12 de noviembre de 2011

PARA SERGIO COSSA, ESTE POEMA DE BIENVENIDA A NUESTRA TERTULIA

*
(Català), micropoema

Aprèn humilitat del gra
de sorra, fes-te buit, si de corba
suau i porós epiteli que acaroni.
Fes dels teus límits el ventre
acollidor de l’estranger,
aquell no-res immens on qualsevol
Ulisses hi trobi un aixopluc.


I casa seva.


© Anna Rossell
*
*
(Español), micropoema

Sé humilde como un grano
de arena, hazte vacío, seno de curva
suave y poroso epitelio que acaricie.
Haz de tus límites el vientre
acogedor del extranjero,
aquella nada inmensa donde cualquier
Ulises encuentre su refugio.


Y una casa.


© Anna Rossell
© de la traducción Anna Rossell

8 de noviembre de 2011

PARA JOSEP Mª ASENSIO, ESTE POEMA DE BIENVENIDA A NUESTRA TERTULIA

*

(Catalán), micropoema

(Festa commemorativa de l’aniversari de la mort del pare del bisbe de Kara, Togo)

De tot allò, tu sol,
de tanta gent,
infant adult, tu sol.
Estranys a tant soroll,
entre la pols dels balls
de tants de peus
-serens i plens-,
dos ulls.
Ho han viscut
tot.

I sembla encara que busquin
la tendresa.

© Anna Rossell
*
*
(Español), micropoema

(Fiesta conmemorativa del aniversario de la muerte del padre del obispo de Kara, Togo)

De todo aquello, tú solo,
de tanta gente,
niño adulto, tú solo.
Extraños a tanto ruido,
entre el polvo de los bailes
de tantos pies
-serenos y profundos-,
dos ojos.
Lo han vivido
todo.

Y parece aún que busquen
la ternura.


© Anna Rossell

© de la traducción Anna Rossell

7 de noviembre de 2011

CORRESPONDENCIA XEC MARQUÈS-ANNA ROSSELL

*
CARTA D'ANNA ROSSELL AL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS (07-11-2011) /
*
CARTA DE ANNA ROSSELL AL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS (07-11-2011)
*
Al original catalán sigue su traducción al español
*
Presentació del poemari Mapa de costas, de Marcelo Díaz (Ateneu Barcelonès, 04-11-2011) / Presentación del poemario Mapa de costas, de Marcelo Díaz (Ateneo Barcelonés, 04-11-2011)
*

El Masnou, 07-11-2011

Estimat Xec,

Les teves lloances “l’escriptora, la poeta, no et podré atrapar fins que...”. Bé, el que tu fas treballant com treballes a peu de carrer, minut a minut, segon a segon, a més de contestar llargament les meves cartes i enviar un poema de tant en tant..., això em fa creure en els miracles, perquè allò de la multiplicació dels pans i els peixos de l’Evangeli és una anècdota gairebé ridícula comparat amb la multiplicació del teu temps, que fas tu cada dia. Com t’ho fas? De vegades penso que tens dobles que et van fent la feina i firmen per tu. Ets un pop? Però ni que tinguessis molts braços, els pops només tenen un cap... .

M’agrada l’interès que tens a aprofundir en el tema de les relacions entre el continent africà i l’occident. Com bé dius, “fins i tot en termes de biologia l’evolució comporta sempre una relació amb el medi [...]. Davant un adversari més fort, una espècie mal adaptada o més feble pot desaparèixer.” En això estem d’acord, i també en l’altra afirmació que fas més endavant quan dius que Àfrica i Europa es troben des de fa molt temps en “una relació de fort/feble, no superada amb l’esdeveniment de les independències.”

També dius:

Al mateix temps l’Occident és mestre (un mestre que està perdent el timó de la nau) de l’ecosistema socioeconòmic que domina el món (tot el món). Ha creat i imposa un sistema que malgrat les seves crisis econòmiques repetides i cada vegada més profundes que revelen les seves [malaltisses] causes substancials o estructurals, continua sent el sistema que regeix les relacions internacionals i la distribució de la riquesa i del poder. En aquest context, l’Àfrica serà sempre l’espècie feble. Fins aquí estem molt d’acord : les seves cultures, les seves tradicions, el seu tarannà, sempre amenaçat en el terreny de les relacions internacionals.”

També jo penso que fins aquí estem prou d’acord, però voldria fer una matisació que em sembla important. Tu dius –referint-te a les relacions entre Europa i Àfrica- que “Occident és mestre” [la negreta és meva]. Jo no faria servir aquesta paraula, la que he destacat en negreta, perquè mestre ho és aquell@ que ensenya, que transmet coneixements i valors respectant sempre l’autonomia i la llibertat de l’altr@, això és condició per part del que és mestre. Per part de l’aprenent, la condició és la voluntat d’aprendre i fer-ho en una situació de llibertat. Es tracta d’una relació que pressuposa mutu respecte i admiració, reconeixement dels valors i de la capacitat de l’altr@. Si aquests supòsits no es donen, no hi ha mestratge, ni aprenentatge real. Aquestes condicions no es donen en la relació Occident-Àfrica de cap de les maneres, ni per part de l’un ni per la de l’altre. Ben al contrari, sempre hi ha predominat l’explotació econòmica i la voluntat de dominació religiosa (també després de les independències, tant per part de la musulmana com de les diverses menes de cristianisme –que tu i alguns altres com tu, musulmans i cristians, no formeu part d’aquesta voluntat colonitzadora no nega el que estic dient, més aviat sou l’excepció que confirma la regla). Suposo que quan has usat la paraula mestre et referies al fet que era el model que marcava la pauta, perquè després vas per aquest camí quan dius a continuació: “[...] l’ecosistema socioeconòmic que domina el món (tot el món).” [la negreta és meva]. L’ús del mot domina va més en la direcció a què jo em refereixo perquè remet a “dominació”, a “explotació”, a “imposició”, a “extorsió”, i tots aquests termes impliquen que l’altre no és lliure ni té cap capacitat de decisió.

Per això quan afirmes:  Penso que a hores d’ara ningú no pot passar de l’altre. El repte de la transcendència i de l’esperit ens condueix a la trobada” penso que dones per fetes coses que no han passat, coses que cal que passin abans que es donin les condicions per a aquesta trobada. Les paraules que empres “passar de l’altre” em fan pensar que no m’he fet entendre bé: de cap de les maneres penso que Occident o Àfrica ha de “passar de l’altre”. Abstenir-se no és passar de l’altre, ben al contrari, jo diria que aquesta expressió li escau més a la situació actual, perquè passem de l’altre quan el menystenim, quan no el respectem, quan el veiem segons un prejudici. No, abstenir-se, no intervenir en qüestions on altres han de decidir, és, en canvi, un gest de respecte i una mirada d’igual a igual cap a l’altre.

I segueixes dient:

Tu menes el domini i la relació fort/feble més lluny, fins a la qüestió del desenvolupament i la manera de funcionar de les estructures depenent dels governs (dominats per Occident) o d’ONG (dominades pel voluntarisme i els mitjans de l’Occident).
Per canviar la dada, caldria una revolució a l’interior dels països dominadors i en conseqüència dels països dominats. I qui pot portar aquesta alternativa? I aquest coratge i capacitat de mobilització?”  

Sí, la porto fins l’últim extrem, fins i tot fins l’àmbit de l’anomenada “ajuda humanitària” (ONGs, voluntariat, ajuda governamental, etc.), però els meus arguments ja te’ls donava en la meva última carta, no sé si ara seré capaç d’afegir-ne algun de nou. En tot cas resumiria la meva raó en el fet que, fins i tot amb la millor voluntat, fins i tot quan creiem que estem fent el bé, el fem des del nostre punt de mira occidental i no ens n’adonem que jutgem els valors africans com ‘inferiors’, com ‘menys civilitzats’, com ‘primitius’, encara que ho neguem, és així. Anem pel món pensant que el món és nostre, trepitjant fort i trepitgem tot el que hi ha al nostre pas amb mirada superba i arrogant, no estem (pre)disposats a aprendre d’altres. I això ens passa de manera absolutament inconscient, sense mala voluntat; dels qui actuen amb mala voluntat no vull ni parlar-ne, en aquest punt estaríem ben aviat d’acord. I és per aquesta manera inconscient d'actuar–y profundament interioritzada-, per aquest complex de superioritat que portem al damunt que et deia en la meva última carta que, segons ho veig jo, la gent de bona voluntat d’Occident ens hauríem de posar a disposició de la gent de bona voluntat africana sense prendre nosaltres cap decisió en absolut, cap ni una; ens hauríem de posar a les seves ordres i fer el que ell@s ens diguessin i prou (això inclou, si ell@s ens ho demanen, que els transmetem les nostres experiències tècniques en el camp que sigui, però només si ell@s ens ho demanen), perquè nosaltres tenim els mitjans i ell@s no, però les actuacions haurien de ser seves i no nostres, els models haurien de ser els que ell@s decidissin, i no els nostres.

I dius:

L’error de tant ‘humanitari’ i ‘intervencionisme’ occidental a l’Àfrica és de ser regit per lleis tècniques, comercials i militars; hi ha molta presència ‘corporal’ i poca de l’esperit. No ho entendrem mai des de les nostres perspectives dualistes, [així no tindrem mai] la capacitat de separar i aïllar un element i d’extreure’n anàlisis de causes i proposició de remeis. Si hi ha una “ànima africana” i si hi ha una “ànima occidental”, ambdues son ànimes i no podem més que entendre’ns i créixer juntes.”

Entenc el que vols dir, Xec, o això crec, però això és una bella utopia. Com a utopia crec que és bo dir-ho i tenir-ho present -com a utopia, com a objectiu a perseguir-; però a mi em sembla que ja hem tingut prou temps de veure que això en la pràctica no funciona, no ha funcionat i no funcionarà, si no ens imposem en la nostra relació un capteniment molt més radicalment abstencionista per part d’occident, de l’estil que et proposava més amunt. Com bé dius, la relació Occident-Àfrica es regeix sobre tot  per lleis tècniques, comercials i militars” i convé que això canviï.

En aquest sentit, l’ajuda humanitària (tant governamental com no governamental –que, de fet, també ho és, de governamental-) l’únic que aconsegueix és posar pedaços i retardar la revolució que cal que facin els països africans per recuperar el rumb de la seva història. Com molt bé dius tu mateix, caldria una revolució, per bé que jo no ho veig ben bé com tu.

Dius:

“Per canviar la dada, caldria una revolució a l’interior dels països dominadors i en conseqüència dels països dominats. I qui pot portar aquesta alternativa? I aquest coratge i capacitat de mobilització?” [La negreta és meva].

Els països dominadors??!! La revolució mai no ha vingut dels països explotadors, sinó sempre dels explotats; són ells els qui s’han de rebel·lar, contra els països dominadors i també contra els tirans i dominadors del propi país. És aquesta la revolució necessària (i pendent; els africans han de fer la seva pròpia Revolució Francesa, i Déu vulgui que sigui sense guillotina, però ho veig difícil, tal com s’estan comportant els països explotadors... A les revolucions sempre hi han rodat caps, per desgràcia, però sembla que no hi ha altra manera de fer-les).

Bé, com veus, parlo en termes extrems amb la intenció que es vegi clar què vull dir, en quina direcció penso jo que haurien d’anar els fets. Però també crec que seria desitjable –i no impossible- que el canvi radical en aquesta relació África-Occident es produís sense revolució sagnant. Per què no hauria de ser possible? Però ell@s i només ell@s ho haurien de fer, ben sols. De fet, fins i tot crec que aquesta opció és més factible que no pas la d’una revolució a l’estil tradicional, perquè llavors els caldrien les armes que comprarien a Occident i ja seríem altre cop en aquella relació de dependència no desitjada... . Precisament a l’Àfrica, on gairebé tot és per fer, això seria relativament fàcil. No ho va fer Tomas Sankarà a Burkina Fasso com a president amb només trenta i pocs anys? Per això el van matar..., no interessava que treballés honradament per a la majoria i impedir que uns pocs es fessin immensament rics, només ell@s; no, no interessava. Probablement la solució d’aquests països on no han funcionat les independències com tants havien desitjat passa per eliminar l’exèrcit; sense poder militar, el poder civil no tindria el general de torn que el recolza o l’amenaça i el diàleg seria més fàcil. L’exèrcit en aquests països només està al servei de la il·legalitat.

I dius:

He posat exemples que bastants intel·lectuals africans denuncien com a causes de ‘l’Afrique qui refuse le développement’ i que ens recorda que el recurs als valors tradicionals en mans de polítics alliberadors han fet molt mal a aquest continent.”

Sí, les esperances que s’havien posat en les independències van ser molt desencisadores, però és que les que eren esperançadores les van estroncar, i no només amb l’assassinat de Tomas Sankarà, també en van matar d’altres de presidents no corruptes en qui tanta gent tenia posades les seves il·lusions. I ben segur que darrera dels assassinats i havia la mà d’occident... .

El fet que polítics “alliberadors” africans hagin fet molt de mal al continent no ens ha de fer pensar que no hi hagin polítics africans capaços i honrats, una situació indesitjable mai no és irreversible, per més difícil que sigui la reversió. I seria demagògia afirmar que tot un continent és corrupte. Cal trobar la via del diàleg, com ara aquest intent del president del teu país, que vol crear una comissió on hi hagi representades totes les organitzacions polítiques i espirituals per preparar unes eleccions en convivència.

Sé que, com dius, hi ha molts africans que entendrien això que jo dic com un retorn no desitjat al primitivisme, com un rebuig al desenvolupament. Però res més lluny de la meva voluntat: el que pretenc dir és que el que vulguin o no vulguin fer ha de partir d’una decisió exclusivament seva, de la seva voluntat, sense intervenció nostra de cap mena. Només ha de partir del diàleg intern de cadascun dels països africans. Si en una de les meves últimes cartes lloava l’al·lusió que feien els dos religiosos de la comissió de Guinea-Conakry a la recuperació de valors tradicionals africans, ho feia només des d’aquesta convicció meva, que és un bon punt de partida, en el sentit que penso que ell@s s’ho han de plantejar tot de nou: què volen de les seves tradicions, què no volen, què volen canviar, què no. I n’estic ben segura que, per a molta gent –com ja deia en la meva carta-, sentir això, llegir-ho, ha representat una abraçada, un sentir-se estimat, una injecció d’autoestima que els ha permès recuperar-se de tants segles de menyspreu i humiliacions. Aquest pas s’ha de fer, i ell@s han de decidir.

Quan dius: “En la relació amb l’Altre, tenim tanta història darrera que ens costa alliberar-nos de complexes. L’occidental, del complex de culpa i de prepotència; l’africà, del complex de colonitzat i de primitiu. Això em sembla que és el que domina en primera línia el nostre subconscient, el que ens treballa per dins i del que cal alliberar-se”, penso que l’única manera de fer-ho seria per aquesta via.

Tampoc es tracta de trencar tota mena de relació amb Occident, no es tracta d’això, sinó de decidir quina mena de relació volen tenir amb aquest Occident, decidir-ho lliurament i sense pressió de cap mena. Bé que la tenen la Xina i l’Índia, països l’economia dels quals ha donat un salt de gegant.

També insisteixes en el punt de la religiositat, que penses que hauria de conduir més els nostres actes com a eina per a transcendir els complexes que ens dominen: el de la culpa (per part d’occident) i el de dominat i primitiu (per part de l’africà). I sí, també jo hi estic d’acord. Però intueixo que tu parles de religiositat en un sentit més estrictament religiós que el meu. Jo entenc per religiositat també aquella predisposició oberta i humil d’apropar-me a l’altre com a un igual-diferent, com a un igual les diferències amb el qual són tan vàlides com les meves per a ell@, l’apropament només serà possible sobre aquesta base de respecte mutu. Cal estar disposat a acceptar que hi haurà coses que no m’agradaran entre aquestes diferències de l’altre, i veure que a aquest@ altr@ li passarà el mateix amb les meves, i que també ell@ haurà de fer un esforç. Quan parles de pau, de justícia, de realització plena de la persona..., tot això té infinites definicions, segons els diferents punts de vista..., però l’enteniment és possible; els éssers humans no som tan diferents, de fet. Els problemes els porta només no jugar net, fer prevaldre interessos personals, de grup, de país, de...., o bé no mirar-se l’altr@ de tu a tu.

Tu recordes aquella afirmació: “Algú va dir que el XXI serà espiritual o no serà”, suposo que qui ho digués –jo ara tampoc no recordo de qui és la sentència- es referia a una espiritualitat d’aquesta mena. I així ho espero.

Rep una molt forta abraçada,

Anna
*
*
CARTA DE ANNA ROSSELL AL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS (07-11-2011)
Traducción al español de Anna Rossell
*
El Masnou, 07-11-2011

Querido Xec,

Tus halagos “la escritora, la poeta, no te podré alcanzar hasta que...”. Bien, lo que haces tú trabajando como trabajas a pie de calle, minuto a minuto, segundo a segundo, además de responder largamente a mis cartas y de enviar un poema de vez en cuando..., esto me lleva a creer en los milagros, porque lo de la multiplicación de los panes y los peces del Evangelio es pan comido, una anécdota casi ridícula, comparado con la multiplicación de tu tiempo, que haces tú a diario. ¿Cómo lo consigues? A veces pienso que tienes dobles que van por ahí haciendo tu trabajo y firman por ti. ¿Eres un pulpo? Pero aunque tuvieras muchos brazos, los pulpos sólo tienen una cabeza... .

Me gusta el interés que tienes en profundizar en el tema de las relaciones entre el continente africano y occidente. Como bien dices, "incluso en términos de biología la evolución comporta siempre una relación con el medio [...]. Ante un adversario más fuerte, una especie mal adaptada o más débil puede desaparecer". En esto estamos de acuerdo, y también en la otra afirmación que haces más adelante cuando dices que África y Europa se encuentran desde hace mucho tiempo en "una relación de fuerte/débil no superada con el advenimiento de las independencias".

También dices:
 "Al mismo tiempo Occidente es maestro (un maestro que está perdiendo el timón de la nave) del ecosistema socioeconómico que domina el mundo (todo el mundo). Ha creado e impone un sistema que a pesar de sus cíclicas crisis económicas, cada vez más profundas, que ponen de manifiesto sus [enfermizas] causas sustanciales o estructurales, continúa siendo el sistema que rige las relaciones internacionales y la distribución de la riqueza y del poder. En este contexto, África será siempre la especie débil. Hasta aquí estamos muy de acuerdo: sus culturas, sus tradiciones, su modo de ser, siempre amenazado en el terreno de las relaciones internacionales".

También yo pienso que hasta aquí estamos muy de acuerdo, pero quisiera hacer una matización que me parece importante: Tú diece -refiriéndote a las relaciones entre Europa y África- que "Occidente es maestro" [la negrita es mía]. Yo no utilizaría esta palabra, la que he destacado en negrita, porque maestr@ lo es aquell@ que enseña, que transmite conocimientos y valores respetando siempre la autonomía y la libertad del/de la otr@, esta es condición por parte de quien es maestr@. Por parte del / de la discípul@, la condición es la voluntad de aprender y hacerlo en una situación de libertad. Se trata de una relación que presupone mútuo respeto y admiración, reconocimiento de los valores y de la capacidad del/de la otr@. Si estos supuestos no se dan, no hay enseñanza de maestr@, ni aprendizaje real. Estas condiciones no se dan en la relación Occidente-África de ningún modo, ni por parte del uno ni por parte del otro. Al contrario, siempre ha predominado en su relación la explotación económica y la voluntad de dominación religiosa (también después de las independencias, tanto por parte de la religión musulmana como de las diversas variantes de cristianismo -que tú y algun@s otros como tú, musulmanes y cristian@s, no os incluyáis en el grupo de quienes ejercen esta voluntad colonizadora no contradice lo que estoy diciendo, más bien sois la excepción que confirma la regla). Supongo que cuando has usado la palabra maestro te referías al hecho de que Occidente era el modelo que marcaba la pauta, porque más adelante vas por este camino cuando afirmas a continuación: "[...] el ecosistema socioeconómico que domina el mundo (todo el mundo)". [La negrita es mía]. El uso de la palabra domina va más en la dirección a la que yo me refiero porque memite a "dominación", a "explotación", a "imposición", a "extorsión", y todos estos términos implican que el/la otr@ no es libre ni tiene capacidad alguna de decisión.

Por esto cuando afirmas: "Pienso que en la situación actual ninguno de los dos puede pasar del otro. El reto de la trascendencia y del espíritu nos conduce al encuentro" pienso que das por hechas cosas que no han sucedido, cosas que es necesario que ocurran antes de que se den las condiciones para este encuentro.  Las palabras que empleas "pasar del otro" me hacen pensar que no me expresé bien: de ningún modo pienso que Occidente o África haya de "pasar del otro". Abstenerse no es pasar del otro, más bien todo lo contrario: yo diría que esta expresión se ajusto mucho más a la situación actual, porque pasamos del /de la otr@ cuando lo menospreciamos, cuando no l@ respetamos, cuando l@ vemos según un prejuicio. No, abstenerse, no intervenir en cuestiones donde otr@s deben decidir, es, en cambio, un gesto de respeto y una mirada de igual a igual hacia el/la otr@.

Y sigues diciendo:

 "Tú llevas el dominio y la relación fuerte/débil más lejos, hasta la cuestión del desarrollo y los modos de funcionar de las estructuras que dependen de los gobiernos (dominados por Occidente) o de ONGs (dominadas por el voluntariado y los medios de Occidente).
Para cambiar el dato sería necesaria una revolución en el interior de los países dominadores y en consecuencia de los países dominados. ¿Y quién puede conducir esta alternativa? Y esta valentía y capacidad de movilización?".  

Sí, la llevo hasta el último extremo, inclulso hasta el ámbito de la así llamada "ayuda humanitaria" (ONGs, voluntariado, ayuda gubernamental, etc.), pero mis argumentos ya te los di en mi última carta, no sé si seré capaz de añadir alguno nuevo. En cualquier caso, resumiría mi razón en el hecho de que, incluso con la mejor voluntad, incluso cuando creemos que estamos haciendo el bien, lo hacemos desde nuestro punto de vista occidental y no nos damos cuenta de que juzgamos los valores africanos como 'inferiores', como 'menos civilizados', como 'primitivos', aunque lo neguemos, es así. Vamos por el mundo pensando que el mundo es nuestro, pisando fuerte y pisamos todo lo que hay a nuestro paso con mirada soberbia y arrogante, no estamos (pre)dispuest@s a aprender de otr@s. Y esto nos ocurre de modo absolutamente inconsciente, sin mala voluntad; de l@s que actúan con mala voluntad no quiero ni hablar, en este punto estaríamos muy pronto de acuerdo. Y es por este modo inconsciente de actuar -y profundamente interiorizado-, por este complejo de superioridad que llevamos encima, por lo que te decía en mi última carta que, según lo veo yo, la gente de buena voluntad de Occidente nos deberíamos poner a disposición de la gente de buena voluntad africana sin tomar nosotr@s decisión alguna, ni una sola; nos deberíamos poner a sus órdenes y hacer lo que ell@s nos dijeran que hiciéramos y nada más (esto incluye, si ell@s nos lo piden, que les transmitamos nuestras experiencias técnicas en el campo que fuera, pero sólo si ell@s nos lo piden), porque nosotr@s tenemos los medios y ell@s no, pero las actuaciones deberían ser suyas y no nuestras, los modelos deberían ser los que ell@s decidieran, y no los nuestros.
  
Y dices:   

"El error de tanto 'humanitario' y tanto 'intervencionismo' occidental en África radica en que se rige por leyes técnicas, comerciales y militares; hay mucha presencia 'corporal' y poca del espíritu. No lo entenderemos nunca desde nuestras perspectivas dualistas,  [así nunca tendremos] la capacidad de separar y aislar un elemento y de extraer un análisis de las causas y proponer soluciones. Si existe un 'alma africana' y si existe un 'alma occidental', ambas son almas y no podemos sino entendernos y crecer juntas".
 
Entiendo lo que quieres decir, Xec, o eso creo, pero esto es una bella utopía. Como utopía pienso que es bueno decirlo y tenerlo presente -como a utopía, como objetivo a perseguir-; pero a mí me parece que ya hemos tenido tiempo suficiente para ver que esto en la práctica no funciona, no ha funcionado y no funcionará, si no nos imponemos en nuestra relación un comportamiento mucho más radicalmente abstencionista por parte de Occidente, del estilo que te proponía más arriba. Como bien dices, la relación Occidente-África se rige sobre todo "por leyes técnicas, comerciales y militares", y conviene que esto cambie.

En este sentido, la ayuda humanitaria (tanto gubernamental como no gubernamental -que, de hecho, también es gubernamental-) lo único que consigue es hacer apaños y retrasar la revolución necesaria, que deben hacer los países africanos para recuperar el rumbo de su historia. Como muy bien dices tú mismo, sería necesaria una revolución, aunque yo no lo veo exactamente como tú: 

Dices:

“Para cambiar el dato, sería necesaria una revolución en el interior de los países dominadores y en consecuencia de los países dominados. ¿Y quién puede conducir esta alternativa? ¿Y la valentía y la capacidad de movilización? [La negrita es mía].

¡¡¿¿Los países dominadores??!! La revolución nunca ha venido de los países explotadores, sino siempre de los explotados, son ellos quienes deben rebelarse, contra los países dominadores y también contra los tiranos y dominadores del propio país. Ésta es la revolución necesaria (y pendiente; l@s african@s deben hacer su propia Revolución Francesa, y quiera Dios que sea sin guillotina, pero lo veo difícil, tal como se están comportando los países explotadores... En las revoluciones siempre han rodado cabezas, por desgracia, pero parece que no existe otro modo de hacerlas).

Como ves, hablo en términos extremos con la intención de que se vea claro qué quiero decir, en qué dirección pienso yo que debieran ir los hechos. Pero también creo que sería deseable -y no implsible- que el cambio radical en esta relación África-Occidente se produjera sin revolución sangrienta. ¿Por qué no habría de ser posible? Pero ell@s y sólo ell@s deberían hacerla, solos. De hecho, incluso creo que esta opción es más factible que la de una revolución al estilo tradicional, porque entonces necesitarían armas, y se las comprarían a Occidente, con lo cual ya estaríamos de nuevo en aquella relación de dependencia no deseable... .

Precisamente en África, donde casi todo está por hacer, esto sería relativamente fácil. ¿No lo hizo Tomás Sandará en Burkina Fasso como presidente con sólo treinta y pocos años? Por esto lo mataron..., no interesaba que trabajara honradamente para la mayoría e impedir así que unos pocos se hicieran inmensamente ricos, sólo ell@s; no, no interesaba. Probablemente la solución de estos países donde las independencias no han funcionado como tant@s hubieran deseado pasa por eliminar el ejército; sin poder militar, el poder civil no tendría el general de turno que lo apoyara o lo amenazara y el diálogo sería más fácil. El ejército en estos países sólo está al servicio de la ilegalidad.

Y dices:

"He puesto ejemplos que bastantes intelectuales africanos denuncian como causas de 'l'Afrique qui refuse le développement' ['el África que rechaza el desarrollo'] y que nos recuerda que el recurso a los valores tradicionales en manos de políticos libertadores han hecho mucho daño a este continente".

Sí, las esperanzas que se habían puesto en las independencias fueron muy desilusionadoras, pero es que las que eran esperanzadoras fueron truncadas, y no sólo con el asesinato de Tomás Sankará, también mataron a otros presidentes no corruptos en quien tanta gente tenía puestas sus ilusiones. Y seguro que detrás de los asesinatos había la mano de Occidente... .

El hecho que políticos "libertadores" africanos hayan hecho mucho daño al continente no debe conducir a pensar que no haya polític@s africanos capaces y honrad@s, una situación indeseable nunca es irreversible, por más difícil que se presente la reversión. Y sería demagogia afirmar que todo un continente es corrupto. Hay que encontrar la vía del diálogo, como por ejemplo este intento del presidente de tu país, que quiere crear una comisión donde estén representadas todas las organizaciones políticas y espirituales para preparar unas elecciones en convivencia.

Sé que, como dices, hay much@s african@s que entenderían esto que ahora digo como una regresión no deseada al primitivismo, como un rechazo del desarrollo. Pero nada más lejos de mi voluntad: lo que pretendo decir es que lo que quieran o no quieran hacer debe partir de una decisión exclusivamente suya, de su voluntad, sin intervención nuestra de ninguna clase. Sólo debe partir del diálogo interno de cada uno de los países africanos. Si en una de mis últimas cartas elogiaba la alusión que hacían los dos religiosos de la comisión de Guinea-Conakry a la recuperación de valores tradicionales africanos, lo hacía tan sólo desde esta convicción mía de que es un buen punto de partida, en el sentido que pienso que ell@s deben planteárselo todo de nuevo: qué quieren de sus tradiciones, qué no quieren, qué quieren cambiar, qué no. Y estoy segura de que, para mucha gente -como ya te decía en mi carta- oír esto, leerlo, ha representado un abrazo, un sentirse querido, una inyección de autoestima que les ha permitido recuperarse de tantos siglos de menosprecio y humillaciones. Este paso hay que darlo, y ell@s deben decidir.

Cuando dices: "En la relación con el Otro tenemos tanta historia detrás que nos cuesta liberarno de complejos. El occidental, del complejo de culpa y de prepotencia; el africano, del complejo de colonizado y de primitivo. Esto me parece que es lo que domina en primer término nuestro subconsciente, lo que nos trabaja por dentro, de lo que tenemos que liberarnos", pienso que la única manera de hacerlo sería por esta vía. 

Tampoco se trata de romper todo tipo de relación con Occidente, no se trata de eso, sino de decidir qué tipo de relación quieren tener con este Occidente, decidirlo libremente y sin presión de ningún tipo. ¿No la tienen China e India, países cuya economía ha dado un salto de gigante? 

También insistes en el punto de la religiosidad, que piensas que debería conducir más nuestros actos como herramienta para trascender los complejos que nos dominan: el de la culpa (por parte de occidente) y el de dominado y primitivo (por parte del/de la african@). Y sí, también yo estoy de acuerdo. Pero intuyo que tú hablas de religiosidad en un sentido más estrictamente religioso que el mío. Yo entiendo por religiosidad también aquella predisposición abierta y humilde de acercarnos al/a la otr@ como a un igual-diferente, como a un igual cuyas diferencias de mí son tan válidas como las mías para ell@; el acercamiento sólo será posible sobre esta base de respeto mútuo. Es necesario estar dispuest@ a aceptar que habrá cosas que no me gustarán entre estas diferencias y ver que a est@ otr@ le ocurrirá lo mismo con las mías y que también ell@ habrá de hacer un esfuerzo. Cuando hablas de paz, de justicia, de realización plena de la persona..., todo esto tiene infinitas definiciones, según los diferentes puntos de vista..., pero el entendimiento es posible; los seres humanos no somos tan distintos, de hecho. Los problemas vienen por no jugar limpio, por anteponer intereses personales, de grupo, de país, de..., o bien por no mirar al/a la otr@ de tú a tú.

Tú recuerdas aquella afirmación: "Alguien dijo que el XXI será espiritual o no será", supongo que quien lo dijera -tampoco yo recuerdo de quién es la sentencia- se refería a una espiritualidad de este tipo. Así lo espero.

Recibe un abrazo muy fuerte,

Anna
              

CORRESPONDENCIA XEC MARQUÈS-ANNA ROSSELL

*
CARTA DEL TEÒLEG I SALESIA XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (25-10-2011) /
*
CARTA DEL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (25-10-2011)
*
Al original catalán sigue su traducción al español
*

Xec Marquès durant un acte informatiu a Terrassa (25-01-2011) / Xec Marquès durante un acto informativo en Terrassa (25-01-2011)

Conakry, 25 octubre 2011

Anem fent entre els dos, i no hi ha res a fer; tu ets la literària, l’escriptora, la poeta, no et podré atrapar fins que em retiri i em doni només a l’esperit.

Cert que hem parlat bastants vegades de les nocions del Bé i del Mal i de la relació “ego et alter”. I són qüestions que sempre estan en joc. Més endavant tornaré sobre aquest tema però des d’una altra perspectiva.

Primer vull comentar la teva afirmació que reconeixes pot ser massa simple. I jo voldria aprofundir. Hi ha una hipòtesis que la sosté i és que hi ha una “evolució natural”. Fins i tot en termes de biologia l’evolució comporta sempre una relació amb el medi, hi ha un fort mecanisme d’adaptació i de reacció. L’evolució biològica ens mostra també que hi ha destrucció. Davant un adversari més fort, una espècie mal adaptada o més feble pot desaparèixer.

Ja fa molt temps que els pobles del nord i del sud, particularment de l’Àfrica i d’Europa, són en relació. Una relació de fort/feble, no superada amb l’esdeveniment de les independències.

Al mateix temps l’Occident és mestre (un mestre que està perdent el timó de la nau) de l’ecosistema socioeconòmic que domina el món (tot el món). Ha creat i imposa un sistema que malgrat les seves crisis econòmiques repetides i cada vegada més profundes que revelen les seves [malaltisses] causes substancials o estructurals, continua sent el sistema que regeix les relacions internacionals i la distribució de la riquesa i del poder.

En aquest context, l’Àfrica serà sempre l’espècie feble. Fins aquí estem molt d’acord : les seves cultures, les seves tradicions, el seu tarannà, sempre amenaçat en el terreny de les relacions internacionals. Tu menes el domini i la relació fort/feble més lluny, fins a la qüestió del desenvolupament i la manera de funcionar de les estructures depenent dels governs (dominats per Occident) o d’ONG (dominades per el voluntarisme i els mitjans de l’Occident).

Per canviar la dada, caldria una revolució a l’interior dels països dominadors i en conseqüència dels països dominats. I qui pot portar aquesta alternativa? I aquest coratge i capacitat de mobilització? Ho deixo aquí, per ara, i passo a la segona qüestió que vull provocar.

Té a veure amb la reflexió sobre l’ambigüitat de la paraula “religiós” o “religiosa”. Val a dir que jo parlava del “religiós” en tant que fenomen o en tant que caràcter (ambdós s’acompanyen del masculí).

Justament volia evitar l’ambigüitat. El que es demana a Monsenyor Colibaly i a El Haj Saliou Camara no és la seva coneixença del text sagrat sinó la seva capacitat de tenir compte de la persona humana, de la societat, dels conflictes, una visió prou transcendent. On la transcendència ve [d]el valor absolut de la persona i per l’Absolut de Déu i de la visió del destí de la humanitat i d’una societat concreta, la pau, la justícia, la realització plena de la persona. Perquè són capaços de veure més enllà i més endins, capaços de gestionar el diàleg, que no té més remei que portar sobre les coses concretes que creen divisió i tensió, violència i injustícia.

D’això jo en dic “espiritualitat”, “mística”. Algú va dir que el XXI serà espiritual o no serà. Les religions han viscut sempre aquesta tensió, i els místics i espirituals mal entesos (començant pels profetes).

Quan la religió perd la seva capacitat mística i espiritual (la capacitat de transcendir-se ella mateixa dels seus dogmes, de la seva lletra i de les seves referències culturals) només pot ser una font de violència quan es trobi amb l’altra.

No sembla que el segle XXI vagi pel camí de la mística i de l’esperit.

En la relació amb l’Altre tenim tanta història darrera que ens costa alliberar-nos de complexes. L’occidental del complex de culpa i de prepotència; l’africà del complex de colonitzat i de primitiu. Aquest em sembla ser el primer inconscient que ens treballa i del que cal alliberar-se.

Si hi ha una “ànima africana” i si hi ha una “ànima occidental”, ambdues són ànimes i no podem més que entendre’ns i créixer juntes.

L’error de tant “humanitari” i “intervencionisme” occidental a l’Àfrica és de ser regit per lleis tècniques, comercials i militars; hi ha molta presència “corporal” i poca de l’esperit. No ho entendrem mai des de les nostres perspectives dualistes, [així mai no tindrem] la capacitat de separar i aïllar un element i d’extreure’n anàlisis de causes i proposició de remeis.

Quants malentesos!, perquè si ets el patró (relació laboral), ets el meu pare (relació filial) o encara si ets ministre (relació administrativa) o ets el meu germà (relació fraternal) no hauria d’haver-hi problemes, per no dir més que un parell d’ exemples.

He posat exemples que bastants intel·lectuals africans denuncien com a causes de “l’Afrique qui refuse le développement” ["Àfrica que rebutja el desenvolupament"] i que ens recorda que el recurs als valors tradicionals en mans de polítics alliberadors han fet molt mal a aquest continent.

Penso que no hi ha un mestre, hi ha un expert, un voluntari del desenvolupament i de la lluita contra la pobresa  (ni africà, ni occidental); sinó hi ha primer dues persones amb el mínim d’esperit per a reconèixer-se en una relació que, més enllà dels rols i de les funcions de cadascú, és una relació “d’ànimes”. A partir d’aquí tot és possible, no hi ha un únic model, una única relació possible. Penso que a hores d’ara ningú no pot passar de l’altra. El repte de la transcendència i de l’esperit ens condueix a la trobada.

Ho hem oblidat una mica quan l’africà troba l’Occident com treballador clandestí o quan l’occidental troba l’Àfrica com a terra a “salvar”.

C’est bon pour le moment...
Xec
*
*
CARTA DEL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (25-10-2011)
Traducción al español de Anna Rossell

Conakry, 25 octubre 2011

Vamos haciendo entre los dos, pero no hay nada que hacer; tú eres la literaria, la escritora, la poeta, no te podré alcanzar hasta que no me jubile y me dé sólo al espíritu.

Cierto que hemos hablado bastantes veces de las nociones del Bien y del Mal y de la relación "ego et alter". Y son cuestiones que siempre están en juego. Más adelante volveré sobre el tema, pero desde otra perspectiva.
Primero quiero comentar tu afirmación que reconoces puede ser demasiado simple. Y yo quisiera profundizar. Hay una hipótesis subyaciente, que es que hay una "evolución natural". Incluso en términos de biología la evolución comporta siempre una relación con el medio, hay un fuerte mecanismo de adaptación y de reacción. La evolución biológica nos muestra también que hay destrucción. Ante un adversario más fuerte, una especie mal adaptada o más débil puede desaparecer.

Ya hace mucho tiempo que los pueblos del norte y del sur, particularmente de África y de Europa, están en relación. Una relación fuerte/débil, no superada con el advenimiento de las independencias.


Al mismo tiempo Occidente es el maestro (un maestro que está perdiendo el timón de la nave) de el ecosistema socioeconómico que domina el mundo (todo el mundo). Ha creado e impone un sistema que, a pesar de sus crisis económicas cíclicas y cada vez más profundas que ponen de manifiesto sus [enfermizas] causas sustanciales o estructurales, continúa siendo el sistema que rige las relaciones internacionales y la distribución de la riqueza y del poder.

En este contexto, África será siempre la especie débil. Hasta aquí estamos de acuerdo en todo: sus culturas, sus tradiciones, su modo de ser, siempre amenazado en el terreno de las relaciones internacionales. Tu llevas más lejos el dominio y la relación fuerte/débil, hasta la cuestión del desarrollo y la manera de funcionar de las estructuras que dependen de los gobiernos (dominados por Occidente) o de ONGs (dominadas por el voluntariado y los medios de Occidente).

Para cambiar el dato sería necesaria una revolución en el interior de los países dominadores y en consecuencia de los países dominados. ¿Y quién puede conducir esta alternativa) ¿Y la valentía y la capacidad de mobilización? Lo dejo aquí, por ahora, y paso a la segunda cuestión que quiero provocar.

Tiene que ver con la reflexión sobre la ambigüedad de la palabra "religioso" o "religiosa". Yo hablaba de lo "religioso" en tanto que fenómeno o en tanto que carácter (los dos son masculinos). Justamente pretendía evitar la ambigüedad. Lo que se pide a Monseñor Colibaly y a El Haj Saliou Camara no es su conocimiento del texto sagrado, sino su capacidad de tener en cuenta la persona humana, la sociedad, los conflictos, una visión bastante trascendente. Donde la trascendencia viene [d]el valor absoluto de la persona y por lo Absoluto de Dios y de la visión del destino de la humanidad y de una sociedad concreta, de la paz, la justicia, la realización plena de la persona. Porque son capaces de ver más allá y más adentro, capaces de gestionar el diálogo, que no tiene más remedio que abordar las cosas concretas que crean división y tensión, violencia e injusticia.
A esto yo lo llamo "espiritualidad", "mística". Alguien dijo que el XXI será espiritual o no será. Las religiones han vivido siempre esta tensión, y los místicos y espirituales mal entendidos (empezando por los profetas).

Cuando la religión pierde su capacidad mística y espiritual (la capacidad de trascenderse ella misma de sus dogmas, de su letra y de sus referencias culturales) sólo puede ser una fuente de violencia cuando se encuentre con el/la otr@.


No parece que el siglo XXI vaya por el camino de la mística y del espíritu.


En la relación con el/la Otr@ tenemos tanta historia detrás nuestro que nos cuesta liberarnos de los complejos. El occidental del complejo de culpa y de prepotencia; el africano del complejo de colonizado y de primitivo. Ésto creo que es en primera línea lo inconsciente que nos trabaja por dentro y de lo que tenemos que librarnos.

Si hay un "alma africana" y hay un "alma occidental", ambas son almas, y no podemos sino entendernos y crecer juntas.

El error de tanto "humanitario" y tanto "intervencionismo" occidental en África radica en que se rigen por leyes técnicas, comerciales y militares; hay mucha presencia "corporal" y poca del espíritu. No lo entenderemos nunca desde nuestras perspectivas dualistas, [así nunca tendremos] la capacidad de separar y aislar un elemento y extraer un análisis de causas y proponer soluciones.

¡Cuántos malentendidos!, porque si eres el patrón (relación laboral), si eres mi padre (relación filial) o incluso si eres ministro (relación administrativa) o eres mi hermano (relación fraternal) no debería haber ningún problema, por no poner más que un par de ejemplos.

He puesto ejemplos que bastantes intelectuales africanos denuncian como causas de l’Afrique qui refuse le développement” ["África que rechaza el desarrollo"] y que nos recuerda que el recurso a los valores tradicionales en manos de políticos libertadores han hecho mucho daño a este continente.

Pienso que no hay un maestro, hay un experto, un voluntario del desarrollo y de la lucha contra la pobreza (ni africano ni occidental); sino que hay primero dos personas con el mínimo de espíritu para
reconcerse en una relación que, mas allá de los roles y de las funciones de cada uno, es una relación "de almas". A partir de aquí todo es posible, no existe un modelo único, una única relación posible. Pienso que en la situación actual ninguno de los dos puede pasar del otro. El reto de la trascendencia y del espíritu nos conduce al encuentro.

Lo hemos olvidado un poco cuando el africano encuentra a Occidente como trabajador clandestino o cuando el occidental encuentra África como una tierra que debe "salvar".
C’est bon pour le moment...

Xec

PARA MARLENE DENIS, ESTE POEMA, A MODO DE BIENVENIDA A ESTA TERTULIA

*
(Catalán), micropoema

(Recordant la mirada d’una nena togolesa)

I enmig de tot                                               
-la teva mà en la mà-,
se m’obre el món
des dels teus ulls
de cos petit,

tan tendre.

© Anna Rossell
*
*
(Español), micropoema                     

(Recordando la mirada de una niña togolesa)

Y en medio del gentío
-tu manita en la mía-,
se me abre el mundo
desde tus ojos
de pequeño cuerpo,

 tan tierno.

© Anna Rossell
© de la traducción Anna Rossell

5 de noviembre de 2011

PARA ROSA JIMENA Y PARA DAVID, ESTE POEMA DE BIENVENIDA A NUESTRA TERTULIA

*
(Catalán), micropoema

Fecunda la paraula per l’esquerda,
per la ferida oberta el fèrtil buit,
humit i ombrívol, acollirà la llavor molt més preciosa
dels sentits.

Deixa lliscar els sentits per les escletxes, i detura’t
quan l’oïda escolti el silenci,
esdevingut paraula.

© Anna Rossell
*
*
(Español), micropoema

Fecunda la palabra por la grieta,
por la herida abierta el fértil vacío,
húmedo y sombrío, acogerá la semilla mucho más preciosa
de los sentidos.

Que los sentidos fluyan por la hendidura, y detente
cuando el oído escuche el silencio,
devenido palabra.

© Anna Rossell

© de la traducción Anna Rossell

CINCELANDO LA PALABRA

*
Mapa de costas
Marcelo Díaz García
Huerga & Fierro Editores, Madrid, 2011, 60 págs.
*


*
por Anna Rossell
*
Nada que se diga sobre un texto literario sustituye el propio texto literario, nada de lo que se diga sobre un autor suple el conocimiento directo del autor. Si ésta es una afirmación válida en general, lo es mucho más en el caso de escritores cuya trayectoria se marca como objetivo depurar el lenguaje poético destilándolo gota a gota -poemario a poemario- hasta llegar al núcleo, a lo esencial del verbo, devenido entonces metáfora potente. El autor habrá tejido así un tupido entramado de símbolos que, despojados de la palabra y la sintaxis superfluas, condensan lo significativo de forma centrípeta y conforman un mundo que, si bien se nutre de referentes universales, el poeta sabe moldear y hacer suyo para expresar su propio universo en la clave más íntima y personal. Corresponde entonces a cada lector adentrarse en la trama metafórica de esta poesía para establecer subjetivamente en cada momento el significado que corresponde a cada imagen, un significado que cambia, se renueva y hasta se transforma con cada nuevo contexto hasta llegar incluso a subvertirse.

Creo que el epíteto que mejor caracteriza el estilo poético de Marcelo Díaz es el de críptico, etimología que remite a lo oculto, a lo oscuro, a lo encubierto que habrá de descubrir el lector por sí mismo, estableciendo el sentido a partir de la observación de las recurrencias metafóricas, descifrándolo en sus distintos contextos y echando mano de su personal bagaje asociativo cultural y emocional. Porque el lenguaje poético que despliega Marcelo Díaz reclama el aprendizaje de su código. Marcelo Díaz no es un poeta al que podamos conocer leyendo de él unos poemas aislados; para conocerlo deberemos leer su poemario completo. Sus claves pueblan la obra entera con ademán absoluto, conforman un todo, un poemario suyo es el documento que encierra en sí mismo el código secreto para acceder a él. Como sucede con otros grandes poetas, ya consagrados, como Gottfried Benn o Paul Celan, el significado de su verbo no está fuera, se crea a partir de la inusitada circunstancia de la lengua del poemario, que se hace así de nuevo.

Definir la poesía de Marcelo Díaz y acercarla a los lectores con palabras cotidianas sólo puede quedar en un intento. Las palabras se transforman con su pluma en otra cosa, exigen al lector trabajo duro. Sin embargo el título de su último poemario, Mapa de costas, es diáfano y directo. Mapa de costas no lleva a equívoco, sugiere claramente la intención del autor -viajero navegante sin perder de vista tierra firme-, que en su periplo vital explora el litoral para diseñar el plano que sirva de orientación a si mismo y a otros. Esta gran metáfora es la que subyace en todo el poemario. Así, cada poema es el dibujo de un accidente avistado en la distancia, la circunstancia que acompaña y condiciona al viajero, que anota en su bitácora las incidencias y vicisitudes del viaje, registradas con la exactitud y la profundidad del alma de un poeta explorador de la geografía de la vida y de la condición humana.

A partir de este supuesto, Marcelo Díaz crea un lenguaje poético-metafórico envolvente, que se mueve en este campo semántico de modo recurrente. Pero el poeta no nos lo pone fácil; la recurrencia y sus variaciones no equivalen a sinónimo; cada reiteración convoca en su contexto un significado nuevo o renovado, y al lector corresponde desentrañar su sentido en cada caso. Marcelo Díaz desarrolla un estilo léxicamente reduccionista que es inversamente proporcional a la riqueza metafórica que despliega por la fecundidad y frondosidad de su polisemia, aprovechando incluso la ambigüedad sintáctica.

Así sus claves simbólicas se mueven con insistencia por el campo semántico de la frontera y sus variaciones: linde, orilla, costa, horizonte, la utopía, el beso, el dintel, vínculo, ahí, al otro lado, en aquel lado...; o bien sugieren el contraste claro-oscuro: noche, sombra, días, luz... y otros campos semánticos asociativos colindantes: miedo, misterio, secreto, niebla, bruma, lo encubierto, el deseo, la muerte, el viaje; o remiten al elemento que ya anuncia el título, al agua: mar, río, manantial, lluvia, savia, vida, tiempo o a los eternos acompañantes del viajero en el mar, eterno Ulises: cielo, estrellas, nubes, aire, viento, el Sol, la Luna, los dioses. Y aun otras más difícilmente agrupables en un conjunto: la videncia, el dolor, andamio, ángulo, vértice, arruga, manos, pozo, palabra, alfabeto, deseo, labio, flor, adelfa, colores (magenta, cobalto, añil...), espejo, sueño, el Hombre...

Y es el Hombre, con inicial mayúscula, el terreno que explora el poeta -el Hombre y su circunstancia-. El poeta indaga cuál es su naturaleza y cómo se percibe a si mismo: una vida más que transcurre y pasa, que cumple el ciclo vital imparable de la creación: Este líquido rumor indetenible / es el censo de los ojos que lo miran y lo vieron. / Ni presagia el mar. / Es agua este río / que llama a la vida alzando las casas y los árboles, / [...]. / Boga en ruta irregresable su cuerpo, / sin pétalo barca que lo vuelva al chorro de su fuente. / Pero el ciclo de la nube, / [...], / aguarda el peso para volverse lluvia. / [...]. // [...]. / Pero habito el agua y la bebo y soy agua. // Quizás siempre es así en los ovillos de los ciclos. (poema 23).

Una idea de cumplimiento de la historia que remite al destino inexorable, ajeno a la voluntad del ser humano: No sé la hora de las cosas que se cumplen. / [...] // En la flor de la duda, / de los gestos curtidos sen los días de la luz y la derrota, / leo episodios del hombre vivo y navegante, / respeto su huella, si tiene la voz cegada, / y retengo mi puño, / abro firme el hueco de caricias / sin atreverme a más. // No sé más de las horas que se cumplen. (45).

En esta misma línea del ciclo que se cumple, la voz poética se pregunta por la huella que deja el ser humano a su paso: Es estéril tu semen sobre la tierra ovario. / Ciclos trazados en laberinto irretornable / la previenen de tu mano / y los suicidios que acaecen en tus ojos, / o en ese vientre que alimenta a destajo la sangre. (44)

O se pregunta por el sentido de la vida humana: [...] / ¡Para qué el horizonte! / Ayer, el día no llegado, / quitarán su dibujo / porque otras caderas nebulosas / han desarraigado la distancia de la higuera hasta las nubes. / Entonces... / ¿qué hago, incluso al caminar a la utopía? // Y no quiero evocar porque estaría muerto. / Y la muerte, al fin, / ¿qué tendrá de estrella comida por las algas? / o / ¿qué tendré yo de la luz que escapó de ese banquete? (21).

El gesto filosófico de la poesía de Marcelo Díaz deviene teológico cuando el poeta se erige en cronista de la creación invirtiendo el discurso tradicional al uso: el Hombre aparece como demiurgo que crea a sus dioses, y aflora la dimensión psicológica, la necesidad humana de la existencia divina: En el principio de los días, / el hombre creó a los dioses plurales, / los nombró con sus miedos, / y sublimó sus oscas [sic] cobardías. / Precoces y ávidos guisanderos freudianos / cocinaban una mitología asequible / hasta que a dios lo hicieron uno, / [...]. (39) Y sigue en el mismo poema denunciando a quienes, en nombre de Dios y de la religión, traicionan la sagrada y necesaria religiosidad que habita como semilla en el ser humano: El polvo alumbró una teología enferma / [...]. / Ceremonia y oro conduciendo a la miseria / para ese pastoreo a los sumisos. / Una secta de célibes pronuncia La Escritura / con el dedo alzado de infundir miedo, / vaciando el hueco religioso sin respeto. // [...]. // (39). Y acaba por poner la bondad humana en su lugar, más allá de ritos eclesiales ortodoxos: Fuera del círculo del báculo y la tiara / los buenos brillan en sus ojos, / sus manos dan pan sin comprar el cielo, / sienten en su pecho aquel libro guardado / y en silencio pronuncian con su mano lo escrito. (39).

Pero Díaz no renuncia a la utopía, si la criatura humana adolece de trascendencia, si el ser humano ha creado a sus dioses, si su destino está trazado de algún modo, en su poesía laten valores que se contraponen, que redimen al humano y lo subliman. Así a la voz poética se opone a menudo un malhechor “ellos”, destructor y agresivo, claramente diferenciado del “yo” hablante, un “ellos” de los que la voz poética se distancia por rechazo: Ellos querían obligar a una estrella / y decorar con brillo su café humeante. / A este techo corto que pueden rozar los ojos / llegaban sus manos doradas y altivas. / Sin remedio de dioses ni de cielos, / trazaron la escala hasta una punta / y la poblaron de cuerpos, / cuerpos con hambre. / […] / Y la poblaron de vidas, / vidas mutiladas. / […]. / Y la estrella se diluyó en el agua / sin sabor a nada, inútil millonésima. / Sólo el brillo irritado y sanguíneo de los ojos / seguía matando los pétalos lucientes / que guardaban los gérmenes del beso. / […]. // Otra punta sin brillo atravesó sus manos / y no encontró ni el alma. […]. (38).

O en este otro, donde el ellos acecha de nuevo y amenaza: Cruzaban el campo atrochando por donde había color. / El vicio cobarde de la muerte indebida / afilaba las sicas [sic] de sus ojos / y ya parecían guadañas, / la sombra avanzando su vértigo, avaricia, / traición a la recta ortodoxa de la caña. // ¿Dónde habitan sus gérmenes de cieno y noche? // ¡Pero qué herida a todas horas / ese paseo que se calza el crimen / en el nombre de dios, / y del oro, / y del espíritu mentira! (40).

Sin embargo la voz poética no se rinde, no sucumbe a las fuerzas del maligno; el crimen se comete en el nombre de dios y del oro, y del espíritu de la mentira, pero el color se opone al vicio cobarde, a la muerte indebida, a la sombra avanzando su vértigo, la avaricia es traición a la recta ortodoxia; la luz se contrapone a la sombra, a los gérmenes, al cieno y a la noche, pero late en el ser humano, también, el germen constructivo y vence, pues a continuación exhorta: Pero ved, hagamos. / No se derrumba el mar, / no desflorece la tierra acampada y fértil, / no se tuerce la mirada creciente en la luz, / ni el brazo sosteniendo el sistema de los versos. (40).

El yo poético alerta sobre la amenaza que se cierne sobre los hombres buenos por las maquinaciones de los que astutamente urden con nocturnidad el mal, que lleva el signo de la ambición y del dinero: Mi corazón de hierba tiene siempre un rocío de albor. […]. // Pero la astucia es noctámbula / y siempre abre una lámpara para robar la noche. / El viaje de los justos lleva a una paz. / En el descanso de esos buenos, / astutos con ojos de moneda, / secta de posesos de certeza única, / crimen permanente, / […], / con la palabra perversa, / bajo tulipas de dioses que inventaron, / urden el robo de las vidas, / vida pan, / vida agua, / vida voz, / vida entera. // Mi corazón de hierba se escarcha al vislumbrar la noche. (37).


Marcelo Díaz reivindica la poesía y la palabra como herramienta vital, existencial: Tengo la palabra para medir mis ojos, / [...], / luz, cauce, herramienta, cavidad de mares, [sic la coma] / pequeños para poner el infinito adentro [...]. / Palabra para anunciar dolor del que ve mi tacto oscuro, / palabra para anunciar la luz de la que ve mi tacto abierto. // Mientras ande y esté viva mi sangre, / la palabra es un síntoma veraz entre existencias. (12)


Díaz no es un poeta fácil. Acercarse a su poesía es un reto, un desafío del que se regresa agotado, como agota la vida cuando gesta y germina, cuando crea lo verdaderamente nuevo; su estilo rezuma innovación léxica, sintáctica, morfológica y semántica, gusta de la paradoja y de la combinación inusitada de palabras. Así Ayer es el día no llegado, las algas comieron una vez estrellas (21); o cuando al describir un plano de curvo itinerario se refiere a Las avenidas rectilíneas (8); al contrario de lo que es habitual, el poeta habla de vencer el sueño o de una Cuneta que engulló el camino, (22), y no al revés; habla de un ejército pequeño que esconde las flores (20), de vena sin sangre, de caras expectantes [...] callando su palabra (15), de lindes que deslimitan (16), de flores incorruptas, solamente efímeras (2), de poetas videntes, vestidos sin ropa; de ángulos [...] pequeños para poner el infinito dentro (12); o nos sorprende con la paradójica magnífica sentencia: La mentira es una verdad terrible (30). Al poeta le gusta deconstruir para crear de nuevo, como gusta del uso del prefijo des-: cuando habla de desacertar la luz (26) o dice Desvísteme de algo de lo que tiene la muerte. [...], despojado hasta un débil deseo (30), cartera para un desarchivo de proyectos (15), lindes que deslimitan mi anchura (16), Qué deshabita el trecho ante tus ojos (11), porque otras caderas nebulosas / han desarraigado la distancia de la higuera hasta las nubes (21), desacertar la luz (26), y gusta de la composición léxica de cuño propio, como cuando habla del xilófago vivo (10), del pétalo barca (23), de la ventana cobijo (41), escritas aún por separado, para dar un paso más en el proceso creativo de la palabra y hacer de dos palabras una, al referirse al gesto sedazúcar (8), al cuerpo [...] que ha de vivir su trozotierra (16), o cuando echa mano de la transferencia sensorial: [...] Las albas sucesivas calibran el ángulo del verso / para acertar los ojos que lo escuchen, [...] (25), Este líquido rumor [...] / es el censo de los ojos que lo miran y lo vieron [...] (23).

Mapa de costas, es el último y reciente poemario de un poeta cuya andadura empezó allá en los años ochenta con Forja de mar -Poemas de la posesión terrena- (1982), Gozne devenido -Poemas de la posesión debida- (1988) y Ágora (1992), ha seguido con Continente de auroras (1996), Amarinte –narrativa- (1997), Lindario (1999), A tiempo (2005) –libro conjunto de poesía y escultura- y Viaje sin memoria (2008) –por el que obtuvo el Premio Ciudad de Alcalá-.
Marcelo Díaz es escultor, además de gran creador con la palabra. 
Anna Rossell