11 de enero de 2010

INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE CONAKRY, APADRINADO POR LA DELEGACIÓN DE LA ONG "VOLS" DE MATARÓ (11-12-2009)

INFORMACIÓ SOBRE EL PROJECTE DE CONAKRY, APADRINAT PER LA DELEGACIÓ DE L'ONG VOLS -VOLUNTARIAT SOLIDARI- DE MATARÓ (11-12-2010)
Per a més informació sobre l'ONG VOLS:http://www.ongvols.org/ca/
A continuación del texto catalán sigue su traducción al español
Nens al pati de la casa d'en Xec i en Cisco, al barri de Nongo de Conakry / Niños en el patio de la casa de Xec y Cisco, en el barrio de Nongo de Conakry

Director del Projecte: Xec Marquès Coll: xecsdb@yahoo.fr

Amb data del 11-01-2010 en Xec escriu:

Hem llençat el torneig Don Bosco 2010, per ara només en la categoria dels petits. Aquesta vegada m’ajuden tres joves de la parròquia, tota una novetat. Hi ha 10 equips d’una mitja de 12 nois. A meitat del mes s’hi afegiran els mitjans, ja hi ha 10 equips apuntats. La darrera setmana s’hi afegiran 4 equips de noies. Hi ha partits cada tarda i els dissabtes al matí. Imagina't la pols. Una parroquiana que va venir l’altra dia a casa, quan va veure la pols, s’ha proposat de fer-nos unes cortines i tancar amb elles una part del passadís; ella creu que això ens disminuirà la pols. Ja veus que la vida continua i la xarxa de solidaritat s’aixampla.
Afegeix els dos «chantiers» [obres]: [la construcció de] l’església, poc a poc, i el bloc sanitari del P[ati] S[alesià], a bon ritme. Al final, ens quedarà un edifici interessant. Per ara, 2 WC, tres saletes i el despatx-imfermeria, a la planta baixa i, al pis, tres sales més grans; quan l’altre, el «gran» edifici, estigui construït, les sales de baix es convertiran en dutxa i vestidors.
Tinc quasi enllestit el dossier que descriu el projecte i l’estudi del medi per presentar-lo a les autoritats i en societat.

De nou, hi ha esperança enmig de la incertesa del futur. El nou «homme fort» [del govern] inspira confiança. La classe política i social estan reunint-se per proposar un nou primer ministre i definir millor la «feuille de route» i les institucions que hauran de gestionar la transició. No ho tenen fàcil per posar-se d’acord, i els partidaris del Dadis [l'últim líder del país, que recentment va sofrir un atemptat] són encara actius.

En Xec Marquès necessita diners per:

1. portar a terme la construcció dels espais necessaris fer realitat aquest projecte

2. l'equipament d'aquests espais amb els mitjans corresponents

3. la formació d'un equip d'educadors de temps lliure que col·labori amb ell.

4. recolzar a les famílies sense mitjans amb beques per al reforç escolar dels seus fills

5. ....

Qui vulgui fer un donatiu pot fer-lo al número de compte que figura a continuació (li podeu escriure, telefonar o anar-lo a visitar sempre que vulgueu: Xec Marquès Coll: xecsdb@yahoo.fr
):

BANC: BANCO POPULAR
ADREÇA: C/Alcalá 26, 28014 MADRID – España.
SWIFT: POPUESMM
IBAN: ES26 0075 0001 8806 0676 4729
C.C.C. 0075 0001 88 0606764729
TITULAR DEL COMPTE: SOC. DE SAN FRANCISCO DE SALES (Salesians) A COSTA D'IVORI / COSTA DE MARFIL
INDICAR A LES OBSERVACIONS: Per al projecte de Conakry (Xec, -B.A.-)

***

INFOMACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE CONAKRY, APADRINADO POR LA DELEGACIÓN DE LA ONG VOLS -VOLUNTARIAT SOLIDARI- DE MATARÓ (11-01-2010)

Traducción al español de Anna Rossell

Para más información sobre la ONG VOLS: http://www.ongvols.org/ca/

Director del Proyecto: Xec Marquès Coll: xecsdb@yahoo.fr

Con fecha del 11-01-2010 Xec escribe:

Hemos lanzado el torneo Don Bosco 2010, por ahora sólo en la categoría de los pequeños. Esta vez me ayudan tres jóvenes de la parroquia, toda una novedad. Hay 10 equipos de una media de 12 chicos. A mediados de mes se incorporarán los medianos -hay ya 10 equipos apuntados-. La última semana se sumarán 4 equipos de chicas. Hay partidos todas las tardes y el sábado por la mañana. ¡Imagínate el polvo! Una parroquiana que vino el otro día a casa, cuando vió el polvo, se ha propuesto hacernos unas cortinas y cerrar con ellas una parte del pasillo. ella cree que esto disminuirá el polvo y nos preservará. Ya ves que la vida continúa y que la red de solidaridad se amplía. A esto añade las dos "chantiers" [obras]: [la construcción de] la iglesia, poco a poco y del blog sanitario del P[atio] S[alesiano], a buen ritmo. Al final nos quedará un edificio interesante. Por ahora, 2 WC, tres salitas y el despacho-enfermería en la planta baja y, en el piso, tres salas más grandes. Cuando el otro, el "gran" edificio, esté construido, las salas de abajo se convertirán en ducha y vestuarios. Casi tengo terminado el dossier que describe el proyecto y el estudio del medio para presentarlo a las autoridades y en sociedad.
De nuevo hay esperanza en medio de la incertidumbre del futuro. El nuevo "hombre fuerte" [del gobierno] inspira confianza. La clase política y social se está reuniendo para proponer un nuevo primer ministro y definir mejor la "feuille de route" y las instituciones que deberán gestionar la transición. No lo tienen fácil para ponerse de acuerdo, y los partidarios de Dadis [el último líder del país, que recientemente sufrió un atentado] aún siguen en activo.

Xec Marquès necesita dinero para:

1. llevar a cabo la construcción de los espacios necesarios para hacer realidad este proyecto.

2. el equipamiento de estos espacios con los medios corresopondientes.

3. la formación de un equipo de maestros y educadores que colabore con él.

4. apoyar a las familias sin recursos económicos con becas para el refuerzo escolar de sus hij@s.

5. ....

Quien quiera hacer un donativo puede hacerlo al número de cuenta que sigue a continuación (le podéis escribir, telefonear o ir a verle siempre que queráis: Xec Marquès Coll: xecsdb@yahoo.fr
)

BANCO: BANCO POPULAR
DIRECCIÓN: C/Alcalá 26, 28014 MADRID – España.
SWIFT: POPUESMM
IBAN: ES26 0075 0001 8806 0676 4729
C.C.C. 0075 0001 88 0606764729
TITULAR DE LA CUENTA: SOC. DE SAN FRANCISCO DE SALES (Salesianos) En COSTA DE MARFIL
INDICAR EN LAS OBSERVACIONES: Para el proyecto de Conakry (Xec, -B.A.-)

INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE CONAKRY, APADRINADO POR LA DELEGACIÓN DE VOLS -VOLUNTARIAT SOLIDARI- DE MATARÓ

INFOMACIÓ SOBRE EL PROJECTE DE CONAKRY, APADRINAT PER LA DELEGACIÓ DE L'ONG VOLS -VOLUNTARIAT SOLIDARI- DE MATARÓ (11-01-2010)

A continuación del texto catalán sigue su traducción al español

Per a més informació sobre l'ONG VOLS: http://www.ongvols.org/ca/Nens al pati de la casa d'en Xec i en Cisco, al barri de Nongo de Conakry / Niños en el patio de la casa de Xec y Cisco, en el barrio de Nongo de Conakry
Director del Projecte: Xec Marquès Coll: xecsdb@yahoo.fr

Amb data del 11-01-2010 en Xec escriu:

Hem llençat el torneig Don Bosco 2010, per ara només en la categoria dels petits. Aquesta vegada m’ajuden tres joves de la parròquia, tota una novetat. Hi ha 10 equips d’una mitja de 12 nois. A meitat del mes s’hi afegiran els mitjans, ja hi ha 10 equips apuntats. La darrera setmana s’hi afegiran 4 equips de noies. Hi ha partits cada tarda i els dissabtes al matí. Imagina't la pols. Una parroquiana que va venir l’altra dia a casa, quan va veure la pols, s’ha proposat de fer-nos unes cortines i tancar amb elles una part del passadís; ella creu que això ens disminuirà la pols. Ja veus que la vida continua i la xarxa de solidaritat s’aixampla.
Afegeix els dos «chantiers» [obres]: [la construcció de] l’església, poc a poc, i el bloc sanitari del P[ati] S[alesià], a bon ritme. Al final, ens quedarà un edifici interessant. Per ara, 2 WC, tres saletes i el despatx-imfermeria, a la planta baixa i, al pis, tres sales més grans; quan l’altre, el «gran» edifici, estigui construït, les sales de baix es convertiran en dutxa i vestidors.
Tinc quasi enllestit el dossier que descriu el projecte i l’estudi del medi per presentar-lo a les autoritats i en societat.


De nou, hi ha esperança enmig de la incertesa del futur. El nou «homme fort» [del govern] inspira confiança. La classe política i social estan reunint-se per proposar un nou primer ministre i definir millor la «feuille de route» i les institucions que hauran de gestionar la transició. No ho tenen fàcil per posar-se d’acord, i els partidaris del Dadis [l'últim líder del país, que recentment va sofrir un atemptat] són encara actius.

En Xec Marquès necessita diners per:

1. portar a terme la construcció dels espais necessaris fer realitat aquest projecte

2. l'equipament d'aquests espais amb els mitjans corresponents

3. la formació d'un equip d'educadors de temps lliure que col·labori amb ell.

4. recolzar a les famílies sense mitjans amb beques per al reforç escolar dels seus fills

5. ....

Qui vulgui fer un donatiu pot fer-lo al número de compte que figura a continuació (li podeu escriure, telefonar o anar-lo a visitar sempre que vulgueu: Xec Marquès Coll: xecsdb@yahoo.fr
):

BANC: BANCO POPULAR
ADREÇA: C/Alcalá 26, 28014 MADRID – España.
SWIFT: POPUESMM
IBAN: ES26 0075 0001 8806 0676 4729
C.C.C. 0075 0001 88 0606764729
TITULAR DEL COMPTE: SOC. DE SAN FRANCISCO DE SALES (Salesians) A COSTA D'IVORI / COSTA DE MARFIL
INDICAR A LES OBSERVACIONS: Per al projecte de Conakry (Xec, -B.A.-)

***

INFOMACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE CONAKRY, APADRINADO POR LA DELEGACIÓN DE LA ONG VOLS -VOLUNTARIAT SOLIDARI- DE MATARÓ (11-01-2010)

Traducción al español de Anna Rossell

Para más información sobre la ONG VOLS: http://www.ongvols.org/ca/

Director del Proyecto: Xec Marquès Coll: xecsdb@yahoo.fr

Con fecha del 11-01-2010 Xec escribe:

Hemos lanzado el torneo Don Bosco 2010, por ahora sólo en la categoría de los pequeños. Esta vez me ayudan tres jóvenes de la parroquia, toda una novedad. Hay 10 equipos de una media de 12 chicos. A mediados de mes se incorporarán los medianos -hay ya 10 equipos apuntados-. La última semana se sumarán 4 equipos de chicas. Hay partidos todas las tardes y el sábado por la mañana. ¡Imagínate el polvo! Una parroquiana que vino el otro día a casa, cuando vió el polvo, se ha propuesto hacernos unas cortinas y cerrar con ellas una parte del pasillo. ella cree que esto disminuirá el polvo y nos preservará. Ya ves que la vida continúa y que la red de solidaridad se amplía. A esto añade las dos "chantiers" [obras]: [la construcción de] la iglesia, poco a poco y del blog sanitario del P[atio] S[alesiano], a buen ritmo. Al final nos quedará un edificio interesante. Por ahora, 2 WC, tres salitas y el despacho-enfermería en la planta baja y, en el piso, tres salas más grandes. Cuando el otro, el "gran" edificio, esté construido, las salas de abajo se convertirán en ducha y vestuarios. Casi tengo terminado el dossier que describe el proyecto y el estudio del medio para presentarlo a las autoridades y en sociedad.
De nuevo hay esperanza en medio de la incertidumbre del futuro. El nuevo "hombre fuerte" [del gobierno] inspira confianza. La clase política y social se está reuniendo para proponer un nuevo primer ministro y definir mejor la "feuille de route" y las instituciones que deberán gestionar la transición. No lo tienen fácil para ponerse de acuerdo, y los partidarios de Dadis [el último líder del país, que recientemente sufrió un atentado] aún siguen en activo.

***

Xec Marquès necesita dinero para:

1. llevar a cabo la construcción de los espacios necesarios para hacer realidad este proyecto.

2. el equipamiento de estos espacios con los medios corresopondientes.

3. la formación de un equipo de maestros y educadores que colabore con él.

4. apoyar a las familias sin recursos económicos con becas para el refuerzo escolar de sus hij@s.

5. ....

Quien quiera hacer un donativo puede hacerlo al número de cuenta que sigue a continuación (le podéis escribir, telefonear o ir a verle siempre que queráis: Xec Marquès Coll: xecsdb@yahoo.fr
)

BANCO: BANCO POPULAR
DIRECCIÓN: C/Alcalá 26, 28014 MADRID – España.
SWIFT: POPUESMM
IBAN: ES26 0075 0001 8806 0676 4729
C.C.C. 0075 0001 88 0606764729
TITULAR DE LA CUENTA: SOC. DE SAN FRANCISCO DE SALES (Salesianos) En COSTA DE MARFIL
INDICAR EN LAS OBSERVACIONES: Para el proyecto de Conakry (Xec, -B.A.-)