21 de octubre de 2009

REFLEXIONS DEL SALESIÀ XEC MARQUÈS ENTORN DE LA SITUACIÓ POLÍTICA I SOCIAL A GUINEA-CONAKRY

A continuación del texto catalán viene su traducción al español (más abajo)


Equips de futbol al pati d'en Xec / Equipos de fútbol en el patio de Xec


Xec amb un dels seus nens, al pati de casa seva / Xec con uno de sus niños en el patio de su casa

Conakry, 17 d'octubre 2009

Benvolguda Anna :

Aquest tres darrers dies hem tingut la visita d'en Manolo, en Justin i en Kassim (mestre de mecànica) de Kankan. Van arribar el dilluns a la tarda per fer compres. Fins el dimarts no van poder fer res per la vaga i ahir van acabar les comissions. És la primera vegada que en Manolo baixa a Conakry desprès de cinc anys passats a Kankan [la segona ciutat del país, després de Conakry, al nord-est).
Aquesta vegada tampoc m’he pogut apuntar al viatge de tornada a Kankan per poder passar alguns dies d’esbarjo. Avui dissabte sembla ser un dia clau per a la crisis del país. El capità [actual president del govern]té fins aquesta mitja nit per escriure la carta prometent de no ser candidat a les pròximes eleccions presidencials, així com tots els altres membres de la seva junta i del govern. Ahir van difondre el discurs que havia fet davant dels militars. En vaig poder escoltar cinc minuts a la ràdio. Més temps no ho vaig suportar. Es presenta com un màrtir de la causa patriòtica, acusa tots els opositors i els governs hostils de no buscar altra cosa que treure-se’l del mig per poder aprofitar-se amb tota llibertat de les riqueses del país. Un discurs ideològic que alimenta la reflexió i les opinions d’un cert nombre de guineans, particularment pròxims a la seva ètnia. Ho he pogut comprovar parlant amb alguns joves. Aquest és el problema de la ideologia, que tanca les persones en els seus arguments i els fa cecs a l’evidència dels fets, particularment a aquells que posen radicalment en qüestió la veritat de predicador de l’ideologia i manifesten les seves profundes contradiccions.

L’escola ha començat. Podem dir que han obert les portes i algun@s alumn@s les han creuades. Tinc la impressió que el poder militar s’està refinant i aprèn a fer el joc polític. Un cap d’un partit de l’oposició deia que busquen guanyar temps i això contra el poble de Guinea.
Aquesta, la noció de “poble”, també és de les que fa problema. Entenc que la democràcia i els darrers desenvolupaments del que diem la societat civil, els moviments alternatius i altres formes de participació social col·lectiva donen forma a això que diem “el poble” i que fora d’aquestes estructures la noció de “poble”, sobretot quan es vol parlar i actuar en el seu nom, no és legítima.
En el nostre context hi ha una estructura social “l' ètnia”, que encaixa malament en tot això.

L'ètnia és, em sembla, una pertinença legítima i fonamental. La identitat de cadascú és definida per unes relacions, un lloc, una cultura... . A Europa no es parla gaire d’ètnies però es parla de “nacions”.

Continuarà...

Eh Allah (exclamació popular per a temps de crisis)

Xec

(Xec Marquès, missioner salesià, viu des del juliol de 2007 a Conakry. Concretament, a Nongo, un suburbi molt pobre de la capital, sense les mínimes infrastructures. Des que hi viu, ha obert les portes de casa seva als / les nen@s i joves del barri perquè hi puguin tenir un lloc d'esbarjo i el caliu d'una infantesa com cal. Allà els / les nen@s i joves hi fan torneigs de futbol i ja s'hi perfilen grups culturals: de coral, hip hop i teatre. De moment només hi ha un pati. Els cal construir un edifici de dues plantes per poder tenir un lloc que albergui el projecte d'en Xec: un aixopluc on fer reunions, cursos d'alfabetització, classes de reforç escolar per a nen@s que han abandonat l'escola, assajos. En Xec necessita diners per portar a terme aquesta construcció i la formació d'un equip d'educadors de temps lliure que col·labori amb ell.

Qui vulgui fer un donatiu pot fer-lo al número de compte que figura a continuació:

BANC: BANCO POPULAR
ADREÇA: C/Alcalá 26, 28014 MADRID – España.
SWIFT: POPUESMM
IBAN: ES26 0075 0001 8806 0676 4729
C.C.C. 0075 0001 88 0606764729
TITULAR DE LA CUENTA: SOC. DE SAN FRANCISCO DE SALES (Salesianos) A COSTA D'IVORI / COSTA DE MARFIL
INDICAR A LES OBSERVACIONS: Per al projecte de Conakry (Xec, -B.A.-)

***
Traducción al español de Anna Rossell

Conakry, 17 de octubre 2009

Apreciada Anna :

Estos tres últimos días hemos recibido visita de Manolo, Justin y Kassim (el profesor de mecánica) de Kankan. Llegaron el lunes por la tarde para hacer unas compras. Hasta el martes no pudieron hacer nada por causa de la huelga y ayer terminaron las comisiones. Es la primera vez que Manolo bajaba a Conakry después de cinco años pasados en Kankan [la segunda ciudad del país, después de Conakry, en el nordeste].
Esta vez tampoco he podido apuntarme a su viaje de regreso a Kankan para poder pasar algunos días de vacaciones. Hoy sábado parece ser un día clave para la crisis del país. El capitán [actual presidente del gobierno] tiene hasta esta medianoche para escribir una carta prometiendo no ser candidato a las próximas elecciones presidenciales, al igual que todos los demás miembros de su junta y del gobierno. Ayer difundieron el discurso que había hecho ante los militares. Pude escuchar cinco minutos por la radio. Más tiempo no logré soportarlo. Se presenta como un mártir de la causa patriótica, acusa a todos los opositores y a los gobiernos hostiles de querer quitarlo de en medio para poder aprovecharse con total libertad de las riquezas del país. Un discurso ideológico que alimenta la reflexión y las opiniones de un cierto número de guineanos, particularmente próximos a su etnia. He podido comprobarlo hablando con algun@s jóvenes. Éste es el problema de la ideología, que cierra a las personas en sus argumentos y los ciega a la evidencia de los hechos, particularmente de aquellos que ponen radicalemente en cuestión la verdad de predicador de la ideología y manifiestan sus profundas contradicciones.

La escuela ha comenzado. Podemos decir que ha abierto las puertas y que algun@s alumn@s las han cruzado. Tengo la impresión de que el poder militar se está refinando y aprende a hacer el juego político. Un líder de un partido de la oposición decía que quieren ganar tiempo y esto contra el pueblo de Guinea.
Ésta, la noción de "pueblo", también es de las problemáticas. Entiendo que la democracia y sus últimos desarrollos, lo que llamamos sociedad civil, los movimientos alternativos y otras formas de participación social colectiva dan forma a eso que llamamos "el pueblo" y que, más allá de estas estructuras, la noción de "pueblo", sobre todo cuando se quiere hablar y actuar en su nombre, no es legítima.
En nuestro contexto hay una estructura social, "la etnia", que encaja mal en todo esto. La etnia es, me parece, una pertenencia legítima y fundamental. La identidad de cada un@ se define por unas relaciones, un lugar, una cultura... . En Europa no se habla mucho de etnias, pero se habla de "naciones".

Continuará...

Eh Allah (exclamació popular per temps de crisis)

Xec

(Xec Marquès, misionero salesiano, vive desde julio de 2007 en Conakry, concretamente en el barrio de Nongo, un suburbio muy pobre de la capital, que no tiene las mínimas infraestructuras. Desde que vive allí, ha abierto las puertas de su casa a l@s niñ@s y jóvenes del barrio para que puedan tener un lugar de recreo y el calor de una infancia digna. Allí l@s niñ@s y jóvenes hacen torneos de fútbol y ya se perfilan grupos culturales: coral, hip hop y teatro. De momento sólo hay un patio. Les hace falta construir un edificio de dos plantas para poder disponer de un lugar que albergue el proyecto de Xec: un refugio donde reunirse, hacer cursos de alfabetización, clases de refuerzo escolar para niñ@s que han abandonado la escuela, ensayos... . Xec necesita dinero para llevar a cabo esta construcción y la formación de un equipo de educadores de tiempo libre que colabore con él.

Quien quiera hacer un donativo puede hacerlo al número de cuenta que sigue a continuación:

BANCO: BANCO POPULAR
DIRECCIÓN: C/Alcalá 26, 28014 MADRID – España.
SWIFT: POPUESMM
IBAN: ES26 0075 0001 8806 0676 4729
C.C.C. 0075 0001 88 0606764729
TITULAR DE LA CUENTA: SOC. DE SAN FRANCISCO DE SALES (Salesianos) En COSTA DE MARFIL
INDICAR EN LAS OBSERVACIONES: Para el proyecto de Conakry (Xec, -B.A.-)