12 de febrero de 2012

PRESENTACIÓN DE MI ÚLTIMO POEMARIO "QUADERN MALIÀ / CUADERNO DE MALÍ"

*
La humil solemnitat de la paraula/ La solemne humilitat de la paraula

Descripció del llibre / Descripción del libro

(Catalán)

Quadern malià / Cuaderno de Malí  és el fruit poètic de l’estada d’Anna Rossell a Mali el desembre de 2010. Els poemes, fets al ritme que imprimeix el viatge, dibuixen el recorregut de la viatgera en l’espai i en el temps alhora que recullen les impressions i les vivències gairebé com l’objectiu d’una càmera que en volgués deixar constància gràfica. En aquest sentit el poemari ve a ser com un reportatge amb què el lector pot endinsar-se en el món que hi trobarà evocat i que l’acompanyarà en el seu propi viatge a aquest país africà. Hi predomina la tècnica descriptiva realista, que justifica el qualificatiu de poemes-crònica amb què l’autora defineix el registre del poemari, però no hi falten els moments de reflexió quan l’ull viatger se sent colpit o interrogat en els seus valors.

 (Español)

Quadern malià / Cuaderno de Malí es el fruto poético de la estancia de Anna Rossell en Malí en diciembre de 2010. Los poemas, hechos al ritmo que imprime el viaje, dibujan el recorrido de la viajera en el espacio y en el tiempo, y recogen las impresiones y las vivencias como si se tratara del objetivo de una cámara que quisiera dejar constancia gráfica de lo vivido. En este sentido el poemario viene a ser como un reportaje con el que el lector puede adentrarse en el mundo que encontrará evocado en él y que lo acompañará en su propio viaje a este país africano. Predomina la técnica descriptiva realista, que justifica el calificativo de poemas-crónica con que la autora define el registro del poemario, pero no faltan los momentos de reflexión cuando el ojo viajero se siente conmovido o cuestionado en sus valores.

PRESENTACIÓ DE QUADERN MALIÀ / CUADERNO DE MALÍ A LA LLIBRERIA ALTAÏR, DIMAARTS 7 DE FEBRER DE 2012

per Jordi Jané-Lligé

Un dels temes centrals que ocupen la producció i les preocupacions de l’Anna Rossell en els últims anys és el tema d’Àfrica. Així ho corroboren els seus viatges, el seu blog, la correspondència amb Xec Marquès que hi publica, i també les dues obres que presentem avui, dues obres literàries de gènere divers: una novel·la i un recull de poemes. En el temps les precedeix el seu diari de viatge Mi viaje a Togo, publicat l’any 2006, on relatava el seu primer contacte amb el continent africà.

Al meu entendre, totes aquestes maneres diferents d’acostar-se a l’Àfrica permeten a l’autora fer-ho des de diferents registres i des de diferents perspectives que es complementen entre sí. A través de formes diverses, l’Anna Rossell ofereix una imatge més rica i més completa de la seva experiència i pot expressar sensacions i pensaments que són també de naturalesa diversa. Al capdavall són també resposta a necessitats diferents: m’explicava l’Anna que en el viatge a Mali de 2010 anava bloc en mà captant al vol impressions de viatge, a manera de reportatge fotogràfic. A mi em va fer pensar en la tècnica dels pintors impressionistes.

I certament aquests poemes fan sovint l’efecte d’imatges impressionistes, és a dir, de textos que volen captar l’essència de l’instant o dels instants: instants més sensorials, més narratius, més espirituals. Tanmateix, en molts d’aquests poemes es percep també la reflexió d’aquell que coneix la realitat que retrata, que se n’ha ocupat i s’ha preocupat de conèixer-la. Així, al costat de poemes netament impressionistes –descripció onomatiopèica d’un ferrer treballant a la ciutat o bé les imatges suggestives de la “verema” del cotó–, trobem poemes més reflexius sobre la realitat política de Mali, o sobre la situació de la dona en aquell país.

Però abans d’assenyalar els nuclis temàtics centrals d’aquest Quadern, m’agradaria fer una observació sobre la concepció del llenguatge poètic que hi ha al darrere dels versos del recull i que l’autora mateixa resumeix en un dels seus poemes. Tot retratant una escena ritual en què ella participa i que té lloc en llengua senufó, la poeta reprodueix “mot per mot” tot allò que sent, i, conscient d’haver copsat el sentit profund d’aquelles paraules desconegudes,  defineix amb dos versos el valor i la funció del llenguatge:

            “La humil solemnitat de la paraula

                                      [...]

La solemne humilitat de la paraula”

Amb aquests versos l’Anna Rossell no només retrata el moment solemne sinó que al meu entendre defineix també quina és la seva manera d’entendre i d’escriure poesia.

Pel que fa a l’estructura del Quadern voldria destacar que, efectivament, l’escriptura segueix el curs del viatge: és un quadern i els temes van variant segons varien els paisatges. Sovint és la línia vermella dels camins per on es viatja el fil conductor de les impressions: tot el món que hi viu al voltant: dones, homes, camps de mill o de cotó, ramats, poblets, nens. Tots ells són motius dels poemes. Però a banda d’aquesta voluntat impressionista, jo crec que els poemes van guanyant en profunditat a mesura que avança el poema: els primers són més epidèrmics i els darrers són més profunds o reflexius. A mi em sembla simptomàtic que el recull comenci amb la sensació de suor de l’autora en posar els peus a Àfrica i que el poemari acabi, en canvi, amb la descripció de l’espera interminable i resignada d’uns viatgers malians en una estació d’autobusos. El recull conclou amb uns versos desencisats: ‘i esperen, esperen, esperen”, que al·ludeixen a una actitud i una realitat que van més enllà de l’anècdota.

Al llarg del llibre, com dèiem, ens belluguem entre el retrat més impressionista i líric, a un extrem, i la reflexió al voltant de la realitat africana. Cal no oblidar, amb tot, que tota la realitat és presentada a través del filtre del llenguatge i que la mateixa tria de les paraules, com de les imatges, no és mai neutra ni es correspon estrictament amb la món sinó que, com a mínim, hi ha una determinada selecció i interpretació dels elements que el conformen. Vegem alguns dels nuclis temàtics d’aquest Quadern:


1)      La gran festa dels sentits, acostament sensorial al món. Els ulls fascinats de la poeta tradueixen la realitat a impressions breus, a breus paraules que volen captar els moments: la suor que regalima, el festival de colors i olors als mercats, la pau que ho envaeix tot al capvespre:

“Creuem un rierol emboirinat de petites

papallones blanques.///

Aquest moment.”

2)      Hi ha una colla de poemes que se centren en la captació de la realitat feta amb una altra intenció: hi ha voluntat de fer inventari, de recollir “objectivament” tot allò que en forma part. El Quadern fa camí amb el seu objectiu fotogràfic, segueix la cinta vermella de la ruta i retrata els paisatges: la ciutat (els mercats, les professions), els poblats i el camp (les feines del camp), el paisatge i la naturalesa. Els poemes es converteixen aleshores en una espècie de lletanies d’enumeració d’”objectes”: el món es veu abstret a un llistat d’elements que es presenta als ulls sense aparent connexió. La poeta fa inventari del món: assenyala els límits de la realitat, les coordinades de la realitat. Aquesta enumeració del món, naturalment, no pot mai ser neutra. És l’ull que mira allò que ens importa, allò que ens diu alguna cosa. O que ens suggereix, com a “Dandarossó”:

“Un mirall d’aigua s’estén

sobre el camí; vora del riu, dones que

fan bugada, nens neixen de la terra

a ambdós costats.”

3)      Com apuntava al començament, el recull també és una reflexió sobre el llenguatge, sobre l’ús de la paraula, sobre la comunicació. Aquesta reflexió es dóna a diferents nivells: al costat de “la solemne humilitat de la paraula” ja comentada, el llenguatge és presentat com a part intrínseca del món: “la veu del muetzí, llunyana i trista, entreteixida i fosa amb el bel de les cabres.” Les paraules de la poeta, alhora, volen captar l’espiritualitat del món que observa, viscuda en comunió amb els elements.

Relacionat encara amb la dimensió comunicativa del llenguatge hi ha un grup de poemes que reflexiona sobre les relacions de l’africà amb l’estranger a través del llenguatge, i sobre l’expressió de la seva hospitalitat. En aquest sentit l’Anna dedica sempre càlides paraules d’agraïment al profund sentit de l’hospitalitat que tenen els africans.

4)      Encara podem parlar d’un darrer grup de poemes en els quals l’autora reflexiona sobre la realitat de l’Àfrica: la realitat política i també la realitat social. L’autora al·ludeix per exemple a l’arbitrarietat de les divisions polítiques dels països africans, i en una escena retrata la corrupció de la policia (com unes “aranyes”).

Potser el tema a què dedica més poemes en aquest sentit és al retrat de la realitat de la dona africana. Es tracta d’escenes de dones treballant en diferents ocupacions laborals, o bé ocupant-se de les tasques de casa i de l’economia familiar. És la dona africana qui sustenta la societat, i en aquest sentit en els poemes es reconeix un extrem sentit de solidaritat entre elles, i de la poeta cap a elles.

A través de la poesia, jo crec que l’Anna ens vol presentar la seva experiència africana d’una forma essencial, profunda. I tanmateix, com hem vist, es val de temes i de procediments ben diferents en  aquests poemes. Jo crec que aquest quadern, com els altres llibres de l’Anna, neix de la fascinació cap a Àfrica. Una fascinació, que malgrat les contradiccions, l’Anna ens transmet en aquest llibret i que jo espero que gaudiu com ho he fet jo.
*
*
CÓMO ADQUIRIR MIS LIBROS

1) En la Librería Altaïr, de Barcelona: Gran Vía de les Corts Catalanes, 616 (entre C./ Balmes y Rbla. de Cataluña), 08007 Barcelona
Tel. (34) 933427171
Fax (34) 933427178
Horario de lunes a sábado: 10:00 - 20:30 h
http://www.altair.es/.

2) Librería Laie, de Barcelona, C./ Pau Clarís, 85, Tel. 933181739

3) Librería Lili, de El Masnou (pasaje delante del quiosco de prensa, ante la estación de Ocata)

4) En la Librería Altaïr, de Madrid: C./ Gaztambide, 31 (entre C./ Alberto Aguilera y Princesa), 28015 Madrid
Tel. 915435300
Fax 915443498
Correo-e: altair.m@altair.es
Horario de lunes a viernes: 10:00-14:00 h i 16:30-20:30 h
sábado: 10:30-14-30 h

5) En la Librería Primado, de Valencia, Avda. Primado Reig, 102, Tel. 963616064 (Miguel Morata)
Correo-e: libreriaprimado@hotmail.com
libreriaprimado.blogspot.com

6) Librería Rayuela, de Sevilla, Pza. de la Encarnación s/n. Tel. 954228834
*
LISTA DE PRECIOS:

Mi viaje a Togo (Libro de viajes) 18,50 Euros

La ferida en la paraula (poemario) 12 Euros

Mondomwouwé (novela) 12 Euros

Quadern malià / Cuaderno de Malí (poemario) 12 Euros