5 de octubre de 2009

REFLEXIONS DEL SALESIÀ XEC MARQUÈS ARRAN DE LA MATANÇA MASSIVA D'OPOSITORS AL GOVERN DE GUINEA-CONAKRY, A L'ESTADI DE LA CAPITAL EL 28-09-2009

REFLEXIONS DEL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS ARRAN DE LA MATANÇA MASSIVA D'OPOSITORS AL GOVERN DE LA REPÚBLICA DE GUINEA (GUINEA-CONAKRY), TANCATS A L'ESTADI DE CONAKRY EL DILLUNS, 28 DE SETEMBRE PASSAT (A continuación del texto catalán, sigue su traducción al español, más abajo)

Morts per l'exèrcit dilluns, 28 de setembre del 2009, a l'estadi de Conakry / Muertos por el ejército el lunes, 28 de septiembre de 2009, en el estadio de ConakryRepressió a Conakry arran de la concentració dels partits de l'oposició a l'estadi de la capital el dilluns, 28 de setembre del 2009 per reclamar la democràcia al païs/ Represión en Conakry con motivo de la concentración de los partidos de la oposición en el estadio de la capital el lunes, 28 de septiembre de 2009 para reclamar la democracia en el país
Matança a l'estadi de Conakry, dilluns, 28 de setembre 2009 / Matanza en el estadio de Conakry, lunes, 28 de septiembre de 2009


Xec Marquès, amb una petita del seu barri (setembre 2009) / Xec Marquès, con una pequeña de su barrio (septiembre de 2009)

Catalán:

Conakry, 2 d'octubre del 2009

Benvolguda Anna:

La Guinea celebra avui la festa de la seva independència. Dilluns el país va viure la pàgina més dramàtica de la seva història. Les fonts independents avancen la xifra de 157 morts, 1200 ferits.
Hi ha sobretot joves, però també gent gran; hi ha gent senzilla i gent de pes; hi ha pobres i també rics. Segurament els mort són molts més, ben aviat sabrem el nombre de persones desaparegudes. Els testimonis de gent que afirma que soldats arreplegaven a les corts la gent morta són prou coherents i no semblen propaganda.
Avui, la Guinea descobreix que la independència és encara a guanyar: independència de la força bruta i cega dels militars, independència de les dinàmiques generadores de clans i de grups d’interessos.
Els militars en el poder, amb el seu cinisme justificador, ens fan comprendre que la PAU depèn de la seva permanència en el poder de l’Estat. El cap dels putchistes ens fa saber que la PAU a l’exèrcit depèn d’aquest deixar fer clans i milícies, desordre i campi qui pugi en una selva governada pels més forts i violents.
Els morts fan mal. Fan mal als uns perquè és impossible d’amagar-los, fan mal a uns altres perquè, encara una vegada, és el desig de viure, de pau i de justícia que ha estat assassinat.
Que ningú demani a aquest poble de deixar de creure, de desitjar, de voler viure en PAU.
Independència de la por. De la por que fa creure que voler viure és buscar la mort; de la por que fa renunciar a la voluntat de justícia per adherir-se als crits de venjança.
El 28 de setembre, fa cinquanta anys, Sekou Touré deia al General De Gaulle, que la Guinea preferia la independència tot restant pobre que la dependència en l’opulència.
Perquè s’ha de preferir i dependre. Ningú ha donat a cap hom@ el ser propietari dels drets de l’altre i de poder negociar-los.
Tenia raó Lubumba: la independència no és dóna, es conquereix.
Una conquesta que comença al cor de cadascú, en la consciència de la seva pròpia i absoluta dignitat i que s’acaba en el reconeixement de la dignitat de l’altre.

Xec

(Xec Marquès, missioner salesià viu des del juliol de 2007 a Conakry. Concretament viu a Nongo, un suburbi molt pobre de la capital sense les mínimes infrastructures. Des que hi viu, ha obert les portes de casa seva als / les nen@s i joves del barri perquè hi puguin tenir un lloc d'esbarjo i el caliu d'una infantesa com cal. Allà els / les nen@s i joves hi fan torneigs de futbol i ja s'hi perfilen grups culturals: de coral, música i teatre. De moment només hi ha un pati. Els cal construir un edifici de dues plantes per poder tenir un lloc que albergui el projecte d'en Xec: un aixopluc on fer reunions, cursos d'alfabetització, classes de reforç escolar per a nen@s que han abandonat l'escola, assajos. En Xec necessita diners per portar a terme aquesta construcció i la formació d'un equip d'educadors de temps lliure que col·labori amb ell.

Qui vulgui fer un donatiu pot fer-ho al número de compte que figura a continuació:

BANC: BANCO POPULAR
AdressA: C/Alcalá 26 28014 MADRID – España.
SWIFT: POPUESMM
IBAN: ES26 0075 0001 8806 0676 4729
C.C.C. 0075 0001 88 0606764729
TITULAR DE LA CUENTA: SOC. DE SAN FRANCISCO DE SALES (Salesianos) A COSTA D'IVORI
INDICAR A LES OBSERVACIONS: Per al projecte de Conakry (Xec, -B.A.-)

Vídeo sobre la repressió i la matança a You Tube:

http://www.youtube.com/watch?v=_yClef8a-EI&feature=player_embedded#

***

REFLEXIONES DEL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS CON MOTIVO DE LA MATANZA MASIVA DE OPOSITORES AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUINEA (GUINEA-CONAKRY), ENCERRADOS EN EL ESTADIO DE CONAKRY EL SÁBADO, 28 DE SEPTIEMBRE PASADO (Traducción al español de Anna Rossell)

Conakry, 2 de octubre de 2009

Apreciada Anna:

Guinea celebra hoy la fiesta de su independencia. El lunes el país vivió la página más dramática de su historia. Las fuentes independientes avanzan la cifra de 157 muertos, 1200 heridos. Sobre todo son jóvenes, pero también hay gente mayor; hay gente sencilla y gente de peso; hay pobres y también ricos. Seguramente los muertos son muchos más, pronto sabremos el número de personas desaparecidas. Los testimonios de gente que afirma que los soldados apilaban en los patios a la gente muerta son bastante coherentes y no parecen propaganda.
Hoy Guinea descubre que la independencia aún está por ganar: independencia de la fuerza bruta y ciega de los militares, independencia de las dinámicas generadoras de clanes y de grupos de intereses.
Los militares en el poder, con su cinismo justificador, nos hacen comprender que la PAZ depende de su permanencia en el poder del Estado. El líder de los golpistas nos hace saber que la PAZ en el ejército depende de este dejar hacer clanes y milicias, desorden y sálvese quien pueda en una selva gobernada por los más fuertes y violentos. Los muertos duelen. Duelen a unos porque es imposible esconderlos, duelen a otros porque, una vez más, es el deseo de vivir, de paz y de justicia, el que ha sido asesinado. Que nadie le pida a este pueblo que deje de creer, de desear, de querer vivir en PAZ.
Independencia del miedo. Del miedo que hace creer que desear vivir es buscar la muerte; del miedo que hace renunciar a la voluntad de justicia para adherirse a los gritos de venganza.
El 28 de septiembre, hace cincuenta años, Sekou Touré decía al General De Gaulle que Guinea prefería la independencia siendo pobre, a la dependencia en la opulencia.
Por qué se ha de preferir y depender. A ningún ser humano le es dado ser propietario de los derechos de otro y de poder negociarlos.
Tenía razón Lubumba: la independencia no se da, se conquista.
Una conquista que empieza en el corazón de cada uno, en la conciencia de su propia y absoluta dignidad y que termina en el reconocimiento de la dignidad del otro.

Xec

(Xec Marquès, misionero salesiano vive desde julio de 2007 en Conakry, concretamente en el barrio de Nongo, un suburbio muy pobre de la capital que no tiene la mínima infraestructura. Desde que vive allí, ha abierto las puertas de su casa a l@s niñ@s y jóvenes del barrio para que puedan tener un lugar de recreo y el calor de una infancia digna. Allí l@s niñ@s y jóvenes hacen torneos de fútbol y ya se perfilan grupos culturales: coral, música, teatro. De momento sólo hay un patio. Les hace falta construir un edificio de dos plantas para poder disponer de un lugar que albergue el proyecto de Xec: un refugio donde reunirse, hacer cursos de alfabetización, clases de refuerzo escolar para niñ@s que han abandonado la escuela, ensayos... . Xec necesita dinero para llevar a cabo esta construcción y la formación de un equipo de educadores de tiempo libre que colabore con él.

Quien quiera hacer un donativo puede hacerlo al número de cuenta que sigue a continuación:

BANCO: BANCO POPULAR
DIRECCIÓN: C/Alcalá 26 28014 MADRID – España.
SWIFT: POPUESMM
IBAN: ES26 0075 0001 8806 0676 4729
C.C.C. 0075 0001 88 0606764729
TITULAR DE LA CUENTA: SOC. DE SAN FRANCISCO DE SALES (Salesianos) En COSTA De MARFIL
INDICAR EN LAS OBSERVACIONES: Para el proyecto de Conakry (Xec, -B.A.-)

Video sobre la represión y la masacre el lunes, 28 de septiembre de 2009 en Conakry capital, en You Tube:
http://www.youtube.com/watch?v=_yClef8a-EI&feature=player_embedded#