19 de junio de 2009

Correspondencia Xec Marquès-Anna Rossell (17-06-2009)

CARTA DEL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL
(A continuación del texto catalán viene la traducción española)


Manolo Ávila i Xec, desembre 2009 a l'aeroport de Conakry / Manolo Ávila y Xec en el aeropuesto de Conakry, diciembre 2009)

Conakry, 17-06-2009

Catalán

Benvolguda Anna,

no sé si te'n recordes d'una botigueta de barri davant del manguer al carrer de la parròquia, una botigueta en un contenidor. Allà hi compro el pa de cada dia, dues o tres vegades al mes cacauets torrats i petites coses en moments d'urgència. Idò, ahir a la tarda, loa senyora que torra els cacahuets i dona del senyor que gestiona la botiguet, em va venir a veure amb la veïna, que li feia de traductora -ella és de l'ètnia peul- per dir-me que viatja per algunes setmanes i que no podia anar-se'n sense dir "a reveure". Un detall que significa com hem aconseguit formar part del barri. És a casa nostra que ella, com tantes, troba l'aigua per a tota la família cada dos dies. Els seus fills, petits, són del que em tenen força carinyo. Ahir també, caig anar a comprar claus per als fusters -alterno entre dues petites ferreteries del barri-, aquesta és la més petita i el gerent és un vell musulmà que acompleix amb totes les hores de la pregària. Idò, al cap d'una estona torna per dir-me que li havia deixat m´s diners del compte. Ja saps que aquí els diners són petits i calen molts bitllets per pagar una compra de 185.000 GNF (francs guineans). Un altre detall.

I ara al tema:

Abans d'entrar en les qüestions de sexualitat i l'imaginari negatiu de la sexualitat femenina i dels seus òrgans genitals, una reflexió de caire general:
Em sembla normal que les cultures envolucionin. Amb el temps, gràcies a homos i dones que pensen, reflexionen i aprofundeixen el misteri de la naturalesa humana i del viure en societat, coses que abans semblanen expressió del respecte, de l'ordre social, de la reconeixença de l'altre, se'ns revelen tot el contrari. Així passa amb la pràctica de l'ablació en moltes societats, particularment a l'Àfrica. La dignitat i el valor de la persona humana ens han ajudat a descobrir que sota l'autoritat del costum, de la cultura, de l'ordre social o de la religió hi havia maneres de veure errònies respecte el sentit del costum, de la cultura, de l'ordre social o de la religió. A cada època redefinim aquests mateixos conceptes. I en la societat occidental les èpoques es succeeixen d'una manera frenètica.

Però la realitat és que en un mateix instant estem cridats a viure maneres de veure diferents. Quan jo ja sé que la mutilació genital femenina és una barbaritat, quan ja altunes noies la sofreixen com un trauma no només físic, sinó com una violació de la seva dignitat de dona, hi ha qui ho viu d'una altra manera, i hem de conviure junts. Com viure també aquesta diversitat quan estn en joc visions globlas de l'altre. Fa uns anys haguéssim dit: "són bàrbars, salvatges, incivilitzats..." i sabem el que han donat aquestes visions de l'altre: dominació cultural i imperialime militar i econòmic.

Em sembla que per evitar judicis d'intencions és important mesurar el moment on és convenient de sensibilitzar, d'educar fins els el moment de prendre mesures legals i traduir la millor consciència de la dignitat humana en forma de llei.

En aquesta relació discriminatòria que la cultura patriarcal ha introduït en la consciència cultural i social no sempre ni la víctima ni l'agressor saben de què són portadors. Per això em sembla important d'educar a deixar-se mirar per l'altre i d'educar la mirada vers l'altre perquè el respecte, la consideració i la recerca del millor s'imposin sobre la tendència que tenim a jutjar i valorar l'altre des dels nostres principis.

Per alliberar la cultura, la societat i la religió de les expressions que es fonamenten en un paradigma "patriarcal", tal com tu el descrius, ens cal sortir de la dialèctica "mara-pare". Aquesta tasca no es pot fer eliminant un dels extrems per a que l'altre s'imposi; ni eliminant la diferència perquè no existeix un "sexe pur", indiferenciat. Ens cal definir-lo en termes de trobada, de viure junts. Ens cal assumir la condició humana i social com una tasca on ningú pot ser sense que l'altre sigui "altre".

Aquests darrers anys, teòlegs i teòlogues, sobre tot, ens estan fent descobrir una nova comprensió del que diem Déu, que, sense convertir-lo en un "àngel sense sexe", deixa de ser un "patriarca". Em sembla que això és molt important, en la mesura que la referència a Déu és essencial, en moltes cultures i societats, per definir el "cadascú" i "l'être ensemble".

D'altra banda, em sembla també important de tenir en compte la diversitat d'expressions de la "masculinitat" i de la "feminitat" en aquest "village global" que tendeix a uniformitzar la cultura i l'expressió social.

Crec que avui és legítim de lluitar contra els comportaments i les expressions de la sexualitat humana que des de la cultura del derets de la persona humana ens apareixen com contraris a la dignitat i al valor de la dona i de l'home. Hi incloc: les mutilacions genitals, la discriminació de les noies en l'accés a l'educació i de le dones en la gestió de la "res publica", la "paternitat" irresponsable, la poligàmia. La llista no és exhaustiva i sóc conscient que la gamma de la lluita va de la repressió legal a la sensibilització. I penso que el millor vehicle és l'educació.

En canvi, drets individuals que la cultura occidental liberal està promovent en el seu interior no crec que suguin "imposables" universalment. I que, segurament, aquesta cultura hauria de ser més humil i acollidora davant l' "incomprensió" d'aquests "drets" de d'altres cultures o maneres d'entendre la condició humana. Em refereixo a l'accés a la reproducció fora de la vida de parella estable, les estratègies de lluita contra la pandèmia del VIH i els embarassos no desitjats.

Continuarà.

Una abraçada,

Xec
CARTA DEL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (Traducción al español de Anna Rossell)
Conakry, 17 de junio de 2009
Apreciada Anna:
No sé si te acuerdas de una tiendecita del barrio delante del mango en la calle de la parroquia. Una tiendecita en un contenedor. Allá es donde compro el pan todos los días, dos o tres veces al mes cacahuetes tostados y alguna que otra cosilla en los momentos de urgencia. Pues resulta que ayer por la tarde la señora que tuesta los cacahuetes y esposa del señor que gestiona la tiendecita me vino a ver con la vecina, que le hacía de traductora -ella es peul-, para decirme que se marcha de viaje y estará fuera unas semanas y que no podía marcharse sin decir "adiós". Un detalle que significa hasta qué punto hemos conseguido integrarnos en el barrio. Ella viene a buscar el agua para toda la familia a casa, cada dos o tres días. Sus hijos, pequeños, son de los que me tienen bastante cariño. También ayer fui a comprar unas llaves para los carpinteros. Alterno entre dos pequeñas ferreterías del barrio. Ayer fui a la más pequeña de las dos y el gerente es un anciano musulmán que cumple con todas las horas de la oración. Pues al cabo de un ratito viene a a casa para decirme que le había dado más dinero de la cuenta. Ya sabes que aquí el dinero vale poco y que se necesitan muchos billetes para pagar una compra de 185.000 GNF (Francos Guineanos); otro detalle.
Y ahora pasemos al tema:
Antes de entrar en las cuestiones de la sexualidad y en el imaginario negativo de la sexualidad femenina y de sus órganos genitales, una reflexión de carácter general:
Me parece normal que las culturas evolucionen. Con el tiempo, gracias a hombres y mujeres que piensan, reflexionan y profundizan en el misterio de la naturaleza humana y de vivir en sociedad, cosas que antes parecían expresión de respeto, del orden social, del reconocimiento del otro, se nos revelan como todo lo contrario. Es lo que sucede con la práctica de la ablación del clítoris en muchas sociedades, particularmente en África. La dignidad y el valor de la persona humana nos han ayudado a descubrir que bajo la autoridad de la costumbre, la cultura, el orden social o la religión había maneras erróneas de ver las cosas en cuanto al sentido de la costumbre, la cultura, del orden social o de la religión. Cada época redefine estos mismos conceptos. Y en la sociedad occidental las épocas se suceden de una manera frenética.
Pero en la realidad sucede que, en un mismo instante, estamos llamados a vivir maneras diferentes de ver las cosas. Cuando yo ya sé que la mutilación genital femenina es una barbaridad, cuando ya algunas chicas la sufren como un trauma, no sólo físico sino como una violación de su dignidad de mujer... hay quien lo vive de otra manera, y todos convivimos juntos. ¿Cómo vivir también esta diversidad cuando están en juego visiones globales del otro? Hace unos años hubiéramos dicho: "son bárbaros, salvajes, incivilizados...", y sabemos lo que han dado estas visiones del otro: dominación cultural e imperialismo militar y económico.
Me parece que para evitar juicios de intenciones es importante calcular cuándo es el mejor momento para sensibilizar y educar, el mejor momento para tomar medidas legales y traducir la mejor conciencia de la dignidad humana en forma de ley.
En esta relación discriminatoria que la cultura patriarcal ha introducido en la conciencia cultural y social no siempre ni la víctima ni el agresor saben de qué son portadores. Por esto me parece importante educar en dejarse mirar por el otro y educar la mirada hacia el otro, porque el respeto, la consideración y la búsqueda de aquello que es mejor se impongan sobre la tendencia que tenemos a juzgar y a valorar el otro desde nuestra posición y nuestros principios.
Para liberar la cultura, la sociedad y la religión de las expresiones que se fundan en un paradigma "patriarcal", tal como tú lo describes, es necesario salir de la dialéctica "madre-padre". Esta tarea no se puede llevar a cabo eliminando uno de los extremos para que el otro se imponga; ni eliminando la diferencia, porque no existe un "sexo puro", indiferenciado. Es necesario que lo definamos en términos de encuentro, de vivir juntos. Es necesario asumir la condición humana y social como una tarea donde nadie puede existir sin que el otro sea "otro".
Estos últimos años, teólogos y teólogas, sobre todo éstas últimas, nos están haciendo descubrir una nueva comprensión de lo que llamamos Dios que, sin convertirlo en un "ángel asexuado", deja de ser un "patriarca". Me parece que esto es muy importante, en la medida en que la referencia a Dios es esencial en muchas culturas y sociedades para definir el "cada cual" y el "existir juntos".
Por otro lado me parece también importante tener en cuenta la diversidad de expresiones de la "masculinidad" y de la "feminidad" en esta "aldea global", que tiende a uniformizar la cultura y la expresión social.
Creo que hoy es legítimo luchar contra los comportamientos y las expresiones de la sexualidad humana que, desde la cultura de los derechos de la persona humana, nos parecen contrarios a la dignidad y al valor de la mujer y del hombre. Incluyo en ello: las mutilaciones genitales, la discriminación de las chicas en el acceso a la educación y de las mujeres en la gestión de la "res publica", la "paternidad" irresponsable, la poligamia. La lista no es exhaustiva y soy consciente de que la gama de la lucha va desde la represión legal a la sensibilización. Y pienso que el mejor vehículo es la educación.
En cambio, derechos individuales que la cultura occidental liberal está promoviendo en su interior no creo que sean susceptibles de ser impuestos universalmente y creo que esta cultura debería ser más humilde y acogedora ante la "incomprensión" de estos "derechos" desde otras culturas o maneras de entender la condición humana. Me refiero al acceso a la reproducción fuera de la vida de pareja estable, las estrategias de lucha contra la pandemia del VIH y los embarazos no deseados.
Continuará
Un fuerte abrazo,
Xec