14 de junio de 2009

Correspondencia Anna Rossell-Xec Marquès (14-06-2009)

CARTA D'ANNA ROSSELL AL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS
(Después del texto catalán sigue su traducción al español)

Català

El Masnou, 14-06-09

Estimat Xec:

Fa molts dies que no pots escriure i això em meguiteja perquè em puc imaginar massa bé com deu ser la teva quotidianitat: agitada i atrafegada, sense ni un sol minut de repòs (les poques hores de son no deuen ser suficients per carregar les piles). Em vas dir que a finals de juny rebries un petit reforç: un salesià en pràctiques, si no et vaig entendre malament. Espero que sigui d'ajuda i no encara una càrrega més per a tu.
Sé que no tens temps, però vull encara escriure't quatre ratlles sobre el(s) nostre(s) teme(s), no per forçar-te a escriure i carregar-te més, sinó perque m'imagino que a tu també t'agrada rebre les meves lletres:

Fa uns dies vaig llegir un article sobre un esdeveniment cultural que a mi em semblava altament interessant -tractava sobre una trobada d'intel·lectuals d'arreu del món que havia organitzat a l'abril el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona "per analitzar la riquesa de la contaminació de cultures al segle XXI"-. L'article duia el suggerent títol "Elogi de la impuresa" i els intel·lectuals que hi parlaven eren gent de molt de pes en el món cultural -escriptors (Lisa Appignanesi), teòlegs (Hans Küng), antropòlegs (Lluís Duch), historiadors (Dipesh Chakrabarty), filòsofs (Axel Honneth, Clément Rosset), periodistes (Misha Glenny)-. Tant el tema de la trobada com el títol de l'article m'atreien moltíssim. Això d'elogiar la impuresa sempre ha estat allò més meu, perquè la història ens ha mostrat amb prou contundència que la defensa de la puresa no ha fet res més que causar morts i atrocitats (què no va ser capaç de fer Hitler en nom de la puresa de la raça?). D'altra banda a mi sempre m'ha semblat que la "contaminació" cultural sempre ha donat productes enormement artístics i interessants i que la no "contaminació" de les cultures condueix a l'aridesa i l'assecament de les idees. A l'interès que em suscitava el tema s'hi afegia la talla dels qui hi participaven i el fet -un plus afegit- que provenien d'àmbits diferents de l'activitat cultural i intel·lectual. Amb el mateix argument que esgrimia ara mateix haig de dir que em sembla que les idees, il·luminades des de les diferents òptiques professionals i del pensament humà, queden enriquides, la reflexió es fa més fructífera. Tot plegat això de la "impuresa" entronca alhora amb el nostre tema de la sexualitat i encara més amb l'últim aspecte sobre el qual jo proposava la reflexió, el de la sexualitat femenina. Perquè la moral catòlica ortodoxa sempre ha tendit a considerar la pràctica sexual com un acte d'impuresa i perquè, més encara, tant l'Església catòlica com moltes i diverses cultures humanes d'arreu del món, consideren el cos de la dona (les seves parts sexuals i reproductores) com impur. Concretament el prestigiós antropòleg Lluís Duch -monjo de Montserrat- deia:

"Des que Eva va ser identificada amb la fruita prohibida i Adam va apartar la mirada de Déu accedint als seus desitjos, els cossos de les dones i tots els seus processos, inclosa la reproducció, han quedat tacats i en constant necessitat de purificació [...]. La recerca de la puresa ha provocat les aberracions més profundes i cruels que hagi pogut veure la humanitat". I tot citant Julia Kristeva, segueix dient: "el paradigma pur-impur es troba en la base de totes les cultures humanes encara que les concrecions i valoracions que se'n deriven per a la vida quotidiana dels individus i els grups humans siguin molt diferents i experimentin canvis notables en el decurs del temps i dels contextos socials". I segueix explicant Duch: "L'àmbit de la puresa es refereix a tres nivells: l'alimentació, la neteja (aigua i higiene) i les pràctiques sexuals. El judaisme estableix que certs menjars són purs i altres, impurs. Quelcom semblant fa l'Islam, probablement adaptant el mateix tipus de regles originalment de tipus sanitari però que aviat perden aquest sentit, ja que afegeix i resta elements. Les lleis sobre el menjar permeten diferenciar els creients dels infidels.
En l'àmbit religiós, polític, cultural i sexual, allò estrany, l'individu o els grups humans considerats com a completament aliens a un determinat 'nosaltres' , allunyat del marc d'una 'memòria col·lectiva' concreta, sol ser vist i jutjat com una 'presència impura'. És vist com quelcom que, a causa de la seva pròpia estranyesa, si no s'integra al grup mitjançant un procés de purificació i de despreniment del seu passat religiós, polític o social, es constitueix en una seriosa amenaça mortal de destrucció de l'ordre i de les classificacions que han permès (o es creu que han permès) que els grups, col·lectivament, i les persones, individualment, es constituïssin com a tals, progressessin i es mantinguessin amb vida. En aquest cas la purificació de l'estrany és un requisit essencial per a la supervivència del conjunt de la societat, de les seves institucions i de la salut física i mental dels seus membres. Com més tancada és una determinada societat, més els preceptes rituals i ideològics es converteixen en un factor decisiu per a la identificació i el control des components dels grups humans i també per assegurar la solidesa del vincle social mitjançant l'íntima consciència de la pertinença a un mateix organisme social, religiós i polític. En temps especialment insegurs i crítics com ara, en què impera el convenciment que la pròpia identitat es troba mortalment amenaçada, és quan se sol subratllar amb major intensitat la diferència, considerada com un permanent estat d'impuresa, i l'activació dels procediments adequats, sovint acompanyats d'una acusada brutalitat i menyspreu de les diferències." (La negreta és meva).

He volgut subratllar d'aquestes paraules de l'antropòleg, que fan referència a allò considerat "impur" en general, les que al·ludeixen a l'àmbit sexual, que és el que a nosaltres ens interessa ara per a les nostres reflexions.
Ja ho sabíem, i també es desprèn de les paraules de Duch, que la consideració de la sexualitat i del cos femení com "impurs" no és exclusiva de l'Església catòlica. Ben al contrari, i lamentablement, cal reconèixer que es tracta de quelcom ancestral, molt més estès i arrelat en la cultura humana amb majúscules. Cal doncs preguntar-se el per què.
No crec descobrir res de nou -perquè és prou conegut i d'altra banda prou evident- si dic que penso que tot plegat està directament relacionat amb el patriarcat. No sóc antropòloga, però m'atreveixo a assegurar que a una societat no patriarcal -si és que en el món n'hi queda alguna- això no passaria. Ja et deia en alguna de les meves anteriors cartes (crec que era l'última) que la culpa -el pecat original- se li carregava a Eva perquè la Bília que ha acabat transcendint està escrita per homes; bé, jo t'ho deia d'una altra manera: feia referència a allò que tu escrivies de què (ho dic aproximadament, no he buscat la cita textual) la dona tendeix, per naturalesa, a mirar de seduir l'home. Jo et responia qu aquest era un lloc comú, un prejudici masculí lamentablement molt estès, i que es devia a què era la mirada masculina sobre el món la que s'havia imposat i aquesta mirada ha acabat donant-se per universal i certa. Tant és així que fins i tot moltes dones s'ho creuen. Ja et deia llavors que aquesta mirada fa, ha fet i farà encara molt de mal. Aquesta mirada és la del patriarca. Els homes ens seduïu a nosaltres, i tant que ens seduïu!, i teniu armes i un ventall molt ample de rituals per fer-ho! Però tot això que acabo de dir no explica l'últim per què, l'última raó, no il·lumina la pregunta clau de per què s'imposa arreu el model patriarcal. Sobre aquest punt podem elucubrar. Jo em decanto per pensar que la superioritat física, en uns primers moments de la història de la humanitat en què aquesta era fonamental per a la supervivència, es va imposar sobre l'altra capacitat -exclusivament femenina- de la reproducció; és a dir, la possibilitat de conservació de la vida es va imposar sobre la possibilitat de donar-la. I ho dic perquè recordo haver estudiat alguna vegada que en algunes sociatats, al llarg de la història humana, hom venerava molt especialment la dona per la seva capacitat reproductora. Curiosament aquestes societats eren matriarcals.
Hi ha altres raons que em volten pel cap, aquestes de caire psicoanalític: l'home, que no té la capacitat reproductora, percep una inseguretat tan gran davant d'aquest enigma que reacciona imposant-se a la valenta amb les armes que té al seu abast, que són la seva superioritat física i, en últim extrem, la violència. Són dos explicacions que no s'exclouen. Jo n'estic prou convençuda de què totes dues es combinen esplèndidament.

De l'antropologia m'interessen molt tant el que ens ensenya que tenen les societats humanes de comú, com les seves diferències. Aprenem molt sobre nosaltres mateixos amb el que ens ensenya l'antropologia, ens serveix de contrapunt i de reflexió: de les difefències en podem concloure la riquesa i variació de la naturalesa humana, de les igualtats, els universals, allò que és comú a la naturalesa del gènere humà. En el meu imaginari tendeixo a pensar que les societats matriarcals devien ser molt més avançades que no pas les patriarcals. Tot i això, tant les societats matriarcals com les patriarcals, tal com jo ho explicava més amunt, serien l'expressió d'una reacció DE L'HOME davanat d'allò femení, l'altre-desconegut; en les primeres la reacció seria de devoció-admiració, en les segones de por davant del misteri, per a l'home extraordinari, del cos femení i de la reproducció, i la por faria reaccionar l'home arraconant la dona, veient-la com la causa de tots els mals. Les dones, en aquest sentit, ens hem lliurat d'aquest problema. La societat més avançada -la (meva) utopia- seria aquella en què aquesta por desaparegui, aquella en què els dos "altres" es vegin com un "altre" en la diversitat i, per tant, en l'enriquiment mutu, no que desencadeni por. Només una societat així és vertaderament civilitzada, només una societat així serà igualitària i equitativa.

I, per acabar, un exemple de l'àmbit cultural africà, que corrobora o al menys il·lumina això que et dic: es tracta del tema de la mutilació genital femenina, tan estesa en tantes cultures africanes. Contràriament al que molt@s creuen, l'ablació del clítoris no té res a veure amb la religió musulmana ni amb l'Alcorà, perquè a l'Àfrica la practiquen totes les religions, també les cristianes i animistes. A Premià de Mar hi viu una dona gambiana, Mama Samateh, que fa uns anys va fundar l'associació AMAM (Asociación de Mujeres Anti-Mutilación); la cita que t'escric està estreta d'un dossier on aquesta associació explica en poques paraules què és la mutilació genital femenina i quins són els seus motius:

"Se practica en nombre de la religión y la cultura, como un 'símbolo de identidad cultural', sin embargo, no existe ningún versículo del Corán en el que se explique esta obligación de agresión física. El problema del alfabetización es aquí vital. También se habla de la cuestión de género. El clítoris es considerado como un pene pequeño y debe ser eliminado por la supremacía masculina.
En algunas sociedades se considera que sólo el hombre debe sentir placer sexual. Eliminando el clítoris, se elimina el placer sexual y el riesgo de la promiscuidad femenina, asegurando así que la mujer llega virgen al matrimonio. Las no mutiladas difícilmente logran casarse.
Por otra parte, el órgano sexual femenino se considera feo y sucio, por lo que a las mujeres no mutiladas no se les permite acarrear agua, ni cocinar." (La negreta és meva).

I amb això et deixo i espero les teves lletres. Si t'abelleix i tens temps, només si tens temps i et ve de gust; sé com vas d'enfeinat ara que el teu company no hi és.

Una molt, molt forta abraçada,

Anna


CARTA DE ANNA ROSSELL AL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÉS (Traducción al español de Anna Rossell)

El Masnou, 14-06-09

Querido Xec:

Hace mucho que no puedes escribir y esto me inquieta porque me puedo imaginar demasiado bien cómo debe de ser tu vida cotidiana: agitada y tú atareado, sin un minuto de reposo (las pocas horas de sueño no deben de ser suficientes para recargar las pilas). Me dijiste que a finales de junio recibirías un pequeño refuerzo: un salesiano en prácticas, si no te entendí mal. Espero que sea de ayuda y no signifiqué otra carga más para ti.
Sé que no tienes tiempo, pero quiero escribirte unas líneas sobre nuestro(s) tema(s), no para obligarte a escribir a ti y cargarte más aún, sino para mantener un poco fresco nuestro discurso, que tiene muchas ramificaciones, y también porque me imagino que a ti te gusta recibir mis letras:

Hace algunos días leí un artículo sobre un acontecimiento cultural que a mí me parecía altamente interesante -trataba sobre un encuentro de intelectuales de todo el mundo que había organizado el pasado abril el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona "para analizar la riqueza de la contaminación de culturas en el siglo XXI"-. El artículo llevaba el sugerente título "Elogio de la impureza" y los intelectuales que participaban eran gente de mucho peso en el mundo cultural -escritores (Lisa Appignanesi), teólogos (Hans Küng), antropólogos (Lluís Duch), historiadores (Dipesh Chakrabarty), filósofos (Axel Honneth, Clément Rosset), periodistas (Misha Glenny)-. Tanto el tema del encuentro como el título del artículo me atraían muchísimo. Esto de elogiar la impureza siempre ha sido algo muy mío, porque la historia nos ha mostrado con suficiente contundencia que la defensa de la pureza no ha hecho sino causar muertos y atrocidades (¿qué no fue capaz de hacer Hitler en nombre de la pureza de la raza?). Por otro lado, a mí siempre me ha parecido que la "contaminación" cultural ha dado continuamente productos enormemente artísticos e interesantes y que la no "contaminación" de las culturas conduce a la aridez y a la sequedad de las ideas. Al interés que me suscitaba el tema se añadía la talla de los participantes y el hecho -un plus añadido- de que provenían de ámbitos diferentes de la actividad cultural e intelectual. Con el mismo argumento que esgrimía ahora mismo he de decir que me parece que las ideas expresadas desde las diferentes ópticas profesionales y del pensamiento humano arrojan un producto alto enriquecido, precisamente porque se complementan. En resumen esto de la "impureza" entronca con nuestro tema de la sexualidad y más aún con el último aspecto sobre el cual yo proponía seguir la reflexión, el de la sexualidad femenina. Porque la moral católica ortodoxa siempre ha tendido a considerar la práctica sexual como un acto de impureza y porque, más aún, tanto la Iglesia católica, como muchas y diversas culturas humanas de todo el mundo, consideran el cuerpo de la mujer (sus partes sexuales y reproductoras) como impuro. Concretamente el antropólogo Lluís Duch -monje de Montserrat- decía:

"Desde que se identificó a Eva con la fruta prohibida y Adán apartó la mirada de Dios consintiendo en sus deseos, los cuerpos de las mujeres y todos sus procesos, incluída la reproducción, han quedado mancillados y en constante necesidad de purificación [...]. La búsqueda de la pureza ha provocado las aberraaciones más profundas y crueles que haya podido ver la humanidad". Y, citando a Julia Kristeva, sigue afirmando: "el paradigma puro-impuro se encuentra en la base de todas las culturas humanas aunque las concreciones y valoraciones que se deriven para la vida cotidiana de los individuos y los grupos humanos sean muy diferentes y experimenten cambios notables en el curso de los tiempos y de los contextos sociales". Y sigue explicando Duch: El ámbito de la pureza se refiere a tres niveles: la alimentación, la limpieza (agua e higiene) y las prácticas sexuales. El judaismo establece que ciertas comidas son puras y otras, impuras. Algo parecido hace el Islam, probablemente adaptando el mismo tipo de reglas originalmente de tipo sanitario pero que pronto pierden este sentido, ya que añade y resta elementos. Las leyes sobre la comida permiten diferenciar a los creyentes de los infieles.
En el ámbito religioso, político, cultural y sexual, aquello que se percibe como extraño, el individuo o los grupos humanos considerados como completamente ajenos a un determinado 'nosotros', alejado del marco de una 'memoria colectiva' concreta, suele ser visto y juzgado como una 'presencia impura'. Es visto como algo que, a causa de su propia extrañeza, si no se integra en el grupo mediante un proceso de purificación y de desprendimiento de su pasado religioso, político o social, se constituye en una seria amenaza mortal de destrucción del orden y de las clasificaciones que han permitido (o se cree que han permitido) que los grupos, colectivamente, y las personas, individualmente, se constituyesen como tales, progresasen y se mantuviesen con vida. En este caso la purificación de lo extraño es un requisito esencial para la supervivencia del conjunto de la sociedad, de sus instituciones y de la salud física y mental de sus miembros. Cuanto más cerrada es una determinada sociedad, más los preceptos rituales e ideológicos se convierten en un factor decisivo para la identificación y el control de los componentes de los grupos humanos y también para asegurar la solidez del vínculo social mediante la íntima conciencia de pertenencia a un mismo organismo social, religioso y político. En tiempos especialmente inseguros y críticos, como los de ahora, en que impera el convencimiento de que la propia identidad se encuentra mortalmente amenazada, es cuando se suele subrayar con mayor intensidad la diferencia, considerada como un permanente estado de impureza, y la activación de los procedimientos adecuados, a menudo acompañados de una acusada brutalidad y menosprecio de las diferencias." (La negrita es mía).

He querido destacar de estas palabras del antropólogo, que hacen referencia a lo considerado "impuro" en general, aquellas que aluden especialmente al ámbito sexual, que es el que a nosotros nos interesa ahora para nuestrsas reflexiones.
Ya lo sabíamos, y también se desprende de las palabras de Duch, que la consideración de la sexualidad y del cuerpo femenino como "impuros" no es exclusiva de la Iglesia católica. Al contrario, y lamentablemente, cumple reconocer que se trata de algo ancestral, mucho más extendido y arraigado en la cultura humana con mayúsculas. Es necesario pues preguntarse el por qué.
No creo descubrir nada nuevo -porque es de sobra conocido y por otro lado de lo más evidente- si digo que pienso que todo ello está directamente relacionado con el patriarcado. No soy antropóloga, pero me atrevo a asegurar que en una sociedad no patriarcal -si es que en el mundo queda alguna- esto no sucedería. Ya te decía en alguna de mis anteriores cartas (creo que era en la última) que la culpa -el pecado original- se le cargaba a Eva porque la Bíblia que ha acabado trascendiendo está escrita por hombres; bien, yo te lo decía de otro modo: hacía referencia a lo que tú escribías de que (lo digo aproximadamente, no he buscado la cita textual) la mujer tiende, por naturaleza, a intentar seducir al hombre. Yo te replicaba que ésto era un lugar común, un prejuicio masculino lamentablemente muy extendido, y que se debía al hecho de que era la mirada masculina sobre el mundo la que se había impuesto y que esta mirada ha acabado por darse por universal y cierta. Tanto es así que incluso muchas mujeres se lo creen. Ya te decía entonces que esta mirada ha hecho, hace y seguirá haciendo aún mucho daño. Esta mirada es la del patriarca. Los hombres nos seducís a nosotras, ¡y tanto que nos seducís!, ¡y tenéis armas y un abanico muy amplio de rituales para hacerlo! Pero todo esto que acabo de decir no explica el último por qué, no ilumina la pregunta clave de por qué se impone en todas partes el modelo patriarcal. Sobre este punto podemos elucubrar. Yo me inclino a pensar que la superioridad física, en unos primeros momentos de la historia de la humanidad en que ésta era fundamental para la supervivencia, se impuso sobre la otra capacidad -exclusivamente femenina- de la reproducción; es decir, la posibilidad de conservación de la vida se impuso sobre la posibilidad de darla. Y lo digo porque recuerdo haber estudiado alguna vez que en algunas sociedades, a lo largo de la historia humana, se veneraba muy especialmente a la mujer por su capacidad reproductora. Curiosamente estas sociedades eran matriarcales. Hay otras razones que se me ocurren, éstas de cariz psicoanalítico: el hombre, que no tiene la capacidad reproductora, percibe una inseguridad tan grande ante este enigma que reacciona imponiéndose a la brava con las armas que tiene a su alcance, que son su superioridad física y, en último término, la violencia. Son dos explicaciones que no se excluyen. Yo estoy convencida de que ambas se combinan espléndidamente. De la antropología me interesan mucho tanto lo que nos enseña que tienen las sociedades humanas en común, como sus diferencias. Aprendemos mucho sobre nosotros mismos con lo que nos enseña la antropología, nos sirve de contrapunto y reflexión: de las diferencias podemos concluir la riqueza y la variación de la naturaleza humana, de las igualdades los universales, aquello que es común a la naturaleza del género humano. En mi imaginario tiendo a pensar que las sociedades matriarcales debían de ser mucho más avanzadas que las no matriarcales. Aún así, tanto las sociedades matriarcales como las patriarcales, tal como yo lo explicaba más arriba, serían la expresión de una reacción DEL HOMBRE ante el hecho femenino, el otro-desconocido. En las primeras la reacción sería de devoción-admiración, en las segundas de miedo ante el misterio, para el hombre extraordinario, del cuerpo femenino y de la reproducción, y el miedo haría reaccionar al hombre arrinconando a la mujer, viéndola como la causa de todos los males. Las mujeres, en este sentido, nos hemos librado de este problema. La sociedad más avanzada -mi utopía- sería aquella en la cual este miedo haya desaparecido, aquella en la cual los dos "otros" se vean mutuamente como "otro" en la diversidad y, por tanto, en el enriquecimiento mutuo, no que desencadene miedo. Sólo una sociedad así es verdaderamente civilizada, sólo una sociedad así será igualitaria y equitativa.

Y para terminar, un ejemplo del ámbito cultural africano, que corrobora, o al menos ilumina, esto que te digo: se trata del tema de la mutilación genital femenina, tan extendida en tantas culturas africanas. Contrariamente a lo que much@s creen, la ablación del clítoris no tiene nada que ver con la religión musulmana ni con el Corán, porque en África la practican todas las religiones, también las cristianas y animistas. En Premiá de Mar vive una mujer gambiana, Mama Samateh, que hace unos años fundó la asociación AMAM (Asociación de Mujeres Anti-Mutilación); la cita que te escribo está extraída de un dosier donde la asociación explica en pocas palabras qué es la mutilación genital femenina y cuáles son los motivos:

"Se practica en nombre de la religión y la cultura, como un 'símbolo de identidad cultural', sin embargo, no existe ningún versículo del Corán en el que se explique esta obligación de agresión física. El problema de la alfabetización es aquí vital. También se habla de la cuestión de género. El clítoris es considerado como un pene pequeño y debe ser eliminado por la supremacía masculina. En algunas sociedades se considera que sólo el hombre debe sentir placer sexual. Eliminando el clítoris se elimina el placer sexual y el riesgo de la promiscuidad femenina, asegurando así que la mujer llega virgen al matrimonio.
Las no mutiladas difícilmente logran casarse.
Por otra parte, el órgano sexual femenino se considera feo y sucio, por lo que a las mujeres no mutiladas no se les permite acarrear agua ni cocinar." (La negrita es mía).

Y con esto te dejo y espero tus letras. Si te apetece y tienes tiempo, sólo si tienes tiempo; sé cuánto trabajo tienes, sobre todo ahora que tu compañero no está.

Un fuerte, muy fuerte abrazo,

Anna