6 de febrero de 2011

CORRESPONDENCIA XEC MARQUÈS-ANNA ROSSELL ( 06-02-2011)

*
CARTA DEL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (06-02-2011) / CARTA DEL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (06-02-2011)
*
Al texto catalán le sigue su traducción al español
*
D'esquerra a dreta, Begoña Simal, Alfredo Ibáñez, Xec Marquès, Josep Nonell, Anna Rossell i Xavier Costa (gener 2011, a la seu de l'ONG VOLS -Voluntariat Solidari-, de Barcelona)/ De izquierda a derecha Begoña Simal, Alfredo Ibáñez, Xec Marquès, Josep Nonell, Anna Rossell y Xavier Costa (enero 2011, en la sede de la ONG VOLS -Voluntariado Solidario- de Barcelona)

Conakry, 04-02-2011

Benvolguda :

Jo també aprecio que la nostra finestra-mirall-tenis de taula tingui altres interlocutors. Només que, si amb un ja em costa seguir el ritme, imagina't amb un grup.

No entro en el debat sobre la infància innocent. Segurament jo cada dia em trobo amb molts més infants que tu que farien perdre la paciència fins al bon Déu. Però al cap i a la fi, em dic, un infant és un infant i com a tal se l’ha d’entendre, en allò que té d’encantador i també en allò que pugui tenir de terrorista. Justament això és el bo de la infància, em sembla, que ni el bo ni el dolent, ni el bonic o el lleig tenen una valència moral, però al mateix temps són un mirall per entendre’ns millor nosaltres.

Tinc la impressió que et fan nosa els conceptes forts. Quan veig que el concepte de consciència es pot reduir a sentiment. Jo necessito la consciència, sense ella no hi hauria ni llibertat ni responsabilitat. És diferent al sentiment perquè fa entrar en joc tota la persona i totes les seves dimensions i recursos : coneixença, desig, voluntat. I sense ella no hi pot haver un jo. I en conseqüència en el tema en debat sobre la responsabilitat no hi pot haver culpa. Coneixença d’haver actuat contra els principis fonamentals que sostenen el que jo sóc com persona i que constitueixen la meva dignitat i la dignitat que recerco.

El que comet una infracció o va contra la llei prou se li farà saber que va errat. Però no n’hi haurà prou per a fer-li conèixer que és culpable, en francès em sona millor, diuen “fautif”, que és fals, que no és ell, que va errat.

Penso també quan la llei és incapaç de valorar la culpa de l’especulador que, des del seu despatx i envoltat d’ordinadors, fa caure el preu del cafè o del cacau i arruïna l’economia de milers de persones.

No n’hi prou amb la llei i amb el contracte social. Ens cal la consciència. Si la realitat social no només es pot definir per una mena de sentiment i cal una estructura (la llei, l’Estat...), la individualitat es fonamenta en la consciència com a estructura que dóna consistència, continuïtat i mesura de la responsabilitat a la persona individual (davant dels valors) i en la seva relació amb la col•lectivitat (davant la llei).

Courage

Xec
*
*
CARTA DEL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (06-02-2011)
(Traducción al español de Anna Rossell)

Conakry, 04-02-2011


Apreciada :

Yo también valoro que nuestra ventana-espejo-ping-pong tenga otros interlocutores. Só qe, si con uno ya me cuesta seguir el ritmo, imagínate tú en grupo.

No entro en el debate sobre la infancia inocente. Seguramente yo cada día me encuentro con muchos más niñ@s que tú que harían perder la paciencia hasta al buen Dios. Pero al fin y al cabo, me digo, un@ niñ@ es un@ niñ@ y como a tal debe entendérsele, en lo que tiene de encantador y también en lo que pueda tener de terrorista. Justamente esto es lo bueno de la infancia, me parece, que ni lo bueno ni lo malo, ni lo bonito o lo feo tienen una valencia moral, pero al mismo tiempo son un espejo para entendernos mejor nosotros.

Tengo la impresión de que te molestan los conceptos fuertes. Cuando veo que el concepto de conciencia se puede reducir a sentimiento. Yo necesito la conciencia, sin ella no habría ni libertad ni responsabilidad. Es diferente al sentimiento porque hace entrar en juego a toda la persona y todas sus dimensiones y recursos: conocimiento, deseo, voluntad. Y sin ella no puede haber un yo. Y en consecuencia en el tema que debatimos sobre la responsabilidad no puede haber culpa. Conocimiento de haber actuado contra los principios fundamentales que sostienen lo que yo soy como persona y que constituyen mi dignidad y la dignidad que busco.
A quien comete una infracción o va contra la ley pronto se le hará saber que está equivocado. Pero esto no será suficiente para darle a conocer que es culpable, en francés me suena mejor, se dice "fautif", que es falso, que no es él, que está equivocado.

Pienso también en el caso de que la ley es incapaz de valorar la culpa del especulador que, desde su despacho y rodeado de ordenadores, provoca la caída del precio del café o del cacao y arruina la economía de miles de personas.
La ley y el contrato social no son suficientes. Necesitamos la conciencia. Si la realidad social no sólo se puede definir por una especie de sentimiento y es necesaria una estructura (la ley, el Estado...), la individualidad se fundamenta en la conciencia como estructura que da consistencia, continuidad y medida de la responsabilidad a la persona individual (ante los valores) y en su relación con la colectividad (ante la ley).
Courage

Xec

ANNANATUR, SÍRVETE UNA COPA Y PARTICIPA EN LA TERTULIA

*
Lástima que no tengamos bar de copas, pero nada te impide ponerte cómoda y a gusto en tu casa, o donde sea, delante de la pantalla y participar en la tertulia. Ya sabes, esto está abierto a todas horas... Aquí te esperamos.