4 de diciembre de 2010

QUADERN MALIÀ / CUADERNO DE MALÍ

*
Sigue abajo la traducción al español
*
La llum del crepuscle s'ha tornat rosada, l'aire
és fresc, camins de terra blanca i vermellosa desprenen
la llum ataronjada del capvespre; pels camins, grapats
de criatures amb motxilles i llibretes al cap corren i
corren fent adéu amb la mà, al pas
del nostre cotxe.

Per l'obertura, entre dues cabanes, una marmita enorme
bull al foc.

Arran de terra, al lluny, el rosa intens i els blaus.

L'aire fa olor de palla seca i el pit s'omple del perfum de l'herba
fresca. Quan el sol declina.


(Tornada a Sikassó, sortint de Girinskà, poble senufó, 03-12-2010)
*
*
Español

La luz crepuscular se ha hecho rosada, el aire
es fresco, caminos de tierra roja y blanca desprenden
la luz anaranjada de la tarde; por los caminos, puñados
de niños con mochilas, la libreta sobre la cabeza, corren y
corren agitando la mano al paso del gran coche.

Por la abertura, entre dos cabañas, una marmita enorme
hierve al fuego.

A ras de suelo, en la lejanía, el intenso rosa y los azules.

El aire huele a paja seca y el pecho se hincha con el perfume
de la hierba fresca. Al caer la tarde.


(Regreso a Sikassó, saliendo de Girinskà, pueblo senufó, 03-12-2010)

© de la traducción Anna Rossell

© Anna Rossell

QUADERN MALIÀ / CUADERNO DE MALÍ

*
Sigue abajo la traducción al español
*
L'esquena recolzada a la paret de fang, assegudes
a terra, cinc dones treballen el cotó.
Amb el nadó al bressol que li forma la faldilla
entre les cames, la primera neteja el cotofluix, l'infant
penjat de la mamella. Segona i quarta filen: en alt sosté
l'esquerra el núvol blanc, la dreta gira i
gira la filosa sobre la superfície llisa del cistell; braços
oberts, amb dolços cops un dos, un dos, un dos i
tres, la mà cargola i torna a cargolar, humit
el dit amb cendra del caillou cremat, el polze
puja i puja, llisca el fil, el dit allisa, l'ungla rasca.
La quarta dona pentina amb un raspall, un petit arc
dispara els flonjos flocs, que es van inflant. L'última tanca
el cercle: neteja que neteja la flor del cotofluix.

No li penja cap infant de la mamella.

És una dona vella.


(Giringassó-Giringkà, poble senufó, 03-12-2010)

© Anna Rossell
*
*
Español

Con la espalda apoyada en la pared de adobe, sentadas
en el suelo, cinco mujeres trabajan la flor del algodón.
Con el bebé en la cuna que forma su falda entre
las piernas, la primera limpia el material, el pequeño
colgado de su pecho. La segunda y la cuarta hilan: en alto, la nube
sostenida con la izquierda, gira la derecha con la rueca, gira y
gira sobre la superficie lisa del cofín; brazos abiertos, golpes
suaves uno dos, uno dos, uno dos y tres, lía la mano, lía y vuelve
a liar, húmedo el dedo con ceniza del caillou, el pulgar sube y
sube, el hilo se desliza, el dedo alisa, la uña rasca.
La cuarta mujer peina con un cepillo, un arco en miniatura
dispara los esponjosos copos, que se hinchan. La última cierra
el círculo: limpia que limpia la flor del algodón.

De su pecho no cuelga ningún niño.

Es una mujer vieja.


(Giringassó-Giringkà, pueblo senufó, 03-12-2010)

© de la traducción Anna Rossell

QUADERN MALIÀ / CUADERNO DE MALÍ

*
Sigue más abajo la traducción al español
*
Al recer del mango, vora de les cases, la gran família
disposa el ritual: una rotllana, aigua de llavis, hospitalària
frescor per a la boca, instants de silenci,

i la paraula

-la solemne humilitat de la paraula-.

S'aboca el te ensucrat de la conversa; nabà aé iemangoró
diritorouaià dan txé a za karé pxiu menà pa ià
nualà du ma nabà sau perezó cipié ta nià
nie denà, ba te ni zí taní de mu uatxó koruà
te mà txen mè è mó a txà a mi nà
amí namín nuaià iakaré pur an a toró danó
kurgó muoló, tamà, tamà, dem blé par la koló
fareké antonyí man zin donà, kan zelà bé
pi man gà re kà ankaní ninkí bamakoní seguní korgó
nin ki pamè, mè nyí a mè saram par mè,
ua karé o.

Al recer del mango, vora de les cases, arròs blanc
amb gallina, aigua de mans, puresa de la boca, els grans d'arròs
als dits

i la paraula,

la humil solemnitat de la paraula.

Baragà, klo ti niy nu ma nè.


(Guiringakà -Giringassó, poble senufó, 03-12-2010)

© Anna Rossell
*
*
Español

Al cobijo del mango, cerca de las chozas, la gran familia
dispone el ritual: un corro, agua de labios, hospitalaria
frescura de la boca, instantes de siencio

y la palabra

-la solemne humildad de la palabra-.

Se escancia el dulce té de la amigable charla: nabà aè iebangoró
diritorouaià dan tché a sa karé pchiu mená pa yá
nualádu ma nabá sau peresó cipié ta niá
nie dená ba te ni sí taní de mu uatchó koruá
te má tchen mé e mó a tchá a mí na
amí namín nuayá yakaré pur an a toró danó
kurgó muoló, tamá, tamá dem blé par la koló
fareké antonyí man sin doná, kan selá bé
pi man gá re ká ankaní ninkí bamakoní seguní korgó
nin ki pamé mé nyí a mé saram par mé,
ua karé o.

Al cobijo del mango, cerca de las chozas, arroz blanco
con carne de corral, agua de manos, pureza de la boca; en los dedos,
granos de arroz,

y la palabra,

la humilde solemnidad de la palabra.

Baragà, klo ti niy nu ma nè.


(Giringakà-Giringassó, pueblo senufó, 03-12-2010)

© de la traducción Anna Rossell

QUADERN MALIÀ / CUADERNO DE MALÍ

*
Sigue más abajo la traducción al español
*
(A l'Agnès Agboton)

Creuem un rierol emboirinat de petites
papallones blanques.

Aquest moment.


(Paisatge després de Dumanaba -poble senufó-, 03-12-2010)

© Anna Rossell
*
*
Español

(A Agnès Agboton)

Cruzamos un arroyo envuelto en una nebulosa
de mariposillas blancas.

Este momento.


(Paisaje después de Dumanabá, pueblo senufó, 03-12-2010)

© de la traducción Anna Rossell

QUADERN MALIÀ / CUADERNO DE MALÍ

*
Sigue más abajo la traducción al español
*
Una roda de ferro, una maneta,
una corretja un tub, una bola d'argila.
Davant, les brases vives. L'eina de ferro, al roig.

Al bell mig de l'ombrall, un tronc -la taula-,
al damunt, l'enclusa i el cisell. El martell descarrega
sobre el metall roent un cop, un cop,
un cop.

I l'aire prenyat de perfum de flors de taronger.

(Dumanaba -poble senufó-, taller del ferrer, 03-12-2010)

© Anna Rossell
*
*
Español

Una rueda de hierro, una maneta,
una correa, un tubo, una bola de arcilla.
Delante, brasas. La herramienta de hierro, al rojo vivo.

En medio del sombrajo, un tronco -la mesa-,
encima el yunque y el cincel. El martillo descarga
sobre el rojo metal un golpe, un golpe,
un golpe.

Y el aire preñado de perfume de azahar.

(Dumanaba -pueblo senufó-, taller del herrero, 03-12-2010)

QUADERN MALIÀ / CUADERNO DE MALÍ

*
Sigue más abajo la traducción al español
*
Un ample mirall a ras de terra plagat
de garses i nenúfars.
Ramats de bous hi beuen i pasturen.

De lluny, garses i nenúfars escampats esquitxen
de punts blancs la brillantor de l'aigua.


(Paisatge, passat Taqwó, 03-12-2010)

© Anna Rossell
*
*
Español

A ras de tierra, un ancho espejo plagado
de garzas y nenúfar.
Rebaños de bueyes en la orilla pastan y beben.

Desde lejos, las garzas y el nenúfar esparcidos salpican
de puntos blancos el brillo sobre el agua.


(Paisaje, pasado Taqwó, 03-12-2010)

© de la traducción Anna Rossell

QUADERN MALIÀ / CUADERNO DE MALÍ

*
Sigue más abajo la traducción al español
*
Taqwó,

un oceà infinit de tiges escapçades.
A la plana, els caps estesos: blanca escuma,
els homes la treballen amb els peus,
separen la flor blanca i tova
del calze dur i ressec.

Verema de cotó.

(Taqwó -poble senufó-, 03-12-2010)

© Anna Rossell
*
*
Español

Un infinito mar de tallos sin cabeza.
La cabeza se extiende en la llanura: blanca espuma,
los hombres la trabajan con los pies,
separan del cáliz duro y seco
la blanca y blanda flor.

Vendimia de algodón

(Taqwó -pueblo senufó-, 03-12-2010)

© de la traducción Anna Rossell

QUADERN MALIÀ / CUADERNO DE MALÍ

*
Sigue más abajo la traducción al español
*
(A Nyire, la dona senufó de Gongassó)

Gongassó,

m'alleuja els ulls l'acollidora foscor
de la cabana, una anciana de mamelles
llargues llargues seu en un tamboret en un racó;
al seu costat, a terra, una panera de palla rodoneta, el llit
de cendra -la xorbà-, que acull la filosa manual.
Entre el polze i l'índex gira i gira l'eix, el fil
de la vida gira entorn, gira i gira a l'esquerra el núvol cotonós,

la cendra l'acompanya.

Nyire ha allitat el fus i la filosa a la panera, pren dolça la meva
dreta entre les seves,

llargament,

i em canta.

Les seves genives descarnades, les dents
grogues i negres, em mira fixament, mentres
em canta. M'ho dóna tot, una oració
ritmada, recitada:

benvinguda, benvinguda sigues.

Tres criatures observen extasiades, una menuda
de tres anys carrega sobre el maluc esquerra un petitó.

È mo atxà, è mo atxà, gràcies,

è mo atxà.

(Gangassó,, 03-12-2010)

© Anna Rossell
*
*
Español

Gongassó,

me alivia los ojos la acogedora oscuridad
de la cabaña, una anciana de pechos
largos largos sentada en un rincón;
a su lado, en el suelo, un cesto de paja, lecho
de ceniza -la chorbá-, el lecho de la rueca.
Entre índice y pulgar gira y gira el eje, el hilo
de la vida gira alrededor, gira y gira en la izquierda la nube
algodonosa,

ceniza lo acompaña.

Nyire deja en el lecho el huso con la rueca, con ternura
toma mi derecha entre las suyas,

largamente,

y me canta,

sus encías descarnadas, los dientes
negros y amarillos, me mira fijamente mientras
canta. Me lo da todo, una oración
ritmada, recitada:

bienvenida, bienvenida seas.

Tres chiquillos observan extasiados,
una menuda de tres años carga un pequeño en su cadera.

E mo atchá, e mo atchá, gracias,

e mo atchá.

(Gangassó, 03-12-2010)

© de la traducción Anna Rossell

QUADERN MALIÀ / CUADERNO DE MALÍ

*
Sigue más abajo la traducción al español
*
(La ruta dels pobles senufós)

Entre la pròdiga fertilitat dels balansàs


el baobab,


darrer vestigi d'un assentament humà.


(Camí de Gongassó -poblat senufó-, 03-12-2010))

© Anna Rossell
*
*
Español

Entre la pródiga fertilidad de balansás

el baobab,

última huella de un asentamiento humano.


(Camino de Gongassó -poblado senufó-, 03-12-2010)

© de la traducción Anna Rossell