferents: el primer, de caire més intimista, parteix de l’esfera privada de la veu poètica per transcendir-la i trobar, a partir d’aquesta, un llenguatge universal. La segona es submergeix de ple en el paisatge i les emocions de les grans urbs del segle XXI, l’atmosfera de les quals contamina a voltes l’aspecte formal amb ritme de hip hop. El tercer capítol busca el diàleg fecund entre discurs lingüístic i filosòfic i el quart es detura amb la sensibilitat de la mirada neta o la contundència de la denuncia en situacions esfereïdores del nostre món. Quatre dimensions que configuren l’univers intel·lectual i espiritual de l’autora. 

17 de marzo de 2014

CORRESPONDENCIA XEC MARQUÈS-ANNA ROSSELL

*
CARTA D'ANNA ROSSELL AL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS (17-03-2014)
*
CARTA DE ANNA ROSSEL AL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS (17-03-2014)
*
Al original catalán sigue su traducción al español
*
El Masnou, 17-03-2014
*

Anna Rossell (amb bufanda vermella) amb altres tertulians/es d'El Laberint d'Ariadna
*
Anna Rossell (con bufanda roja) con otros/as tertulianos/as del Laberinto de Ariadna
*
Estimat Xec,

gràcies per estirar el fil i portar més enllà les reflexions.

Un primer aspecte:

Quant a l’homosexualitat (masculina i femenina), dius:

Tampoc trobo en el meu argument cap negació de l’existència de l’homosexualitat des de sempre, només volia destacar que l’orientació heterosexual, que es constitueix en l’evidència del la complementarietat dels sexes, reacciona davant de la pulsió sexual [homosexual] i la seva expressió en relació sexual [homosexual] amb “por”, a la defensa i per una estratègia d’atac. (La negreta és meva).

Suposo que he interpretat bé el que he afegit jo entre claudàtors [ ]. I potser és en això que jo ressalto en negreta on rau el problema gran. Perquè el fet que sigui evident la complementarietat entre els dos sexes diferents ens pot portar a conduir-nos injustament quan resulta que confonem allò que és evident (la diferència entre dos sexes, que fa pensar en la seva complementarietat “natural” i traduïm l’evidència física en evidència psíquica) amb allò que no és evident (la igualtat de dues persones del mateix sexe, que, contràriament a l’evidència, senten atracció l’un/a per l’altre/a i se senten complementaris, contra l’evidència).

Ja fa temps que en varem parlar d’això: ja fa força anys que estudis mèdics han demostrat que la identitat sexual de les persones no la determinen només –contràriament a com es pensava tradicionalment- la combinació cromosòmica  XX o XY, i es referien a l’aspecte purament fisiològic. És a dir: hi ha altres components bioquímics que determinen aquesta identitat, més enllà de la típica parella cromosòmica. Però, més enllà d’això, i en altres casos, també pot haver-hi una forta base psicològica que determini aquesta identitat sexual. Reconèixer això, que és un fet de tota la vida -ben segur que des que existeix l’espècie humana- imposa a la comunitat humana el deure de veure més enllà d’aquella evidència i corregir la nostra manera de concebre i entendre aquestes coses.
Però, amb independència que això sigui així, jo penso que no hauria de caldre tenir tal o qual estudi científic que digués tal o qual per complir amb el respecte que mereix tota persona humana que digui sentir-se identificat amb el sexe que sigui, sigui quina sigui la manifestació sexual física del seu organisme. N’hi hauria d’haver prou amb la seva manera de sentir i caldria respectar-la amb els mateixos drets i deures que qualsevol altre/a malconsiderat “normal”: on rau la “normalitat”? Penso que només si canviem el xip i ho pensem d’aquesta manera podrem ser justos/es i exercir de veritat aquest respecte vers l’altre/a amb el nostre capteniment.

També dius:

[...] i que la definició de la “normalitat” ha d’assumir complexitat i diversitat. I, al mateix temps, que tot no és el mateix i que no sigui el mateix no vol dir que hi hagi millor ni pitjor. El respecte de la diferència no significa equivalència en el significat, en la identitat. Hi ha una especificitat pròpia i això és un valor.

Per tot el que he dit més amunt, penso que en aquest tema no podem parlar de “normalitat” sense que fer-ho no porti, inherent, el fet de la injustícia. Parlar de “normalitat”  és, alhora, definir l’ “anormalitat”, i això ja és discriminatori. Dius “no vol dir que hi hagi millor ni pitjor”... Sí, sí que ho vol dir, crec. És per això que hem de deixar de parlar de “normalitat” en aquest context.

Passo ara a un altre tema:

També dius:

Me n’adono que estem reflexionant des de llocs diferents. La meva primera reacció és de pensar una tal campanya en el nostre context i és, des d’aquest context, que la diversitat de situacions i problemàtiques presentades en el “pack” de la campanya em sembla poc adequada. En el context de l’occident no em plateja cap problema.

I més avall:

Algunes vegades que he parlat del tema de l’homosexualitat amb joves d’aquí o de Togo (o amb alumnes de teologia moral a Lubumbashi) me n’he adonat que la meva visió i reflexió, que no va tan lluny com la teva, no és entesa perquè hi ha una concepció de la sexualitat que no ha integrat les coneixences, la reflexió psicològica, filosòfica (i també teològica) que es fa des de “Freud” en el medis intel·lectuals “occidentals”. Trobo que la reflexió encara es pot aprofundir i sobretot des de l’antropologia i la sociologia (incloses les vessants religioses).

Em sembla obvi que, en funció del context cultural on hem crescut, els éssers humans veiem el món d’una manera o d’una altra, que pot ser ben diferent, sovint fins i tot diametralment oposada. Però voldria fer algunes matisacions que, en el marc de les nostres reflexions, em semblen importants i que al meu entendre ens obliguen a canviar aquesta percepció:

Estic d’acord que no podem canviar la mentalitat de les persones d’un dia per a l’altre, però les conseqüències de l’educació patriarcal sobre les persones (aquí rau l’arraconament i la discriminació generalitzada de les dones i dels/les homosexuals arreu del món) són objectivament les mateixes i posen en greu perill la integritat física i psicològica dels individus. Dius que vas parlar amb estudiants de teologia moral sobre l’homosexualitat i que la seva percepció és molt diferent de la nostra: penso honradament que la percepció que poguessin tenir aquests estudiants (homes, que, a més, ben segur no gosaven expressar-se lliurement i que eren seminaristes...) no devia ser gens diferent de la de molts homes espanyols que, quan jo era petita, afirmaven que als homosexuals (no sabien que dones també n’hi havia) els haurien de matar a tots. Probablement els teus estudiants eren fins i tot més liberals i de ment més oberta. Amb això vull dir que la qüestió de la diferència de percepció en funció de les cultures, en aquests casos en què des del punt de vista de l’experiència vital se sofreix el mateix –persecució, marginació i fins la mort- en aquestes situacions és (o pot ser) només una qüestió de temps; tot depèn de l’impuls que els/les educadors/es donem a la sensibilització en aquests temes perquè la situació canviï. Sé que no es pot (no es deu) forçar res. Però el que em sembla un crim és fomentar-ho.
No es tracta d’haver incorporat Freud en la seva visió del món, el que compta és el sofriment, i no parlo només de l’homosexualitat, ara, sinó en general de tots/es aquells/es –en el cas de les dones és sempre així pel sol fet de ser dones- que neixen i viuen per sempre sotmeses i subjugades a l’autoritat de qui, per sexe, s'autoconsidera superior: ja saps com viuen de subjugades les dones en general als països africans, però només és un exemple, perquè això és així arreu del món; aquí a Espanya jo encara he viscut els temps en què necessitava l’autorització del pare o del marit per obrir un compte bancari, per exemple, i no podia figurar en cap document com a “cap de família”... .

La discriminació del gènere femení en general i de les així dites minories (quan parlem d’homosexualitat, transsexualitat i transgènere, entre altres) és conseqüència d’aquesta mentalitat patriarcal que tant de mal fa en el món. I aquesta mentalitat, que impera arreu, no depèn del coneixement que es tingui de Freud. Que es pugui explicar des del freudianisme és una altra cosa... . Les greus conseqüències les viuen totes aquestes persones arreu del món. I la vivència del sofriment, de la marginació, és el que ho fa important. No val a dir que has parlat amb estudiants de teologia africans de la homosexualitat i concloure que la seva opinió és molt diferent de la nostra. El que cal és parlar amb homosexuals africans/es sobre com se senten i viuen la seva homoxexualitat en el seu entorn; el que cal es parlar amb les dones africanes sobre la seva vida, la seva manera de viure la maternitat, la seva manera de viure la mutilació dels seus genitals, la seva manera de viure la seva vida conjugal.... . Recordo que jo ho vaig fer –i només una mica- quan vaig fer el meu primer viatge a Togo. De vegades n’hi havia prou amb una mirada com a resposta: una mirada val més que mil paraules.

Penso honradament que als individus de gènere masculí, pel sol fet de ser homes, els ha de costar molt entendre això, pel fet que és difícil que hagin sentit mai el mateix. Sovint es diu que els/les homosexuals (homes i dones) s’entenen molt millor amb les dones que no pas amb els homes. Crec que és veritat, i és veritat per aquesta raó: la discriminació uneix perquè participem de la mateixa vivència.

I encara un tercer punt:

Quant a la necessitat de rebre una educació sexual adequada dius:

La matèria és la violència, la negació de l’altre i de la seva dignitat, la violació de la consciència i el no respecte del procés de creixença, maduració i identificació de la identitat sexual. Integro aquí el repte d’una educació sexual, de la formació religiosa i ètica que no generi sentiments i emocions negatives en el desenvolupament de la sexualitat d’infants, joves i adolescents.

Tens molta raó: l’educació sexual és L’EIX que ens cal per fer desaparèixer aquesta visió patriarcal del món, que condemna a tot ésser viu que no és home a l’eterna subalternitat. És això el que vull dir quan parlo de la necessitat de respectar l’altre/a i de fer possible una educació com cal a tota persona per donar-li la possibilitat de ser autònom/a. Només com a subjecte autònom/a puc apropar-me a l’altre/a amb sobirania, de tu a tu, 1+1. Això és el que no passa gairebé amb cap dona al continent africà; gairebé cap té aquesta autonomia.

I parlant de la necessària educació també escrius:

I és en la qüestió de l’educació i de la formació on la neutralitat que tu proposes em sembla molt difícil. L’educació serà sempre portadora de valors i d’una visió de la realitat humana, la neutralitat perquè “no tot val” ni “cada realitat té el mateix valor”. I en matèria de sexualitat, més complicat encara [...].

Hi estic d’acord: educació sempre -per definició- transporta valors, una visió de la realitat humana. Però està clar que hi ha educacions que, més que educació són rentats de cervell, transmissió de posicionaments ideològics que miren d’imbuir por a les persones a qui s’adreça aquesta “educació”, perquè les intimida. D’això no se’n diu educar, sinó adoctrinar. Però molta gent ho confon, malauradament.
Precisament en educació sexual crec que és força fàcil d’intentar ser neutre, perquè precisament la sexualitat té un component que és purament mecànic i que, a l’hora d’explicar com funciona, es pot deslligar del component amorós-emocional. Sempre he pensat –ja t’ho he dit més d’un cop- que la MORAL, l’ÈTICA, ÉS UNA, i que no cal fer un capítol a part per explicar MORAL SEXUAL. Sí jo educo a les persones en el respecte a l’altre/a, si les educo en l’autoestima per tal de donar-los les defenses per preservar la seva autonomia com a individus i poder respectar també l’altre/a, llavors no em cal cap capítol apart. Una cosa és educar i una altra, molt diferent, adoctrinar. En temes sexuals l’educació ha de ser purament tècnica: com es té una relació sexual, què haig de fer per tenir fills/es o per evitar tenir-los/les. Les altres qüestions depenen de l’educació en valors que donem a aquestes persones en tots els altres camps.

I aquí ho deixo, Xec, esperant la teva resposta.

Una forta abraçada,

Anna
*
*
CARTA DE ANNA ROSSELL AL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS (Traducción al español de Anna Rossell)

Querido Xec, 

gracias por tirar del hilo y llevar más allá las reflexiones.

Un primer aspecto:

En cuanto a la homosexualidad (masculina y femenina), dices:

Tampoco encuentro en mi argumento ninguna negación de la existencia de la homosexualidad desde siempre, sólo destacaba que la orientación heterosexual, que se constituye en la evidencia de la complementariedad de los sexos, reaccione ante la pulsión sexual [homosexual] y su expresión en relación sexual [homosexual] con "miedo", adoptando una actitud de defensa y una estrategia de ataque. (La negrita es mía).

Supongo que he interpretado bien lo que he añadido yo entre corchetes [ ]. Y quizás es en eso que yo resalto en negrita donde radica el problema grande. Porque el hecho de que sea evidente la complementariedad entre los dos sexos diferentes nos puede llevar a conducirnos injustamente cuando resulta que confundimos lo que es evidente (la diferencia entre ambos sexos, que hace pensar en su complementariedad "natural" y traducimos el evidencia física en evidencia psíquica) con lo que no es evidente (la igualdad de dos personas del mismo sexo, que, contrariamente a la evidencia, sienten atracción el/la uno/a por el otro/a y se sienten complementarios/as, contra la evidencia).

Ya hace tiempo que en hablamos de esto: hace ya bastantes años que estudios médicos han demostrado que la identidad sexual de las personas no la determinan sólo -contrariamente a como se pensaba tradicionalmente- la combinación cromosómica XX o XY, y se referían al aspecto puramente fisiológico. Es decir: hay otros componentes bioquímicos que determinan esta identidad, más allá de la típica pareja cromosómica. Pero más allá de esto, y en otros casos, también puede haber una fuerte base psicológica que determine esta identidad sexual. Reconocer esto, que es un hecho de toda la vida -seguro que desde que existe la especie humana- impone a la comunidad humana el deber de ver más allá de aquella evidencia y corregir nuestra forma de concebir y entender estas cosas.
Pero, con independencia de que esto sea así, yo pienso que no debería ser necesario tener tal o cual estudio científico que dijera tal o cual para cumplir con el respeto que merece toda persona humana que diga sentirse identificada con el sexo que sea, sea cual sea la manifestación sexual física de su organismo. Debería ser suficiente con su manera de sentir y habría que respetar a esta persona y considerar que tiene los mismos derechos y deberes que cualquier otra malconsiderada "normal": ¿dónde reside la "normalidad"?. Pienso que sólo si cambiamos el chip y lo pensamos de esta manera podremos ser justos/as y ejercer de verdad este respeto hacia el otro/a con nuestra conducta.

También dices:

[...] Y que la definición de la "normalidad" debe asumir complejidad y diversidad. Y, al mismo tiempo, que todo no es lo mismo y que no sea lo mismo no significa que haya mejor ni peor. El respeto de la diferencia no significa equivalencia en el significado, en la identidad. Hay una especificidad propia y eso es un valor.

Por todo lo dicho más arriba, pienso que en este tema no podemos hablar de "normalidad" sin que ello no conlleve, inherente, el hecho de la injusticia. Hablar de "normalidad" siginifica, al mismo tiempo, definir la "anormalidad", y eso ya es discriminatorio. Dices "no quiere decir que haya mejor ni peor" ... Sí , sí lo quiere decir, creo. Es por ello que debemos dejar de hablar de "normalidad" en este contexto.

Paso ahora a otro tema:

También dices:

Me doy cuenta de que estamos reflexionando desde lugares diferentes. Mi primera reacción es pensar una tal campaña en nuestro contexto y es, desde este contexto, desde donde la diversidad de situaciones y problemáticas presentadas en el "pack " de la campaña me parece poco adecuada. En el contexto del occidente no me plantea ningún problema.

Y más abajo:

Algunas veces que he hablado del tema de la homosexualidad con jóvenes de aquí o de Togo ( o con alumnos de teología moral en Lubumbashi) me he dado cuenta de que mi visión y reflexión, que no va tan lejos como la tuya, no es entendida porque hay una concepción de la sexualidad que no ha integrado las relaciones, la reflexión psicológica, filosófica (y también teológica) que se hace desde "Freud" en el medios intelectuales "occidentales". Creo que la reflexión todavía se puede profundizar y sobre todo desde la antropología y la sociología (incluidas las vertientes religiosas).

Me parece obvio que, en función del contexto cultural donde hemos crecido, los seres humanos vemos el mundo de una manera o de otra, que puede ser bien diferente, a menudo incluso diametralmente opuesta. Pero quisiera hacer algunas matizaciones que, en el marco de nuestras reflexiones, me parecen importantes y que en mi opinión nos obligan a cambiar esta percepción:

Estoy de acuerdo con que no podemos cambiar la mentalidad de las personas de un día para el otro, pero las consecuencias de la educación patriarcal sobre las personas (aquí radica el arrinconamiento y la discriminación generalizada de las mujeres y de los/las homosexuales en todo el mundo) son objetivamente las mismas y ponen en grave peligro la integridad física y psicológica de los individuos. Dices que hablaste con estudiantes de teología moral sobre la homosexualidad y que su percepción es muy diferente de la nuestra: pienso honradamente que la percepción que pudieran tener estos estudiantes (hombres, que, además, seguro no osaban expresarse libremente y que eran seminaristas...) no debía ser nada diferente de la de muchos hombres españoles que cuando yo era pequeña afirmaban que los homosexuales (no sabían que mujeres también había) los deberían matar a todos. Probablemente tus estudiantes eran incluso más liberales y de mente más abierta. Con esto quiero decir que la cuestión de la diferencia de percepción en función de las culturas, en estos casos- en que desde el punto de vista de la experiencia vital se sufre el mismo -persecución, marginación y hasta la muerte-, en estas situaciones es (o puede ser) sólo una cuestión de tiempo, todo depende del impulso que los/las educadores/as demos a la sensibilización en estos temas para que la situación cambie. Sé que no se puede (no se debe) forzar nada. Pero lo que me parece un crimen es fomentarlo.
No se trata de haber incorporado Freud en su visión del mundo, lo que cuenta es el sufrimiento, y ahora no hablo sólo de la homosexualidad, sino en general de todos/as aquellos/as -en el caso de las mujeres es siempre así por el solo hecho de ser mujeres- que nacen y viven para siempre sometidas y subyugadas a la autoridad de quien, por sexo, se autoconsidera superior: ya sabes hasta qué punto viven subyugadas las mujeres en general en los países africanos, pero sólo es un ejemplo, porque esto es así en todo el mundo, no sólo en África; aquí en España yo aún he vivido los tiempos en que yo necesitaba la autorización del padre o el marido para abrir una cuenta bancaria, por ejemplo, y no podía figurar en ningún documento como "cabeza de familia" ....

La discriminación del género femenino en general y de las minorías (cuando hablamos de homosexualidad, transexualidad y transgénero, entre otros) es consecuencia de esta mentalidad patriarcal, que tanto daño hace en el mundo. Y esta mentalidad que impera en todo no depende del conocimiento que se tenga de Freud. Que se pueda explicar desde el freudianismo es otra cosa... . Las graves consecuencias las viven todas estas personas en todo el mundo. Y la vivencia del sufrimiento, de la marginación, es lo que lo hace importante. No puedes decir que has hablado con estudiantes de teología africanos de la homosexualidad y concluir que su opinión es muy diferente de la nuestra. Lo que hace falta es hablar con homosexuales africanos/as sobre cómo se sienten y viven su homoxexualidad en su entorno, lo que hace falta es hablar con las mujeres africanas sobre su vida, su manera de vivir la maternidad, su manera de vivir la mutilación de sus genitales, su manera de vivir su vida conyugal... . Recuerdo que yo lo hice -y sólo un poco- cuando hice mi primer viaje a Togo. A veces bastaba con una mirada como respuesta: una mirada vale más que mil palabras.

Pienso honradamente que a los individuos de género masculino, por el solo hecho de ser hombres, les debe costar mucho entender esto por el hecho de que es difícil que hayan sentido alguna vez lo mismo. A menudo se dice que los/las homosexuales (hombres y mujeres) se entienden mucho mejor con las mujeres que con los hombres. Creo que es verdad, y es verdad por esta razón: la discriminación une porque participamos de la misma vivencia.

Y todavía un tercer punto:

En cuanto a la necesidad de recibir una educación sexual adecuada dices:

La materia es la violencia, la negación del otro y de su dignidad , la violación de la conciencia y el no respeto del proceso de crecimiento, maduración e identificación de la identidad sexual. Integro aquí el reto de una educación sexual, de la formación religiosa y ética que no genere sentimientos y emociones negativas en el desarrollo de la sexualidad de niños, jóvenes y adolescentes.

Tienes mucha razón: la educación sexual es EL EJE que necesitamos para hacer desaparecer esta visión patriarcal del mundo, que condena a todo ser vivo que no es hombre a la eterna subalternidad. Es esto lo que quiero decir cuando hablo de la necesidad de respetar al/la otro/a y hacer posible una educación cabal a toda persona para darle la posibilidad de ser autónomo/a. Sólo como sujeto autónomo/a puedo acercarme al/la otro/a con soberanía, de tú a tú, 1+1. Esto es lo que no ocurre casi con ninguna mujer en el continente africano; casi ninguna tiene esta autonomía.

Y hablando de la necesaria educación también escribes:

Y es en la cuestión de la educación y de la formación donde la neutralidad que tú propones me parece muy difícil. La educación será siempre portadora de valores y de una visión de la realidad humana, la neutralidad porque "no todo vale" ni "cada realidad tiene el mismo valor". Y en materia de sexualidad, más complicado aún [...].

Estoy de acuerdo: educación siempre -por definición- transporta valores, una visión de la realidad humana. Pero está claro que hay educaciones que, más que educación son lavados de cerebro, transmisión de posicionamientos ideológicos que tratan de imbuir miedo a las personas a quienes se dirige esta "educación", porque las intimida. A eso no se le llama educar, sino adoctrinar. Pero mucha gente lo confunde, desgraciadamente.
Precisamente en educación sexual creo que es bastante fácil intentar ser neutro/a, porque precisamente la sexualidad tiene un componente que es puramente mecánico y que, a la hora de explicar cómo funciona, puede desligarse del componente amoroso-emocional. Siempre he pensado -ya te lo he dicho más de una vez- que la MORAL, la ÉTICA, ES UNA, y que no hay que hacer un capítulo aparte para explicar MORAL SEXUAL. Sí yo educo a las personas en el respeto al/la otro/a, si la educo en la autoestima para darle las defensas para preservar su autonomía como individuo y poder respetar también al/la otro/a, entonces no necesito ningún capítulo aparte. Una cosa es educar y otra, muy diferente, adoctrinar. En temas sexuales la educación debe ser puramente técnica: ¿cómo se tiene una relación sexual?, ¿qué debo hacer para tener hijos/as o para evitar tenerlos/las? Las otras cuestiones dependen de la educación en valores que damos a estas personas en todos los otros campos.

Y aquí lo dejo, Xec, esperando tu respuesta.

Un fuerte abrazo,

Anna