10 de octubre de 2013

PARA SANTIAGO TENA, EL ÚLTIMO SEGUIDOR DE ESTE BLOG, A MODO DE BIENVENIDA

*
Al original catalán sigue su traducción al español
*
(Català)

He après que res vol dir el mateix,
aquí.
Aquí ens cal aprendre-ho tot
un altre cop.

Els mots no són els mots,
aquí.
Aquí ens cal un nou lèxic
per a tot. Diem gana,
i no és gana el que sentim;
dolor, i no és dolor; maldat,
i no és maldat,
aquí.

Per dir ‘mai’ diem Morgen früh,
aquí. ‘Demà’ no té sentit.

No hi ha paraules,
aquí.

© Anna Rossell (Auschwitz-Birkenau. El verger dels bedolls)
*
*
(Español)

He aprendido que nada significa lo mismo,
aquí.
Aquí es necesario aprenderlo todo
de nuevo.

Las palabras no son las palabras,
aquí.
Aquí es necesario un nuevo léxico
para todo. Decimos hambre,
y no es hambre lo que sentimos;
dolor, y no es dolor; maldad,
i no es maldad,
aquí.

Para decir ´nunca´ decimos Morgen früh,
aquí. ´Mañana´ carece de sentido.

No hay palabras,
aquí.


© Anna Rossell (Auschwitz-Birkenau. El verger dels bedolls)

PARA SANTIAGO TENA, EL ÚLTIMO SEGUIDOR DE ESTA TERTULIA, ESTE POEMA, A MODO DE BIENVENIDA

*
Al original catalán sigue su traducción al español
*
(Català)

He après que res vol dir el mateix,
aquí.
Aquí ens cal aprendre-ho tot
un altre cop.

Els mots no són els mots,
aquí.
Aquí ens cal un nou lèxic
per a tot. Diem gana,
i no és gana el que sentim;
dolor, i no és dolor; maldat,
i no és maldat,
aquí.

Per dir ‘mai’ diem Morgen früh,
aquí. ‘Demà’ no té sentit.

No hi ha paraules,
aquí.

© Anna Rossell (Auschwitz-Birkenau. El verger dels bedolls)
*
*
(Español)

He aprendido que nada significa lo mismo,
aquí.
Aquí es necesario aprenderlo todo
de nuevo.

Las palabras no son las palabras,
aquí.
Aquí es necesario un nuevo léxico
para todo. Decimos hambre,
y no es hambre lo que sentimos;
dolor, y no es dolor; maldad,
i no es maldad,
aquí.

Para decir ´nunca´ decimos Morgen früh,
aquí. ´Mañana´ carece de sentido.

No hay palabras,
aquí.


© Anna Rossell (Auschwitz-Birkenau. El verger dels bedolls)