13 de septiembre de 2010

CORRESPONDENCIA ANNA ROSSELL-XEC MARQUÈS (01-09-2007))

*
CARTA D'ANNA ROSSELL AL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS (01-09-2007)
*
A continuación del texto catalán sigue su traducción al español
*

Menorca, 2008
Català:
*
El Masnou, 01-09-2007
*
Estimat Xec,
*
l’últim tema de reflexió que ens portem entre mans es va enredant cada vegada més, i força. Però això és bo. Jo crec que això ens agrada als dos.

[...] dius a la teva segona carta, la inacabada, dues coses importants, que a manera de resum de la meva resposta al teu escrit sobre allò del “telonero”, situa el meu quid en dos punts: dius “noto dos matisos que no acceptes:

- El “telonero” pel que pot tenir d’auto-humiliació i en el fons de desvaloració de sí mateix.

- El “telonero” com aquell que pot desaparèixer com si les relacions viscudes no fossin prou consistents i d’alguna manera una comèdia.”

Bingo! L’encertes de ple, Xec. I dient-me això, entre altres coses ben reflexionades, me n’adono que també, en les meves rèpliques a tu, em reflecteixo jo mateixa; vull dir, allò que personalment m’ha fet mal i m’ha tocat especialment en la meva vida. Me n’adono, per exemple, que això que dius de l’ “auto-humiliació” i la “desvaloració de si mateix” és quelcom que jo he viscut molt intensament en el desenvolupament de la meva estructura personal des de la infantesa [...] ho arrossego i ho porto al damunt com una cuirassa i ha esdevingut per a mi un punt sensible a través del qual filtro les actuacions dels altres. No vull dir amb això que sempre les interpreti erròniament, sinó senzillament que sóc molt més sensible a aquests punts i em posen especialment nerviosa quan me’ls ensumo. I suposo que el primer matís que toques està relacionat amb el segon, això que dius que no accepto que el “telonero pugui desaparèixer, com si les relacions viscudes...”. Doncs perquè de la mateixa font de vivències, crec, em ve que m’agafo a les amistats de manera aferrissada, sobre tot tenint en compte que em costa molt fer amics, en el sentit de dir-ne “amic” [...] I això em porta al tema de fons que tu toques: el de l’Amor:

El que escrius sobre l’ “Amor” dóna a entendre una llarga i profunda reflexió sobre aquest "tema”, així com també una vivència de l’amor, que t’ha donat al seu torn material per a la reflexió i la valoració d’aquest sentiment i dels seus contorns. Tu relaciones l’amor amb la vocació i dius que “vocació és una manera d’estimar, la manera en què la persona coneix ... que ha d’estimar, que estimant així el més valuós d’ell mateix trobarà el camí per a ‘acomplir-se’

Sempre he tingut grans problemes per definir –també per a mi mateixa- què és Amor i què entenc jo per Amor i com el visc. Però jo penso que els problemes no els dec tenir pas jo sola. A mi em sembla que la paraula es fa servir amb molt poc respecte i amb una gran dosi de banalitat. Percebo al meu voltant i en la nostra cultura una greu imprecisió -un malentès?-, una gran mescla de fonts que alimenten aquest concepte, unes fonts que sovint a mi em semblen contradictòries i oposades:
*
Jo diria que fonamentalment son dues:
*
1) Aquella que defineix l’amor en el sentit que predica l’Evangeli l’amor al proïsme; aquell que se’n diu també “caritat” –i que crec que algunes bíblies protestants han traduït de la llengua original com “amor”, i no com a “caritat”- i
*
2) L’amor que se’n diu “de parella
*
Tot sovint s’hi volen trobar punts en comú, i jo crec que, evidentment, PODEN tenir-los, però no tenen per què tenir-los. I crec que força sovint no els tenen. Senzillament perquè jo crec que estem barrejant coses i parlant de coses ben diferents. Que puguin confluir no demostra que els dos “amors” beguin de la mateixa font. En el cas de l’amor de parella hi ha una altre factor que denominem “passió” –en el grau més extrem-, allò que en un registre més tranquil n’hi diem “atracció física”. Això complica la troca, no? Digue’m tu què té a veure aquell amor de què parlava primer –diguem-ne l’ “Amor 1”, amb aquest altre. I de tot se’n diu “Amor”. No és un embolic? I és per això que crec que usar la mateixa paraula, l’únic que fa és aportar confusió.

L’ “Amor 1” es pot donar també en la relació de parella, evidentment que sí; però també pot no donar-se en absolut i de la pura passió també se’n segueix dient “amor” i no em diguis que no és enredar-ho.

A partir d’aquí, d’aquest esquema general –una mateixa paraula per a dues “coses” ben diferents- podem anar reflexionant i enredar-ho més encara o filar més prim:

Entrant en el terreny de les vivències més directes i personals –que són les que en definitiva conformen les nostres conviccions i al seu torn beuen d’elles- tu dius que vius l’Amor com una vocació i jo penso que aquest és purament el que jo en dic “Amor 1”. I com el visc jo? Doncs, el meu és una barreja entre l’1 i el 2. Però, més enllà d’això, em faig moltes i moltes preguntes al voltant d’aquesta mateixa qüestió de l’ “Amor”; per exemple: amor i amistat tenen relació -alguna relació-, però de quina mena? La font de l’amistat és la mateixa de la de l’ ”Amor 1”? No ho crec pas. Jo crec que hi participa, però n’és la font? Jo crec que no, gens ni mica, si t’he de ser sincera. I crec que per facilitar-ne la reflexió ve bé fer-se aquestes preguntes:
*
a) Què és el que fa que consideris una persona la teva amiga? No és la “caritat”.
*
b) Què és el que fa que elegeixis una parella i no una altra? Què fa que t’aparellis amb algú? Tampoc és la “caritat
*
c) Què és això que n’hi diem amor entre pares i fills? Tampoc és el de la “caritat
*
Llavors, què és?
*
L’altre dia, tot preparant unes classes del curs vinent, llegia en un llibre que l’amor es manifesta quan acceptem l’altre tal com és, sense exigir-li res de res. Això, a primera vista tan bonic, a mi sempre m’ha fet basarda, Xec. I, no és la primera vegada que he pensat -quan abans havia sentit una cosa de semblant ja ho havia pensat- que, llavors jo no dec haver estimat mai. I això costa i fa por de reconèixer. Aquesta definició de la manifestació de l’amor l’entenc pel que n’hem dit “Amor 1”, aquest de la caritat. I aquí no tinc problemes, cap problema. Aquí també jo puc dir que sí, que he estimat; també jo he fet coses per a força gent pel gust de fer-les i sense demanar res a canvi. O això crec, perquè, fins i tot aquí caldria matisar; el propi llenguatge traeix l’inconscient general: he dit “pel gust de fer-les”; és a dir, que jo n’he extret un plaer per a mi. Era, doncs, tan desinteressada aquesta “caritat”? Era, doncs, veritat això que jo "no en demanava res a canvi”? De manera que dèiem que era “caritat”?
*
I segueixo amb allò de les preguntes:
*
Pel que fa a la qüestió a): Els meus amics els elegeixo jo, sóc jo que els considero així. En funció de què? Doncs perquè els valoro pel que jo considero les seves virtuts, que poden ser de moltes menes –intel·lectuals, humanes, ideològiques...- o una barreja de tot plegat. Però un component important és que, per aquest motiu, jo m’hi trobo bé amb ell@s, molt bé; [...]. Així doncs, què? Res de caritat.
*
El mateix diria per a una de les variants de la b): Elegeixo la meva parella (de vida) en funció de les mateixes raons que les esmentades en a), només que aquí s’hi afegeix l’atracció física. Però hi ha l’altra variant, perquè no (sempre) és el mateix “elegir parella” que “aparellar-se”. És a dir, es pot tenir una relació sexual per ganes de tenir-la i punt, i aquí no cal donar-li més voltes a res, perquè pot ser que no hi hagi cap altre criteri que el del desig del moment. Res de caritat.
*
I em queda la c), la de l’amor entre pares i fill@s:
*
Quan era petita em preguntava tot sovint si jo estimava els meus pares. Una pregunta poc freqüent, suposo, en una nena. No sé per què m’ho preguntava, però m’imagino que m’hi devien empènyer els sentiments contraris que jo no devia poder reprimir dins meu. Jo no gosava respondre’m la pregunta que em feia i me’n quedava un gran buit: no podia ni intuir què devia ser això de l’ “amor”.
*
Quan vaig ser mare –el llenguatge no expressa res ben expressat: aquesta oració dóna a entendre que es tracta d’un moment en el temps i això és mentida: ser mare és definitori de la persona A PARTIR d’un moment- m’ho vaig tornar a plantejar i m’ho segueixo plantejant moltes i moltes vegades, com també m’ha passat amb la meva parella [...]. I sempre topo amb la mateixa dificultat: la meva parella la vaig elegir perquè era tal com és (això ho té de comú amb allò que deia dels amics), però els meus / les meves fill@s no els he elegit, sinó que se suposa que els hauria d’estimar senzillament perquè ho són. I jo no he pogut combregar mai amb això. Jo n’estic segura que deixaria d’estimar els meus / les meves fill@s si jo no els hi trobés al menys un mínim de qualitats que a mi em semblessin d’aquelles en què em reconec jo mateixa i reconec com a cobejables, alguns valors fonamentals que tornen a tenir alguna cosa a veure amb aquelles qualitats per les quals jo elegeixo els meus amics. Així doncs....
*
Déu meu! És prou complex tot plegat, oi? I a la fi segueixo sense ser capaç de definir què és l’amor -ja no goso escriure’l amb majúscules-, potser és més realista escriure la paraula amb molta més humilitat...
*
Espero la teva contra-reflexió amb impaciència.
*
Una fortíssima abraçada, amic. [...]
*
A.
*
*
CARTA DE ANNA ROSSELL AL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS ( 01-09-2007)
*
Traducción al español de Anna Rossell
*
El Masnou, 01-09-2007
*
Querido Xec,
*
el último tema de reflexión que nos traemos entre manos se va enredando cada vez más, y mucho. Pero esto es bueno. Yo creo que nos gusta a los dos. [...] dices en tu segunda carta, la inacabada, dos cosas importantes, que a modo de resumen de mi respuesta a tu escrito sobre aquello del "telonero", situa mi quid en dos puntos: dices: "observo dos matices que no aceptas:
*
-El "telonero" por lo que puede tener de autohumillación y, en el fondo, de desvaloración de un@ mism@ y
*
-El "telonero" como aquél que puede desaparecer, como si las relaciones vividas no fueran lo suficientemente consistentes y, de algún modo, una comedia".

¡Bingo! Das de lleno en el blanco, Xec. Y diciéndome esto, entre otras cosas bien reflexionadas, me doy cuenta de que, en mis réplicas a tus escritos, me reflejo yo misma; quiero decir que se rrfleja aquello que personalmente me ha hecho daño y me ha herido especialmente en mi vida. Me doy cuenta por ejemplo de que esto que dices de la "autohumillación" y la "desvaloración de un@ mism@" es algo que yo he vivido muy intensamente en el desarrollo de mi estructura personal desde mi niñez [...] y lo arrastro y lo llevo encima como una coraza, y se ha convertido para mí en un punto sensible por el que filtro actuaciones de los demás. No quiero decir con esto que siempre las interprete erroneamente, sino sencillamente que soy mucho más sensible a estos puntos y que me ponen especialmente nerviosa cuando me los huelo. Y supongo que el primer matiz que tocas está relacionado con el segundo, esto que dices de que no acepto que el "telonero pueda desaparecer, como si las relaciones vividas..." Pues porque de la misma fuente de vivencias -creo- me viene que me tomo las amistades de modo contundente, sobre todo teniendo en cuenta que me cuesta hacer amig@s, en el sentido de llamarl@ "amig@" [...]. Y esto me lleva al tema de fondo que tú tocas: el del Amor: Lo que escribes sobre el "Amor" da a entender una larga y profunda reflexión sobre este "tema", así como también una vivencia del amor que te ha dado a su vez material para la reflexión y la valoración de este sentimiento y de sus contornos. Tú relaciones el amor con la vocación y dices que "vocación es un modo de amar, el modo en que la persona conoce... que ha de amar, que amando así lo más valioso de sí mism@ hallará el camino para 'realizarse' ". Siempre he tenido serios problemas para definir -también para mí misma- qué es Amor y qué entiendo yo por Amor y cómo lo vivo. Pero yo pienso que los problemas no debo de tenerlos yo sola.
*
A mí me parece que la palabra se utiliza con muy poco respeto y con una gran dosis de banalidad. Percibo a mi alrededor y en nuestra cultura una grave imprecisión -¿un malentendido?-, una gran mezcla de fuentes que alimentan este concepto, unas fuentes que a menudo a mí me parecen contradictorias y opuestas:
*
Yo diría que fundamentalmente son dos:
*
1) Aquella que define el amor en el sentido que predica el Evangelio el amor al prójimo; aquél que llamamos también "caridad" -y creo que algunas Biblias protestantes han traducido de la lengua original como "amor", y no como "caridad"- y
*
2) El amor llamado "de pareja"
*
A menudo se han querido encontrar puntos en común entre ambos y yo pienso que PUEDE haberlos, pero no tiene por qué haberlos y que a menudo no los hay. Sencillamente porque creo que estamos mezclando cosas y hablando de cosas bien distintas. Que puedan confluir no demuestra que los dos "amores" beban de la misma fuente. En el caso del amor de pareja hay aún otro factor que denominamos "pasión"–en el grado más extremo-, es lo que en un registro más tranquilo denominamos “atracción física”. ¿Esto lo complica todo, no? Díme tú qué tiene que ver aquel amor de que hablaba primero –llamémosle“Amor 1”, con éste otro. Y a los dos los llamamos “Amor”. ¿No es un lío? Y es por esto por lo que creo que usar la misma palabra, lo único que consigue es añadir confusión. El "Amor 1” se puede dar también en la relación de pareja, evidentemente que sí; pero también puede no darse en absoluto, y a la pura pasión seguimos denominándola "amor" y no me digas que no es liarla más aún. A partir de aquí, de este esquema general -una misma palabra para dos "cosas" bien distintas- podemos ir reflexionando y enredarlo más todavía o hilar más fino: Entrando en el terreno de las vivencias más directas y personales -que son las que en definitiva conforman nuestras convicciones y a su vez beben de ellas- tú dices que vives el Amor como una vocación y yo pienso que éste es puramente lo que yo llamo “Amor 1”. Y ¿cómo lo vivo yo? Pues el mío es una mezcla entre el 1 y el 2. Pero más allá de esto me hago muchísimas preguntas en torno a esta misma cuestión del Amor; por ejemplo: amor y amistad, tienen alguna relación, pero ¿de qué tipo? ¿La fuente de la amistad es la misma que la del "Amor 1"? No lo creo. Pienso que participa de ella, pero ¿es la fuente? Para serte sincera, no lo creo en absoluto. Y creo que para facilitar la reflexión viene bien hacerse estas preguntas:
*
a) ¿Qué es lo que hace que consideres a una persona una amiga? No la "caridad", desde luego.
*
b) ¿Qué hace que elijas a una pareja y no a otra? ¿Qué hace que te aparejes con alguien? Tampoco es la "caridad".
*
c) Qué es lo que llamamos amor entre padres e hij@s? Tampoco la "caridad".
*
¿Pues qué és?
*
El otro día, preparando unas clases para el curso que viene, leí en un libro que el amor se manifiesta cuando aceptamos al otro tal como es, sin exigirle nada a cambio. Esto, a primera vista tan bonito, a mí siempre me ha dado miedo, Xec. Y no es la primera vez que he pensado -cuano antes había sentido una cosa parecida también lo había pensado- que entonces yo no debo de haber amado nunca. Y esto cuesta y da miedo reconocerlo. Esta definición de la manifestación dle amor la entiendo para lo que hemos llamado “Amor 1”, éste de la caridad. Y aquí no tengo problemas, ningún problema. Aquí también yo puedo decir que sí, que he amado; también yo he hecho cosas por mucha gente por el gusto de hacerlas sin pedir nada a cambio. O eso creo, porque incluso aquí conviene una matización; el propio lenguaje traiciona el inconsciente general: he dicho "por el gusto de hacerlas"; és decir, que yo he sacado un placer para mí. ¿Era, pues, tan desinteresada esta "caridad"? Era, pues, verdad esto de que yo "no pedía nada a cambio"? Así que lo llamábamos "caridad"?
*
Y sigo con aquello de las preguntas:
*
Por lo que refiere a la pregunta a) A mis amigos los elijo yo, soy yo quien los considero como tales. ¿En función de qué? Pues porque los valoro por lo que yo considero sus virtudes, que pueden ser de muchos tipos -intelectuales, humanas, ideológicas...- o una mezcla de todo ello. Pero un componente importante es que, por este motivo yo me siento bien con ell@s, muy bien; [...]. Entonces ¿qué? Nada de caridad.
*
Lo mismo diría para una de las variantes de b): Elijo a mi pareja (de vida) en función de las mismas razones que las que he mencionado en a), sólo que aquí se añade la atracción física. Pero hay otra variante, porque no (siempre) es lo mismo "elegir pareja” que “aparejarse”. Es decir, se puede tener una relación sexual por ganas de tenerla y punto, y aquí no es necesario darle más vueltas a nada, porque puede suceder que no haya ningún otro criterio más que el deseo del momento. Nada de caridad.
*
Y me queda la c), la del amor entre padres e hij@s:
*
Cuando era niña me preguntaba a menudo si quería a mis padres. Una pregunta poco frecuente, supongo, en una niña. No sé por qué me lo preguntaba, pero me imagino que me debían empujar a ella los sentimientos contrarios que yo no debía de poder reprimir dentro de mí. Yo no me atrevía a responderme la pregunta que me hacía y me quedaba un gran vacío: no podía intuir qué debía de ser aquello del "amor".
*
Cuando fui madre -el lenguaje no expresa nada con exactitud: esta oración da a entender que se trata de un momento en el tiempo y esto no es así: ser madre es definitorio de la persona A PARTIR de un momento-, volví a planteármelo y sigo planteándomelo muchísimas veces, como también me ha sucedio con mi pareja [...]. Y siempre choco con la misma dificultad: a mi pareja la elegí porque era tal como es (esto lo tiene en común con aquello que decía de l@s amig@s), pero a mis hij@s no los he elegido, sino que se supone que debería amarl@s sencillamente porque lo son. Y yo nunca he podido comulgar con esto. Yo estoy segura de que dejaría de amar a mis hij@s si no viera en ell@s al menos un mínimo de cualidades que a mí me parecieran de aquellas en que me reconozco a mí misma y reconozco como codiciables, algunos valores fundamentales que vuelven a tener que ver algo con aquellas cualidades por las que yo elijo a mis amig@s. Así pues...
*
¡Dios mío! Es bien complejo todo ello, ¿no? Y al fin sigo sin ser capaz de definir qué es el amor -ya no me atrevo a escribir la palabra con mayúscula-, quizá sea más realista escribirla con mayor humildad...
*
Espero tu contra-reflexión con impaciencia.
*
Un abrazo muy fuerte, amigo mío. [...].
*
A.

CORRESPONDENCIA XEC MARQUÈS-ANNA ROSSELL (29-08-2007)

*
CARTA DEL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (29-08-2007 / 30-08-2007)
*
A continuación del texto catalán sigue su traducción al español
*

En Xec amb els seus nen@s, juliol 2010, a casa seva de Conakry / Xec con sus niñ@s, julio 2010, en su casa de Conakry
*
Català:
*
Conakry, 30 agost 2007
*
Benvolguda Anna :

Aprofito un extraordinari de llum i continuo amb la nostra reflexió sobre el “telonero”. Rellegint la teva carta noto dos matisos que no acceptes:

- El “telonero” pel que pot tenir d’auto-humiliació i en el fons de des valoració de si mateix.

- El “telonero” com aquell que pot desaparèixer com si les relations viscudes no fossin prou consistents i d’alguna manera una comèdia.

Penso que les dues “mises en garde” són legítimes i reaccionen contra una mentalitat que és malsana.

Hi ha un estil i l’has captat: no m’agraden els llums enfocats sobre mí, però això no vol dir que em manqui la consciència dels meus valors i qualitats i que no m’estimi la meva persona.
*
*
Conakry, 29 agost 2007
*
Benvolguda Anna [...],
*
[...]. Em dones la volta a la reflexió sobre el “telonero” i ho encertes. La clau és aquesta distinció entre “ser protagonista i fer-se protagonista”. Amb aquesta “nuance” no puc altra cosa que veure'm reflectit i compendre que, gràcies a Déu, la història s’escriu també per personatges que no pretenen ésser-ho. També és veritat que el protagonisme d’una història depèn del lector, l’espectador o l’historiador. Per a un, el protagonista serà un personatge, per a un altre, el protagonista en serà un altre.
És veritat que entre la primera reflexió i la que parla del destí s’hi barregen registres diferents. [...] me n’adono que és veritat, però no és tant el discurs que mescla registres diferents com la realitat. Quan parlo de destí i faig referència a relacions, realitzacions, esperances o compromisos que s’han quedat enrrere i que continuen després del meu passatge i els poso en relació a la vocació de telonero, no estic negant un nivell de relació i d’impacte que va més enllà de l’acte concret però del que d’alguna manera, per l’absència, el protagonista ja no n’és l’autor.

Altra [cosa] són les relacions que en la pròpia història néixen d’un joc d’atzars que no es deixen determinar per una realitat concreta: director de Kara, responsable del Foyer de Porto Novo..., i no només amb persones estrangeres aquestes realitats. Aquestes relacions -crec que n’havia parlat una altra vegada- són aquelles que donen unitat, continuitat i un sentit propi a la pròpia biografia, i identitat.

Quant això de la vocació, la relació telonero i ser religiós, sóc conscient que no és fàcil ni d'explicar ni d'entendre. El que fiquem en el sac del concepte “amor”, “amistat”, “paternitat” arriba a ser tant divers i a vegades tan contradictori, que, si a sobre hi afegim termes com “castedat”, “celibat”, “vida comunitària”, “obediència”.... l’embolic pot ser total. Ah, i intentar treure el clar amb el concepte de vocació llavors, foc i fum.

Parlo de vocació en el sentit fort. Diguem, per mossegar el tros més fort, que vocació és una manera d’estimar, la manera en què la persona coneix (en un sentit també fort, no només empíric) que ha d’estimar, que estimant així el més valuós d’ell mateix trobará el camí per a [...] acomplir-se.

En aquesta manera meva, valors i dimensions que són pròpies de totes les maneres d’estimar o, si vols, de totes les expressions de l’amor, són expressades per una forma de vida. I aquesta és la meva, la que coneixes i que descobreixes “au fil des lettres”.

Límits, deu haver-n’hi per tot arreu. I estimar és sempre un verb que no acaba mai d’abastar el seu substantiu, l’Amor. M’animes amb les teves paraules i encara aprenc millor a conjugar el verb.

[...]

Abraçades,

Xec
*
*
CARTA DEL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (29-08-2007 /30-08-2007) Traducción al español de Anna Rossell
*
Conakry, 30 agosto 2007

Querida Anna :

Aprovecho la situación extraordinaria de luz y continúo con nuestra reflexión sobre el "telonero". Releyendo tu carta noto dos matices que no aceptas:

- El “telonero” por lo que pueda tener de autohumillación y, en el fondo, de desvaloración de un@ mism@

- El “telonero” como aquel que puede desaparecer, como si las relaciones vividas no fuesen lo suficientemente consistentes y de alguna manera una comedia.

Pienso que las dos “mises en garde” son legítimas y reaccionan contra una mentalidad que es malsana.

Hay un estilo que has captado: no me gustan los focos enfocados sobre mí, peo esto no significa que me falte la conciencia de mis valores y cualidades y que no ame mi persona.
*
*
Conakry, 29-08-2007
*
Querida Anna [...],
*
[...]. Me das la vuelta a la reflexión sobre el "telonero" y aciertas. La clave está en esta distinción entre "ser protagonista y hacerse protagonista". Con este matiz no puedo hacer sino verme reflejado y aprender que, gracias a Dios, la historia la escriben también personajes que no pretenden serlo. Bien es verdad que el protagonismo de una historia depende del lector, el espectador o el historiador. Para uno, el protagonista será un personaje, para el otro, el protagonista será otro.
*
Es cierto que entre la primera reflexión y la que habla del destino se mezclan registros diferentes. [...] me doy cuenta que es verdad, pero no es tanto el discurso el que mezcla registros distintos, sino más bien la realidad. Cuando hablo de destino y hago referencia a relaciones, realizaciones, esperanzas o compromisos que han quedado atrás y que continúan después de haber yo pasado y los pongo en relación con la vocación de telonero, no estoy negando un nivel de relación y de impacto que va más allá del acto concreto pero del que de algún modo, por su ausencia, el protagonista ya ha dejado de ser autor. Otra [cosa] son las relaciones que en la propia historia nacen por un juego de azares que no se dejan determinar por una realidad concreta: director de Kara, responsable del Foyer de Porto Novo..., y no sólo con personas extranjeras estas realidades. Estas relaciones -creo que ya había hablado alguna vez de ello- son aquellas que dan unidad, continuidad y un sentido propio a la propia biografría, e identidad.
*
En cuanto a lo de la vocación, la relación telonero y ser religioso, soy consciente de que no es fácil de explicar ni de entender. Lo que metemos en el saco del concepto "amor", "amistad", "paternidad" acaba siendo tan diverso y a veces tan contradictorio, que si, encima, añadimos a ello términos como "castidad", "celibato", "vida comunitaria", "obediencia"... el lío puede ser total. Ah, e intentar sacar en claro el concepto de vocación entonces para qué quieres más.
*
Hablo de vocación en el sentido fuerte. Digamos, para hincar el diente en la zona más dura, que vocación es un modo de amar, el modo en que la persona siente (en un sentido también fuerte, no sólo empírico) que ha de amar, que amando así lo más valioso de sí mismo hallará un camino para [...] realizarse. En ésta mi manera, valores y dimensiones que son propias de todos los modos de amar o, si quieres, de todas las expresiones del amor, son expresados por una forma de vida. Y ésta es la mía, la que conoces y descubres "au fil des lettres". Límites debe de haberlos en todas partes. Y amar es siempre un verbo que no termina nunca de abarcar su sustantivo, el Amor. Me animas con tus palabras y aprendo a conjugar mejor aún el verbo. [...]
*
Abrazos,
*
Xec

CORRESPONDENCIA ANNA ROSSELL-XEC MARQUÈS

CARTA D'ANNA ROSSELL AL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS (25-08-2007)

A continuación del texto catalán sigue su traducción al español

Català:

Com que el meu amic Xec Marquès aquest estiu està molt enfeinat, gairebé no té temps ni per seure, menys doncs per escriure i molt menys encara la tranquil·litat d'ànim que requereix escriure una carta reflexiva. Mentre esperem que torni a gaudir del repòs necessari, he pensat de publicar un seguit de tres o quatre cartes que ens vàrem escriure l'any 2007, prou relacionades amb aquest tema que ens ocupava darrerament. Vàrem arrencar a partir del terme "telonero". En Xec es trobava acabat d'arribar a Conakry. Venia de Porto Novo (Benín), deixava enrere un projecte d'acollida de nens del carrer i reflexionava entorn del fet que ell es considerava sempre com algú que en els llocs hi estava de passada, que no era protagonista de res, que es considerava un "telonero".
*

Español:
*
Puesto que mi amigo Xec Marquès este verano está muy atareado, casi ni tiene tiempo ni para sentarse, menos aún, pues, para escribir, y todavía mucho menos la tranquilidad de ánimo que requiere escribir una carta reflexiva. Mientras esperamos que vuelva a disfrutar del reposo necesario, he pensado en publicar una serie de tres o cuatro cartas que intercambiamos el año 2007, bastante relacionadas con el tema que últimamente nos ocupaba. Empezamos a partir del término "telonero". Xec acababa de llegar a Conakry. Venía de Porto Novo (Benín), donde había dejado atrás un proyecto de acogida de niños de la calle y él reflexionaba en torno al hecho de que él se consideraba siempre alguien que en los lugares estaba de paso, que no era protagonista de nada, que se consideraba un "telonero".Abril 2010

El Masnou, 25-08-07

Estimat Xec,
*
[...]
*
Aquestes reflexions que fas sobre el terme aquest meu de “telonero” [...]. Amb això del “telonero” fas un petit tractat de filosofia personal. Però permet, amic Marquès, que te’n faci alguns comentaris: Dius: “sóc sempre un “telonero”. Vaig passant per la història de la gent que trobo, dels pobles i realitats socials i educatives per després desaparèixer”. No hi estic d’acord. Tu NO ets un telonero, ni ho seràs mai. Tu ets un gran protagonista d’aquestes realitats socials i educatives a què fas referència. No és el mateix ser protagonista que adquirir protagonisme, i penso que ho confons una miqueta molt. No en el fons de la qüestió, això no; et conec prou, t’he vist fer i desfer i t’he llegit bastant com per saber algunes de les teves inquietuds -crec que les més importants- i SÉ que tu ets un protagonista amb majúscules. El fet que en el teu escenari els focus no t’enfoquin a tu, no té res a veure amb què tu no siguis (també) protagonista, fins i tot un dels més essencials. Que no t’agradi la il·luminació dirigida cap a tu ho entenc –la il·luminació tampoc hi va dirigida cap a tu-, però sé que també tu saps el paper que jugues als llocs que trepitges, això tu també ho saps, Xec, –si més no a mi m’ho sembla- i és bo saber-ho i reconèixer-ho, la qual cosa no té res a veure amb l’arrogància, sinó que senzillament és un exercici profilàctic d’orientació i de conscienciació sobre què ets capaç de fer i què no. I això convé i és molt pràctic i útil, perquè llavors un mateix (i els demés que et necessiten) aprofiten molt més les teves qualitats i tot rutlla molt millor. En aquest sentit no crec que sigui bo el que jo entenc que traspua del teu text sobre això que aquest paper de “telonero”, tal com tu me’l transmets a la teva carta, és per a tu com “un destí (una vocació)”.
No acabo d’entendre del tot la manera com tu m’ho transmets, em dóna la impressió que hi barreges coses que provenen de fonts ben diferents, però que acaben confluint, malgrat que els materials de què estan fetes són de naturalesa ben diversa. No sé... Per exemple això que dius que “gent que treballa en el sector dels 'enfants en situation difficile' al Bénin, es feien esperances del paper que jo podria jugar en el treball de coordinació i de revitalització de la xarxa en el sector de Porto Novo... I no vaig més enrera.” No dic que a Porto Novo això no pogués ser; les condicions d’allà t’obligaven a prendre un altre camí i deixar allò enrera. Però aquestes eren raons que no tenen res a veure amb el teu plantejament general: tu ho dius com si, amb independència de les raons, [...] tu tens tirada a actuar sempre així per principi, a deixar enrera tal o qual cosa, persona o situació, sense parar esment que potser NO convindria, perquè ets precisament tu la persona que, en aquell cas concret, hi fa més falta i és la més adient. Per què no jugar aquest paper en el treball de coordinació i de revitalització, si la gent del teu voltant et veu a tu com aquell més adequat per fer-hi una bona feina? I perquè ETS de fet, quan ho ets, el més adequat per fer-la? Per què no? [...] em dóna la sensació que tu diries que no a tot allò que et col·loqués en llocs clau, i per què? Haig de reconèixer que em posa nerviosa llegir que a aquesta tendència tu n’hi dius “destí” i “vocació”, sobre tot tenint en compte que, en el teu cas concret, aquesta última paraula jo l’associo amb la teva condició de religiós catòlic i sacerdot i llavors em sembla que hauríem de diferenciar “vocació” en dos sentits diferents: la “vocació” d’aquesta última mena i la “vocació” entesa com allò que hom considera que li tira o no li tira tant a un, que li va més o menys en funció del seu tarannà concret, de la seva manera específica de ser. Llavors entendria que escrivissis això que escrius de la teva "vocació de telonero", però només en aquest últim sentit. Perquè si es tracta de l’altre significat, Marquès, el de la “vocació” com a religiós, més aviat em sembla que la teva actuació hauria de ser ben diferent, i fins i tot, a voltes, contrària; és a dir, que un no pot obeir a un esquema rígid d’actuació desaprofitant les seves qualitats DE MANERA SISTEMÀTICA (per allò del “destí” i la “vocació”), perquè això pot voler dir senzillament -contràriament al que tu et penses- deixar penjat al personal i en l’estacada. Tu dius que “no és una desgràcia ni una castració”, i desgràcia no sé si ho serà, però em sona una mica a castració (teva i dels altres). Em sembla com si fos una norma de vida que vols fer acomplir i aplicar peti qui peti, sense considerar situacions ni qualitats personals.

També em provoca un cert neguit la teva insistència i l’èmfasi –que relaciones amb el mateix tema- que poses en això d’ “aquesta abstinència de jugar fort un paper que ens lligaria a persones i relacions ben concretes per compartir una història fins al final”... No és la primera vegada que parlem d’això. Hi he pensat tot sovint i és un tema força complicat i delicat. De vegades m’havia semblat que el fet que vosaltres els capellans -però potser sobre tot els missioners- us féssiu el ferm propòsit de no lligar-vos a persones concretes ni a situacions per massa temps, podia ser una mesura defensiva, una mena de cuirassa psicològica que us protegeix dels alts i baixos emocionals que això provocaria, donada la vostra necessitat de gran mobilitat, de poc arrelament en un lloc. Sovint havia pensat que aquesta podia ser la cuirassa protectora de les possibles desfetes emocionals que cada “volada” us podia ocasionar. Però què tindrà això a veure amb allò que el “destí” d’un sigui el d’un “telonero”? D’altra banda, això de les relacions emocionals té a veure (no només però també), com tu dius, amb el vot de castedat i llavors les coses encara es compliquen molt més. I tampoc entenc el lligam que això té amb la “vocació” de “telonero”. Penso que aquí hi ha una barreja important i que cal separar el gra de la palla, Xec. Resumint: posat les piles i accepta que de vegades has d’assumir que, per bé de tot@s, has de fer coses que altres no fan tan bé com tu, i que sovint això vol dir seguir ficat en una història el temps que calgui i fins que calgui i no imposar-se una data sistemàtica de caducitat. Les exageracions no són bones. [...] Bé, ja n’hi ha prou d’això.
[...] he pensat que la meva propera novel·la portarà el títol: “La meva correspondència amb el salesià, cafeter i "salerossso" Xec Marquès”, per a aquesta ja tinc una bona pila de material. I en podria anar traient volums, no?

Ja veus que tens literatura per a molta estona.

Anna

**
CARTA DE ANNA ROSSELL AL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS (25-08-2007)
*
(Traducción al español de Anna Rossell)
*
Querido Xec,
*
[...]
*
Estas reflexiones que haces sobre este término mío de "telonero" [...]. Con esto del “telonero” haces un pequeño tratado de filosofía personal. Pero permítime, amigo Marquès, que te haga algunos comentarios al respecto: Dices: "soy siempre un 'telonero'. Voy pasando por la historia de la gente que encuentro, de los pueblos y realidades sociales y educativas para después desaparecer". No estoy de acuerdo. Tú NO eres un telonero, ni lo serás nunca. Tú eres un gran protagonista de estas realidades sociales y educativas a las que haces referencia. No es lo mismo ser protagonista que adquirir protagonismo, y pienso que lo confundes un poco, o bastante. No en el fondo de la cuestión, esto no; te conozco lo bastante, te he visto actuar y te he leído lo suficiente como para conocer tus inquietudes -creo que las más importantes- y SÉ que tú eres un protagonista con mayúsculas. El hecho de que en tu escenario los focos no te enfoquen a ti, no tiene nada que ver con que tú no seas (también) protagonista, incluso de los más esenciales. Que no te guste la iluminación dirigida hacia ti lo entiendo -la iluminación no va dirigida hacia ti-, pero sé que también tú sabes el papel que juegas en los lugares que pisas, esto tú también lo sabes, Xec, -al menos a mí me lo parece- y es bueno saberlo y reconocerlo, lo cual no tiene nada que ver con la arrogancia, sino que sencillamente es un ejercicio profiláctico de orientación y de concienciación sobre qué eres capaz de hacer y qué no. Y esto conviene y es muy práctico y útil, porque entonces uno mismo (y los demás que te necesitan) aprovechan mucho más tus cualidades y todo funciona mucho mejor. En este sentido no creo que sea bueno lo que yo entiendo que refleja tu texto sobre esto de que este papel de "telonero", tal como tú me lo transmiten en tu carta, es para ti como "un destino (una vocación)".
No acabo de entender del todo la manera cómo tú me lo transmites, me da la impresión de que mezclas cosas que provienen de fuentes bien distintas, pero que terminan confluyendo, a pesas de que los materiales de que están hechas son de naturaleza bien diversa. No sé... Por ejemplo esto que dices que "gente que trabaja en el sector de los 'enfants en situation difficile' en Benín tenían la esperanza respecto al papel que yo podría jugar en el trabajo de coordinación y de revitalización de la red en el sector de Porto Novo... Y no voy más atrás". No digo que en Porto Novo esto no pudiera ser; las condiciones de allí te obligaban a dejar atrás aquello. Pero éstas eran razones que no tienen nada que ver con tu planteamiento general: tú lo dices como si, con independencia de las razones, [...] tú tuvieras tendencia a aactuar siempre así por principio, a dejar atrás tal o cual cosa, persona o situación, sin pararte a pensar que quizá NO convendría, porque eres precisamente tú la persona que, en este caso concreto, es más necesaria y es la más apropiada. ¿Por qué no jugar este papel en el trabajo de coordinación y de revitalización, si la gente de tu entorno te considera la persona más adecuada para hacer un buen trabajo y porque ERES de hecho, cuando lo eres, el más idóneo para hacerlo? ¿Por qué no? [...] me da la impresión de que tú dirías que no a todo aquello que te colocara en un lugar clave, y ¿por qué? He de reconocer que me pone nerviosa leer que esta tendencia que tú llamas "destino" y "vocación", sobre todo teniendo en cuenta que, en tu caso concreto, esta última palabra yo la asocio con tu condición de religioso católico y sacerdote, y entonces me parece que tendríamos que diferenciar "vocación" en dos sentidos diferentes: la "vocación" de este último tipo y la "vocación" entendida como aquello que se considera que le tira o no le tira tanto a un@, que le va más o menos en función de su carácter concreto, de su forma específica de ser. Entonces entendería que escribieras lo que escribes de tu "vocación de telonero", pero sólo en este último sentido. Porque, si se trata del otro significado, Marquès, el de la "vocación" como religioso, más bien me parece que tu actuación debería ser muy diferente, incluso, a veces, contraria; es decir, que un@ no puede obedecer a un esquema rígido de actuación, desaprovechando sus cualidades DE MODO SISTEMÁTICO (por aquello del "destino" y la "vocación"), porque esto puede significar sencillamente -contrariamente a lo que tú piensas- dejar al personal colgado y en la estacada. Tu dices que "no es una desgracia ni una castración", y desgracia no sé si lo será, pero me suena un poco a castración (tuya y de los demás). Me parece como si fuera una norma de vida que quieres hacer cumplir y aplicar a toda costa, sin considerar situaciones ni cualidades personales. También me provoca un cierto malestar tu insistencia y el énfasis -que relacionas con el mismo tema- que pones en esto de "esta abstinencia de jugar fuerte un papel que nos ligaría a personas y relaciones bien concretas para compartir una historia hasta el final"... No es la primera vez que hablamos de este tema. A menudo he pensado sobre ello y es un tema muy complicado y delicado. A veces me ha parecido que el hecho de que vosotros los sacerdotes -pero quizá sobre todo los misioneros- os hiciérais el firme propósito de no ligaros a personas concretas ni a situaciones por mucho tiempo, podía ser una medida defensiva, una especie de coraza sicológica que os protege de los altos y bajos emocionales que ello provocaría, dada vuestra necesidad de gran mobilidad, de poco arraigo en un lugar. A menudo había pensado que ésta podía ser la coraza protectora del posible desastre emocional que cada "levantamiento de vuelo" os pudiera ocasionar. Pero ¿qué tendría esto que ver con lo de que el "destino" de uno sea el de un "telonero"? Por otro lado, esto de las relaciones emocionales tiene que ver (no sólo pero también), como tú dices, con el voto de castidad, y entonces las cosas se complican aún mucho más. Y tampoco entiendo el nexo que esto tiene con la "vocación" de "telonero". Pienso que aquí hay una mezcla importante y que cumple separar el grano de la paja, Xec. Resumiendo: ponte las pilas y acepta que a veces deberás asumir que, para bien de tod@s, habrás de hacer cosas que otr@s no hacen tan bien como tú, y que a menudo esto significa seguir metid@ en una historia el tiempo que haga falta y hasta que haga falta y no imponerse una fecha sistemática de caducidad. Las exageraciones no son buenas. [...]. Bien, ya es suficiente.
[...] he pensado que mi próxima novela llevará el título: "Mi correspondencia con el salesiano, cafetero y "salerossso" Xec Marquès", para ésta tengo ya una buena montaña de material. Y podría ir publicando volúmenes, ¿no? Ya ves que tienes literatura para largo.
*
Anna