13 de enero de 2011

ENTREVISTA A XEC MARQUÈS, MISSIONER SALESIÀ A CONAKRY (ÀFRICA OCCIDENTAL) / ENTREVISTA A XEC MARQUÈS, MISIONERO SALESIANO EN CONAKRY (ÁFRICA OCCIDENTAL)

*
Al texto catalán sigue su traducción al español
*
Una entrevista entranyable, càlida i didàctica. La senzillesa i l'autenticitat de les persones implicades la fan un gran petit tresor, petit per la mida física dels entrevistadors i la humilitat i la tendresa de l'entrevistat (la humilitat i la tendresa defugen les grans mides, encara que siguin grans), però gran per la talla humana de tot@s ell@s.

*
Xec Marquès amb les nenes i nens que el varen entrevistar (Ciutadella, gener 2011) / Xec Marquès con les niñas y niños que lo entrevistaron (Ciutadella, enero 2011)

Publicat a Menorca.info: http://www.menorca.info/menorca/440025/coses/son/essencials/aqui/tambe/ho/son/als/pasos/empobrits#comentarios


"Les coses que són essencials aquí també ho són als països empobrits"

Cinc fillets de Ciutadella, Margarita, Lluís, Àgueda, Alba i Loreto, entrevisten a Xec Marquès, un salesià que du des de 1993 a Àfrica i que ha fet un parèntesi per descansar uns dies a Menorca.


L.M.F. , Ciutadella 13/01/2011

La delegació de "Es Diari" va acollir una trobada en la que no van faltar bones preguntes, exclamacions i rialles.

Als seus ulls llu la curiositat quan encara no han començat. Margarita i Àgueda Amorós Mascaró, Lluís i Loreto Mestres Vázquez i Alba Cardell Ferràs són cinc fiets de Ciutadella, d’entre 8 i 9 anys, que entrevisten el seu paisà Xec Marquès Coll, un prevere salesià nascut a 1963, que es troba a l’actualitat a Guinea Conakry. No hi ha timidesa, ni tan sols inicial, i sí moltes preguntes encadenades, exclamacions i rialles, de les quals es contagia un Marquès proper i didàctic que no dubta en confessar-se “enamorat de Jesús i després d’Àfrica”.

Lluís.- D’on ets?

Xec.- (Rialles) De Ciutadella, del carrer Conqueridor nombre 105.

Margarita.- Per què vas fer-te missioner?

Xec.- Fa molt de temps, era molt petit i volia ser metge. Rebia una revista “Mundo Negro” i volia ser metge per anar a Àfrica. En acabar a Calós [el col·legi salesià de Ciutadella on s'estudia fins a batxillerat], vaig fer un any d’institut i vaig decidir que volia ser salesià i vaig estudiar per ser-ho. Sabeu que els salesians no es casen, viuen en comunitat i fan feina junts. Quan vaig acabar d’estudiar per ser capellà i la Universitat, el 1993, vaig dir “vull anar a Àfrica” i des de llavors faig feina allà.

Margarita.- T’has enamorat alguna vegada?

Xec.- Jo vaig enamorar-me de Jesús i després d’Àfrica. Tal vegada Menorca era petita per jo.

Alba.- Arriben els Reis a Àfrica?

Xec.- Allà on som és un país on cada 100 persones, 93 són musulmans que tenen altres tipus de festa, encara que també fan regals com ara quan s’acaba el Ramadà o en la Festa del Sacrifici. Sobretot, els regalen roba nova però també joguines, com aquí, dels xinesos, però poca cosa.

Loreto.- Es sà viure a l’Àfrica?

Xec.- Des de 1993 no he estat ni un dia malalt però molta gent ho està perquè no menja bé, no pot comprar medecines ni anar a l’hospital. L’esperança de vida és d’uns 45 o 46 anys, edat a la que molts al·lots ni arriben, i hi ha gent que no és molt gran però que ho sembla. Àfrica no és sà perquè les seves condicions de vida no són prou bones, però també hi ha menys contaminació, menys fillets grassos i la gent fa molt d’esport, no perquè juguen a futbol i a tennis, sinó perquè fan molta feina com anar a cercar 20 litres d’aigua.

Loreto.- Vint litros!!!?

Xec.- Sí, no van al gimnàs i estan “cachas”, tampoc tenen tantes càries. També pot ser un país sà però hi ha un mosquit que porta malària i no hi ha aigua potable ni clavegueram com el d’aquí. El que pensem que és la salut i ens sembla normal, allà encara no ho és. Com d’aquí un temps ens semblarà normal que no es fumi als bars i fins ara no era així. S’ha de tenir força i coratge per fer canviar les coses.

Àgueda.- Quina feina fas?

Xec.- Moltes feines, de lampista, de manobre, d’electricista, rentar roba. Tenim una petita comunitat i vivim a una casa petita i el primer que feim és de mestressa de casa. Tenim també una parròquia i animem una comunitat cristiana i a més a més, estem construint una església. Tenim un pati no molt gran, no tan gran com el de Calós, i allà fem activitats per a fillets i estem construint un petit edifici amb unes sales per als fillets que mai han anat a l’escola. Amb ells treballem durant un any perquè puguin incorporar-s’hi i també amb gent més gran que ja no poden tornar a l’escola i amb la que feim alfabetització. I treballem amb gent molt més gran que tampoc ha pogut anar a l’escola perquè sàpiguen almenys llegir i calcular, el que es diu alfabetització d’adults. I també ens cuidem d’un pou que tenim, perquè no hi ha aigua potable i la llum ve quan ve, encara que estem a la capital.

Loreto.- No m’imagin com és així l’Àfrica.

Xec.- Com els al·lots d’allà també els costa imaginar com és aquí.

Lluís.- Com és el teu poble?

Xec.- Jo sóc a la capital, Conakry, una ciutat quasi tan llarga com Menorca. El tros de terra en el punt més estret és d’un quilòmetre i en el més ample de 20 o 25 quilòmetres. Estem devora el mar i hi viu un milió i pico d’habitants. Hi ha moltes cases baixes i molts petits ports, com Sa Platja Gran, on hi ha pescadors. És una ciutat que ha crescut devora pobles de pescadors.

Loreto.- I quin clima fa?

Xec.- No fa fred, des de 1993 sempre vaig vestit amb samarreta, avarques i pantalons curts com si estiguéssim a l’estiu, encara que des de maig a octubre és època de pluges i plou molt, però la temperatura no canvia molt.

Loreto.- Hi ha jardí o terra? Lluís.- Teniu autobusos i motos?

Xec.- A la ciutat casi tot són cases i algun carrer asfaltat, no hi ha fanals. Hi ha qualque autobús però sobretot taxis que travessen l’Illa i que pagues segons el tros que recorris, encara que és un poc diferent que aquí perquè van quatre darrere, imagina si et toca una senyora grassa que acaba d’anar al mercat, i davant el xofer i dos passatgers més, encara que ara ho han prohibit, que hi vagin dos. També hi ha motos, evidentment que existeixen. Som a la capital!

Lluís.- Què t’emportes quan t’en vas?

Xec.- Els ‘duros’ que he pogut arreplegar o tot el que puc dur-me, encara que els avions ho estan posant difícil, cinc quilos de més (rialles) i també moltes amistats. I un poc de formatge, a veure si no se’l mengen els ratolins.

Loreto.- Ratolins!!!!?

Xec.- I tant, ca meva n'és plena.


(Publicat a Menorca.info: http://www.menorca.info/menorca/440025/coses/son/essencials/aqui/tambe/ho/son/als/pasos/empobrits#comentarios )
*
*
En Xec Marquès necessita diners per a:

*
1. portar a terme la construcció dels espais necessaris per fer realitat aquest projecte,
*
2. l'equipament d'aquests espais amb els mitjans corresponents,
*
3. la formació d'un equip d'educadors de temps lliure que col·labori amb ell,
*
4. recolzar a les famílies sense mitjans amb beques per al reforç escolar dels seus fills,
*
5. ....
*
Qui vulgui fer un donatiu pot fer-lo al número de compte que figura a continuació (li podeu escriure, telefonar o anar-lo a visitar sempre que vulgueu): Xec Marquès Coll: xecsdb@yahoo.fr:
*
BANC: BANCO POPULAR
*
ADREÇA: C/Alcalá 26, 28014 MADRID – España.
*
SWIFT: POPUESMM
*
IBAN: ES26 0075 0001 8806 0676 4729
*
C.C.C. 0075 0001 88 0606764729
*
TITULAR DEL COMPTE: SOC. DE SAN FRANCISCO DE SALES (Salesians) A COSTA D'IVORI / COSTA DE MARFIL
*
INDICAR A LES OBSERVACIONS: Per al projecte de Conakry (Xec, -B.A.-)
*
*
Traducción al español de Anna Rossell
*
Publicado en Menorca.info: http://www.menorca.info/menorca/440025/coses/son/essencials/aqui/tambe/ho/son/als/pasos/empobrits#comentarios

Una entrevista entrañable, cálida y didáctica. La sencillez y la autenticidad de las personas implicadas la convierten en un gran pequeño tesoro, pequeño por la medida física de l@s entrevistador@s y la humildad y la ternura del entrevistado (la humildad y la ternura rehuyen las medidas grandes, aunque sean grandes), pero grande por la talla humana de tod@s ell@s.


"Las cosas que son esenciales aquí también lo son en los países empobrecidos"

Cinco niños de Ciutadella, Maragita, Lluís, Àgueda, Alba y Loreto, entrevistan a Xec Marquès, un salesiano que vive en África desde 1993 y que ha hecho un paréntesis para descansar unos días en Menorca.

L.M.F. , Ciutadella 13/01/2011

La delegación de "Es Diari" acogió un encuentro en el que no faltaron buenas preguntas, exclamaciones y risas.

En sus ojos se refleja la curiosidad cuando aún no han empezado. Margarita y Águeda Amorós Mascaró, Lluís y Loreto Mestres Vázquez y Alba Cardell Ferràs son cinco niños de Ciutadella , de entre 8 y 9 años, que entrevistan a su paisano Xec Marquès Coll, un sacerdote salesiano nacido en 1963, que se encuentra actualmente en Guinea Conakry. No hay timidez, siquiera inicial, y sí muchas preguntas encadenadas, exclamaciones y risas, de las cuales se contagia un Marquès cercano y didáctico que no duda en confesarse "enamorado de Jesús y después de África".
Lluís.- ¿De dónde eres?

Xec.- (Risas) De Ciutadella, de la calle Conquistador, número 105.

Margarita.- ¿Por qué te hiciste misionero?

Xec.- Hace mucho tiempo, yo era muy pequeño y quería ser médico. Recibía una revista "Mndo Negro" y quería ser médico para ir a África. Cuando acabé en Calós [el colegio salesiano de Ciutadella donde se estudia hasta el bachillerato incluido], estudié un año en el instituto y decidí que quería ser salesiano y estudié para serlo. Sabéis que los salesianos no se casan, viven en comunidad y trabajan juntos. Cuando terminé de estudiar para ser sacerdote y la Universidad, en 1993, dije "quiero ir a África" y desde entonces trabajo allí.

Margarita.- ¿Te has enamorado alguna vez?

Xec.- Yo me enamoré de Jesús y después de África. Quizás Menorca era pequeña para mí.

Alba.- Los Reyes llegan a África?

Xec.- Donde nosotros estamos es un país donde de cada 100 personas, 93 son musulmanas que tienen otro tipo de fiestas, aunque también hacen regalos, por ejemplo cuando se termina el Ramadán o en la Fiesta del Sacrificio. Sobre todo, les regalan ropa nueva, pero también juguetes, como aquí, de estos de las tiendas chinas, pero poca cosa.

Loreto.- ¿Es sano vivir en África?

Xec.- Desde 1993 no he estado un solo día enfermo, pero mucha gente lo está porque no come bien, no puede comprar medicamentos ni ir al hospital. La esperanza de vida es de unos 45 o 46 años, edad a la que muchos niños no llegan, y hay gente que no es muy mayor pero que lo parece. África no es sana porque sus condiciones de vida no son lo suficientemente buensa, pero también hay menos contaminación, menos niños obesos y la gente hace mucho deporte, no porque jueguen a fútbol y al tenis, sino porque trabajan mucho, como por ejemplo ir a buscar 20 litros de agua.

Loreto.- ¿Veinte litros?
Xec.- Sí, no van al gimnasio y están "cachas", tampoco tienen tantas caries. También puede suceder que un país sea sano, pero hay un mosquito que lleva la malaria y no hay agua potable ni cloacas como las de aquí. Lo que aquí pensamos que es la salud y nos parece normal, allí todavía no lo es. Igual que de aquí un tiempo nos parecerá normal que no se fume en los bares, lo que hasta ahora no ha sido así. Hay que tener fuerza y valentía para cambiar las cosas.

Àgueda.- ¿Y a qué te dedicas?

Xec.- A muchas cosas, trabajo de lampista, de paleta, de electricista, lavo la ropa. Tenemos una pequeña comunidad y vivimos en una casa pequeña y lo que hacemos primero de todo son las tareas de la casa. También tenemos una parroquia y animamos una comunidad cristiana y además estamos construyendo una iglesia. Tenemos un patio que no es muy grande, no tan grande como el de Calós, y allí organizamos actividades para niños y niñas y estamos construyendo un pequeño edificio con unas salas para los que nunca han ido a la escuela. Con ellos trabajamos durante un año para que puedan incorporarse a la escuela y también trabajamos con gente mahyor que ya no pueden volver a la escuela y con la que hacemos alfabetización. Y trabajamos con gente mucho mayor aún que tampoco ha podido ir a la escuela, para que al menos sepan leer y calcular, es lo que se llama alfabetización de adultos. Y también nos cuidamos de un pozo que tenemos, porque no hay agua potable y la luz viene cuando viene, aunque estemos en la capital.

Loreto.- Pues no me imagino como és África.

Xec.- A los niños de allí también les cuesta imaginarse como es esto de aquí.

Lluís.- ¿Cómo es tu pueblo?

Xec.- Yo estoy en la capital, Conakry, una ciudad casi tan larga como Menorca. El trozo de tierra en el punto más estrecho es de un quilómetro y en el más ancho es de 20 ó 25 quilómetros. Estamos a la orilla del mar y allí vive un millón y pico de habitantes. Hay muchas casas bajas y muchos puertos pequeños, como Sa Platja Gran, donde hay pescadores. Es una ciudad que ha crecido cerca de pueblos de pescadores.

Loreto.- ¿Y qué clima hace?

Xec.- No hace frío, desde 1993 siempre voy vestido con camiseta, sandalias menorquinas y pantalones cortos, como si fuera verano, aunque de mayo a octubre es época de lluvias y llueve mucho, pero la temperatura no varía demasiado.

Loreto.- ¿Hay jardín o tierra? Lluís.- ¿Tenéis autobuses y motos?

Xec.- En la ciudad casi todo son casas y alguna calle asfaltada, no hay farolas. Hay algún que otro autobús, pero sobre todo taxis que atraviesas la Isla y que pagas según el recorrido, aunque es algo diferente que aquí porque van cuatro detrás, imagina que te toca una señora gordota que viene del mercado, y delante va el chófer más dos pasajeros, aunque ahora lo han prohibido esto de que vayan dos. También hay motos, claro que existen. ¡Estamos en la capital!

Lluís.- ¿Qué te llevas cuando te vas?

Xec.- Los "duros" que he podido reunir o todo lo que puedo llevarme, aunque los aviones lo están poniendo difícil, cinco quilos de más (risas) y también muchas amistades. Y un poco de queso, a ver si no se lo comen los ratones.

Loreto.- ¿Ratones!!!!?

Xec.- ¡Pues claro! ¡En casa tenemos montones!


(Publicado en Menorca.info: http://www.menorca.info/menorca/440025/coses/son/essencials/aqui/tambe/ho/son/als/pasos/empobrits
*
*
Xec Marquès necesita dinero para:

*
1. llevar a cabo la construcción de los espacios necesarios para hacer realidad este proyecto,
*
2. el equipamiento de estos espacios con los medios corresopondientes,
*
3. la formación de un equipo de maestros y educadores que colabore con él,
*
4. apoyar a las familias sin recursos económicos con becas para el refuerzo escolar de sus hij@s,
*
5. ....
*
Quien quiera hacer un donativo puede hacerlo al número de cuenta que sigue a continuación(le podéis escribir, telefonear o ir a verle siempre que queráis: Xec Marquès Coll: xecsdb@yahoo.fr
*
BANCO: BANCO POPULAR
*
DIRECCIÓN: C/Alcalá 26, 28014 MADRID – España.
*
SWIFT: POPUESMM
*
IBAN: ES26 0075 0001 8806 0676 4729
*
C.C.C. 0075 0001 88 0606764729
*
TITULAR DE LA CUENTA: SOC. DE SAN FRANCISCO DE SALES (Salesianos) / COSTA DE MARFIL
*
INDICAR EN LAS OBSERVACIONES: Para el proyecto de Conakry (Xec, -B.A.-)

ENTREVISTA A XEC MARQUÈS, MISSIONER SALESIÀ A CONAKRY (ÀFRICA OCCIDENTAL)

*
Al texto catalán le sigue su traducción al español
*
Una entrevista entranyable, càlida i didàctica. La senzillesa i l'autenticitat de les persones implicades la fan un gran petit tresor, petit per la mida física dels entrevistadors i la humilitat i la tendresa de l'entrevistat (la humilitat i la tendresa defugen les grans mides, encara que siguin grans), però gran per la talla humana de tot@s ell@s.

Xec Marquès amb les nenes i nens que el varen entrevistar (Ciutadella, gener 2011)


 "Les coses que són essencials aquí també ho són als països empobrits"


Cinc fillets de Ciutadella, Margarita, Lluís, Àgueda, Alba i Loreto, entrevisten a Xec Marquès, un salesià que du des de 1993 a Àfrica i que ha fet un parèntesi per descansar uns dies a Menorca

L.M.F. , Ciutadella 13/01/2011

La delegació de "Es Diari" va acollir una trobada en la que no van faltar bones preguntes, exclamacions i rialles.

Als seus ulls llu la curiositat quan encara no han començat. Margarita i Àgueda Amorós Mascaró, Lluís i Loreto Mestres Vázquez i Alba Cardell Ferràs són cinc fiets de Ciutadella, d’entre 8 i 9 anys, que entrevisten el seu paisà Xec Marquès Coll, un prevere salesià nascut a 1963, que es troba a l’actualitat a Guinea Conakry. No hi ha timidesa, ni tan sols inicial, i sí moltes preguntes encadenades, exclamacions i rialles, de les quals es contagia un Marquès proper i didàctic que no dubta en confessar-se “enamorat de Jesús i després d’Àfrica”.

Lluís.- D’on ets?

Xec.- (Rialles) De Ciutadella, del carrer Conqueridor nombre 105.

Margarita.- Per què vas fer-te missioner?

Xec.- Fa molt de temps, era molt petit i volia ser metge. Rebia una revista “Mundo Negro” i volia ser metge per anar a Àfrica. En acabar a Calós [el col·legi de salesians de Ciutadella on es pot estudiar fins a batxillerat inclòs], vaig fer un any d’institut i vaig decidir que volia ser salesià i vaig estudiar per ser-ho. Sabeu que els salesians no es casen, viuen en comunitat i fan feina junts. Quan vaig acabar d’estudiar per ser capellà i la Universitat, el 1993, vaig dir “vull anar a Àfrica” i des de llavors faig feina allà.

Margarita.- T’has enamorat alguna vegada? Jo vaig enamorar-me de Jesús i després d’Àfrica. Tal vegada Menorca era petita per jo.

Alba.- Arriben els Reis a Àfrica?

Xec.- Allà on som és un país on cada 100 persones, 93 són musulmans que tenen altres tipus de festa, encara que també fan regals com ara quan s’acaba el Ramadà o en la Festa del Sacrifici. Sobretot, els regalen roba nova però també joguines, com aquí, dels xinesos, però poca cosa.

Loreto.- Es sà viure a l’Àfrica?

Xec.- Des de 1993 no he estat ni un dia malalt però molta gent ho està perquè no menja bé, no pot comprar medecines ni anar a l’hospital. L’esperança de vida és d’uns 45 o 46 anys, edat a la que molts al·lots ni arriben, i hi ha gent que no és molt gran però que ho sembla. Àfrica no és sà perquè les seves condicions de vida no són prou bones, però també hi ha menys contaminació, menys fillets grassos i la gent fa molt d’esport, no perquè juguen a futbol i a tennis, sinó perquè fan molta feina com anar a cercar 20 litres d’aigua.

Loreto.- Vint litros!!!?

Xec.- Sí, no van al gimnàs i estan “cachas”, tampoc tenen tantes càries. També pot ser un país sà però hi ha un mosquit que porta malària i no hi ha aigua potable ni clavegueram com el d’aquí. El que pensem que és la salut i ens sembla normal, allà encara no ho és. Com d’aquí un temps ens semblarà normal que no es fumi als bars i fins ara no era així. S’ha de tenir força i coratge per fer canviar les coses.

Àgueda.- Quina feina fas?

Xec.- Moltes feines, de lampista, de manobre, d’electricista, rentar roba. Tenim una petita comunitat i vivim a una casa petita i el primer que feim és de mestressa de casa. Tenim també una parròquia i animem una comunitat cristiana i a més a més, estem construint una església. Tenim un pati no molt gran, no tan gran com el de Calós, i allà fem activitats per a fillets i estem construint un petit edifici amb unes sales per als fillets que mai han anat a l’escola. Amb ells treballem durant un any perquè puguin incorporar-s’hi i també amb gent més gran que ja no poden tornar a l’escola i amb la que feim alfabetització. I treballem amb gent molt més gran que tampoc ha pogut anar a l’escola perquè sàpiguen almenys llegir i calcular, el que es diu alfabetització d’adults. I també ens cuidem d’un pou que tenim, perquè no hi ha aigua potable i la llum ve quan ve, encara que estem a la capital.

Loreto.- No m’imagin com és així l’Àfrica.

Xec.- Com els al·lots d’allà també els costa imaginar com és aquí.

Lluís.- Com és el teu poble?

Xec.- Jo sóc a la capital, Conakry, una ciutat quasi tan llarga com Menorca. El tros de terra en el punt més estret és d’un quilòmetre i en el més ample de 20 o 25 quilòmetres. Estem devora el mar i hi viu un milió i pico d’habitants. Hi ha moltes cases baixes i molts petits ports com Sa Platja Gran on hi ha pescadors. És una ciutat que ha crescut devora pobles de pescadors.

Loreto.- I quin clima fa?

Xec.- No fa fred, des de 1993 sempre vaig vestit amb samarreta, avarques i pantalons curts com si estiguéssim a l’estiu, encara que des de maig a octubre és època de pluges i plou molt, però la temperatura no canvia molt.

Loreto.- Hi ha jardí o terra? Lluís.- Teniu autobusos i motos?

Xec.- A la ciutat casi tot són cases i algun carrer asfaltat, no hi ha fanals. Hi ha qualque autobús però sobretot taxis que travessen l’Illa i que pagues segons el tros que recorris, encara que és un poc diferent que aquí perquè van quatre darrere, imagina si et toca una senyora grassa que acaba d’anar al mercat, i davant el xofer i dos passatgers més, encara que ara ho han prohibit, que hi vagin dos. També hi ha motos, evidentment que existeixen. Som a la capital!

Lluís.- Què t’emportes quan t’en vas?

Xec.- Els ‘duros’ que he pogut arreplegar o tot el que puc dur-me encara que els avions ho estan posant difícil, cinc quilos de més (rialles) i també moltes amistats. I un poc de formatge, a veure si no se’l mengen els ratolins.

Loreto.- Ratolins!!!!?

Xec.- I tant, ca meva n'és plena.

(Publicat al diari Menorca.info: http://www.menorca.info/menorca/440025/coses/son/essencials/aqui/tambe/ho/son/als/pasos/empobrits#comentarios )
*
*
En Xec Marquès necessita diners per a:

*
1. portar a terme la construcció dels espais necessaris per fer realitat aquest projecte,
*
2. l'equipament d'aquests espais amb els mitjans corresponents,
*
3. la formació d'un equip d'educadors de temps lliure que col·labori amb ell,
*
4. recolzar a les famílies sense mitjans amb beques per al reforç escolar dels seus fills,
*
5. ....
*
Qui vulgui fer un donatiu pot fer-lo al número de compte que figura a continuació (li podeu escriure, telefonar o anar-lo a visitar sempre que vulgueu): Xec Marquès Coll: xecsdb@yahoo.fr:
*
BANC: BANCO POPULAR
*
ADREÇA: C/Alcalá 26, 28014 MADRID – España.
*
SWIFT: POPUESMM
*
IBAN: ES26 0075 0001 8806 0676 4729
*
C.C.C. 0075 0001 88 0606764729
*
TITULAR DEL COMPTE: SOC. DE SAN FRANCISCO DE SALES (Salesians) A COSTA D'IVORI / COSTA DE MARFIL
*
INDICAR A LES OBSERVACIONS: Per al projecte de Conakry (Xec, -B.A.-)
*
*
Traducción al español de Anna Rossell

*
Publicado en Menorca.info: http://www.menorca.info/menorca/440025/coses/son/essencials/aqui/tambe/ho/son/als/pasos/empobrits#comentarios

Una entrevista entrañable, cálida y didáctica. La sencillez y la autenticidad de las personas implicadas la convierten en un gran pequeño tesoro, pequeño por la medida física de l@s entrevistador@s y la humildad y la ternura del entrevistado (la humildad y la ternura rehuyen las medidas grandes, aunque sean grandes), pero grande por la talla humana de tod@s ell@s.


"Las cosas que son esenciales aquí también lo son en los países empobrecidos"

Cinco niños de Ciutadella, Maragita, Lluís, Àgueda, Alba y Loreto, entrevistan a Xec Marquès, un salesiano que vive en África desde 1993 y que ha hecho un paréntesis para descansar unos días en Menorca.


L.M.F. , Ciutadella 13/01/2011

La delegación de "Es Diari" acogió un encuentro en el que no faltaron buenas preguntas, exclamaciones y risas.

En sus ojos se refleja la curiosidad cuando aún no han empezado. Margarita y Águeda Amorós Mascaró, Lluís y Loreto Mestres Vázquez y Alba Cardell Ferràs son cinco niños de Ciutadella , de entre 8 y 9 años, que entrevistan a su paisano Xec Marquès Coll, un sacerdote salesiano nacido en 1963, que se encuentra actualmente en Guinea Conakry. No hay timidez, siquiera inicial, y sí muchas preguntas encadenadas, exclamaciones y risas, de las cuales se contagia un Marquès cercano y didáctico que no duda en confesarse "enamorado de Jesús y después de África".


Lluís.- ¿De dónde eres?

Xec.- (Risas) De Ciutadella, de la calle Conquistador, número 105.

Margarita.- ¿Por qué te hiciste misionero?

Xec.- Hace mucho tiempo, yo era muy pequeño y quería ser médico. Recibía una revista "Mundo Negro" y quería ser médico para ir a África. Cuando acabé en Calós [el colegio salesiano de Ciutadella donde se estudia hasta el bachillerato incluido], estudié un año en el instituto y decidí que quería ser salesiano y estudié para serlo. Sabéis que los salesianos no se casan, viven en comunidad y trabajan juntos. Cuando terminé de estudiar para ser sacerdote y la Universidad, en 1993, dije "quiero ir a África" y desde entonces trabajo allí.

Margarita.- ¿Te has enamorado alguna vez?

Xec.- Yo me enamoré de Jesús y después de África. Quizás Menorca era pequeña para mí.

Alba.- Los Reyes llegan a África?

Xec.- Donde nosotros estamos es un país donde de cada 100 personas, 93 son musulmanas que tienen otro tipo de fiestas, aunque también hacen regalos, por ejemplo cuando se termina el Ramadán o en la Fiesta del Sacrificio. Sobre todo, les regalan ropa nueva, pero también juguetes, como aquí, de estos de las tiendas chinas, pero poca cosa.

Loreto.- ¿Es sano vivir en África?

Xec.- Desde 1993 no he estado un solo día enfermo, pero mucha gente lo está porque no come bien, no puede comprar medicamentos ni ir al hospital. La esperanza de vida es de unos 45 o 46 años, edad a la que muchos niños no llegan, y hay gente que no es muy mayor pero que lo parece. África no es sana porque sus condiciones de vida no son lo suficientemente buensa, pero también hay menos contaminación, menos niños obesos y la gente hace mucho deporte, no porque jueguen a fútbol y al tenis, sino porque trabajan mucho, como por ejemplo ir a buscar 20 litros de agua.

Loreto.- ¿Veinte litros?

Xec.- Sí, no van al gimnasio y están "cachas", tampoco tienen tantas caries. También puede suceder que un país sea sano, pero hay un mosquito que lleva la malaria y no hay agua potable ni cloacas como las de aquí. Lo que aquí pensamos que es la salud y nos parece normal, allí todavía no lo es. Igual que de aquí un tiempo nos parecerá normal que no se fume en los bares, lo que hasta ahora no ha sido así. Hay que tener fuerza y valentía para cambiar las cosas.

Àgueda.- ¿Y a qué te dedicas?

Xec.- A muchas cosas, trabajo de lampista, de paleta, de electricista, lavo la ropa. Tenemos una pequeña comunidad y vivimos en una casa pequeña y lo que hacemos primero de todo son las tareas de la casa. También tenemos una parroquia y animamos una comunidad cristiana y además estamos construyendo una iglesia. Tenemos un patio que no es muy grande, no tan grande como el de Calós, y allí organizamos actividades para niños y niñas y estamos construyendo un pequeño edificio con unas salas para los que nunca han ido a la escuela. Con ellos trabajamos durante un año para que puedan incorporarse a la escuela y también trabajamos con gente mahyor que ya no pueden volver a la escuela y con la que hacemos alfabetización. Y trabajamos con gente mucho mayor aún que tampoco ha podido ir a la escuela, para que al menos sepan leer y calcular, es lo que se llama alfabetización de adultos. Y también nos cuidamos de un pozo que tenemos, porque no hay agua potable y la luz viene cuando viene, aunque estemos en la capital.

Loreto.- Pues no me imagino como és África.

Xec.- A los niños de allí también les cuesta imaginarse como es esto de aquí.

Lluís.- ¿Cómo es tu pueblo?

Xec.- Yo estoy en la capital, Conakry, una ciudad casi tan larga como Menorca. El trozo de tierra en el punto más estrecho es de un quilómetro y en el más ancho es de 20 ó 25 quilómetros. Estamos a la orilla del mar y allí vive un millón y pico de habitantes. Hay muchas casas bajas y muchos puertos pequeños, como Sa Platja Gran, donde hay pescadores. Es una ciudad que ha crecido cerca de pueblos de pescadores.

Loreto.- ¿Y qué clima hace?

Xec.- No hace frío, desde 1993 siempre voy vestido con camiseta, sandalias menorquinas y pantalones cortos, como si fuera verano, aunque de mayo a octubre es época de lluvias y llueve mucho, pero la temperatura no varía demasiado.

Loreto.- ¿Hay jardín o tierra? Lluís.- ¿Tenéis autobuses y motos?

Xec.- En la ciudad casi todo son casas y alguna calle asfaltada, no hay farolas. Hay algún que otro autobús, pero sobre todo taxis que atraviesas la Isla y que pagas según el recorrido, aunque es algo diferente que aquí porque van cuatro detrás, imagina que te toca una señora gordota que viene del mercado, y delante va el chófer más dos pasajeros, aunque ahora lo han prohibido esto de que vayan dos. También hay motos, claro que existen. ¡Estamos en la capital!

Lluís.- ¿Qué te llevas cuando te vas?

Xec.- Los "duros" que he podido reunir o todo lo que puedo llevarme, aunque los aviones lo están poniendo difícil, cinco quilos de más (risas) y también muchas amistades. Y un poco de queso, a ver si no se lo comen los ratones.

Loreto.- ¿Ratones!!!!?

Xec.- ¡Pues claro! ¡En casa tenemos montones!


(Publicado en Menorca.info: http://www.menorca.info/menorca/440025/coses/son/essencials/aqui/tambe/ho/son/als/pasos/empobrits )
*
*
Xec Marquès necesita dinero para:

*
1. llevar a cabo la construcción de los espacios necesarios para hacer realidad este proyecto,
*
2. el equipamiento de estos espacios con los medios corresopondientes,
*
3. la formación de un equipo de maestros y educadores que colabore con él,
*
4. apoyar a las familias sin recursos económicos con becas para el refuerzo escolar de sus hij@s,
*
5. ....
*
Quien quiera hacer un donativo puede hacerlo al número de cuenta que sigue a continuación(le podéis escribir, telefonear o ir a verle siempre que queráis: Xec Marquès Coll: xecsdb@yahoo.fr
*
BANCO: BANCO POPULAR
*
DIRECCIÓN: C/Alcalá 26, 28014 MADRID – España.
*
SWIFT: POPUESMM
*
IBAN: ES26 0075 0001 8806 0676 4729
*
C.C.C. 0075 0001 88 0606764729
*
TITULAR DE LA CUENTA: SOC. DE SAN FRANCISCO DE SALES (Salesianos) / COSTA DE MARFIL
*
INDICAR EN LAS OBSERVACIONES: Para el proyecto de Conakry (Xec, -B.A.-)