14 de enero de 2014

PRESENTACIÓ DE L'INFORME ANUAL 2013 D'AMNISTIA INTERNACIONAL / PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL 2013 DE AMNISTÍA INTERNACIONAL

*
Ateneu / Ateneo El Rovell, de Malgrat de Mar (C./ del Mar, 77, Barcelona // Espanya / España)
*
Dissabte / Sábado, 18 de gener / enero, 2014, 19:30 h
*
A càrrec d'Anna Rossell, portaveu d'AIC-Maresme i Pep Parés, Coordinador d'AIC-Maresme /
A cargo de Anna Rossell, portavoz de AIC-Maresme y Pep Parés, Coordinador de AIC-Maresme