5 de septiembre de 2010

PROYECTO DE CONAKRY (APADRINADO POR LA DELEGACIÓN DE VOLS -VOLUNTARIADO SOLIDARIO- DE MATARÓ (05-09-2010)

*
INFORMACIÓ SOBRE EL PROJECTE DE CONAKRY (05-09-2010)
*

Director del Projecte: Xec Marquès: xecsdb@yahoo.fr

*
Per a més informació sobre l'ONG VOLS:
http://www.ongvols.org/ca/

*
Texto español a continuación del catalán

*

Català

*
En Xec Marquès m'acaba d'enviar més fotografies. Fan activitats a dojo i els / les nen@s estan d'allò més animat. A la comunitat ja són tres! En Xec ja té un ajudant fix per al seu (nostre) projecte! A més, ja hi ha alguns joves del país que l'ajuden esporàdicament.
*
Español

*

INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE CONAKRY (APADRINADO POR LA DELEGACIÓN DE MATARÓ DE LA ONG VOLS -VOLUNTARIAT SOLIDARI-)

*

Director Xec Marquès Coll: xecsdb@yahoo.fr

*

Para más información sobre la ONG VOLS: http://www.ongvols.org/ca/
*

Xec Marquès me acaba de mandar más fotografías. Hacen un montón de actividades y l@s niñ@s están de lo más animado. ¡En la comunidad ya son tres! ¡Xec ya tiene un ayudante fijo para su (nuestro) proyecto! Además, hay algun@s jóvenes del país que le ayudan esporádicamente.
*

Activitats amb els / les nen@s a Nongo (Conakry) -casa d'en Xec-, setembre 2010 / Actividades con l@s niñ@s en Nongo (Conakry) -en casa de Xec, septiembre 2010


Setembre 2010 / Septiembre 2010


Setembre 2010 / Septiembre 2010

En Xec Marquès necessita diners per a:
*
1. portar a terme la construcció dels espais necessaris per fer realitat aquest projecte,
*
2. l'equipament d'aquests espais amb els mitjans corresponents,
*
3. la formació d'un equip d'educadors de temps lliure que col·labori amb ell,
*
4. recolzar a les famílies sense mitjans amb beques per al reforç escolar dels seus fills,
*
5. ....
*
Qui vulgui fer un donatiu pot fer-lo al número de compte que figura a continuació


(li podeu escriure, telefonar o anar-lo a visitar sempre que vulgueu:
Xec Marquès Coll: xecsdb@yahoo.fr):
*
BANC: BANCO POPULAR
*
ADREÇA: C/Alcalá 26, 28014 MADRID – España.
*
SWIFT: POPUESMM
*
IBAN: ES26 0075 0001 8806 0676 4729
*
C.C.C. 0075 0001 88 0606764729
*
TITULAR DEL COMPTE: SOC. DE SAN FRANCISCO DE SALES (Salesians) A COSTA D'IVORI / COSTA DE MARFIL
*
INDICAR A LES OBSERVACIONS: Per al projecte de Conakry (Xec, -B.A.-)
*
*
Español
*
Xec Marquès necesita dinero para:
*
1. llevar a cabo la construcción de los espacios necesarios para hacer realidad este proyecto,
*
2. el equipamiento de estos espacios con los medios corresopondientes,
*
3. la formación de un equipo de maestros y educadores que colabore con él,
*
4. apoyar a las familias sin recursos económicos con becas para el refuerzo escolar de sus hij@s,
*
5. ....
*
Quien quiera hacer un donativo puede hacerlo al número de cuenta que sigue a continuación (le podéis escribir, telefonear o ir a verle siempre que queráis:
Xec Marquès Coll: xecsdb@yahoo.fr
*
BANCO: BANCO POPULAR
*
DIRECCIÓN: C/Alcalá 26, 28014 MADRID – España.
*
SWIFT: POPUESMM
*
IBAN: ES26 0075 0001 8806 0676 4729
*
C.C.C. 0075 0001 88 0606764729
*
TITULAR DE LA CUENTA: SOC. DE SAN FRANCISCO DE SALES (Salesianos) / COSTA DE MARFIL
*
INDICAR EN LAS OBSERVACIONES: Para el proyecto de Conakry (Xec, -B.A.-)

PROJECTE DE CONAKRY (APADRINAT PER LA DELEGACIÓ DE VOLS -VOLUNTARIAT SOLIDARI- DE MATARÓ (05-09-2010)

*

INFORMACIÓ SOBRE EL PROJECTE DE CONAKRY (05-09-2010)

*
Director del Projecte: Xec Marquès: xecsdb@yahoo.fr
*

Per a més informació sobre l'ONG VOLS: http://www.ongvols.org/ca/
*

Texto español a continuación del catalán
*
Català
*

En Xec Marquès m'acaba d'enviar més fotografies. Fan activitats a dojo i els / les nen@s estan d'allò més animat. A la comunitat ja són tres! En Xec ja té un ajudant fix per al seu (nostre) projecte! A més, ja hi ha alguns joves del país que l'ajuden esporàdicament.

*

Español
*
INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE CONAKRY (APADRINADO POR LA DELEGACIÓN DE MATARÓ DE LA ONG VOLS -VOLUNTARIAT SOLIDARI-)
*
Director Xec Marquès Coll: xecsdb@yahoo.fr
*
Para más información sobre la ONG VOLS: http://www.ongvols.org/ca/

*
Xec Marquès me acaba de mandar más fotografías. Hacen un montón de actividades y l@s niñ@s están de lo más animado. ¡En la comunidad ya son tres! ¡Xec ya tiene un ayudante fijo para su (nuestro) proyecto! Además, hay algun@s jóvenes del país que le ayudan esporádicamente.


*

Activitats amb els / les nen@s a Nongo (Conakry) -casa d'en Xec-, setembre 2010 / Actividades con l@s niñ@s en Nongo (Conakry) -en casa de Xec, septiembre 2010


Setembre, 2010 / Septiembre 2010

Setembre 2010 / Septiembre 2010

En Xec Marquès necessita diners per a:
*
1. portar a terme la construcció dels espais necessaris per fer realitat aquest projecte,
*
2. l'equipament d'aquests espais amb els mitjans corresponents,
*
3. la formació d'un equip d'educadors de temps lliure que col·labori amb ell,
*
4. recolzar a les famílies sense mitjans amb beques per al reforç escolar dels seus fills,
*
5. ....
*
Qui vulgui fer un donatiu pot fer-lo al número de compte que figura a continuació
(li podeu escriure, telefonar o anar-lo a visitar sempre que vulgueu:
Xec Marquès Coll: xecsdb@yahoo.fr):
*
BANC: BANCO POPULAR
*
ADREÇA: C/Alcalá 26, 28014 MADRID – España.
*
SWIFT: POPUESMM
*
IBAN: ES26 0075 0001 8806 0676 4729
*
C.C.C. 0075 0001 88 0606764729
*
TITULAR DEL COMPTE: SOC. DE SAN FRANCISCO DE SALES (Salesians) A COSTA D'IVORI / COSTA DE MARFIL
*
INDICAR A LES OBSERVACIONS: Per al projecte de Conakry (Xec, -B.A.-)
*
*
Español
*
Xec Marquès necesita dinero para:
*
1. llevar a cabo la construcción de los espacios necesarios para hacer realidad este proyecto,
*
2. el equipamiento de estos espacios con los medios corresopondientes,
*
3. la formación de un equipo de maestros y educadores que colabore con él,
*
4. apoyar a las familias sin recursos económicos con becas para el refuerzo escolar de sus hij@s,
*
5. ....
*
Quien quiera hacer un donativo puede hacerlo al número de cuenta que sigue a continuación
(le podéis escribir, telefonear o ir a verle siempre que queráis:
Xec Marquès Coll: xecsdb@yahoo.fr
*
BANCO: BANCO POPULAR
*
DIRECCIÓN: C/Alcalá 26, 28014 MADRID – España.
*
SWIFT: POPUESMM
*
IBAN: ES26 0075 0001 8806 0676 4729
*
C.C.C. 0075 0001 88 0606764729
*
TITULAR DE LA CUENTA: SOC. DE SAN FRANCISCO DE SALES (Salesianos) / COSTA DE MARFIL
*
INDICAR EN LAS OBSERVACIONES: Para el proyecto de Conakry (Xec, -B.A.-)