5 de febrero de 2012

CORRESPONDENCIA XEC MARQUÈS-ANNA ROSSELL

*
CARTA D'ANNA ROSSELL AL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS (03-02-2012) /
*
CARTA DE ANNA ROSSELL AL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS (03-02-2012)
*
Al texto catalán sigue su traducción al español
*
Catalán
*
El Masnou, 03-02-2012
*
*
Amb Alfonso Levi, a la tertúlia d'El Laberinto de Ariadna (Ateneu Barcelonès, octubre 2010) / Con Alfonso Levi, en la tertulia de El Laberinto de Ariadna (Ateneo Barcelonés, octubre 2010)
*
Etimat Xec,

no trobo la teva última carta, que dec haver guardat a on no correspon; és per això que, mentre espero que me la reenviïs, t’escric les últimes reflexions que em van passant pel cap. Aquest punt de partida augura un contingut poc cohesionat, amb tendència al caos i potser no massa interessant o gens, però no vull deixar passar més dies sense escriure’t, perquè m’estic relaxant; les lletres que tu m’envies em fan reflexionar i avançar i aquest és un exercici necessari i molt útil.

Ara tinc la intenció d’encetar algun tema de reflexió que torni a empènyer la nostra correspondència; voldria que fos una línia nova:

El primer que se m’acut és una qüestió que sovint m’ha cridat l’atenció, m’ha fet pensar i m’ha servit per adoptar actituds més prudents vers les altres persones, m’ha servit per madurar, crec:

Es tracta de la reflexió sobre els prejudicis i sobre com aquests determinen la nostra actitud vers situacions i altre gent, fins el punt que poden no donar cap oportunitat a una relació o malmetre-la, si aquesta ja existeix:

Quan conec una persona de nou, d’una manera inconscient però immediata, me’n faig una idea, em cau bé o malament pràcticament de seguida: un breu comentari, un gest, el seu físic, una mirada..., són coses que ens influeixen d’una manera més determinant que no pas pensem; amb quatre pinzellades ens fem una idea d’una persona i la cataloguem en funció dels prejudicis que ja hem interioritzat –o al menys això em passa a mi, però no crec que jo sigui un cas aïllat-. Segons com siguin aquestes pinzellades i segons com encaixin amb els nostres prejudicis, amb un moment n’hi ha prou per encasellar una persona en uns paràmetres de simpatia, de rebuig, de malfiança... . I, evidentment, la relació queda marcada des del començament. D’això no sempre n’he estat conscient, però des que en sóc, miro de donar al menys una segona oportunitat a les meves primeres impressions, tant si són bones com dolentes, perquè també em puc enganyar en una bona primera impressió d’una persona, que amb el temps resulta no ser tan bona o gens.

Fa anys, quan l’edat i les hormones m'empenyien a l’apassionament i a les conviccions radicals, el meu capteniment en aquest sentit crec que es deixava conduir molt per l’esquematisme: algú em queia bé o malament en funció de ben pocs detalls i aquella era una impressió “definitiva”; era així, absolutament. Amb el temps hi ha hagut gent que em trencava els esquemes i per sort, jo era capaç de reconèixer que me’ls trencava i això em permetia d’aprendre dels meus errors. Recordo una vegada una companya de feina que anava molt tocada i posada i tenia molta cura del seu físic: es maquillava, es pentinava amb laca, duia sabatetes de tacó alt, es retocava el pintallavis a mig matí..., a mi no em cabia al cap que una dona així fos una intel·lectual interessant, ni tampoc interessant humanament, en el sentit més ampli. Per a mi era una “Barbie” de cap buit. La primera lliçó magistral en aquest sentit me la va donar quan, en un Consell de Departament, va ser l’única que va tenir la gosadia de parlar clar i català, dient el que ningú no s’atrevia de dir, caigués qui caigués, amb una tranquil·litat i una exposició d’arguments que treia la respiració. A mesura que l'anava coneixent, m'anava trencant totes les meves espectatives, una rera l'altra. Em tornava a trencar els esquemes que era una catòlica convençuda: jo no feia excepcions de cap mena amb cap catòlic@, tots m’eren igualment antipàtics / antipàtiques i em produïen desconfiança, però era gairebé l'única (amb excepció d'un altre company) que es comportava com a cristiana en el dia a dia, amb els seus gestos humans vers els / les col·legues, en un ambient en què ella brillava com a gran excepció en aquest sentit. Aquesta senyora em va donar la primera lliçó magistral de la vida. Era una senyora, una intel·lectual, una gran persona, valenta i conseqüent, tenia una personalitat amb majúscules.

I aquest és un exemple de tants.

També m’ha passat sovint que una persona que jo veig, claríssimament, d’una manera determinada, un@ molt bon@ amig@ mev@ -posem per cas-, amb qui jo sintonitzo molt, la veu de manera totalment oposada. Llavors em pregunto: què ho fa, això? Quines en són les causes? Com és realment la persona observada? Quina de les dues la veu amb objectivitat, jo o la meva amiga? Existeix l’objectivitat? I el que és pitjor: aquestes impressions determinen la relació amb l’altra persona.

Recordo en aquest sentit el que passa amb freqüència en el si de les famílies: un membre de la família és així o aixà, té una fama, bona o dolenta, algun altre membre de la família la posa en circulació i la família sencera i els / les seu@s descendents hereten aquesta imatge d’aquella persona per sempre més. És llavors quan podem dir que la fama fa la persona, i no a l’inrevés. Això em porta a un relat de l’autor suïs Max Frisch, Der andorranische Jude (El jueu andorrà), que després va desenvolupar com a obra de teatre amb el títol Andorra: mostrava clarament com l’etiqueta preconcebuda portava (obligava) la persona a convertir-se en allò que exigia l’etiqueta; la gent veu el protagonista d’una manera i el converteix en allò que no era abans, el fa com dicta el prejudici.

I aquí et deixo el fil, si és que t’abelleix, Marquès.

Una forta abraçada,

Anna
*
*
CARTA DE ANNA ROSSELL AL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS (03-02-2012)
Traducción al español de Anna Rossell
*
Querido Xec,

no encuentro tu última carta, que debo de haber guardado donde no corresponde; por esta razón, mientras espero que me la reenvíes, te escribo sobre las últimas reflexiones que se me ocurren. Este punto de partida augura un contenido poco cohesionado, con tendencia al caos y quizá poco o nada interesante, pero no quiero que pase más tiempo sin escribirte porque me estoy relajando; las letras que tú me mandas me hacen pensar y avanzar, y éste es un ejercicio necesario y muy útil.

Ahora tengo la intención de iniciar un tema que vuelva a empujar nuestra correspondencia; quisiera que fuera una línea nueva:

Lo primero que se me ocurre es una cuestión que a menudo me ha llamado la atención, me ha incitado a pensar y me ha servido para adoptar actitudes más prudentes en relación con las otra personas, me ha servido para madurar, creo:

Se trata de la reflexión sobre los prejuicios y sobre cómo éstos determinan nuestra actitud hacia situaciones y con la gente, hasta el punto de que pueden no dar ninguna oportunidad a un relación, o estropearla, si ésta ya existe:

Cuando conozco por primera vez a una persona, de un modo inconsciente, pero inmediato, me formo una idea de ella, me cae bien o mal prácticamente en seguida: un breve comentario, un gesto, su físico, una mirada..., son detalles que nos influyen de un modo mucho más determinante de lo que pensamos; cuatro pinceladas bastan para que nos hagamos una idea de una persona y la catalogamos en función de los prejuicios que ya hemos interiorizado -o al menos esto es lo que me sucede a mí, pero no me considero un caso aislado-. Según como sean estas pinceladas y según como encajen con nuestros prejuicios, un momento es suficiente para encasillar a una persona en unos parámetros de simpatía, de rechazo, de desconfianza... . Y, evidentemente, la relación queda marcada desde el principio. No siempre he sido consciente de esto, pero desde que lo soy, intento de dar al menos una segunda oportunidad a mis primeras impresiones, tanto si son buenas como malas, porque también puedo llevarme a engaño con una buena primera impresión de una persona, que con el tiempo resulta no ser tan buena, o nada buena.

Hace años, cuando la edad y las hormonas me empujaban al apasionamiento y a las convicciones radicales, mi comportamiento en este sentido creo que se dejaba conducir mucho por el esquematismo: alguien me caía bien o mal en función de unos pocos detalles y aquella era ya una impresión "definitiva"; era así, absolutamente. Con el tiempo hubo gente que me rompía los esquemas y, por suerte, yo fui capaz de reconocer que me los rompía, lo cual me permitió aprender de mis errores. Recuerdo a una compañera de trabajo que iba muy peripuesta y cuidaba mucho su presencia: se maquillaba, se peinaba con laca, llevaba zapatos de tacón de aguja, se retocaba el pintalabios a medio día..., a mí no me podía caber en la cabeza que una mujer así fuera una intelectual interesante, ni tampoco interesante humanamente, en el sentido más amplio. Para mí era una "Barbie", una cabeza vacía. La primera lección magistral en este sentido me la dio cuando, en un Consejo de Departamento, ella fue la única que tuvo la valentía de hablar claro, que dijo lo que nadie se atrevía a decir, cayera quien cayera, con una tranquilidad y una exposición de argumentos que quitaba la respiración. A medida que la fui conociendo me iba rompiendo todas mis expectativas, una tras otra. Me volvía a romper los esquemas que era una católica convencida: yo no hacía excepciones de ningúna clase con ningún@ católic@ en auel entonces, tod@s me resultaban igualmente antipátic@s y me producían desconfianza, pero ella era casi la única (con excepción de otro compañero) que se comportaba como cristiana en su día a día, con sus gestos humanos hacia l@s colegas, en un ambiente en que ella brillaba como gran excepción. Esta señora me dio mi primera lección magistral de la vida. Era una señora, una intelectual, una gran persona, valiente y consecuente, tenía una personalidad con mayúsculas.

Y éste es un ejemplo de tantos.

También me ha pasado a menudo que una persona que yo veo clarisimamente de un modo determinado, un@ buen@a amig@ mía -pongamos por caso-, alguien con quien yo sintonizo mucho, la ve de manera totalmente opuesta. Entonces me pregunto: ¿por qué sucede esto?, ¿cuáles son las causas?, ¿cómo es realmente la persona observada?, ¿cuál de las dos la ve con objetividad, yo o mi amiga?, ¿existe la objetividad? Y lo que es peor: estas impresiones determinan la relación con la otra persona.

Recuerdo en este sentido lo que sucede con frecuencia en el seno de las familias: un miembro de la familia es así o asá, tiene una fama buena o mala, algún otro miembro de la familia la pone en circulación y la familia entera, así como sus descendientes heredan esta imagen de aquella persona a perpetuidad. Entonces podemos afirmar que la fama hace la persona, y no al revés. Esto me trae a la memoria un relato del autor suizo Max Frisch, Der andorranische Jude (El judío andorrano), que después él desarrolló en obra de teatro con el título Andorra: mostraba claramente cómo la etiqueta preconcebida lleva (obliga) a la persona a convertirse en lo que la etiqueta exige; la gente ve al protagonista de un modo y lo convierte en lo que no era antes, lo hace tal y como dicta el prejuicio.

Y aquí te dejo el hilo, si te apetece tomarlo, Marquès.

Un fuerte abrazo,

Anna