6 de noviembre de 2009

Correspondencia Xec Marquès-Anna Rossell (06-11-2009)

CARTA DEL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (Después del texto catalán sigue su traducción al español)

Xec Marquès, al pati de casa seva, a Conakry (setembre, 2009) / Xec Marquès, en el patio de su casa de Conakry (septiembre, 2009)

Català (Español, a continuación)

Conakry, 4 de novembre 09

Benvolguda Anna :

Voldria il·luminar la nostra reflexió sobre la sexualitat humana i amb ella sobre el gènere a partir del que hem viscut aquest darrer mes a Conakry:


El 28 de setembre una manifestació de l’oposició a la candidatura del president [del partit] MDC a la sortida del període de transició fixat en un any [el president, després del cop d'Estat ara farà un any] es proposava presentar-se a les eleccions, quan havia promès no fer-ho] es va acabar amb un bany de sang a l’estadi de futbol de Conakry. Hi va haver molts morts. Els militars van disparar contra la gentada que havia entrat a l’estadi. Sembla que havien tancat les portes. Moltes dones van ser violades i violentades. Humiliades, despullades. En vull extreure dues reflexions:
La primera és que són aquests darrers actes el que més han escandalitzat l’opinió internacional. De tot el que va passar és la violència contra les dones el que ha fet més mal. Segurament, el secretari general de l’ONU n’ha estat sensible quan ha escollit dues dones, compromeses en la lluita contra el maltractament de la dona, com membres de la comissió internacional d’enquesta. Per què aquest escàndol o millor aquesta profunda agressió a la consciència humana?

El segon fet és que de seguida l’opinió internacional va reaccionar. Responsables polítics de França i dels USA van fer declaracions molt dures. El ministre d'afers estrangers de França va dir que ni amb l'Idi Amin s’havien vist coses tant greus. Les declaracions van fer lloc a mesures de pressió contra la junta militar. Per què aquesta “ingerència” verbal i aquesta llibertat de jutjar responsables polítics més enllà de les pròpies fronteres ?

L’escàndol produït per la humiliació pública de les dones, les violacions i agressions contra els òrgans sexuals femenins i el segrest d’algunes d’elles per no se sap quina direcció ni motivació, escandalitza l’humà, la humanitat. L’home (el mascle) es revela salvatge, brut, bèstia, i la societat es troba completament frustrada per aquesta agressió a la vida en la seva font, en el seu santuari, per la seva incapacitat de mantenir ferma la línea vermella de “l’interdit” ["allò prohibit"].
El gènere femení representa, per què ho és, la VIDA, la matriu de la VIDA. Em sembla que no es pot parlar de sexualitat, de gènere, i de tota la problemàtica que hi va lligada, sense tenir en compte aquest simbolisme, en el sentit més fort d’aquest concepte. És per aquesta via que l’ètica sexual no pot ser només una qüestió de “santé de la reproduction” ["salut de la reproducció"]. Penso que assumir la feminitat és també assumir aquest do i en conseqüència aquest deure. Comprenc que passar a la norma ètica, a la referència jurídica, no es pot fer fent drecera, evitant altres disciplines humanistes i científiques.

La segona reflexió em porta al tema del dret a la “ingerència”. Una certa perspectiva de gènere voldria que la qüestió femenina fos “une affaire des femmes” ["una cosa de dones"]. De la mateixa manera que per alguna sensibilitat guineana les declaracions de líders estrangers amaguen interessos ocults i esperit de dominació, per algunes sensibilitats la paraula de l’home [mascle] amaga sempre alguna cosa quant parla de la dona. És “en soi” ["en ella mateixa"] sospitosa. Però la VIDA és un patrimoni comú. I el fet del gènere la fa un “lloc comú”, una cosa “à deux” ["de dos"]. O, si vols, amb la descoberta del valor de la diversitat de la pulsió sexual humana, una cosa de tres o de quatre. En tots els casos una cosa de tots.
Com a la humanitat li costa emmotllar-se a l’exigència ecològica perquè la “mare terra” continuï essent font de VIDA, ens costa donar-nos límits per a preservar la VIDA humana davant les exigències de la “mater humanitas”.
Sense reconeixença i expressió ètica, cultural, social i econòmica de la dignitat femenina no hi pot haver dignitat masculina. I el contrari també és veritat.
Com [en el cas de] la “mare terra” la humanitat es pot convertir en explotadora i depredadora, en el de la “mater humanitas” la masculinitat i la feminitat es poden convertir en egoistes i estèrils.

***

CARTA DEL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (Traducción al español de Anna Rossell)

Conakry, 4 de novembre 09


Apreciada Anna :


Quisiera iluminar nuestra reflexión sobre la sexualidad humana y con ella sobre el género a partir de lo que hemos vivido este último mes en Conakry:


El 28 de septiembre una manifestación de la oposición a al candidatura del presidente [del partido] MDC a la salida del período de transición fijado en un año [el presidente, después del golpe de Estado del que pronto hará un año, se proponía presentarse a las elecciones, cuando había prometido no hacerlo] acabó con un baño de sangre en el estadio de fútbol de Conakry. Hubo muchos muertos. Los militares dispararon contra el gentío que había entrado en el estadio. Parece que habían cerrado las puertas. Muchas mujeres fueron violadas y violentadas. Humilladas, desnudadas. De ello quisiera extraer dos reflexiones:

La primera es que han sido estos últimos actos los que más han escandalizado a la opinión internacional. De todo lo que sucedió es la violencia contra las mujeres lo que más daño ha hecho. Seguramente el secretario general de la ONU ha sido sensible a ello cuando ha elegido a dos mujeres, comprometidas contra el maltrato a la mujer, como miembros de la comisión internacional de encuesta. ¿Por qué este escándalo o, mejor aún, esta profunda agresión a la conciencia humana?

El segundo hecho es que la opinión internacional reaccionó inmediatamente. Responsables políticos de Francia i de los EEUU hicieron declaraciones muy duras. El ministro de asuntos exteriores de Francia dijo que ni con Idi Amin se habían visto cosas tan graves. Las declaraciones dieron paso a medidas de presión contra la junta militar. ¿Por qué esta "ingerencia" verbal y esta libertad de juzgar a responsables políticos más allá de las propias fronteras?

El escándalo producido por la humillación pública de las mujeres, las violaciones y agresiones contra los órganos sexuales femeninos y el secuestro de algunas de ellas por no se sabe qué dirección ni motivación, escandaliza al ser humano, a la humanidad. El hombre (el macho) se rebela salvaje, bruto, bestia, y la sociedad se encuentra completamente frustrada por esta agresión a la vida en la misma fuente, en su santuario, por su incapacidad de mantener inexpugnable la línea roja de "l'interdit" ["lo prohibido"].

El género femenino representa, porque lo es, la VIDA, la matriz de la VIDA. Me parece que no se puede hablar de sexualidad, de género, y de toda la problemática ligada a él, sin tener en cuenta este simbolismo, en el sentido más fuerte de este concepto. Es por ello por lo que la ética sexual no puede ser sólo una cuestión de "santé de la reproduction" ["salud de la reproducción"]. Pienso que asumir la feminidad es también asumir este don y, en consecuencia, este deber. Pienso que pasar a la norma ética, a la referencia jurídica, no se puede hacer atajando el camino, evitando otras disciplinas humanistas y científicas.

La segunda reflexión me lleva al tema del derecho a la "ingerencia". Una cierta perspectiva de género reclama que la cuestión femenina sea "une affaire des femmes" ["cosa de mujeres"]. Del mismo modo que para alguna sensibilidad guineana las declaraciones de líderes extranjeros esconden intereses ocultos y espíritu de dominación, así también para algunas sensibilidades la palabra del hombre [varón] oculta siempre algo cuando habla de la mujer. Es "en soi" ["en sí misma"] sospechosa. Pero la VIDA es un patrimonio común. Y el hecho del género la convierte en un "lugar común", una cosa "à deux" ["de dos"]. O, si lo prefieres, con el descubrimiento del valor de la diversidad de la pulsión sexual humana, una cosa de tres o de cuatro. En todos los casos, una cosa de todos.

Del mismo modo que a ha humanidad le resulta difícil amoldarse a la exigencia ecológica para que la "madre tierra" continúe siendo fuente de VIDA, así también nos cuesta imponernos límites para preservar la VIDA humana ante las exigencias de la "mater humanitas".

Sin el reconocimiento y la expresión ética, cultural, social y económica de la dignidad femenina no puede haber dignidad masculina. Y viceversa. De la misma manera que [en el caso de] la "madre tierra" la humanidad puede convertirse en explotadora y depredadora, en el de la "mater humanitas" la masculinidad y la feminidad pueden convertirse en egoistas y estériles.