31 de diciembre de 2009

INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE CONAKRY, APADRINADO POR LA DELAGACIÓN DE LA ONG VOLS -VOLUNTARIAT SOLIDARI- DE MATARÓ (31-12-2009)

INFORMACIÓ SOBRE EL PROJECTE DE CONAKRY, APADRINAT PER LA DELEGACIÓ DE L'ONG VOLS -VOLUNTARIAT SOLIDARI- DE MATARÓ (31-12-09)
Per a més informació sobre l' ONG VOLS: http://www.ongvols.org/ca/

A continuación del texto catalán sigue su traducción al español
Començament de les obres de l'edifici que acollirà el Projecte del Casal de Joves de Conakry (desembre 2009) / Comienzo de las obras del edificio que acogerá el Proyecto de la Casa de Jóvenes de Conakry

Director del projecte: Xec Marquès Coll: xecsdb@yahoo.fr
En Xec escriu:
2009 s’acaba. 2010 comença i el començarem encara en l’incertesa del demà i la convicció que al dia a dia ens pertany. Pertany a la gent del poble, aquesta amb què em trobo cada dia. No perdem ni les ganes de viure ni les ganes de somriure. Cada matí rebo més "bons dies" de molta gent, sobretot en aquestes petites vacances de Nadal, sobretot de les noies i les mames que vénen a buscar aigua. Jo, escribint a l’ordinador; elles, BON JOUR FRÈRE. M’encanta.

Xec

En Xec Marquès necessita diners per:

1. portar a terme la construcció dels espais necessaris fer realitat aquest projecte

2. l'equipament d'aquests espais amb els mitjans corresponents

3. la formació d'un equip d'educadors de temps lliure que col·labori amb ell.

4. recolzar a les famílies sense mitjans amb beques per al reforç escolar dels seus fills

5. ....

Qui vulgui fer un donatiu pot fer-lo al número de compte que figura a continuació (li podeu escriure, telefonar o anar-lo a visitar sempre que vulgueu: Xec Marquès Coll: xecsdb@yahoo.fr
):

BANC: BANCO POPULAR
ADREÇA: C/Alcalá 26, 28014 MADRID – España.
SWIFT: POPUESMM
IBAN: ES26 0075 0001 8806 0676 4729
C.C.C. 0075 0001 88 0606764729
TITULAR DEL COMPTE: SOC. DE SAN FRANCISCO DE SALES (Salesians) A COSTA D'IVORI / COSTA DE MARFIL
INDICAR A LES OBSERVACIONS: Per al projecte de Conakry (Xec, -B.A.-)

***
INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE CONAKRY, APADRINADO POR LA DELEGACIÓN DE LA ONG VOLS -VOLUNTARIAT SOLIDARI- DE MATARÓ (31-12-2009) Traducción al español de Anna Rossell

Para más información sobre la ONG VOLS: http://www.ongvols.org/ca/
Director del proyecto: Xec Marquès Coll: xecsdb@yahoo.fr
Xec escribe:
2009 termina. 2010 empieza y lo empezaremos aún con la incerteza del mañana y la convicción de que el día a día nos pertenece. Pertenece a la gente del pueblo, ésta con la que me encuentro cada día. No perdemos ni las ganas de vivir ni las ganas de sonreír. Cada mañana recibo más "buenos días" de mucha gente, sobre todo en estas cortas vacaciones de navidad, sobre todo de las chicas y las mamás que vienen a buscar agua. Yo, escribiendo en el ordenador; ellas, BON JOUR FRÈRE. Me encanta.
Xec
***
Xec Marquès necesita dinero para:

1. llevar a cabo la construcción de los espacios necesarios para hacer realidad este proyecto.

2. el equipamiento de estos espacios con los medios corresopondientes.

3. la formación de un equipo de maestros y educadores que colabore con él.

4. apoyar a las familias sin recursos económicos con becas para el refuerzo escolar de sus hij@s.

5. ....

Quien quiera hacer un donativo puede hacerlo al número de cuenta que sigue a continuación (le podéis escribir, telefonear o ir a verle siempre que queráis: Xec Marquès Coll: xecsdb@yahoo.fr
)

BANCO: BANCO POPULAR
DIRECCIÓN: C/Alcalá 26, 28014 MADRID – España.
SWIFT: POPUESMM
IBAN: ES26 0075 0001 8806 0676 4729
C.C.C. 0075 0001 88 0606764729
TITULAR DE LA CUENTA: SOC. DE SAN FRANCISCO DE SALES (Salesianos) En COSTA DE MARFIL
INDICAR EN LAS OBSERVACIONES: Para el proyecto de Conakry (Xec, -B.A.-)

INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE CONAKRY, APADRINADO POR LA DELAGACIÓN DE LA ONG VOLS -VOLUNTARIAT SOLIDARI- DE MATARÓ (31-12-2009)

INFORMACIÓ SOBRE EL PROJECTE DE CONAKRY, APADRINAT PER LA DELEGACIÓ DE L'ONG VOLS -VOLUNTARIAT SOLIDARI- DE MATARÓ (31-12-2009)

Per a més informació sobre l'ONG VOLS: http://www.ongvols.org/ca/
A continuación del texto catalán sigue la información en español

Començament de les obres de l'edifici que acollirà el Projecte del Casal de Joves de Conakry (desembre 2009) / Comienzo de las obras del edificio que acogerá el Proyecto de la Casa de Jóvenes de Conakry
Director del projecte: Xec Marquès Coll: xecsdb@yahoo.fr
En Xec escriu:
2009 s’acaba. 2010 comença i el començarem encara en l’incertesa del demà i la convicció que al dia a dia ens pertany. Pertany a la gent del poble, aquesta amb què em trobo cada dia. No perdem ni les ganes de viure ni les ganes de somriure. Cada matí rebo més "bons dies" de molta gent, sobretot en aquestes petites vacances de Nadal, sobretot de les noies i les mames que vénen a buscar aigua. Jo, escribint a l’ordinador; elles, BON JOUR FRÈRE. M’encanta.

Xec

En Xec Marquès necessita diners per:

1. portar a terme la construcció dels espais necessaris fer realitat aquest projecte

2. l'equipament d'aquests espais amb els mitjans corresponents

3. la formació d'un equip d'educadors de temps lliure que col·labori amb ell.

4. recolzar a les famílies sense mitjans amb beques per al reforç escolar dels seus fills

5. ....

Qui vulgui fer un donatiu pot fer-lo al número de compte que figura a continuació (li podeu escriure, telefonar o anar-lo a visitar sempre que vulgueu: Xec Marquès Coll: xecsdb@yahoo.fr
):

BANC: BANCO POPULAR
ADREÇA: C/Alcalá 26, 28014 MADRID – España.
SWIFT: POPUESMM
IBAN: ES26 0075 0001 8806 0676 4729
C.C.C. 0075 0001 88 0606764729
TITULAR DEL COMPTE: SOC. DE SAN FRANCISCO DE SALES (Salesians) A COSTA D'IVORI / COSTA DE MARFIL
INDICAR A LES OBSERVACIONS: Per al projecte de Conakry (Xec, -B.A.-)
***
INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE CONAKRY, APADRINADO POR LA DELEGACIÓN DE LA ONG VOLS -VOLUNTARIAT SOLIDARI- DE MATARÓ (31-12-2009) Traducción al español de Anna Rossell

Para más información sobre la ONG VOLS: http://www.ongvols.org/ca/
Director del proyecto: Xec Marquès Coll: xecsdb@yahoo.fr
Xec escribe:
2009 termina. 2010 empieza y lo empezaremos aún con la incerteza del mañana y la convicción de que el día a día nos pertenece. Pertenece a la gente del pueblo, ésta con la que me encuentro cada día. No perdemos ni las ganas de vivir ni las ganas de sonreír. Cada mañana recibo más "buenos días" de mucha gente, sobre todo en estas cortas vacaciones de navidad, sobre todo de las chicas y las mamás que vienen a buscar agua. Yo, escribiendo en el ordenador; ellas, BON JOUR FRÈRE. Me encanta.
Xec
***

Xec Marquès necesita dinero para:

1. llevar a cabo la construcción de los espacios necesarios para hacer realidad este proyecto.

2. el equipamiento de estos espacios con los medios corresopondientes.

3. la formación de un equipo de maestros y educadores que colabore con él.

4. apoyar a las familias sin recursos económicos con becas para el refuerzo escolar de sus hij@s.

5. ....

Quien quiera hacer un donativo puede hacerlo al número de cuenta que sigue a continuación (le podéis escribir, telefonear o ir a verle siempre que queráis: Xec Marquès Coll: xecsdb@yahoo.fr)

BANCO: BANCO POPULAR
DIRECCIÓN: C/Alcalá 26, 28014 MADRID – España.
SWIFT: POPUESMM
IBAN: ES26 0075 0001 8806 0676 4729
C.C.C. 0075 0001 88 0606764729
TITULAR DE LA CUENTA: SOC. DE SAN FRANCISCO DE SALES (Salesianos) En COSTA DE MARFIL
INDICAR EN LAS OBSERVACIONES: Para el proyecto de Conakry (Xec, -B.A.-)