17 de noviembre de 2009

INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE CONAKRY, APADRINADO POR LA DELEGACIÓ DE LA ONG "VOLS" DE MATARÓ (17-11-2009)

INFORMACIÓ SOBRE EL PROJECTE DE CONAKRY, APADRINAT PER L'ONG VOLS -VOLUNTARIAT SOLIDARI-, DELEGACIÓ DE MATARÓ (17-11-2009)

Per a més informació sobre VOLS: http://www.ongvols.org/ca/

Después del texto catalán sigue su traducción al español

Nen@s amb la Begoña Simal, al pati de la comunitat de Conakry (setembre, 2009) /
Niñ@s con Begoña Simal, en el patio de la comunidad de Conakry (septiembre, 2009)

Director Xec Marquès Coll: xecsdb@yahoo.fr
17-11-2009
Ahir vam començar la implantació de la construcció del bloc sanitari. No sé fins on arribarem perquè en el mercat continua mancant el ciment.
En Richard Tolno (el [nostre col·laborador], que s’està passejant per Kaporo i Nongo [fent les enquestes per localitzar els / les nen@s en situació de fracàs escolar]) està descobrint molts nois i noies que no van a l’escola. Un bon nombre [no hi va] per problemes econòmics -entre 6 i 8 anys-. Li he reajustat els termes de l’enquesta per identificar el més aviat possible els nois i noies que, per l’edat que tenen, poden tornar difícilment a l’escola (entre 13 i 16 anys) i que son analfabets. També se n’ha adonat que algunes famílies, d’entrada, pensen que és una acció dels cristians per a convertir els seus fills musulmans. Crec que això és degut a què hem començat per el barri més allunyat allà on no som gaire coneguts. Si no, al voltant nostre, em sembla que aquest sentiment no es produirà.

En Xec MTamaño de fuentearquès necessita diners per portar a terme aquesta construcció i la formació d'un equip d'educadors de temps lliure que col·labori amb ell.

Qui vulgui fer un donatiu pot fer-lo al número de compte que figura a continuació:

BANC: BANCO POPULAR
ADREÇA: C/Alcalá 26, 28014 MADRID – España.
SWIFT: POPUESMM
IBAN: ES26 0075 0001 8806 0676 4729
C.C.C. 0075 0001 88 0606764729
TITULAR DEL COMPTE: SOC. DE SAN FRANCISCO DE SALES (Salesians) A COSTA D'IVORI / COSTA DE MARFIL
INDICAR A LES OBSERVACIONS: Per al projecte de Conakry (Xec, -B.A.-)
***
PROYECTO DE CONAKRY, APADRINADO POR LA ONG VOLS -VOLUNTARIAT SOLIDARI-, DELEGACIÓN DE MATARÓ
Para más información sobre VOLS: http://www.ongvols.org/ca/
(Traducción al español de Anna Rossell)

Director: Xec Marquès Coll: xecsdb@yahoo.fr

17-11-2009

Ayer comenzamos con la implantación de la construcción del bloque sanitario. No sé hasta dónde llegaremos porque en el mercado continúa faltando el cemento. Richard Tolno ([nuestro colaborador], que se está paseando por Kaporo y Nongo [haciendo las encuestas para localizar a ls niñ@s en situación de fracaso escolar]) está detectando muchos casos de chic@s que no van a la escuela. Un buen número de ell@s no va por problemas económicos -entre 6 y 8 años-. Le he reajustado los términos de la encuesta para que identifique lo antes posible a l@s chic@s que, por la edad que tienen, difícilmente podrán volver ya a la escuela (entre 13 y 16 años) y que son analfabetos. También ha detectado que algunas familias, así a primera vista, piensan que se trata de una acción de los cristianos con el objetivo de convertir a sus hijos musulmanes. Creo que esto es debido al hecho de que hemos empezado [con las encuestas] por el barrio más alejado, por donde no somos muy conocidos. Si no, a nuestro alrededor, me parece que este sentimiento no se producirá.

Xec Marquès necesita dinero para llevar a cabo esta construcción y la formación de un equipo de educadores de tiempo libre que colabore con él.

Quien quiera hacer un donativo puede hacerlo al número de cuenta que sigue a continuación:

BANCO: BANCO POPULAR
DIRECCIÓN: C/Alcalá 26, 28014 MADRID – España.
SWIFT: POPUESMM
IBAN: ES26 0075 0001 8806 0676 4729
C.C.C. 0075 0001 88 0606764729
TITULAR DE LA CUENTA: SOC. DE SAN FRANCISCO DE SALES (Salesianos) En COSTA DE MARFIL
INDICAR EN LAS OBSERVACIONES: Para el proyecto de Conakry (Xec, -B.A.-)

INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE CONAKRY, APADRINADO POR LA DELEGACIÓN DE VOLS -VOLUNTARIAT SOLIDARI- DE MATARÓ (17-11-2009)

INFORMACIÓ SOBRE EL PROJECTE DE CONAKRY, APADRINAT PER LA DELEGACIÓ DE VOLS -VOLUNTARIAT SOLIDARI- DE MATARÓ (17-11-2009)
Per a més informació sobre VOLS: http://www.ongvols.org/ca/
(Después del texto catalán sigue su traducción al español)

Nen@s amb la Begoña Simal, al pati de la comunitat de Conakry (setembre, 2009) / Niñ@s con Begoña Simal, en el patio de la comunidad de Conakry (septiembre, 2009)
Director Xec Marquès Coll: xecsdb@yahoo.fr
17-11-2009

Ahir vam començar la implantació de la construcció del bloc sanitari. No sé fins on arribarem perquè en el mercat continua mancant el ciment.
En Richard Tolno (el [nostre col·laborador], que s’està passejant per Kaporo i Nongo [fent les enquestes per localitzar els / les nen@s en situació de fracàs escolar]) està descobrint molts nois i noies que no van a l’escola. Un bon nombre [no hi va] per problemes econòmics -entre 6 i 8 anys-. Li he reajustat els termes de l’enquesta per identificar el més aviat possible els nois i noies que, per l’edat que tenen, poden tornar difícilment a l’escola (entre 13 i 16 anys) i que son analfabets. També se n’ha adonat que algunes famílies, d’entrada, pensen que és una acció dels cristians per a convertir els seus fills musulmans. Crec que això és degut a què hem començat per el barri més allunyat allà on no som gaire coneguts. Si no, al voltant nostre, em sembla que aquest sentiment no es produirà.

En Xec Marquès necessita diners per portar a terme aquesta construcció i la formació d'un equip d'educadors de temps lliure que col·labori amb ell.

Qui vulgui fer un donatiu pot fer-lo al número de compte que figura a continuació:


BANC: BANCO POPULAR
ADREÇA: C/Alcalá 26, 28014 MADRID – España.
SWIFT: POPUESMM
IBAN: ES26 0075 0001 8806 0676 4729
C.C.C. 0075 0001 88 0606764729
TITULAR DEL COMPTE: SOC. DE SAN FRANCISCO DE SALES (Salesians) A COSTA D'IVORI / COSTA DE MARFIL
INDICAR A LES OBSERVACIONS: Per al projecte de Conakry (Xec, -B.A.-)

***

INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE CONAKRY, APADRINADO POR LA ONG VOLS -VOLUNTARIAT SOLIDARI-, DELEGACIÓN DE MATARÓ

Para más información sobre VOLS: http://www.ongvols.org/ca/

(Traducción al español de Anna Rossell)

Director: Xec Marquès Coll: xecsdb@yahoo.fr

17-11-2009

Ayer comenzamos con la implantación de la construcción del bloque sanitario. No sé hasta dónde llegaremos porque en el mercado continúa faltando el cemento. Richard Tolno ([nuestro colaborador], que se está paseando por Kaporo y Nongo [haciendo las encuestas para localizar a ls niñ@s en situación de fracaso escolar]) está detectando muchos casos de chic@s que no van a la escuela. Un buen número de ell@s no va por problemas económicos -entre 6 y 8 años-. Le he reajustado los términos de la encuesta para que identifique lo antes posible a l@s chic@s que, por la edad que tienen, difícilmente podrán volver ya a la escuela (entre 13 y 16 años) y que son analfabetos. También ha detectado que algunas familias, así a primera vista, piensan que se trata de una acción de los cristianos con el objetivo de convertir a sus hijos musulmanes. Creo que esto es debido al hecho de que hemos empezado [con las encuestas] por el barrio más alejado, por donde no somos muy conocidos. Si no, a nuestro alrededor, me parece que este sentimiento no se producirá.

Xec Marquès necesita dinero para llevar a cabo esta construcción y la formación de un equipo de educadores de tiempo libre que colabore con él.

Quien quiera hacer un donativo puede hacerlo al número de cuenta que sigue a continuación:


BANCO: BANCO POPULAR
DIRECCIÓN: C/Alcalá 26, 28014 MADRID – España.
SWIFT: POPUESMM
IBAN: ES26 0075 0001 8806 0676 4729
C.C.C. 0075 0001 88 0606764729
TITULAR DE LA CUENTA: SOC. DE SAN FRANCISCO DE SALES (Salesianos) En COSTA DE MARFIL
INDICAR EN LAS OBSERVACIONES: Para el proyecto de Conakry (Xec, -B.A.-)