19 de diciembre de 2011

CORRESPONDENCIA XEC MARQUÈS-ANNA ROSSELL

*
CARTA DEL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (06-12-2011) /
*
CARTA DEL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (06-12-2011)
*
Al original catalán sigue su traducción al español
*
(Catalán)
* 
Xec Marquès en un acte, a Terrassa (desembre 2010) / Xec Marquès en un acto, en Terrassa (diciembre 2010)
*
Conakry, 6 de desembre 2011

Fa tres dies, un jove estudiant em presentava el tema d’un exercici de redacció que el professor els havia demanat. El títol era “La colonisation est la cause du sous-développement de l’Afrique” ["La colonització és la causa del subdesenvelopament de l'Àfrica"]. Un tema provocador, sobretot per a un ciutadà de Guinea, que té com a pare fundador de la república el Sékou Touré, aquell que va dir a De Gaulle “mieux vaut être pauvre dans la liberté que riche dans l’opression” ["millor ser pobre en la llibertat que ric en l'opressió"].

Vàrem estar reflexionant junts durant uns vint minuts. Jo el volia conduir a una reflexió que anés més enllà dels tòpics i afirmacions reduccionistes. El vaig conduir a fer un recorregut per la història. No es pot negar que fa un centenar d’anys es van trobar front a front estats europeus (França i Anglaterra) amb un poder militar, econòmic i cultural eficaç i unes col·lectivitats més o menys unificades per arrels culturals, de clans i en procés de constitució d'unitats més grans per pactes i guerres (els regnes i imperis que els blancs es van trobar i que en alguns llocs els van oposar forta resistència). Els països invasors estaven creant una economia i una riquesa fonamentada en l’explotació de terres i de gents descobertes i dominades des de feia alguns anys. Durant anys la primera riquesa que l’Àfrica va exportar varen ser els seus fills i filles, introduïts en el circuit econòmic com a mà d’obra esclava.

Grans capitals es van poder constituir i els països dominadors disposaven de recursos per enfortir la seva posició i capacitat de dominació, fins i tot en les qüestions humanes de la llibertat i de la dignitat de la persona, fins adonar-se’n que l’esclavatge no tenia raó de ser i s’havia d’acabar amb ell. Entre ells van fer guerres i quan feien la pau es posaven d’acord sobre qui i com governava una part del món. Van dibuixar fronteres i establir països, i així van néixer els estats africans. Uns i altres se n’adonaven que la cosa no podia durar massa, cada poble tenia el dret de governar-se, hi va haver guerres i revoltes; amb més o manco violència van venir les independències. Era fa una cinquantena d’anys.

Els estats nous arribaven a les independències en un món que ja havia fet el dibuix de la distribució del poder i del “conjunt de les nacions”. S’integraven en la màquina de la política i de l’economia mundial, dominada fins fa uns vint anys per la política dels blocs: un sota l’influencia dels EEUU, l’altre, de la URSS. Els grans es varen arribar a posar d’acord i nous equilibris es van anar constituint. La política es moria per deixar tot l’espai a l’economia que es diu capitalista. Avui és això que domina el món. Fins i tot els que han creat aquesta màquina en viuen espantats.

Quan algú vestit d’una manera sofisticada, viatjant en vaixells i altres màquines, manipulant eines que maten amb molta eficàcia, quan aquest té necessitat d’alimentar la seva economia i el seu confort i és a casa teva on troba el que li cal, aviat el nou arribat es creu desenvolupat i et mira des de dalt. La teva nuesa, la teva simplicitat de vida, l’absència de màquines i d’eficàcia se n’anomenarà des d’aleshores subdesenvolupament.

També en vindran d’altres de bona voluntat, sense altre interès que fer el bé. Ells se n’adonaran d’altres coses: els nens no van a l’escola i es moren fàcilment, l’aigua que beuen no sempre és neta i sana.... ; algun@s d'ell@s tindran la sort de viatjar i coneixeran (molts amb ocasió de les guerres entre els grans) el món d'on vénen aquests estrangers, veuran les seves cases i el seu confort, aprendran alguns dels seus valors i fins i tot prendran consciència de la seva opressió i de la seva dignitat de negre, des de segles negada.

Entre ell@s n’hi ha que aprendran a fer negoci i entraran en aquest món de la finança liberal, sabran fer fortuna i esdevenir, també ell@s, capitalistes.

Anna, des de la meva perspectiva, em costa definir la frontera entre el que s’ha d’abstenir de proposar i el que ha de gaudir de tota la llibertat i autonomia per a comandar l’acció.

La teva proposició em sembla utòpica o, millor, que fa abstracció de la història i de les dinàmiques concretes del poder de decisió en els països d’Àfrica.

Al mateix temps, trobo que s’han creat espais de reflexió i de trobada i agermanant, gent de tot horitzó capaç de definir polítiques d’acció i de transformació comunes i acceptades per tots; això tant en els espais de la societat civil com en les estructures internacionals fonamentades en la realitat dels estats. Els primers més que els segons produeixen una reflexió que té valor universal i no es pot deixar que el capritxós que ostenta el poder per mor de la seva independència i de la seva autonomia i dels valors culturals del seu poble, que ell encarna, decideixi en contradicció amb aquests principis (casos n’hem viscut en el tema de la lluita contra la SIDA).

Això per a les grans línees d’acció.

Desprès ve el tema de la gestió concreta de programes i de plans d’acció. Estic d’acord en que cal una participació més eficaç dels beneficiaris d’aquesta acció. Però al mateix temps cal una implicació més gran de la societat civil i de la base en la gestió de l’administració de l’Estat que gestiona aquesta “ajuda”.

Sí que és veritat que, amb l’esclavatge, la colonització i la  imposició d’una mundialització capitalista i liberal, els poderosos han fet desastres (i en són els principals protagonistes) i entre les víctimes alguns han sabut aprofitar-se'n.

Sí que és veritat que, en la lluita per l’abolició de l’esclavatge, per a les independències de les colònies i contra la mundialització contemporània, les víctimes són el primer front de batalla i hi ha també un front (una quinta columna) en els estats opressors.

No tot és blanc ni tot és negre.

Cal callar i escoltar, però també cal dialogar. Crec que aquests espais de diàleg existeixen.

Ho necessitem tots per a poder superar els complexes que ens paralitzen i ens fan témer els uns als altres. El callar massa podria ser només expressió i aliment del complex d’opressor i el xerrar massa, del de víctima mai redimida.

El que proposes fa déu o vint anys era necessari: calia callar i deixar parlar l'altre. Avui, si això encara és veritat en alguns llocs i en alguns àmbits, en d’altres (la gran majoria) ja està, em sembla, superat.

Hi ha una mena de reacció que vaig sentir l’altra dia a casa del francès que treballa a Rio Tinto (et vaig parlar de casa seva), que consisteix a dir cadascú tranquil a casa seva. Si vénen a França que callin si anem a casa seva també sabrem callar. L’estranger ha de saber callar per aprendre i la seva saviesa serà de dosificar silenci i paraula perquè de la trobada tots n'aprenem una mica més.

Al final em sembla que només he tocat un punt que es refereix a la teva proposta d'abstenir-se de decidir res.

Xec
*
Annex:

El sentit dels moviments immigratoris:

Quan un “blanc” treballa en una empresa implantada a l’Àfrica se li diu un expatrié [expatriat]; quan un negre viatja al país dels blancs per trobar feina se li diu un immigrant.
El primer adjectiu comporta salaris més alts, primes de desplaçament, habitacions i espais més o menys reservats (fins i tot escoles per als / a les nen@s).

El segon comporta lleis persecutòries i restrictives, marginalització i exclusió.
El primer viatja a partir d'un contracte, que troba sovint el seu fonament en alguna mena de convenció de cooperació.

El segon viatja a partir de la necessitat.
Darrera el primer hi ha un agosarat ben diplomat i ambiciós amb ganes, tolvegada, d’aventura.

Darrera el segon hi ha un miratge i molta voluntat.
El primer viatge amb primera i a un ritme definit per contracte.

El segon en pastera i pagant sovint amb la pròpia sang.
Si és així no hi pot haver trobada.
*
*
CARTA DEL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (06-12-2011)
Traducción al español de Anna Rossell
*
Conakry, 6 de diciembre 2011
*
Hace tres días, un joven estudiante me presentaba el tema de un ejercicio de redacción que el profesor les había encargado. El título era "La colonisation est la cause du sous-développement de l'Afrique" ["La colonización es la causa del subdesarrollo de África"]. Un tema provocativo, sobre todo para un ciudadano de Guinea, que tiene como padre fundador de la república a Sékou Touré, aquel que le dijo a De Gaulle "mieux vaut être pauvre dans la liberté que riche dans l’opression” ["mejor ser pobre en la libertad que rico en la opresión"].

Estuvimos reflexionando juntos durante unos veinte minutos. Yo quería conducirlo a una reflexión que fuera más allá de los tópicos y afirmaciones reduccionistas. Lo incité a hacer un recorrido por la historia. No se puede negar que hace un centenar de años se encontraron frente a frente estados europeos (Francia y Gran Bretaña) con un poder militar, económico y cultural eficaz y unas colectividades más o menos unificadas por raíces culturales, de clan y en proceso de constitución de unidades mayores por pactos y guerras (los reinos e imperios que los blancos se encontraron y que en algunos lugares les opusieron resistencia). Los países invasores estaban creando una economía y una riqueza fundamentada en la explotación de tierras y de gentes descubiertas y dominadas desde hacía algunos años. Durante años la primera riqueza que África exportó fueron sus hij@s, introducid@s en el circuito económico com mano de obra esclava.

Grandes capitales pudieron constituirse y los países dominadores disponían de recursos para fortalecer su posición y capacidad de dominación, incluso en las cuestiones humanas de la libertad y de la dignidad de la persona, hasta que se dieron cuenta de que la esclavitud no tenía razón de ser y que había que acabar con ella. Entre ellos hicieron guerras y cuando hacían la paz se ponían de acuerdo sobre quién y cómo había que gobernar una parte del mundo. Dibujaron fronteras y establecieron países, y así nacieron los estados africanos. Unos y otros se dieron cuenta de que la cosa no podía durar mucho, cada pueblo tenía derecho a gobernarse, hubo guerras y revueltas; con mayor o menor violencia llegaron las independencias. Esto sucedía hace cincuenta años.

Los nuevos estados llegaban a la independencia en un mundo que ya había hecho el dibujo de la distribución del poder y del "conjunto de las naciones". Se integraban en la máquina de la política y de la economía mundial, dominada hasta hace unos veinte años por la política de los bloques: uno bajo la influencia de los EEUU, el otro, de la URSS. Los grandes se pusieron de acuerdo y fueron constituyéndose nuevos equilibrios. La política moría para dejar todo el espacio a la economía llamada capitalista. Hoy es ella la que domina el mundo. Incluso los que han creado esta máquina se horrorizan.

Cuando alguien que viste de manera sofisticada, que viaja en barcos y otros aparatos, que manipula herramientas que matan con mucha eficacia, cuando este alguien tiene necesidad de alimentar su economía y su confort y enbcuentra en tu casa lo que le hace falta, pronto este recién llegado se siente desarrollado y te mira por encima del hombro. Tu desnudez, la simplicidad de tu modo de vivir, la ausencia de máquinas y de eficacia, todo vendrá a llamarse entonces subdesarrollo.

También llegarán otr@s de buena voluntad, sin otro interés más que el de hacer el bien. Ell@s se darán cuenta de otras cosas: l@s niñ@s no van a la escuela y mueren fácilmente, el agua que beben no siempre el limpia y sana...; algun@s de ell@s tendrán la suerte de viajar y conocerán (much@s con motivo de las guerras) el mundo de donde vienen estos extranjeros, verán sus casas y su confort, aprenderán algunos de sus valores e incluso tomarán conciencia de su opresión y de su dignitat de negr@, negada durante tantos siglos.

Entre ell@s los habrá que aprenderán a hacer negocio y entrarán en este mundo de la finanza liberal, sabrán hacer fortuna y convertirse, también ell@s, en capitalistas.

Anna, desde mi perspectiva, me cuesta definir la frontera entre quien debe abstenerse de proponer y quien debe gozar de toda libertad y autonomía para liderar la acción. 

Tu propuesta me parece utópica, o mejor, creo que hace abstracción de la historia y de las dinámicas concretas del poder de decisión en los países africanos.

Además creo que se han creado espacios de reflexión y de encuentro en los que confraterniza gente de horizontes distintos capaz de definir políticas de acción y de transformación comunes y aceptadas por tod@s; esto tanto en los espacios de la sociedad civil como en las estructuras internacionales fundamentadas en la realidad de los estados. Los primeros más que los segundos producen una reflexión que tiene valor universal y no se puede dejar que el caprichoso que ocupa el poder por mor de su independencia y de su autonomía y de los valores culturales de su pueblo, que él encarna, decida en contradicción con estos principios (hemos vivido casos así en el tema de la lucha contra el SIDA).

Esto en cuanto a las grandes líneas de acción.

Después viene el tema de la gestión concreta de programas y de planes de acción. Estoy de acuerdo en que es necesaria una participación más eficaz de l@s beneficiari@s de esta acción, pero al mismo tiempo es necesaria una mayor implicación de la sociedad civil y de la base en la gestión de la administración del Estado que gestiona esta "ayuda".

Sí que es verdad que, con la esclavitud, la colonización y la imposición de una mundialización capitalista y liberal, l@s poderos@s han hecho desastres (y son l@s principales protagonistas) y entre las víctimas algun@s han sabido sacar provecho de ello.

Sí que es verdad que, en la lucha por la abolición de la esclavitud, por las independencias de las colonias y contra la mundialización contemporánea, las víctimas son el primer frente de batalla y hay también un frente (una quinta columna) en los estados opresores.

No todo es blanco ni todo es negro.

Es necesario callar y escuchar, pero también es necesario dialogar. Creo que estos espacios de diálogo existen.

Lo necesitamos tod@s para poder superar los complejos que nos paralizan y nos hacen temer l@s un@s a l@s otr@s. Callar demasiado podría ser tan solo expresión y alimento del complejo del opresor y hablar demasiado, el de víctima nunca redimida.

Lo que propones era necesario hace diez o veinte años: era necesario callar y dejar hablar al otro. Hoy, si esto es verdad aún en algunos lugares y en algunos ámbitos, en otros (la gran mayoría) ya está, creo, superado.

Hay un tipo de reacción que escuché el otro día en casa de aquel francés que trabaja en Rio Tinto (te hablé de su familia), que consiste en que cada un@ se comporte con tranquilidad en su casa: si vienen a Francia que callen, y si vamos nosotros a su casa también hemos de saber callarnos nosotr@s. El / la extranjer@ ha de saber callar para aprender y su sabiduría consiste en dosificar el silencio y la palabra para que del encuentro tod@s aprendamos un poco más.

Al final creo que sólo he tocado un punto, el que se refiere a tu propuesta de abstenerse de tomar decisiones.

Xec
*
*
Anexo:

El sentitdo de los movimientos immigratorios:

Cuando un "blanco" trabaja en una empresa implantada en África se le llama expatrié [expatriado]; cuando un negro viaja al país de los blancos para encontrar trabajo recibe el nombre de inmigrante.El primer adjetivo comporta salarios más altos, primas de desplazamiento, habitaciones y espacios más o menos reservados (incluso escuelas para l@s niñ@s).
El segundo comporta leyes persecutorias y restrictivas, marginalización y exclusión.
 
El primero viaja partir de un contrato, que a menudo encuentra su fundamento en algún tipo de convención de cooperación.

El segundo viaja a partir de la necesidad.

Detrás del / de la primer@ hay un@ lanzad@ bien diplomado y ambicioso con ganas, quizás, de aventura. Detrás del / de la segund@ hay un espejismo y mucha voluntad.
El / la primer@ viaja en primera clase y a un ritmo definido por contrato.
El / la segund@, en patera y pagando a menudo con la propia sangre.
Si es así, no puede haber encuentro.