7 de julio de 2010

CORRESPONDENCIA ANNA ROSSELL-XEC MARQUÈS (07-07-2010)

CARTA D'ANNA ROSSELL AL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS 8(07-07-2010)

A continuación del texto catalán sigue su traducción al español

Camí de Santiago (juny 2010) / Camino de Santiago (junio 2010)


El Masnou, 07-07-2010


Estimat Xec,

malauradament les notícies que llegeixo de les eleccions a Guinea són preocupants i això neguiteja. No sé com es deu viure tota aquesta inestabilitat al propi país, però ben segur que no pas bé. Avui he llegit a les pàgines d’internet que més d’un partit polític acusa de frau electoral al president de la transició: “Ces jeunes femmes par dizaines scandaient pour cela, des slogans hostiles au Président de la transition qu'elles accusent d'avoir fraudé au détriment de leur candidat Sidya Touré, arrivé en 3ème position derrière Cellou Dalein Diallo (40%) et Alpha Condé (21%) avec près de 16% des suffrages.” Hom parla d’una segona volta, però en aquestes condicions de desconfiança no sé si tot plegat anirà a bon port. Com us trobeu vosaltres? Com veieu a la gent del vostre barri? I encara una notícia més preocupant: la que informa sobre una pujada de rang d’alguns alts càrrecs de l’exèrcit, que sembla que ha tingut com a conseqüència el malestar i el descontent entre aquells que han quedat fora d’aquest afavoriment... . Quan s’acabarà tot el procés?

Fa molts dies que no m’escrius carta llarga, i suposo que es deu a la feina que sempre se t’acumula durant l’estiu, degut a les vacances escolars dels / de les nen@s, que ara freqüenten el teu – seu pati de manera encara més intensa. M’imagino que, com qui diu, deuen fer vida a casa teva. Si, a més, hi sumem les activitats de lleure i de classes de reforç addicionals de l’estiu, em puc imaginar que no deus tenir temps per a res i que el teu dia deu acabar curt d’hores i llarg d’esgotament, tot això acompanyat de la forta calor, que jo sé que tu no aguantes pas massa bé...

He pensat, doncs, que haig de tornar a escriure’t jo per tal de mantenir les nostres reflexions, que ens ocupen l’esperit i ens donen corda. I voldria començar donant un tomb als últims temes que tractàvem, encetant-ne un de nou, que, de fet, és la base i l’eix de tota relació entre individus més o menys afins, tant de la relació amorosa com la de qualsevol altra mena. Ja abans de marxar amb la meva germana cap al Camí de Santiago vaig pensar que te’n volia parlar i, de fet, ja ens havíem escrit sobre el particular molt abans de començar a publicar les nostres cartes al meu bloc. He estat buscant aquella carta, però no he aconseguit trobar-la.

Així doncs començo amb allò més essencial: Què és estimar? Què significa l’amor? Què implica? Per què estimem (o no)? Com et deia, vull plantejar-me la pregunta per a totes les gammes possibles de relació, no només la de parella, sinó també la de l’amistat, fins la de la simpatia i la bona entesa amb una altra persona.

Ja de petita, des que tinc ús de raó, m’he plantejat si jo estimava. Que jo recordi la necessitat d’aquesta pregunta em va sorgir en relació amb els pares. I, de fet, no sé si la necessitat de plantejar-me la pregunta no porta incorporada, en ella mateixa, una mena de resposta. Perquè l’amor, que per definició és de mena absolutament emocional, no s’avé amb la racionalitat de les paraules. En principi, sembla que el sentiment de l’amor i l’explicació de l’amor s’exclouen per naturalesa i, si és així, la resposta més escaient a la pregunta de si estimem algú hauria de ser un sí o un no i l’explicació a aquest sí o a aquest no, senzillament el testimoni del nostre sentiment: “perquè ho sento així”. Però la meva tendència a racionalitzar les coses em demana més, i així em plantejo com puc transmetre en paraules aquest sentiment de l’amor, com puc definir-lo.

Suposo que no totes les persones sentim o definim el nostre sentiment amorós de la mateixa manera; n’hi deu haver diverses de definicions, en funció de les persones, però també penso que les tipologies amoroses –si bé impliquen alguna diversitat- no deuen ser infinites; més aviat es deuen poder reduir a alguns tipus, relativament pocs.

De vegades penso que no deu haver-hi gaire persones que es plantegin aquesta pregunta, precisament per allò que et deia més amunt, que per a elles deu ser prou clar –al nivell del sentiment- si estimen o no, i per això no els deu ser necessari de plantejar-s’ho.

Ja hem parlat abastament de la diferència entre sexe i amor. Tots dos estem d’acord en què no són el mateix, que de vegades coincideixen i d’altres no. Però, certament, el fet que fins i tot al sentiment purament sexual -el de la pura passió- també se n’hi digui “amor”, no és pas per una raó supèrflua, i és que alguna cosa hi ha en comú que fa que moltes llengües adoptin la mateixa paraula per a emocions tan diferents (o potser no tant, de diferents?). Per tal de facilitar-nos-en l’anàlisi proposo d’imaginar una llarga cadena als dos extrems de la qual hi podríem situar la pura ‘passió-atracció sexual’ i a l’altre el que en la tradició cristiana se n’hi ha dit la ‘caritat cristiana’, el que s’entén que és la ‘voluntat desinteressada de fer el bé al proïsme’. En el camí d’un extrem a l’altre hi hauríem d’anar situant -després de l’ ‘amor-passió-atracció sexual’- el que entenem per ‘amor a la pròpia parella’, ‘amor filial’, ‘amor als amics-amistat’, ‘amor als pares’; la cadena s’acabaria amb l’ ‘amor-caritat cristiana’. De manera instintiva, he anat col·locant els diferents matisos de l’amor en un ordre decreixent que a mi em sembla que implica cada vegada menys apassionament. Ignoro –i és una pregunta que em sembla prou interessant- si la mena d’amor que anomenem ‘amor-caritat cristiana’ existeix o ha existit en cultures que mai no han tingut a veure amb el cristianisme (sempre he pensat que el cristianisme, si Crist el va ‘inventar’, va ser perquè d’alguna manera és inherent a la naturalesa humana).

Segurament sóc una persona descreguda de mena, però sempre he tingut força desconfiança a l’amor ‘desinteressat’; jo no crec massa en la caritat cristiana –tu ja em coneixes i saps que exagero en l’esquema per tal de facilitar l’anàlisi-. Penso que tot el que fem ‘en benefici’ dels altres, fins i tot aquelles coses que impliquen renuncies i sacrificis personals, són, en definitiva, coses que ens beneficien a nosaltres mateix@s, coses que ens fan sentir millor. Naturalment cadascú té un concepte i un sentiment diferent pel que fa a això de ‘sentir-se millor’, fins i tot els màrtirs dels primers temps del cristianisme estarien inclosos en aquesta afirmació: el seu sofriment seria la millor manera de sentir-se davant l’alternativa de renegar de la seva fe. En el fons, tota la nostra actuació està conduïda per la tendència a donar-nos satisfacció a nosaltres mateix@s, i, vist així, els dos extrems de la cadena que plantejava més amunt es tocarien: els dos ens porten al nostre propi plaer.

Amb això no estic fent cap valoració de judici moral ni de cap mena, només intento aportar una mica de llum al tema. Si més no, reflexionar sobre tot plegat i relativitzar una mica això del ‘desinterès’ d’algunes de les actuacions de les persones. Tot sovint em trobo amb gent que, convençuda com està del desinterès dels seus actes cap al proïsme, em sembla arrogant, i penso que convé una mica de distància i d’humilitat. Per tant, em faig també aquesta pregunta: on acaba el MEU interès i on comença (si és que comença alguna vegada) el desinterès meu, el pur interès només per a l’altra persona? El que és objectivament prou clar és que certes actuacions pacifiquen el món i donen benestar a altra gent, mentre que hi ha capteniments que aconsegueixen tot el contrari.

L’amor filial és encara prou apassionat i instintiu, es fa difícil separar la pròpia persona de la del / de la fill@. I l’amistat? No em trio els amics en funció de l’afinitat que tinc amb ell@s? No ho faig perquè em sento bé amb ell@s? No hi ha, de fet, una valoració del propi ego en l’amic o amiga? No em sento confirmat o confirmada per ell@?

No sé per quina raó -segurament per la dificultat que sempre ha implicat per a mi- em resulta menys difícil definir l’amor ex negativo, és a dir, a través del sentiment que em provoca la seva mancança. Em sembla més fàcil definir el desamor o, de manera semblant, la mancança o absència de la persona estimada: quan he sentit que realment estimava l’altra persona ha estat quan ha mort o ha estat a punt de morir. La seva pèrdua m’ha provocat profund dolor i desassossec (o no), sentiments que, per contra, són testimonis de l’estimació (o no) cap a aquella persona. Però fins i tot això, fins i tot aquests sentiments ens donen a entendre que, com he dit alguna vegada en els meus poemes, es difícil saber on acabo jo i on comença l’altre, tan difícil com definir l’amor, perquè ell mateix té a veure amb la relació amb l’altre i, quan hi ha una relació, on establir les fronteres?

Bé, Marquès; posa’t a la feina, que em tornes a tenir abandonada.

Anna
http://annarossell.blogspot.com/

***
CARTA DE ANNA ROSSELL AL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS (07-07-2010) Traducción al español de Anna Rossell


El Masnou, 07-07-2010


Querido Xec,

desgraciadamente las noticias que leo acerca de las elecciones en Guinea son preocupantes y esto inquieta. No sé cómo debe de vivirse toda esta inestabilidad en el propio país, pero seguro que no se vive bien. Hoy he leído en las páginas de internet que más de un partido político acusa de fraude electoral al presidente de la transición: "Ces jeunes femmes par dizaines scandaient pour cela, des slogans hostiles au Président de la transition qu'elles accusent d'avoir fraudé au détriment de leur candidat Sidya Touré, arrivé en 3ème position derrière Cellou Dalein Diallo (40%) et Alpha Condé (21%) avec près de 16% des suffrages.” Se habla de una segunda vuelta, pero en estas condiciones de desconfianza no sé si algo llegará a buen puerto. ¿Cómo os encontráis vosotros? ¿Cómo veis a la gente de vuestro barrio? Y aún otra noticia más preocupante: la que informa sobre la subida de rango de algunos altos cargos del ejército, que parece que ha tenido como consecuencia el malestar y el descontento entre aquellos que han quedado excluidos de este favor... . ¿Cuándo se acabará todo el proceso?

Hace muchos días que no me escribes carta larga, y supongo que se debe al trabajo que siempre se te acumula durante el verano, debido a las vacaciones escolares de l@s niñ@s, que ahora frecuentan tu - su patio de manera todavía más intensa. Me imagino que, en cierto modo, deben de hacer vida en tu casa. Si, además, sumamos a todo ello las actividades de tiempo libre y las clases de refuerzo adicionales del verano, puedo imaginar que no tienes tiempo para nada y que tu día debe de terminar corto de horas y largo de agotamiento; todo ello acompañado del fuerte calor, que yo sé que tú no llevas muy bien...

De manera que he pensado que he de volver a escribirte yo para mantener nuestras reflexiones, que nos ocupan el espíritu y nos dan cuerda. Y quiesiera comenzar dando un vuelco a los últimos temas que tratábamos, iniciando uno nuevo, que, de hecho, es la base y el eje de toda relación entre individuos más o menos afines, tanto de la relación amorosa como la de cualquier otro tipo de relación. Ya antes de marchar con mi hermana al Camino de Santiago pensé que quería hablarte de ello y, en realidad, ya nos habíamos escrito sobre el particular mucho antes de empezar a publicar nuestras cartas en mi bloc. He estado buscando aquella carta, pero no he logrado encontrarla.

Así pues comienzo con lo más esencial: ¿Qué es amar? ¿Qué significa el amor? ¿Qué implica? ¿Por qué amamos (o no)? Como te decía, quiero plantearme la pregunta para todas las gamas posibles de relación, no sólo la de pareja, sino también la de amistad, hasta la de simpatía y el buen entendimiento con otra persona.

Ya de niña, desde que tengo uso de razón, me he planteado si yo amaba. Que yo recuerde la necesidad de esta pregunta surgió en relación con mis padres. Y, en realidad, no sé si la necesidad de plantearme la pregunta no lleva incorporada, en sí misma, una especie de respuesta. Porque el amor, que por definición es de naturaleza absolutamente emocional, no se aviene con la racionalidad de las palabras. En principio, parece que el sentimiento del amor y la explicación del amor se excluyen por naturaleza y, si es así, la respuesta más adecuada a la pregunta de si amamos a alguien debería ser un sí o un no, y la explicación a este sí o a este no, sencillamente el testimonio de nuestro sentimiento: "pues porque lo siento así". Pero mi tendencia a racionalizar las cosas me pide más, y así me planteo cómo puedo transmitir con palabras este sentimiento del amor, cómo puedo definirlo.

Supongo que no todas las personas sentimos o definimos nuestro sentimiento amoroso de la misma manera; debe de haber diversas definiciones, en función de las personas, pero también pienso que las tipologías amorosas -si bien implican alguna diversidad- no deben de ser infinitas; más bien deben de poder reducirse a alunos pocos tipos, relativamente pocos.

Algunas veces pienso que no debe de haber muchas personas que se planteen esta pregunta, precisamente por aquello que te decía más arriba, que para ellas debe de ser suficientemente claro -al nivel del sentimiento- si aman o no, y por esto no deben de tener la necesidad de planteárselo.

Ya hemos hablado extensamente de la diferencia entre sexo y amor. Ambos estamos de acuerdo en que no son lo mismo, que a veces coinciden y otras no. Pero, ciertamente, el hecho de que incluso al sentimiento puramente sexual -el de la pura pasión- también se le llame "amor", no es baladí, y es que algo deben de tener en común para que muchas lenguas adopten la misma palabra para designar emociones tan diferentes (¿o quizá no tan diferentes?). Para facilitar nuestro análisis propongo imaginar una larga cadena en cuyos extremos podríamos situar la pura 'pasión-atracción sexual' y en el otro lo que en la tradición cristiana ha dado en llamarse la 'caridad cristiana', lo que se entiende que es la 'voluntad desinteresada de hacer el bien al prójimo'. En el camino de un extremo al otro deberíamos de ir situando -después del 'amor-pasión-atracción sexual'- lo que entendemos por 'amor hacia la propia pareja', 'amor filial', 'amor a l@s mailto:amig@s-amistad, 'amor a los padres'; la cadena se acabaría con el 'amor-caridad cristiana'. De modo instintivo he ido colocando los diferentes matices del amor en un orden decreciente que a mí me parece que implica cada vez menos apasionamiento. Ignoro -y es una pregunta que me parece muy interesante- si la clase de amor que llamamos 'amor-caridad cristiana' existe o ha existido en culturas que nunca tuvieron que ver con el cristianismo (siempre he pensado que el cristianismo, si Cristo lo 'inventó', fue porque de algún modo es inherente a la naturaleza humana).

Probablemente soy una persona descreída por naturaleza, pero siempre he sentido gran desconfianza por el amor 'desinteresado'; yo no creo mucho en la caridad cristiana -tú me conoces y sabes que exagero en el esquema para facilitar el análisis-. Pienso que todo lo que hacemos 'en beneficio' de l@s demás, incluso aquellas cosas que implican renuncias y sacrificios personales, son, en definitiva, cosas que nos benefician a nosotr@s mism@s, cosas que nos hacen sentir mejor. Naturalmente cada un@ tiene un concepto y un sentimiento diferente en relación con esto de 'sentirse mejor', hasta los mártires de los primeros tiempos del cristianismo estarían incluidos en esta afirmación: su sufrimiento sería la mejor manera de sentirse ante la alternativa de renegar de su fe. En el fondo, toda nuestra actuación está conducida por la tendencia a darnos satisfacción a nosotr@s mism@s, i, visto así, los dos extremos de la cadena que planteaba más arriba se tocarían: los dos nos llevan a nuestro propio placer.

Con esto no estoy haciendo ninguna valoración de juicio moral ni de ningún otro tipo, sólo intento arrojar un poco de luz sobre el tema. O al menos, reflexionar sobre todo ello y relativizar un poco esto del 'desinterés' de algunas de las actuaciones de las personas. A menudo me encuentro con gente que, convencida como está del desinterés de sus actos hacia el prójimo, me parece arrogante, y pienso que conviene un poco de distancia y de humildad. Por lo tanto, me hago también esta pregunta: ¿Dónde termina MI interés y dónde empieza (si es que empieza en algún momento) mi desinterés, el puro interés sólo por la otra persona? Lo que sí es objetivamente bien claro es que ciertas actuaciones pacifican el mundo y dan bienestar a otra gente, mientras que hay comportamientos que consiguen todo lo contrario.

El amor filial es áun bastante apasionado e instintivo, se hace difícil separar la propia persona de la del / de la hij@. ¿Y la amistad? ¿No elijo yo a mis amig@s en función de la afinidad que tengo con ell@s? ¿No hay, en realidad, una valoración del propio ego en el / la amig@? ¿No me siento confirmad@ por él o ella?

No sé por qué razón -seguramente por la dificultad que siempre ha implicado para mí- me resulta menos difícil definir el amor ex negativo, es decir, a través del sentimiento que me provoca su falta. Me parece más facil definir el desamor o, parecidamente, la falta o ausencia de la persona amada: cuando he sentido que realmente amaba a la otra persona ha sido cuando ha muerto o ha estado a punto de morir. Su pérdida me ha provocado profundo dolor y desasosiego (o no), sentimientos que, por contra, son testimonios del amor (o no) hacia aquella persona. Pero incluso esto, incluso estos sentimientos nos dan a entender que, como he dicho alguna vez en mis poemas, es difícil saber dónde termino yo y dónde empieza el / la otr@, tan difícil como definir el amor, porque el propio amor tiene que ver con la relación con el / la otr@ y, cuando hay una relación, ¿dónde establecer las fronteras?

Bien, Marqués; ponte manos a la obra, que me tienes de nuevo abandonada.

Anna
http://annarossell.blogspot.com/