31 de julio de 2012

*
 III EDICIÓ DE POESIA A LA PLATJA A EL MASNOU (OCATA / BARCELONA / ESPANYA)
*
 III EDICIÓN DE POESÍA EN LA PLAYA EN EL MASNOU (OCATA / BARCELONA / ESPAÑA)

 *
DILLUNS, 06-08-2012 / LUNES, 06-08-2012
 *
 QUAN?-¿CUÁNDO?: Dilluns, 06-08-2012, 22:00 h / Lunes, 06-08-2012, 22:00 h
 *
 ON?-¿DÓNDE?: A "L'Últim Xiri" d'El Masnou (Ocata) / En "El Último Chiringo" de El Masnou (Ocata)
 *
*
*
PROGRAMACIÓ DE POESIA: Jordi Valls, Mireia Vidal-Conte, Amalia Sanchís -amb Joan-Ignasi Ortuño (segona veu), Pau Navas (guitarra) i Isabel Oliva (dansa)-, Marta Pera i Sergi Jover Rejsek.
*
PROGRAMACIÓ MUSICAL: Els nostres meravellosos cantautors habituals, en More i en Txapu i sorpreses... /
Nuestros maravillosos cantautores habituales, More, Chapu y sorpresas...
*
*

GALERIA DE FOTOS I ENLLANÇ DE YOUTUBE DE L'ACTUACIÓ D'AMÀLIA SANCHÍS (amb Joan-Ignasi Ortuño -segona veu), Pablo Navas (guitarra) i Isabel Oliva (dansa)-/

*

GALERIA DE FOTOS Y ENLACE DE YOUTUBE DE LA ACTUACIÓN DE AMÀLIA SANCHÍS (con Joan-Ignasi Ortuño -segunda voz), Pablo Navas (guitarra) e Isabel Oliva (danza)- La poeta Amàlia Sanchís amb Joan-Ignasi Ortuño (segona veu)  i Isabel Oliva(dansa) / La poeta Amàlia Sanchís con Joan-Ignasi Ortuño (segunda voz) e Isabel Ol iva danza)
 El nostre cantautor, Txapu / Nuestro cantautor, Chapu
Anna Rossell, organització Anna Rossell, organización
 El poeta Jordi Valls
 La poeta Marta Pera
 La poeta Mireia Vidal-Conte
 El poeta Sergi Jover
 El músic Pablo Navas (guitarra) / El núsico Pablo Navas (guitarra)
 El gran protagonista de la nit, el públic / El gran protagonista de la noche, el público