26 de septiembre de 2012

CORRESPONDENCIA XEC MARQUÈS-ANNA ROSSELL

*
CARTA DEL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (26-09-2012) /
*
CARTA DEL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (26-09-2012)
*
Al original catalán sigue su traducción al español
*
Catalán
*
*
Xec Marquès, gener 2011 / Xec Marquès, enero 2011
*
Conakry, 21 setembre 12
*
Benvolguda Anna:
*
Anem, idò, creant opinió. Estic llegint un dels llibres que vaig deixar ja fa temps, Poliética, de Francisco Fernández Buey. Presenta una col•lecció d’intel•lectuals del segle XX, lliurepensadors i poc acadèmics, personatges que han viscut una època de revolucions, de guerra, temps de producció de noves idees: marxisme, psicoanàlisi, escola de Frankfurt. Em vénen també a l’esperit algunes reflexions de l’ [Ignacio] Ellacuría, sobretot la manera de conèixer, d’analitzar la realitat i d’actuar.
*
Tinc el sentiment que les reflexions d’aquesta gent, encara que d’un altre context històric, contenen, en la crítica de la civilització industrial, el desenvolupament tecnològic, el capitalisme naixent i el marxisme posat a la pràctica, alguna mena de profecia del que estem vivint i una certa clarividència de les seves causes. No tinc temps per posar-me a llegir més tranquil•lament i caldria anar a la font no només a una presentació general dels autors i de les seves reflexions.
Com fer front a la crisis financera occidental i al mateix temps assumir els reptes d’una pobresa molt més radical, estructural i endèmica, que deixa la majoria de la població mundial molt lluny dels “objectius del mil•lenni ”? I amb una certa convicció que amb l’ordre actual de les coses no serà possible. Les retallades son viscudes com passes enrere, com a conseqüència d’un gestió dels diners públics i del sistema neoliberal que té molt poc a veure amb la manera de viure, de treballar i de fer front a les necessitats vitals, socials i culturals dels homes i dones de la societat occidental. Al mateix temps, sembla que la gent s’ha deixat prendre per una gestió de la riquesa fonamentada en la hipoteca del futur i centrada en els diners i la promoció social.
*
La dinàmica de creixement i de desenvolupament à l’Àfrica (i arreu al Sud) és alimentada pels mecanismes de l’economia liberal, l’explotació del subsòl, dels oceans i una regulació menys exigent del mercat del treball i del respecte de l’entorn.
No hi ha aquí un punt comú de les retallades a l’occident i de la pobresa al sud[?] La sortida de la crisis al nord no es pot donar en l’interior del sistema actual i el desenvolupament al sud tampoc.
La tasca d’inventar el nou sistema és la tasca comuna. I és d’aquest deure que les anàlisis i proposicions que no tenen com a punt de partida i d’arribada els pobres, la pobresa, la marginalització i l’exclusió, seran sempre falses.
*
Hi ha tres relacions que sembla no poden seguir funcionant com fins ara i que podrien ser el nus de la revolució que ha de venir.

- La relació de la persona amb el treball
- La relació de la persona amb la riquesa
- La relació de la persona amb l’Estat
*
I, com que estem convençuts que res de nou no es podrà fer sense això que anomenem espiritualitat, caldrà també posar en crisis
*
-La relació de la persona amb la religió.
*
Quin programa!
*
Xec
*
*
CARTA DEL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (26-09-2012)
Traducción al español de Anna Rossell

Conakry, 21 septiembre 12
*
Apreciada Anna:
*
Así pues, vamos creando opinión. Estoy leyendo uno de los libros que dejé [interrumpidos] hace tiempo, Poliética, de Francisco Fernández Buey. Presenta una colección de intelectuales del siglo XX, librepensadores y poco académicos, personajes que han vivido una época de revoluciones, de guerra y tiempos que han producido nuevas ideas: marxismo, sicoanálisis, escuela de Frankfurt. Me vienen también al espíritu algunas reflexiones de [Ignacio] Ellacuría, sobre todo la manera de conocer, de analizar la realidad y de actuar.
*
Siento que las reflexiones de estas personas, si bien en otro contexto histórico, contienen, en la crítica de la civilización industrial, el desarrollo tecnológico, el capitalismo naciente y el marxismo llevado a la práctica, una especie de profecía de lo que ahora estamos viviendo y cierta clarividencia de sus causas. No tengo tiempo para ponerme a leer más tranquilamente y sería necesario ir a la fuente y no sólo quedarnos en una presentación general de los autores y de sus reflexiones.
¿Cómo hacer frente a la crisis financiera occidental y al mismo tiempo asumir los retos de una pobreza mucho más radical, estructural y endémica, que deja a la mayoría de la población mundial muy lejos de los "objetivos del milenio"? Y con cierta convicción de que con el orden actual de cosas no será posible. Los recortes se viven como pasos atrás, como consecuencia de una gestión del dinero público y del sistema neoliberal que tiene muy poco que ver con la manera de vivir, de trabajar y de hacer frente a las necesidades vitales, sociales y culturales de los hombres y mujeres de la sociedad occidental. A su vez parece que la gente se ha dejado encandilar por una gestión de la riqueza fundamentada en la hipoteca del futuro y centrada en el dinero y la promoción social.
*
La dinámica de crecimiento y de desarrollo en África (y en general en todo el Sur) está alimentada por los mecanismos de la economía liberal, la explotación del subsuelo, de los océanos y una regulación menos exigente del mercado de trabajo y de respeto al medio ambiente.
[¿]No tenemos aquí un punto común entre los recortes en occidente y la pobreza del sur[?] La salida de la crisis en el norte no se puede dar en el interior del sistema actual y el desarrollo en el sur tampoco. La tarea de inventar el nuevo sistema es una tarea común. Y es por este deber que tenemos por lo que los análisis y propuestas que no tengan como punto de partida y de llegada a los pobres, la pobreza, la marginalización y la exclusión serán siempre falsas.
*
Hay tres relaciones que parece que no pueden seguir funcionando como hasta ahora y que podrían ser el nudo de la revolución del futuro:

- La relación de la persona con el trabajo
- La relación de la persona con la riqueza
- La relación de la persona con el Estado
*
Y, puesto que estamos convencidos de que nada nuevo podrá hacerse sin esto que llamamos espiritualidad, habrá que reconocer también la crisis de
*
-La relació de la persona con la religión
*
¡Menudo programa!
*
Xec