31 de julio de 2012

*
 III EDICIÓ DE POESIA A LA PLATJA A EL MASNOU (OCATA / BARCELONA / ESPANYA)
*
 III EDICIÓN DE POESÍA EN LA PLAYA EN EL MASNOU (OCATA / BARCELONA / ESPAÑA)

 *
DILLUNS, 06-08-2012 / LUNES, 06-08-2012
 *
 QUAN?-¿CUÁNDO?: Dilluns, 06-08-2012, 22:00 h / Lunes, 06-08-2012, 22:00 h
 *
 ON?-¿DÓNDE?: A "L'Últim Xiri" d'El Masnou (Ocata) / En "El Último Chiringo" de El Masnou (Ocata)
 *
*
*
PROGRAMACIÓ DE POESIA: Jordi Valls, Mireia Vidal-Conte, Amalia Sanchís -amb Joan-Ignasi Ortuño (segona veu), Pau Navas (guitarra) i Isabel Oliva (dansa)-, Marta Pera i Sergi Jover Rejsek.
*
PROGRAMACIÓ MUSICAL: Els nostres meravellosos cantautors habituals, en More i en Txapu i sorpreses... /
Nuestros maravillosos cantautores habituales, More, Chapu y sorpresas...
*
*

GALERIA DE FOTOS I ENLLANÇ DE YOUTUBE DE L'ACTUACIÓ D'AMÀLIA SANCHÍS (amb Joan-Ignasi Ortuño -segona veu), Pablo Navas (guitarra) i Isabel Oliva (dansa)-/

*

GALERIA DE FOTOS Y ENLACE DE YOUTUBE DE LA ACTUACIÓN DE AMÀLIA SANCHÍS (con Joan-Ignasi Ortuño -segunda voz), Pablo Navas (guitarra) e Isabel Oliva (danza)- La poeta Amàlia Sanchís amb Joan-Ignasi Ortuño (segona veu)  i Isabel Oliva(dansa) / La poeta Amàlia Sanchís con Joan-Ignasi Ortuño (segunda voz) e Isabel Ol iva danza)
 El nostre cantautor, Txapu / Nuestro cantautor, Chapu
Anna Rossell, organització Anna Rossell, organización
 El poeta Jordi Valls
 La poeta Marta Pera
 La poeta Mireia Vidal-Conte
 El poeta Sergi Jover
 El músic Pablo Navas (guitarra) / El núsico Pablo Navas (guitarra)
 El gran protagonista de la nit, el públic / El gran protagonista de la noche, el público

24 de julio de 2012

III EDICIÓ DE POESIA A LA PLATJA A EL MASNOU-OCATA / III EDICIÓN DE POESÍA EN LA PLAYA EN EL MASNOU-OCATA 30 JULIOL / JULIO 2012

*
DILLUNS 30 JULIOL 2012, 22:00 h / LUNES 30 JULIO 2012, 22:00 h
QUAN? / ¿CUÁNDO?: Dilluns/lunes, 30 de juliol/julio 2012, 22:00 h

ON? / ¿DÓNDE?: A L'Últim Xiri/El Último Chiringo de El Masnou-Ocata (Barcelona/Espanya//España)

PROGRAMA POÈTIC/PROGRAMA POÉTICO:

Raquel Picolo amb Les Fabuladores de Vilassar de Mar (Grup del Taller de Poesia) (confirmat), Blai Collado (confirmat), Gemma Arimany (amb el guitarrista Arnau Tintó –Duet de Poesia Mecànica Orgànica-, confirmats), Agnès Agboton, Rosmari Torrens.
*
PROGRAMA MUSICAL:

Els nostres entranyables cantautors: En More, en Txapu i .... /
Nuestros entrañables cantautores: More, Chapu y ...
*
GALERIA DE FOTOS
*
 La poeta Rosmarí Torrens
 El nostre cantautor "El More" (Josep Morera)
 El nostre fantàstic públic

 La poeta Agnès Agboton
 Josep Morera i Xavi Giménez (Logística)
 El poeta Blai Collado
 Fabuladora de Vilassar de Mar
 Fabuladora de Vilassar de Mar
 Fabuladora de Vilassar de Mar
 Fabuladora de Vilassar de Mar
 Fabuladora de Vilassar de Mar
 La Fabuladora de Vilassar de Mar Griselda Ballester
 La Fabuladora de Vilassar de Mar Raquel Picolo
 Els nostres cantautors Alfredo (esquerra), El More (al mig) i Txapu
El Duet de Poesia Mecànica Orgànica Gemma Arimany i Arnau Tintó

18 de julio de 2012

CORRESPONDÈNCIA XEC MARQUÈS-ANNA ROSSELL / CORRESPONDENCIA XEC MARQUÈS-ANNA ROSSELL

*
*
CARTA DEL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (17 de juliol 2012)
*
Al original catalán sigue su traducción al español
*
*
Xec Marquès, amb joves del seu barri de Conakry, a punt de lliurar el premi d'un dels seus campionats de futbol / Xec Marquès, con jóvenes de su barrio de Conakry, en el momento de la entrega del premio de uno de sus campeonatos de futbol.
*
Català
*
Conakry, 17 juliol 12
*
Només des dels pobres es pot desvetllar la veritat de la realitat. Aquesta és una de les tesis de l’[Ignacio]Ellacuria, que el Jon Sobrino comenta i desenvolupa en el llibre que estic llegint [Jon Sobrino, Fuera de los pobres no hay salvación, ed. Trotta, 2007]. No és una evidència. Els pobres són un problema que es convida algunes hores o minuts a les trobades internacionals que intenten fer marxar millor el món i que són objecte de promeses i bones voluntats.
*
Però el fet que hi hagi cada vegada més pobres, exclosos i marginats no posa mai en dubte l’evidència del liberalisme econòmic i les teories del creixement il•limitat:  desenvolupar més l’economia de mercat per generar més recursos. Recursos que podran, tolvegada, millorar el nivell de vida de les classes mitjanes dels països rics i que faran sens dubte més rics els que ja ho són. I el preu serà pagat pels pobres.
*
Aquesta mena de reflexions m’està fent pensar. Per definició, els salesians som per als joves més pobres. Sento com si la pobresa, a força de tocar-la cada dia, se m’ha fet menys tràgica i escandalosa.
I tolvegada, d’alguna manera, l’escàndol no és la pobresa sinó la riquesa i aquesta manera d’entendre’s a si mateix i els altres en termes de més riquesa i de més benestar.
*
Si els pobres són els ulls de l’intel•ligència de la realitat, del coneixement del que som i del que podem ésser, el que ens ensenyen és que el món funciona malament perquè són milions aquells per als quals el viure no és una evidència i, al mateix temps,  aquest fet evidencia que es pot viure sense ser ric o buscant ser-ho.
El problema fonamental és que som en un món on s’ha de ser ric per a poder tenir un colca poder de decisió.
*
Com es pot ser pobre i tenir poder en el aquest món?

Xec
*
*
CARTA DEL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (17 de julio 2012). Traducción al español de Anna Rossell

Conakry, 17 de julio de 2012

Sólo desde los pobres se puede descubrir la verdad de la realidad. Ésta es una de las tesis de [Ignacio] Ellacuría, que Jon Sobrino comenta y desarrolla en el libro que estoy leyendo [Jon Sobrino, Fuera de los pobres no hay salvación, ed. Trotta, 2007]. No es una evidencia. Los pobres son un problema al que se invita algunas horas o minutos en los encuentros internacionales que intentan lograr que el mundo marche mejor y que son objeto de promesas y buenas voluntades.

Pero el hecho de que haya cada vez más pobres, excluídos y marginados no pone nunca en duda la evidencia del liberalismo económico ni las teorías del crecimiento ilimitado: desarrollar cada vez más la economía de mercado para generar más recursos. Recuros que podrán, tal vez, mejorar el nivel de vida de las clases medias de los países ricos y que harán sin duda más ricos a quienes ya lo son. Y el precio lo pagarán los pobres.

Este tipo de reflexiones me hacen pensar. Por definición, la razón de ser de los salesianos son l@s jóvenes más pobres. Siento como si la pobreza, a fuerza de tocarla cada día, se me ha vuelto menos trágica, menos escandalosa. Y quizás, de algún modo, el escándalo no es la pobreza, sino la riqueza, y esta manera de entenderse a si mismo y a l@s demás en términos de más riqueza y de mayor bienestar.

Si los pobres son los ojos de la inteligencia de la realidad, del conocimiento de lo que somos y de lo que podemos ser, lo que ell@s nos enseñan es que el mundo funciona mal porque son millones aquellos para quienes vivir no es una evidencia y, al mismo tiempo, este hecho hace evidente que se puede vivir sin ser rico o sin pretenderlo.
El problema fundamental es que estamos en un mundo donde hay que ser rico para poder tenir algún poder de decisión.

¿Cómo se puede ser pobre y tener poder en este mundo?

 Xec

17 de julio de 2012

POESÍA Y MÚSICA EN LA PLAYA / POESIA I MÚSICA A LA PLATJA

*
DILLUNS, 23 DE JULIOL 2012 / LUNES 23 DE JULIO DE 2012

¿Cuándo? / Quan?: Lunes / Dilluns, 23 de julio / 23 de juliol 2012, 22:00 h

¿Dónde? / On?: "El Último Chiringo" de la playa del barrio de Ocata (El Masnou -Barcelona / España) // "L'Última Guingueta" de la Platja del barri d'Ocata (El Masnou -Barcelona / Espanya-)

Programación / Programació: Ricardo Fernández, Vicenç Llorca, Vinyet Panyella, Elena Peralta, Anna Rossell, Pura Salceda, Cèlia Sánchez-Mústich.

L@s poetas recitaremos en un solo bloque de quince minutos por poeta. A continuación habrá una pausa musical, que protagonizarán los maestros cantautores y fieles amigos de la poesía El More i el Chapu, entre otros, y dos acróbatas exhibirán sus acrobacioas en la arena.

Els/les poetes recitarem en un sol bloc de quinze minuts cadascun. A continuació hi haurà una pausa musical, que protagonitzaran els mestres cantautors i fidels amics de la poesia El More i el Txapu, entre altres, i dos acròbates exhibiran les seves acrobàcies a la sorra.

GALERIA DE FOTOS

 Ricardo Fernández
 Pura Salceda
 Elena Peralta
 Vicenç Llorca
 Cèlia Sánchez-Mústich
 El meravellós públic lletraferit
 Vinyet Panyella
 Anna Rossell
Josep Morera (El More)

10 de julio de 2012

POESIA A LA PLATJA / POESÍA EN LA PLAYA

*
¿Dónde? En "El Último Chiringo" de El Masnou (Ocata)

¿Cuando? El lunes, 16 de julio 2012, a las 21:45 h (hay programa todos los lunes a la misma hora hasta el 17 de septiembre incluido)


Programa Poético: Anna Benítez + músico Toni, Guillem Vallejo, Jorge Novak Stojsic, María Egea, Lluïsa Gómez Borrell.

Programa Musical: En la pausa y después del recital poético nos acompañarán cantautores sorpresa, además de nuestros incondicionales El More y El Txapu (= El Loco Tidiano)

GALERIA DE FOTOGRAFÍAS DEL EVENTO
*
 El poeta Guillem Vallejo con Anna Rossell
 El cantautor enrollado El Chapu (=El Loco Tidiano)
 El otro cantautor enrollado El More
 Véase la de arriba (sigue siendo -y estando- enrollado)
 El poeta Jorge Stojsic
El poeta Jorge Sojsic
 La poeta y recitadora empedernida Anna Benítez
 El poeta Guillem Vallejo
 El poeta Guillem Vallejo
 El increíble Chapu, en una de sus giras de los lunes, con Anna Rossell
Javier Argüello con un amigo