11 de marzo de 2014

CORRESPONDENCIA XEC MARQUÈS-ANNA ROSSELL

*
CARTA D'ANNA ROSSELL AL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS (10-03-2014)
*
CARTA DE ANNA ROSSELL AL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS (10-03-2014)
*
Al original catalán sigue su traducción al español
*
*
Anna Rossell: Campanya El meu cos, Els meus drets, Recital poètic a El Masnou 09-03-2014 /
Anna Rossell: Campaña Mi cuerpo, Mis derechos, Recital poético en El Masnou, 09-03-2014
*
El Masnou, 10-3-2014
*
Estimat Xec,

gràcies per les teves lletres. Llegint-les diria que bases la teva resposta en dos eixos fonamentals. Tant l’un com l’altre fan pensar que no veus amb bons ulls aquesta campanya d’Amnistia. Tot el que escrius dóna a entendre clarament que hi ha principis de fons que et desagraden. És important fer net i aclarir aquests principis de fons si volem seguir dialogant sobre el/s tema/es, perquè són essencials i formen la base de tot l’edifici que podríem construir al damunt. Si la base no queda ben consolidada i clara, tot el que diguem després ballarà, com ballarien les peces d’un edifici si l’edifiquem sobre una superfície irregular i amb escletxes:
*
Els dos eixos:
*
  1. La varietat de temàtiques que aplega. Sembla que vulguis dir: és massa vast i massa variat l’espectre i no podem ficar coses tan diverses al mateix sac.
  2. El fet que totes les temàtiques que toca girin entorn del “jo”. Et desagrada especialment que sigui així; ho dones a entendre clarament quan ressaltes en negreta els pronoms de la cita que fas del meu text, l’últim que tu esmentes a la teva carta.
Pel que fa a l’eix nº 1:
*
Dóna la impressió que a tu et desagrada la varietat de la temàtica per raons d’estratègia i de tàctica a l’hora d’abordar la solució de les qüestions i situacions que denunciem, perquè dius:

Algunes d’aquestes situacions semblen poder resoldre’s amb una gran mobilització social i política que impedeixi al poder legislatiu promulgar lleis repressives (el cas d’Espanya i la llei Gallardón, d’altres se situen en contexts on justament la llei proposada no provocarà cap reacció popular, llevat d’una minoria i on es radicalitzarà més el discurs ideològic de dictadors que necessiten crear dimonis per mantenir-se en el poder i callar les consciències (repressió de l’homosexualitat a Uganda o a al Níger); en d’altres és la impotència (o la manca de voluntat política) de l’Estat a fer valdre les lleis que ja estan aprovades, com la penalització de l’excisió a la República de Guinea”. (La negreta és meva).
Sembla que vulguis dir que la diversitat de les possibles solucions i/o reaccions desautoritzi la manera de plantejar la campanya, tan i tan diversa...
A mi em sembla que la diferència de les reaccions no desautoritza ni posa en qüestió res: Perquè en tots els casos que esmentes hi ha un punt molt sensible que els és comú i que la campanya vol aconseguir: la sensibilització; recolzar les persones els drets de les quals es conculquen. En el primer cas en què una gran mobilització social i política impediria promulgar lleis repressives queda ben clar que s’aconseguiria de ple defensar aquests drets.
*
És en els altres dos casos on sembla que tu hi veus problema –en el segon fins i tot es llegeix entre línies que l’acció d’Amnistia podria posar encara més en perill les persones que pretenem defensar, quan dius: “[...] no provocarà cap reacció popular, llevat d’una minoria i on es radicalitzarà més el discurs ideològic de dictadors [...]”. Una dimensió molt important de la campanya és la de fer prendre consciència als/les afectats/des que aquests drets que es conculquen són drets humans i que no estan sols/es, que hi ha gent al món que està amb ells/es. No em sembla poc. Personalment penso que amb això sol ja n’hi ha prou perquè valgui la pena la campanya. Tal com ho escrius, llegeixo entre línies que el fet que en determinats llocs/països el col·lectiu afectat sigui una minoria resta validesa a la nostra acció, com si no valgués la pena moure’s per poca gent... La resposta cau pel seu propi pes: allà on hi hagi UNA SOLA PERSONA a qui no es respectin els drets, allà serà Amnistia, serà al seu costat, encara que sigui un/a sol/a. Això és el que la fa forta i respectable. Una sola persona s’ho val. La segona part de la teva argumentació: “[...] es radicalitzarà més el discurs ideològic de dictadors [...]” tampoc no ens pot fer enrere: en primer lloc dubto que la nostra acció pogués provocar una radicalització per part dels dictadors... Precisament l’experiència d’Amnistia és ben contrària: la pressió internacional sobre aquests/es dictadors/es provoca en ells/es una contenció, perquè se saben observats/des internacionalment; és així com hem aconseguit l’alliberament de moltíssims/es presos/es polítics/ques. Però fins i tot si això no fos així, fins i tot si realment es radicalitzés més encara el discurs ideològic dels dictadors (amb la intensificació de la persecució d’aquells/es a qui Amnistia vol defensar, cosa que es desprèn de les teves paraules), fins i tot en aquest cas, valdria la pena i CAL fer aquesta campanya, perquè no hi ha res que faci tan mal al món com veure que es comet una injustícia flagrant i no fer-hi res; les víctimes se senten absolutament soles i això pot ser una causa de mort més gran que no pas la persecució mateixa. D’altra banda, en el cas que la persecució s’intensifiqués, Amnistia seria allà, ben a prop, per impedir-ho. És la nostra manera d’actuar.
*
En el tercer cas: “[...] en d’altres és la impotència (o la manca de voluntat política) de l’Estat a fer valdre les lleis que ja estan aprovades [...]”. Doncs precisament, aquest és una altre dels aspectes que persegueix aquesta campanya nostra. Com molt bé dius, hi ha poders en societats molt tradicionals que actuen amb molta més força sobre les persones que una llei d’Estat. I aquest és el problema. Allà on això passa, l’Estat no compleix amb la seva funció: que és la de defensar els Drets Humans de tots/es els/les seus/ves ciutadans/es. Aquesta és la funció i l’obligació de l’Estat. Si això no passa vol dir que no hi ha voluntat política i per tant l’Estat està faltant a les seves obligacions. No vull dir amb això que sigui fàcil: l’ablació dels genitals femenins està prohibida per llei a la majoria dels països africans i asiàtics, però la tradició s’imposa i segueix viva. Evidentment no es canvien els costums d’un dia per l’altre, però els Estats han de fer-hi alguna cosa: si no volen actuar de manera repressiva de cop, engarjolant a qui la practica, al menys ha de posar en marxa campanyes intensives i eficients de sensibilització. Algú els ha de recordar aquest deure. Aquesta responsabilitat. Cap dels casos que esmentes, doncs, justifica una inhibició per part d’Amnistia Internacional, ben al contrari. La nostra actuació es fa necessària i més que necessària.
*
Pel que fa al eix nº 2: El fet que totes les temàtiques que toca girin entorn del “jo”.
Dius: “Hi ha una concepció del "jo", del "meu" que les cultures occidentals i les teories neoliberals busquen a imposar: el principi absolut del "jo" i del "meu". Nosaltres en parlem aquí en el domini de la sexualitat i [no]resisteixo a la temptació de fer el paral·lel amb el capitalisme més liberal”.
*
Aquesta és una afirmació que em sembla completament errònia i perillosament agosarada. Cal diferenciar essencialment el cas del “jo” i el “meu” en què basen les pràctiques econòmiques neoliberals la seva actuació, que ignoren l’altre/a i a qui no importa l’altre/a només i exclusivament per obtenir el màxim profit propi, i el “jo” i el “meu” que es reivindica a la campanya. Són dos “jo” absolutament contraris en el sentit: el primer és un “jo” egoista, antisocial, no solidari. El segon és un “jo” de supervivència, de suficiència, d’autoestima, de respecte i consideració envers d’un mateix; un “jo”, que ha d’estar constituït de manera absoluta, sense escletxes, per subsistir com a subjecte (de dret i de deures). Només quan “jo” existeixo amb tota la meva condició absoluta, em puc considerar un ésser autònom, capaç d’estimar un/a altre/a, d’ajudar a un/a altre/a, de respectar l’altre/a. La comparació que tu fas, Xec, em sembla molt i molt desafortunada.
*
En aquest context el que tu dius a continuació s’entén d’una altra manera: “Però hi ha una afirmació de la subjectivitat que òbvia (fora del cas de les patologies narcisistes) que el jo en sexualitat sempre és pulsió vers l’altre/a”. Per definició –i perquè el “jo” i el “tu” estan en una relació dialèctica- el meu “jo” ha de ser autònom i respectat per relacionar-me en termes d’igualtat amb l’altre/a.
*
I segueixes dient: “[...] som part d’un llinatge, d’una història i vivim en societat. Des de sempre, les cultures han cercat a entendre i crear vies d’expressió de la pulsió sexual. Durant segles i segles reprimint pulsions contradictòries amb el fet de l’existència de cossos masculins i femenins i de la complementarietat sexual del dos, buscant a assegurar que la reproducció de la parella sigui al mateix temps el creixement de la comunitat. Aquest és el context de l’emergència de control i de la legislació sobre la reproducció i la sexualitat”.
Tenim una memòria històrica molt feble, Xec: sempre hi ha hagut homosexualitat al món, en les cultures més antigues, i molta més del que volem imaginar; la condició homosexual i transsexual és molt més generalitzada del que ens pensem, només que volem amagar aquesta realitat. Les lleis que la persegueixen l’únic que fan és amagar-la i difonen la idea, equivocada, que es tracta d’una minoria de “desviats/des”. I no, no és així. Recordo en l’època franquista que jo en coneixia ja una bona colla, i llavors no se’n permetia la manifestació oberta.
I també hi ha hagut, gosaria dir que en totes les cultures, mètodes anticonceptius d’allò més divers. La reproducció de la parella és sempre al mateix temps el creixement de la comunitat –evidentment-, però la relació física-amorosa de la parella no té per què dirigir-se sempre a aquesta fi; fins i tot és així –contràriament al que pensem de manera generalitzada- entre les espècies animals que no són homes/dones.
No sé per quin motiu les societats reprimeixen i persegueixen aquells/es que consideren minoria; això és en general així, tant si parlem de qüestions sexuals, com religioses, com d’hàbits culturals: què és el que ens empeny a discriminar-los?, a perseguir-los?, a vexar-los?, a incriminar-los? Sigui el que sigui el que ens mou a fer-ho, el que és clar és que ho fem injustament, que són raons sempre fonamentalistes i que cadascú té dret a la diferència sempre i quan aquesta diferència no se’ns vulgui imposar exercint violència. Nosaltres, en tant que els/les discriminem estem exercint violència sobre ells/es. I quan l’Estat persegueix directament o no fa res per evitar que persegueixin ciutadans/es que té sota la seva jurisdicció està faltant als seus drets i és còmplice d’aquesta violència.
*
I dius també: “Hi ha cultures i creences que sostenen pràctiques que el principi “el meu cos - els meus drets” no poden entendre; ni resoldre els problemes que provoquen lleis dictades per Estats que gestionen el poder (legislatiu i repressiu) en aquests pobles”. Som conscients d’això. Nosaltres no imposem res a ningú, mai de la vida. El que està clar és que reivindiquem el dret bàsic i fonamental, el gran dret humà, de definir el meu “jo” com estigui definit per naturalesa i d’exigir que es respecti aquesta definició, i que no em persegueixin per això. Mai de la vida una campanya d’AI imposa res; només defensa aquells/es que estan desprotegits/des i s’hi senten i no es poden defensar sols/es.
En aquella teva carta on feies un llistat de les definicions dels conceptes que tocava la nostra campanya deies:
I el que els teòlegs mai podrem verificar i controlar és quan hi ha l’amor, perquè per a la teologia cristiana el sexe serà sempre lligat a l’amor, l’amor al plaer, i l’acte sexual a la possibilitat de donar vida, vida nova”.  (La negreta és meva).
*
Ja veus que he ressaltat en negreta el control. És un lapsus molt i molt simptomàtic. Per què aquest desig de controlar? Quina obsessió mou a alguns teòlegs a voler controlar la vida íntima de les persones i erigir-se en jutges d’una intimitat que desconeixen i no tenen per què conèixer? La moralitat no es pot jutjar mai des de fora, la moralitat és una conducta personal i íntima, i només el jo absolut la pot saber i l’ha de saber; naturalment sempre que aquesta actuació no violi ni violenti l’altre jo absolut amb qui es relaciona. Aquesta és una premissa que dono com a prèvia. Però aquests teòlegs a què tu et refereixes actuen com si estiguessin en possessió de la veritat absoluta i exerceixen violència i la propaguen inculcant consciència de culpabilitat a les persones si no segueixen les seves instruccions, quan del que es tracta és d’ensenyar i propagar el respecte a l’autonomia de totes les persones, es tracta d’ensenyar que la diferència és sempre un fet definitori de l’altre/a (si no ja no seria altre/a) i que cap individu, des del seu “jo”, té cap dret a imposar a cap altre/a “jo” la manera d’entendre el món del seu “jo”. Res més allunyat del “jo” neoliberal de què parlaves. Ben al contrari, aquesta manera d’entendre el “jo” pressuposa acceptar l’alteritat de l’altre/a, però això només ho puc fer si primer em defineixo “jo” i com a tal “jo” sóc autònom/a.

Una forta abraçada,

Anna
*
*
CARTA DE ANNA ROSSELL AL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS (10-03-2014). Traducción al español de Anna Rossell

Querido Xec,

gracias por tus letras. Leyéndolas diría que basas tu respuesta en dos ejes fundamentales. Tanto el uno como el otro hacen pensar que no ves con buenos ojos esta campaña de Amnistía. Todo lo que escribes da a entender claramente que hay principios de fondo que te desagradan. Es importante limpiar y aclarar estos principios de fondo si queremos seguir dialogando sobre el/los tema/s porque son esenciales y forman la base de todo el edificio que podríamos construir encima. Si la base no queda bien consolidada y clara, todo lo que digamos después bailará, como bailarían las piezas de un edificio si lo edificamos sobre una superficie irregular y con grietas:
*
Los dos ejes:
*
1. La variedad de temáticas que reúne. Parece que quieras decir: es demasiado vasto y demasiado variado el espectro y no podemos meter cosas tan diversas en el mismo saco.
2. El hecho de que todas las temáticas que toca giren en torno al "yo". Te desagrada especialmente que sea así; lo das a entender claramente cuando resaltas en negrita los pronombres de la cita que haces de mi texto, el último que tú mencionas en tu carta.

En cuanto al eje nº1:
*
Da la impresión de que a ti te desagrada la variedad de la temática por razones de estrategia y de táctica a la hora de abordar la solución de las cuestiones y situaciones que denunciamos, porque dices:

"Algunas de estas situaciones parecen poder resolverse con una gran movilización social y política que impida al poder legislativo promulgar leyes represivas (el caso de España y la ley Gallardón, otras se sitúan en contextos donde justamente la ley propuesta no provocará ninguna reacción popular, salvo de una minoría y donde se radicalizará más el discurso ideológico de dictadores que necesitan crear demonios para mantenerse en el poder y acallar las conciencias (represión de la homosexualidad en Uganda o en Níger), en otros casos es la impotencia (o la falta de voluntad política) del Estado hacer valer las leyes que ya están aprobadas como la penalización de la escisión en la República de Guinea". (La negrita es mía).
*
Parece que quieras decir que la diversidad de las posibles soluciones y/o reacciones desautorice la manera de plantear la campaña, tan y tan diversa...
A mí me parece que la diferencia de las reacciones no desautoriza ni pone en cuestión nada: Porque en todos los casos que mencionas hay un punto muy sensible que les es común y que la campaña quiere conseguir: la sensibilización; apoyar a las personas cuyos derechos se conculcan. En el primer caso en que una gran movilización social y política impediría promulgar leyes represivas queda bien claro que se lograría de lleno defender estos derechos.
*
Es en los otros dos casos donde parece que tú ves problemas -en el segundo incluso se lee entre líneas que la acción de Amnistía podría poner aún más en peligro a las personas que pretendemos defender, cuando dices: "[...] no provocará ninguna reacción popular, salvo la de una minoría y donde se radicalizará más el discurso ideológico de dictadores [...]". Una dimensión muy importante de la campaña es hacer tomar conciencia a los/las afectados/as de que estos derechos que se conculcan son derechos humanos y que ellos/as no están solos/as, que hay gente en el mundo que está con ellos/as. No me parece poco. Personalmente pienso que con eso ya es suficiente para que valga la pena la campaña. Tal como lo escribes, leo entre líneas que el hecho de que en determinados lugares/países el colectivo afectado sea una minoría resta validez a nuestra acción, como si no valiera la pena moverse por poca gente... La respuesta cae por su propio peso: allí donde haya UNA SOLA PERSONA de quien no se respeten los derechos, allí estará Amnistía, estará a su lado, aunque se trate de un/a solo/a. Esto es lo que la hace fuerte y respetable. Una sola persona lo vale. La segunda parte de tu argumentación: "[...] se radicalizará más el discurso ideológico de dictadores [...]" tampoco puede detener nuestra acción: en primer lugar dudo que nuestra acción pudiera provocar una radicalización por parte de los dictadores... Precisamente la experiencia de Amnistía es bien contraria: la presión internacional sobre estos/as dictadores provoca en ellos/as una contención, porque se saben observados/as internacionalmente, es así como hemos logrado la liberación de muchísimos/as presos/as políticos/as. Pero incluso si esto no fuera así, incluso si realmente se radicalizara más aún el discurso ideológico de los/as dictadores (con la intensificación de la persecución de aquellos/as a quienes Amnistía quiere defender, lo que se desprende de tus palabras), incluso en este caso, valdría la pena y ES NECESARIO hacer esta campaña, porque no hay nada que haga tanto mal en el mundo como ver que se comete una injusticia flagrante y no hacer nada; las víctimas se sienten absolutamente solas y esto puede ser una causa de muerte mayor que la persecución misma. Por otra parte, en el caso de que la persecución se intensificara, Amnistía estaría allí, muy cerca, para impedirlo. Es nuestra manera de actuar.
*
En el tercer caso: "[...] en otros es la impotencia (o la falta de voluntad política) del Estado hacer valer las leyes que ya están aprobadas [...]". Pues precisamente, éste es otro de los aspectos que persigue esta campaña nuestra. Como bien dices, hay poderes en sociedades muy tradicionales que actúan con mucha más fuerza sobre las personas que una ley de Estado. Y ese es el problema. Allí donde esto ocurre, el Estado no cumple con su función: que es la de defender los Derechos Humanos de todos/as sus ciudadanos/as. Ésta es la función y la obligación del Estado. Si esto no ocurre, significa que no hay voluntad política y por tanto el Estado está faltando a sus obligaciones. No quiero decir con ello que sea fácil: la ablación de los genitales femeninos está prohibida por ley en la mayoría de los países africanos y asiáticos, pero la tradición se impone y sigue viva. Evidentemente no se cambian las costumbres de un día para otro, pero los Estados deben hacer algo: si no quieren actuar de manera represiva de golpe, encarcelando a quien la practica, al menos ha de poner en marcha campañas intensivas y eficientes de sensibilización. Alguien debe recordarle al Estado este deber. Esta responsabilidad. Ninguno de los casos que mencionas justifica pues una inhibición por parte de Amnistía Internacional, al contrario. Nuestra actuación se hace necesaria y más que necesaria.
*
En cuanto al eje nº 2: El hecho de que todas las temáticas que toca giren en torno al "yo".
Dices: "Hay una concepción del ´"yo", del "mi" que las culturas occidentales y las teorías neoliberales pretenden imponer: el principio absoluto del "yo" y del "mi". Nosotros hablamos de ello en el ámbito de la sexualidad y [no] me resisto a la tentación de hacer el paralelismo con el capitalismo más liberal".
*
Esta es una afirmación que me parece completamente errónea y peligrosamente atrevida. Hay que diferenciar esencialmente el caso del "yo" y del "mi" en el que basan las prácticas económicas neoliberales su actuación, que ignoran al otro/a, ya ​​que no importa el/la otro/a sino sólo y exclusivamente obtener el máximo provecho en beneficio propio, y el "yo" y el "mi" que se reivindica en la campaña. Son dos "yo" absolutamente contrarios en su sentido: el primero es un "yo" egoísta, antisocial, no solidario. El segundo es un "yo" de supervivencia, de suficiencia, de autoestima, de respeto y consideración hacia uno/a mismo/a; un "yo" que debe estar constituido de manera absoluta, sin fisuras, para subsistir como sujeto (de derecho y de deberes). Sólo cuando "yo" existo con toda mi condición absoluta, me puedo considerar un ser autónomo, capaz de amar a otro/a, de ayudar a otro/a, de respetar al/la otro/a. La comparación que tú haces, Xec, me parece muy, pero que muy desafortunada.
*
En este contexto lo que dices a continuación se entiende de otra manera: "Pero hay una afirmación de la subjetividad que es obvia (fuera del caso de las patologías narcisistas), que el yo en sexualidad siempre es pulsión hacia el/la otro/a". Por definición -y porque el "yo" y el "tú" están en una relación dialéctica -mi "yo" debe ser autónomo y respetado para relacionarme en términos de igualdad con el/la otro/a.
*
Y sigues diciendo: "[...] somos parte de un linaje, de una historia y vivimos en sociedad. Desde siempre, las culturas han buscado entender y crear vías de expresión de la pulsión sexual. Durante siglos y siglos reprimiendo pulsiones contradictorias con el hecho de la existencia de cuerpos masculinos y femeninos y de la complementariedad sexual de dos, buscando asegurar que la reproducción de la pareja sea al mismo tiempo el crecimiento de la comunidad. Este es el contexto de la emergencia de control y de la legislación sobre la reproducción y la sexualidad".
*
Tenemos una memoria histórica muy débil, Xec: siempre ha habido homosexualidad en el mundo, en las culturas más antiguas, y mucha más de lo que queremos imaginar, la condición homosexual y transexual es mucho más generalizada de lo que pensamos, sólo que queremos esconder esta realidad. Las leyes que la persiguen lo único que hacen es esconderla y difunden la idea, equivocada, que se trata de una minoría de "desviados/as". Y no, no es así. Recuerdo en la época franquista que yo conocía ya a un nutrido grupo, y entonces no se permitía la manifestación abierta.
Y también ha habido, osaría decir que en todas las culturas, métodos anticonceptivos de lo más diverso. La reproducción de la pareja es siempre al mismo tiempo el crecimiento de la comunidad -evidentemente- , pero la relación físico-amorosa de la pareja no tiene por qué dirigirse siempre a este fin, incluso es así- contrariamente a lo que pensamos de manera generalizada- entre las especies animales que no son hombres/mujeres.
*
No sé por qué las sociedades reprimen y persiguen aquellos/as a quienes consideran minoría, esto es en general así, tanto si hablamos de cuestiones sexuales, como religiosas, como de hábitos culturales: ¿qué es lo que nos empuja a discriminarlos/as? , a perseguirlos/as? , a vejar-los/as?, a incriminarlos/as? Sea lo que sea lo que nos mueve a hacerlo, lo que está claro es que lo hacemos injustamente, que son razones siempre fundamentalistas y que cada uno/a tiene derecho a la diferencia siempre y cuando esta diferencia no se nos quiera imponer ejerciendo violencia. Nosotros/as, en tanto que los/las discriminamos estamos ejerciendo violencia sobre ellos/as. Y cuando el Estado persigue directamente o no hace nada para evitar que persigan ciudadanos/as que tiene bajo su jurisdicción está faltando a sus derechos y es cómplice de esta violencia.
*
Y dices también: "Hay culturas y creencias que sostienen prácticas que el principio "mi cuerpo-mis derechos" no pueden entender, ni resolver los problemas que provocan leyes dictadas por Estados que gestionan el poder (legislativo y represivo) en estos pueblos". Somos conscientes de ello. Nosotros no imponemos nada a nadie, jamás. Lo que está claro es que reivindicamos el derecho básico y fundamental, el gran derecho humano, de definir mi "yo" como esté definido por naturaleza y de exigir que se respete esta definición, y que no me persigan por ello. Nunca una campaña de AI impone nada; sólo defiende a aquellos/as que están desprotegidos/as y se sienten solos/as y no se pueden defender.
En aquella carta tuya donde hacías un listado de las definiciones de los conceptos que tocaba nuestra campaña decías:
"Y lo que los teólogos nunca podremos verificar y controlar es cuando hay amor, porque para la teología cristiana el sexo será siempre ligado al amor, el amor al placer, y el acto sexual a la posibilidad de dar vida, vida nueva". (La negrita es mía).
*
Ya ves que he resaltado en negrita el control. Es un lapsus muy, pero que muy sintomático. ¿Por qué este deseo de controlar? ¿Qué obsesión mueve a algunos teólogos a querer controlar la vida íntima de las personas y erigirse en jueces de una intimidad que desconocen y no tienen por qué conocer? La moralidad no se puede juzgar nunca desde fuera, la moralidad es una conducta personal e íntima, y sólo el yo absoluto puede saber y debe saber; naturalmente siempre que esta actuación no viole ni violente al otro yo absoluto con que se relaciona. Ésta es una premisa que presupongo. Pero estos teólogos a los que tú te refieres actúan como si estuvieran en posesión de la verdad absoluta y ejercen violencia y la propagan inculcando conciencia de culpabilidad a las personas si no siguen sus instrucciones, cuando de lo que se trata es de enseñar y propagar respeto a la autonomía de todas las personas, se trata de enseñar que la diferencia es siempre un hecho definitorio del/la otro/a (si no ya no sería otro/a) y que ningún individuo, desde su "yo", tiene derecho a imponer a otro/a "yo" la manera de entender el mundo de su "yo". Nada más alejado del "yo" neoliberal de que hablabas. Al contrario, esta manera de entender el "yo" presupone aceptar la alteridad del/la otro/a, pero eso sólo lo puedo hacer si primero me defino "yo" y como tal "yo" soy autónomo/a.

Un fuerte abrazo,

Anna
*
*
CARTA DEL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (07-03-2014)
*
CARTA DEL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (07-03-2014)
*
Al original catalán sigue su traducción al español
*
Xec Marquès a casa seva, a Conakry (gener, 2014) /
*
Xec Marquès en su casa de Conakry (enero, 2014)
Conakry,  7 de març de 2014
*
La primera part de la problemàtica de la nostra reflexió trobo que va lligada a la complexitat d’una campanya global on es troben en la mateixa plataforma situacions massa diverses: 

“la persecució que sofreixen els gais i les lesbianes en tants països (Nigèria del nord prohibeix estrictament aquesta mena de relacions, Uganda acaba de dictar una llei que les condemna amb la pena de mort...), a l’ablació del clítoris de les nenes a tants països africans i asiàtics, que causen tants problemes físics i psicològics per a tota la vida i fins causen la mort, també ens referim als matrimonis d’adults amb nenes sense el consentiment de les menors, a l’exempció de la pena condemnatòria del violador si es casa amb la dona/nena violada sense tenir en compte la voluntat de la víctima –com a succeït al Marroc, que només ha deixat en suspens aquesta llei recentment, després del suïcidi d’una nena que va ser obligada a casar-se amb el seu violador i maltractador un cop casada, a tants i tants països on no és possible avortar quan corre perill la vida del fetus i/o de la mare, a tants i tants països on no és possible avortar quan el fetus és conseqüència d’una violació”

Algunes d’aquestes situacions semblen poder resoldre’s amb una gran mobilització social i política que impedeixi al poder legislatiu promulgar lleis reprensives (el cas d’Espanya i la llei Gallardón), d’altres se situen en context on justament la llei proposada no provocarà cap reacció popular, llevat de la d’una minoria i  radicalitzarà més el discurs ideològic de dictadors, que necessiten crear dimonis per mantenir-se al poder i callar les consciències (repressió de l’homosexualitat a Uganda o a al Níger); en d’altres és la impotència (o la manca de voluntat política) de l’Estat per fer valdre les lleis que ja estan aprovades, com la penalització de l’escissió[ dels genitals femenins] a la República de Guinea. Tot eslògan és reductiu, però ho és més encara quan vol aplegar problemàtiques tant diverses i complexes.

No dubto de la capacitat d’una organització com Ammesty International per produir una visió de conjunt de la realitat dels drets sexuals i reproductius i del seu control o penalització als cinc continents; de la seva capacitat de mobilitzar, de sensibilitzar i d’aconseguir resultats concrets en termes de reconeixença de drets i de reparació d’injustícies. N’ha donat la prova des de fa anys.
La qüestió és aleshores si la simplificació de la problemàtica no és portadora d’una reducció del problema i d’una opció ideològica per resoldre tots els problemes que el fet de la sexualitat humana planteja: 

El meu cos – Els meus drets campanya global contra la penalització i el control dels drets sexuals i reproductius”. Les qüestions que poses al final de la teva carta ho deixen entendre.
“Des de quan l’Estat pot dictar res sobre la meva vida íntima? Qui o què li dóna aquest poder? Quina instància suprema dóna dret a un Estat a determinar quina mena de família jo vull formar? Quina instància suprema dóna dret a un Estat a imposar-me el nombre de fills que puc o haig de tenir (Xina, per exemple)? Si el meu cos em fa sentir atracció cap a un ésser humà del meu mateix gènere i sóc així (els creients ho expressen dient: i Déu m’ha fet així), quin suprem poder s’arroga l’Estat per prohibir-m’ho, per perseguir-me, per condemnar-me a presó o a mort? Per què ha d’intervenir –interferir- en allò més íntim de la meva vida si jo no faig cap mal a ningú?”

L’opció ideològica és el dret a la intimitat; aquesta es refereix d’una manera particular a allò “més íntim de la meva vida”, a la decisió de la formar una família, de la gestió de la maternitat i de l’orientació de la pulsió sexual, a l’elecció d’un/a partener. Hi ha només una línea vermella: fer mal a colcú, formulat de manera negativa “no fer cap mal a ningú”.
*
Hi ha una concepció del “jo”, del “meu” que les cultures occidentals i les teories neoliberals busquen a imposar: el principi absolut del “jo” i del “meu”. Nosaltres en parlem aquí en l’àmbit de la sexualitat i [no] resisteixo la temptació de fer el paral·lelisme amb el capitalisme més liberal. Però hi ha una afirmació de la subjectivitat que òbvia (fora del cas de les patologies narcisistes) que el “jo” en sexualitat sempre és pulsió vers l’altre.
I ”jo” i l’ “altre” som sempre amb d’altres, venim d’una cultura. Potser les coses canviaran, però som part d’un llinatge, d’una història i vivim en societat. Des de sempre, les cultures han cercat entendre i crear vies d’expressió de la pulsió sexual. Durant segles i segles reprimint pulsions contradictòries amb el fet de l’existència de cossos masculins i femenins i de la complementarietat sexual del dos, buscant assegurar que la reproducció de la parella sigui al mateix temps el creixement de la comunitat. Aquest és el context de l’emergència de control i de la legislació sobre la reproducció i la sexualitat. Hi ha cultures i creences que sostenen pràctiques que a través del lema “el meu cos - els meus drets” no poden entendre, ni resoldre els problemes que provoquen lleis dictades per Estats que gestionen el poder (legislatiu i repressiu) en aquests pobles, on sovint el poder dit “tradicional” és més fort que el poder de l’Estat.

I això no justifica la indiferència davant la presó o la pena de mort per raons d’orientació sexual, davant de lleis que obliguen al matrimoni o davant lleis que penalitzen la gestió de la capacitat reproductiva o que sotmeten la sexualitat femenina a la pulsió sexual masculina “clàssica”. Hi ha matèria perquè Amesty International i qui vulgui es revolti, però hi ha un debat de fons que no es resol fent veure que no existeix i gràcies per encetar-lo.

I has estat massa llarga perquè arribi a respondre d’un sol cop.

Xec
*
*
CARTA DEL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (07-03-2014). Traducción al español de Anna Rossell

 *
Conakry, 7 de marzo de 2014
*
La primera parte de la problemática de nuestra reflexión pienso que va ligada a la complejidad de una campaña global donde se encuentran en la misma plataforma situaciones demasiado diversas: 

"la persecución que sufren los gays y las lesbianas en tantos países (Nigeria del norte prohíbe estrictamente este tipo de relaciones, Uganda acaba de dictar una ley que las condena con la pena de muerte...), a la ablación del clítoris de las niñas en tantos países africanos y asiáticos, que causan tantos problemas físicos y psicológicos para toda la vida y hasta causan la muerte, también nos referimos a los matrimonios de adultos con niñas sin el consentimiento de las menores, a la exención de la pena condenatoria del violador si se casa con la mujer/niña violada sin tener en cuenta la voluntad de la víctima -como sucedido en Marruecos, que sólo ha dejado en suspenso esta ley recientemente, tras el suicidio de una niña que fue obligada a casarse con su violador y maltratador una vez casada-, a tantos y tantos países donde no es posible abortar cuando corre peligro la vida del feto y/o de la madre, a tantos y tantos países donde no es posible abortar cuando el feto es consecuencia de una violación".

Algunas de estas situaciones parecen poder resolverse con una gran movilización social y política que impida al poder legislativo promulgar leyes represivas (el caso de España y la ley Gallardón), otros se sitúan en contexto donde justamente la ley propuesta no provocará ningún reacción popular, salvo la de una minoría y radicalizar más el discurso ideológico de dictadores, que necesitan crear demonios para mantenerse en el poder y acallar las conciencias (represión de la homosexualidad en Uganda o en Níger), en otros es la impotencia (o la falta de voluntad política) del Estado para hacer valer las leyes que ya están aprobadas, como la penalización de la escisión [de los genitales femeninos] en la República de Guinea. Todo eslogan es reductivo, pero lo es más aún cuando quiere reunir problemáticas tan diversas y complejas .

No dudo de la capacidad de una organización como Ammesty International para producir una visión de conjunto de la realidad de los derechos sexuales y reproductivos y de su control o penalización en los cinco continentes, de su capacidad de movilizar, sensibilizar y conseguir resultados concretos en términos de reconocimiento de derechos y de reparación de injusticias. Ha dado prueba sobrada de ello desde hace años.
La cuestión es entonces si la simplificación de la problemática no es portadora de una reducción del problema y de una opción ideológica para resolver todos los problemas que el hecho de la sexualidad humana plantea: "Mi cuerpo - Mis derechos campaña global contra la penalización y el control de los derechos sexuales y reproductivos". Las cuestiones que planteas al final de tu carta lo dan entender:

"¿Desde cuando el Estado puede dictar nada sobre mi vida íntima? ¿Quién o qué le da ese poder? ¿Qué instancia suprema da derecho a un Estado a determinar qué tipo de familia yo quiero formar? ¿Qué instancia suprema da derecho a un Estado a imponerme el número de hijos que puedo o debo tener (China, por ejemplo)? Si mi cuerpo me hace sentir atracción hacia un ser humano de mi mismo género y soy así (los creyentes lo expresan diciendo: y Dios me ha hecho así), ¿qué supremo poder se arroga el Estado para prohibirmelo?, ¿para perseguirme?, ¿para condenarme a prisión o a muerte? ¿Por qué ha de intervenir -interferir- en lo más íntimo de mi vida, si yo no hago daño a nadie?"

La opción ideológica es el derecho a la intimidad; ésta se refiere de un modo particular a lo "más íntimo de mi vida", a la decisión de formar una familia, a la gestión de la maternidad y a la orientación de la pulsión sexual, a la elección de un/a pareja. Hay sólo una línea roja: hacer daño a alguien, formulado de manera negativa: "no hacer daño a nadie".

Hay una concepción del "yo", del "mi" que las culturas occidentales y las teorías neoliberales intentan imponer: el principio absoluto del "yo" y del "mi". Nosotros hablamos de ello en el ámbito de la sexualidad y [no] resisto la tentación de hacer el paralelismo con el capitalismo más liberal. Pero hay una afirmación de la subjetividad que obvia (fuera del caso de las patologías narcisistas) que el "yo" en sexualidad siempre es pulsión hacia el otro.
Y "yo" y el "otro" existimos siempre con otros, venimos de una cultura. Quizás las cosas cambiarán, pero somos parte de un linaje, de una historia y vivimos en sociedad. Desde siempre, las culturas han intentado entender y crear vías de expresión de la pulsión sexual. Durante siglos y siglos reprimiendo pulsiones contradictorias con el hecho de la existencia de cuerpos masculinos y femeninos y de la complementariedad sexual del dos, buscando asegurar que la reproducción de la pareja sea al mismo tiempo el crecimiento de la comunidad. Éste es el contexto de la emergencia de control y de la legislación sobre la reproducción y la sexualidad. Hay culturas y creencias que sostienen prácticas que a través del lema "mi cuerpo - mis derechos " no pueden entender, ni resolver los problemas que provocan leyes dictadas por Estados que gestionan el poder (legislativo y represivo) en estos pueblos, donde a menudo el poder de lo llamado "tradicional" es más fuerte que el poder del Estado .
Y esto no justifica la indiferencia ante la prisión o la pena de muerte por razones de orientación sexual, ante leyes que obligan al matrimonio o ante leyes que penalizan la gestión de la capacidad reproductiva o que someten la sexualidad femenina a la pulsión sexual masculina "clásica". Hay materia suficiente como para Amesty International y quien quiera se rebele, pero hay un debate de fondo que no se resuelve haciendo ver que no existe y gracias para abordarlo .

Y has sido demasiado larga para que llegue a responder de una sola vez .

Xec